skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

De nadelen van suiker

CSM heeft in de campagne van 2005 in totaal 2,3 miljoen ton aan suikerbieten verwerkt. Daaruit werd 377 duizend ton aan suiker gewonnen.

De volharding van de Nederlandse Suikerstichting

Er is niet snel een groep stoffen als suiker, die zoveel controversen kent, buiten melk en vet. We zijn het er met z’n allen over eens dat het gebruik van suiker aan banden gelegd moet worden en dat het kwalijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid.
De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft recent een dringende aanbeveling gedaan om in plaats van de eerder gehanteerde stelregel van 25% toegevoegde suiker deel uit te laten maken van het totale dagelijkse eten, dit te verlagen naar maximaal 10%!
De belangrijkste reden hiervoor was het toenemende overgewicht in de geļndustrialiseerde landen. Het belang van de Nederlandse Suikerstichting Niets is minder waar voor de Nederlandse Suikerstichting, waar het belang van een goed suikerverkoop in Nederland bovenaan staat. Op de site van deze stichting staat onder meer te lezen:

 • ‘Vooral voor mensen met overgewicht is het beter om naar verhouding meer koolhydraten te eten en meer te bewegen.’
 • ‘ Men hoeft geen onderscheid te maken te maken in het type verteerbare koolhydraten. Uiteindelijk worden ze allemaal omgezet in glucose, of ze nu van pasta of suiker komen, en leveren ze op dezelfde wijze energie.’
 • ‘In een gezonde verantwoorde voeding past suiker prima.’
 • ‘Over de rol van suiker bij overgewicht bestaat een aantal vooroordelen; zo zou suiker een ‘dikmaker’ zijn en zouden producten met toegevoegde suiker alleen maar ‘lege calorieėn’ leveren.’

Effecten van teveel suiker

Uit de fysiologie en biochemie is bekend, dat een teveel aan suiker niet wordt verbrand. Dat wordt in de stofwisseling omgezet naar triglyceriden. Dit maakt op zijn beurt weer deel uit van het totaal cholesterol gehalte. Hierdoor kan het cholesterolgehalte oplopen naar ongewenste waarden en verhoudingen.

Onderzoeken

Hogere consumptie van suikergezoete drank is geassocieerd met een grotere toename van gewichtstoename en een toegenomen risico voor het ontwikkelen van type 2 diabetes bij vrouwen. Mogelijk door het leveren van excessieve calorieėn en grote hoeveelheden van snel opneembare suikers.

Een ander onderzoek geeft aan dat een laag koolhydraat(rijk) dieet gunstiger uitkomsten geeft ten opzichte van een conventioneel dieet. Gewichtsverlies was weliswaar gelijk in beide groepen, maar de effecten op de verandering van de vaatwand onder invloed van vetten en de glycemische controle (balans van de suikerspiegel) waren uitgesproken beter bij een laag koolhydraat(rijk) dieet na correcties/aanpassingen voor verschillen in het onderzoek wat betreft het gewichtsverlies.

GI, glycemische index en GL, glycemische lading

Twee manieren van het kijken naar de effecten van koolhydraten. Glycemische index Vanuit onderzoek uit de jaren 70 is gebleken dat verschillende koolhydraatbevattende voedingsmiddelen verschillende effecten geven op de glycemische index (GI). De GI is een maat voor de snelheid waarmee een voedingsmiddel wordt verteerd, geabsorbeerd en de bloedglucose laat stijgen (uitgangspunt is 50 gram koolhydraten van een testvoeding). Glycemische lading Een ander misschien nog belangrijker aspect dan de GI is de glycemische lading, de GL. Deze geldt als een betere maat. Dat komt omdat de glycemische respons niet alleen afhankelijk wordt gesteld van de soort koolhydraten (voedingsmiddel), maar ook van de hoeveelheid van het voedingsmiddel dat wordt gegeten.

Suiker kost voedingsstoffen

Natuurlijke suikers bevatten naast de ‘brandstof’ zogenaamde co-factoren, bestaande uit vitaminen, mineralen, spoorelementen en overige stoffen die belangrijk zijn om de uiteindelijke brandstof goed om te zetten naar een vorm van energie voor het lichaam. Stoffen die bij de omzetting en regulering van de bloedsuikerspiegel een rol vervullen zijn onder andere: zink, mangaan, chroom, vitamine B1, B3, B5, l-cysteļne, alfa-liponzuur, l-glutamine en vitamine C.

Bij witte suiker, ontbreken deze co-factoren. Na het eten daarvan moet het lichaam zelf die stoffen leveren. Eet iemand vaak witte suikers, dan kan het lichaam deze vaak niet compenseren vanuit andere voeding en kunnen zelfs tekorten oplopen in genoemde stoffen. Vaak is bij flink suikergebruik de hele balans in de voeding zoek.
Dat betekent dat de kwaliteit van de vitaliteit terugloopt en erger nog: het kan zijn dat organen en weefsel anders gaan functioneren onder invloed van tekorten.

Suikerloos?

Natuurlijk past zoet in een gezonde voeding. Ongezonde suikers en ongezonde voeding passen alleen niet bij gezondheid, maar bij ongezond zijn. Een keer witte suikers eten, hoeft geen probleem te zijn. Maar geregeld verkeerde suikers eten zorgt op termijn voor problemen.

Maak je dik over suiker

De vermeende negatieve uitwerking van suiker op het gedrag is eigenlijk nooit door meta-analyses bevestigd. Dat deze er wel is, wordt door veel ouders aangehaald. Girardi et al (1995) vonden dat kinderen met ADHD bij suikergebruik ten opzichte van de controlegroep maar de helft van de catecholaminen (adrenale hormonen, zoals noreprinefrine en epinefrine) vrijgaven.
Deze bieden een tegenwicht aan de snelle daling van de bloedwaarden van glucose door een hoog insulinegehalte. Ook vonden zij door PET-scans dat kinderen met ADHD minder hersenactiviteit vertoonden door een insufficiėnte glucose spiegel. Hun testen toonden slechtere cognitieve prestaties aan.

In een onderzoek uit 1978 bleek bij 261 hyperactieve kinderen dat na het doorlopen van een vijf uur durende glucosetolerantietest 74% een abnormaal vlakke glucoseresponsecurve had.

Indirecte reacties op suiker

De reden dat suiker niet direct negatief zal uitwerken bij diverse onderzoeken, kan liggen aan de volgende aspecten:

 • de onderzochte kinderen aten relatief gezond (weinig suikers);
 • in onderzoek wordt gebruikgemaakt van minder gebruikelijke suikers (bijvoorbeeld alleen sucrose in plaats van glucose of fructose, etc.);
 • uitwerkingen hebben ook te maken met de kwaliteit van de suiker (gekaramelliseerd, geroosterde granen, etc.);
 • het gehalte aan suiker en de soorten suikers uit de glycemische index werkt bepalend;
 • alleen acute en korte termijneffecten werden bekeken;
 • interacties zijn in deze onderzoeken niet meegenomen, alsof suiker op zichzelf staat in een zeer complex biochemisch systeem;
 • intestinale dysbiose kan aanleiding geven tot veranderde verterings- en absorptieprocessen;
 • er is geen sprake van een glucose-intolerantie, hyperinsulinisme, enzymatische verstoringen etc. Bij diegenen die hier wel last van hebben worden heftige reacties gezien op suiker!

Over de jaren heen zal het gebruik van snelle suikers zorgen dat er teveel glucose in het bloed terechtkomt. Hierdoor kunnen zich andere problemen aandienen variėrend van een glucose-intolerantie, hypoglycemie, insuline-resistentie tot diabetes.
De toename van ouderdomsdiabetes (wat dus eigenlijk een verkeerde naam is) is niet verbazingwekkend want de eerste verschijnselen van suikerspiegelontregelingen dienen zich al ruim voor die tijd aan.

Jan Blaauw.
Directeur Ortho Linea
Opleidingsinstituut Orthomoleculaire Geneeskunde www.ortholinea.nl
Opleiding waar o.a. natuurvoeding, diėten met orthomoleculaire suppletie uitgebreid aan bod komen.

Commentaar NDN

Een aantal stoffen waaronder chroom worden sterk verlaagd door suikergebruik.
Chroom is een onmisbaar spoorelement, nodig voor de vorming van de zogenaamde glucosetolerantiefactor (GTF). Deze factor stimuleert de activiteit van insuline, het hormoon dat het glucosegehalte in het bloed reguleert.
Door zijn regulerende werking op insuline vervult chroom een aantal functies, waaronder:

 • het verlagen van het vetgehalte in het bloed,
 • het produceren van energie,
 • het reguleren van de bloedsuikerspiegel,
 • het verhogen van de weerstand tegen infecties.
 • Ook speelt chroom een cruciale rol in het behandelen van het zogenaamde metabool syndroom.

Chroomconcentraties in het menselijke lichaam verminderen naarmate men ouder wordt. Veel mensen (ook onder jongeren komt dit steeds vaker voor) lijden zonder het te weten aan een chroomtekort. Dit komt omdat ze teveel geraffineerde voeding eten waarbij een te hoog percentage aan enkelvoudige suikers kenmerkend is. Dit soort voeding zorgt er voor dat het beschikbare chroom in het lichaam via de urine verloren gaat. Chroomtekort zorgt uiteindelijk voor een gevaarlijke vicieuze cirkel die leidt naar een onbedwingbare trek in zoetigheid.

Naarmate het lichaam ouder wordt, is het minder goed in staat om chroom vast te houden. Chroom is een natuurlijk bestanddeel van sommige voedingsmiddelen, maar gaat door het verwerkingsproces vaak verloren waardoor er geen of nauwelijks enig chroomgehalte overblijft. Overmatig gebruik van suiker, oppeppende middelen en veel stress plegen een zware aanslag op de chroomreserves in het lichaam.

Literatuur en links

JAMA. 2004 Aug 25;292(8):978-9

Intern Med. 2004 May 18;140(10):778-85

The Holford Low-GL diet van Patrick Holford ISBN 0-7499-2543-4
Bestel ‘The Holford Low Gl Diet’ bij Bol.com

The Holford diet GL counter van Patrick Holford ISBN 0-7499-2678-3
Bestel ‘The Holford Diet Gl Counter’ bij Bol.com

Zie ook zijn site op www.patrickholford.com

Singer GM, Geohas J., The effect of chromium and biotin supplementation on glycemic control in poorly controlled patients with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized trial. Diabetes Technol Ther. 2006 Dec;8(6):636-643

The Greek doctors diet, Beyond GL, Greek doctors cookbook, diverse boeken van Dr. Fedon Lindbergs. Zie ook zijn site op www.drlindberg.com.

Bestel ‘The Greek Doctor’s Diet’ bij Bol.com

Test
Wilt u weten of u ongezonde reacties op bloedsuikers vertoont? Onderaan het hierna genoemde artikel vindt u de Harper’s test.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen