skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Medivere Urine-zelftesten

Urine-zelftestenBepalingen van Nitrostress, Oxidatieve stress, vitamine B 12, Candida, Serotonine, Zuur-Base, SIBO of SIFO, oestrogeenmetabolieten 2-, 4- en 16-Hydroxy-oestron alsook 2- en 4-methoxy-oestron en zware metalen.

Met meer dan 200 medewerkers, artsen, wetenschappers en medische assistenten, heeft  het Medivere-Ganzimmun laboratorium  een vooraanstaande positie in de wereld van de complementaire diagnostiek.

Dagelijks worden door Ganzimmun meer dan 40.000 analyses uitgevoerd die vanuit heel Europa zijn aangevraagd. De zelftesten van Medivere zijn direct beschikbaar voor de patiënt/consument. U ontvangt de uitslag van uw test meestal 14 dagen later. De ontvangstvoorkeur kan aangegeven worden op het begeleidingsformulier van de test.Via de post of online via www.medivere.nl opvraagbaar via serie- en codenummer (gerekend vanaf het moment van insturen van de monsters.

Urine-zelftestenLees meer over de Mediveretesten in de diverse nieuwsartikelen  op onze nieuwspagina , gerangschikt onder de categorie ‘Zelftesten & Onderzoeken’. Met nog meer kennis en achtergrondinformatie over de Mediveretesten wordt het makkelijker een keuze te maken welke test u precies nodig heeft.

Lees meer op overzicht Medivere zelftesten; hoe te kiezen?

NB. Ondanks dat u soms Duitstalige verpakkingen op de foto’s ziet, zijn alle testen met Nederlandse handleiding! Ook kan het voorkomen dat de foto en/of naam op de verpakking hieronder iets afwijkt van de foto van de verpakking in de webwinkel. Het betreft in alle gevallen dezelfde testen.

Urine-zelftestenMedivere spreekuur

U kunt als lezer van onze site deze testen bestellen via onderstaande links. De uitslagen kunnen besproken worden met een (natuur)arts of (natuur)diëtist of therapeut genoemd op onze adressenlijst. U kunt ook kort gratis telefonisch overleggen met Marijke de Waal Malefijt of Geiske de Ruig op het Mediverespreekuur. Het telefonisch spreekuur (+31 (0) 88-0075780) is elke donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur.

Nitrostress (NO’s) urinetest

Nitrostress (NO’s) urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 97,95
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van citrulline, methylmalonzuur, nitrofenylazijnzuur.
Ter bepaling van een verhoogde belasting met reactieve stikstofverbindingen (NO’s) (Nitrostress®). Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

Nitrosatieve stress is een biochemische ontsporing van stikstofmonoxide. Analoog aan de oxidatieve stress, waarbij een overmaat aan vrije zuurstofradicalen ongewenste oxidatieprocessen bevordert, kan een overmatige vorming van stikstofoxide radicalen (NO•) en zijn agressieve derivaten (bv. peroxynitriet en nitrotyrosine), op alle niveaus van de intra- en extracellulaire stofwisseling ernstige gevolgen hebben.

De moderne Nitrostress® laboratoriumdiagnostiek maakt de biochemische ontsporingen meetbaar en dient als een belangrijk instrument voor de opsporing van nitrosatieve stress bij met name chronische multisysteem ziekten.

Indicaties:

– bij chronische vermoeidheid
– bij extreme fysieke en psychische uitputting met steeds langere herstelfases
– bij verminderd concentratievermogen
– bij verminderd uithoudingsvermogen
– bij chronische immuuninsufficiëntie met recidiverende therapieresistente infecties
– bij multisysteem ziekten
– bij chronische borreliose

Vitamine B12 urinetest

Vitamine B12 urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 50,45
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van methylmalonzuur in de urine. Bij deze test wordt dus ook het creatinine gehalte gemeten. Ter bepaling van de vitamine B12 voorziening.

De verhoogde detectie van methylmalonzuur in de urine vormt een indirecte marker van een vitamine B12-deficiëntie. Het maakt het mogelijk om conclusies te trekken over het metabool beschikbare vitamine B12. Vitamine B12 fungeert als een co-enzym van methylmalonyl-CoA mutase, dat in de citroenzuurcyclus methylmalonyl-CoA katalyseert tot succinyl-CoA. Wanneer deze stofwisselingsroute, bijv. ten gevolge van een verminderd aanbod van vitamine B12, verstoord is treedt een verhoogde excretie van methylmalonzuur op.

De bepaling van methylmalonzuur in de urine is te verkiezen boven de bepaling in het serum: het is eenvoudiger en gevoeliger. De diagnostische waarde van de parameters in serum wordt vaak beperkt doordat vitaminen in het serum gebonden zijn aan bindingseiwitten, waardoor de vitamine B12-verzorging op cellulair niveau niet altijd voldoende kan worden bepaald.

Veelvoorkomende oorzaken van een vitamine B12-tekort zijn gastro-intestinale aandoeningen, chronische atrofische gastritis en misbruik van alcohol en/of medicijnen. De gevolgen van het gebrek uiten zich met name in stoornissen in de erytropoëse (megaloblastaire anemie), glossitis, gastritis, obstipatie en in neurodegeneratieve en psychiatrische symptomen (neuropathie, dementie, geheugenstoornissen en psychosen).

Indicatie:

– bij het vermoeden van een vitamine B12-tekort

Candida urinetest

Candida urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 49,30
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van D-Arabinitol in de urine. Ter bepaling van een overmatige schimmelgroei in de darm.
Het suikeralcohol arabinitol komt voor in de vorm van D- en L-arabinitol. Beide vormen zijn ook, in geringe hoeveelheden, aantoonbaar aanwezig in het serum en de urine van gezonde personen. Omdat alleen D-arabinitol uit Candida spp. zoals Candida albicans, C. tropicalis en C. parapsilosis geproduceerd wordt, dient waarschijnlijk bij een specifieke kolonisatie van gisten in de dunne darm met een toegenomen vorming van NEM-D-arabinitol rekening te worden gehouden.

Als gevolg van de toename van de concentratie van D-arabinitol, is er een verschuiving van de verhouding van D-arabinitol en L-arabinitol in de richting van D-arabinitol. Omdat de concentratie van D-arabinitol in de urine evenredig is met de concentratie in het serum, neemt de concentratie van D-arabinitol bij een schimmelbelasting in sterke mate toe in het serum en de urine.

Indicaties:

– bij personen met sterke immunosuppressiva
– bij pasgeborenen

Serotonine urinetest

Serotonine urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 49,30
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van de concentratie van de neurotransmitter serotonine in de urine. Ter beoordeling van een serotoninegebrek. Serotonine is een biogene amine dat wordt geproduceerd in de menselijke stofwisseling, in de bloedplaatjes, in het maagdarmkanaal en in zenuwcellen. Als boodschapperstof en neurotransmitter coördineert serotonine de stemming, de eetlust, de seksualiteit, de slaap, angst, de temperatuur en de pijnbeleving.

Het gehalte van serotonine in de darmen kan door de voeding worden beïnvloed en het aminozuur tryptofaan ondersteunt de vorming van serotonine in de hersenen via de tussenstap hydroxy-tryptofaan (5-HTP). De cofactoren vitamine B6, biopterine (gevormd vanuit foliumzuur en vitamine B12), magnesium en ijzer verbeteren de synthese van serotonine.

Binnen de moderne laboratoriumdiagnostiek wordt de bepaling van serotonine in de urine gebruikt om een tekort aan serotonine, in relatie met de aanwezige symptomen en andere neurotransmitters en hormonen, te analyseren (zie “Neurostress-profiel”).

Vooral bij depressies en een burn-out syndroom vormt de serotonine-urinetest een belangrijk instrument. De uitkomsten dienen, in geval van een aangetoond serotonine tekort, als basis voor individuele behandeling met serotonine precursors en de cofactoren.

Indicaties:

– depressies als gevolg van een serotoninegebrek
– stemmingswisselingen
– nervositeit
– in- en doorslaapproblemen
– gebrek aan eetlust
– eetstoornissen
– angst- of paniekaanvallen
– migraine
– verhoogde pijngevoeligheid
– spierpijnen
– hoge bloeddruk
– prikkelbare darm

Eet 2 dagen voor de serotonine test geen tryptofaan- en serotoninerijke voeding.
Bepaalde voeding kan het serotoninegehalte stimuleren. Serotonine ontstaat namelijk door de omzetting van het aminozuur tryptofaan met behulp van enzymen. Een aminozuur is onderdeel van een eiwit.

Tryptofaan rijke voeding is onder andere:
Vlees
Melk
Bananen
Vis
Eieren
Kaas
Avocado
Peulvruchten, noten en zaden

Serotonine rijke voeding is onder andere:
Bananen
Bruine rijst
Zonnebloempitten
Pompoenzaden en sesamzaden

Oxidatieve stress urinetest

Oxidatieve stress urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 50,45
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van isoprostanen (8-epi-prostaglandine). Ter bepaling van de belasting met reactieve zuurstofverbindingen (oxidatieve stress).
Isoprostanen ontstaan als producten van de lipide-peroxidatie, als gevolg van een zware reactie tussen vrije radicalen en lipiden. Deze worden met tal van ziekten zoals atherosclerose, auto-immuunziekten, ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer geassocieerd. Isoprostanen geven de mate van oxidatieve schade aan. Bewijs van de toegenomen isoprostanenconcentratie maakt het ook mogelijk een inschatting te maken van de antioxidatieve capaciteit en fungeert tevens als bewijs van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

Indicaties:

– bij diabetici
– bij personen met
– hypercholesterolemie
– bij sporters
– bij rokers

Zuur-base urinetest (volgens Sander)

Zuur-base urinetest (volgens Sander)Verkoopprijs (incl. BTW): € 65,25
Koop deze test hier
Laboratorium analyse van de buffercapaciteit van 5 urinemonsters in de loop van de dag. Ter beoordeling van een verstoord evenwicht in de zuur-base huishouding
Het zuur-base evenwicht zorgt voor een optimaal verloop van de belangrijke fysiologische processen in het menselijk organisme, zoals de ademhaling, de spijsvertering, de excretie, het immuunsysteem en de hormoonhuishouding.

Zure of zuurvormende voeding, fast food, gebrek aan lichaamsbeweging, spijsverteringsstoornissen, competitieve sporten, verhoogde afbraak van eiwitten in de stofwisseling, toxinen uit het milieu, stress en een verstoorde uitscheiding van zuren via de nieren, darmen en de huid verstoren de balans tussen het vrijzetten van zuren en basen in het lichaam en bevorderen het ontstaan van een “latente of chronische acidose”. Een “latente of chronische acidose” is een toestand waarin er sprake is van een afgenomen buffercapaciteit en een beperkt opslagvermogen van zuren in het weefsel (de pH van het bloed blijft constant!).

Het principe van de zuur-base titratie volgens Sander is gebaseerd op de bepaling van de buffercapaciteit door 5 urinemonsters in de loop van de dag. Het principe van de laboratoriumanalyse is een wisselende titratie tussen natronloog en zoutzuur en de aansluitende berekening van de aciditeitcoëfficiënt. De aciditeitcoëfficiënt (AQ) is een maat voor de buffercapaciteit van urine. Uit de vijf aciditeitcoëfficiënten wordt de gemiddelde AQ berekend.

Voor beoordeling van het zuur-base evenwicht wordt primair het profiel van de dagelijkse curve benut, dat idealiter een wisseling van zuur- en basepieken weergeeft. De resultaten van de zuur-base titratie volgens Sander dienen als voorwaarde voor de evaluatie van het zuur-base evenwicht en het uitwerken van een persoonlijk therapieadvies.

Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

Indicaties:

– gebrek aan vitale stoffen (nutriënten)
– chronische uitputting, vermoeidheid
– spierspanning
– rug- en nekpijn
– huidziekten
– broze haren en nagels
– cellulitis
– chronische ziekten zoals jicht, reumatoïde artritis en osteoporose
– diabetes mellitus
– nierfunctiestoornis
– tumoren
– prestatiezwakte bij sporters

Organix-dysbiose urinetest

Organix-dysbiose urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 100,75
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van de organische zuren benzoëzuur, hippuurzuur, p-hydroxybenzoëzuur, fenylazijnzuur, p-hydroxyfenylazijnzuur, indican, dihydroxy-fenylpropinzuur, d-arabinitol, citramalic- en wijnsteenzuur.

Spijsverteringsstoornissen als gevolg van een gebrek aan enzymen, co-enzymen, micronutriënten (vooral vitamines), maar ook dunne darm aandoeningen als mede een onevenwichtige voeding leiden meestal tot een onvolledige afbraak van koolhydraten en eiwitten in de darm. De daaruit voortvloeiende wijziging in de pH-waarde bevordert de groei en verspreiding van pathogene micro-organismen in het bovenste deel van de dunne darm. Deze kiemen transformeren op hun beurt het overschot aan metabolieten in giftige afbraakproducten, de organische zuren, die worden uitgescheiden door de nieren.

De Organix ® dysbiose test omvat een analyse van de volgende organische zuren: benzoëzuur; hippuurzuur; p-hydroxybenzoëzuur; phenylazijnzuur; p-hydroxyphenyl azijnzuur; Indican; dihydroxyphenyl propionzuur; d-arabinitol; citroenmalaat; wijnsteenzuur
Enkele in de urine gedetecteerde bijproducten van de stofwisseling zijn markers voor een intestinale besmetting met een bepaalde ziektekiem.

Indicaties:

– maag-darm ziektes (vooral intestinale fructose-intolerantie), SIBO
– depressies
– angststoornissen
– concentratiestoornissen
– slaapstoornissen
– hormonale stoornissen

Estronex urinetest

Estronex urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 81,95
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van de oestrogeenmetabolieten 2-, 4- en 16-Hydroxy-oestron alsook 2- en 4-methoxy-oestron. Ter bepaling van een verhoogd risico op een borstcarcinoom of op andere oestrogeenafhankelijke tumoren. Uit deze parameters worden aanvullend de 2/16- hydroxy-oestrogeenratio alsmede de methyleringsratio berekend.

Metabolieten vanuit de oestrogeenstofwisseling lijken een cruciale rol te spelen bij de ontwikkeling van oestrogeenafhankelijke tumoren, zoals borstkanker. Vooral oestrogeenmetabolieten met sterke oestrogeenachtige effecten zoals 16- hydroxy-oestron vormen een risicofactor. Metabolieten zoals 4-hydroxyoestron worden bij onvoldoende methylering in de fase II detoxificatie in chinonen omgezet en kunnen mutaties veroorzaken in het DNA en dus het risico op kanker verhogen.

Een analyse van alle belangrijke oestrogeenmetabolieten zorgt ten eerste voor een gedetailleerd individueel inzicht in het oestrogeenmetabolisme en dient als basis voor preventieve maatregelen op het gebied van oestrogeenafhankelijke tumoren. Door dieetmaatregelen, zoals de consumptie van indool-3-carbinol houdende groenten, zoals broccoli, kan de verhouding worden verhoogd in de richting van 2-hydroxylatie en het risico op een oestrogeen afhankelijk carcinoom op de lange termijn verminderen.
Indicaties:

– bij alle vrouwen boven de 30
– bij vrouwen met borstkanker in de familie
– ter algemene preventie

Viscera urinetest

Viscera urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 120,70
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van 11ß-hydroxy-steroïddehydrogenase index (11ß-HSD-Index). Ter beoordeling van een verhoogd risico op viscerale vetafzetting (androïde vetverdeling =„appeltype“)
Hormonen spelen niet alleen een rol bij de opslag van vet, maar zijn ook cruciaal bij de vetverdeling. Teveel cortisol – bijv. bij chronische stress – maakt niet alleen dik, maar stimuleert vooral de vorming van het gevaarlijke viscerale (interne) buikvet, waarvan de cellen, dankzij het grote aantal receptoren bijzonder goed in staat zijn om cortisol te binden. Het 11ß-HSD-1 enzym vormt daarbij een sleutel in de cortisolstofwisseling, omdat dit enzym het inactieve cortisol omzet in het metabool actieve cortisol.
Een verhoogde activiteit van het 11 BETA-HSD-1 enzym verhoogt daarmee gelijktijdig de cortisolniveaus en dientengevolge de vetopslag.

Een vicieuze cirkel, die het ontstaan van het metabool syndroom, een combinatie van overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes mellitus, verklaart.

Deze eenvoudige urinetest geeft aan of hoge cortisolniveaus, op basis van een verhoogde activiteit van het 11 BETA-HSD-1 enzym, de viscerale vetopslag bevorderen.

Indicaties:

– bij personen met overgewicht
– bij personen met „appelvormige“ vetverdeling
– bij diabetici
– bij „dieetresistent“ buikvet
– ter ondersteuning van dieetmaatregelen

Organix-depressie urinetest

Organix-depressie urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 135,45
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van vanillineamandelzuur, homovanillinezuur, 5-hydroxyindolazijnzuur, tryptofaan, xanthurenzuur, l-kynurenine, kynureninezuur, chinolinezuur alsmede de daaruit berekende l-kynurenine/ tryptofaanratio en de kynureninezuur/l-kynurenineratio.Ter bepaling van stoornissen in de tryptofaanstofwisseling. Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslagvan deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

Met de Organix®-depressie urinetest heeft u de beschikking over een gevoelige massaspectrometrische methode. Deze kan zinvol worden ingezet bij alle somatische (lichamelijke) ziektes met begeleidende psychische aandoeningen. (zie de hiernaast vermelde indicaties) Vele somatische aandoeningen, zoals virale infecties, cardiovasculaire aandoeningen, atopische- en auto-immuunziekten, chronische inflammatoire darmziekten, prikkelbare darmsyndroom, neurodegeneratieve ziekten, tumoren, enz. gaan vaak samen met psychische symptomen zoals depressies, angststoornissen en prikkelbaarheid.

Uit een verscheidenheid van klinische en biochemische gegevens blijkt dat het essentiële aminozuur tryptofaan de “missing link” is tussen de somatische en psychiatrische stoornissen. Tryptofaan is een essentieel aminozuur dat bij fysiologische omstandigheden in de neurohormonen serotonine en melatonine omgezet word. Het gevormde serotonine heeft een positieve invloed op de stemming (als antidepressivum), werkt pijnstillend en ontspannend. In het maagdarmkanaal heeft serotonine invloed op de motiliteit, secretie en pijnbeleving. Tryptofaanafbraak treedt fysiologisch op door hepatische tryptofaan- 2,3-dioxygenase (TDO) via de oxidatieve kynureninestofwisseling.

Als er storingen zijn in deze stofwisseling (meestal door een tekort aan micronutriënten), kan zich dit uiten in psychische en neurodegeneratieve ziekten.

Indicaties:

– maag-darm ziektes (vooral intestinale fructose-intolerantie)
– depressies
– angststoornissen
– concentratiestoornissen
– therapie met SSRI’ s
– slaapstoornissen
– hormonale stoornissen
– storingen van de glucosestofwisseling
– therapie met orale anticonceptiemiddelen
– stress
– hypercortisolisme
– nitrostress
– neurodegeneratieve ziektes
– HIV, EBV, AIDS-/ouderdom gerelateerde dementie

Zware metalen urinetest basis

Zware metalen urinetest basisVerkoopprijs (incl. BTW): € 69,25
Koop deze test hier
Bepaling van 12 zware metalen in de urine: antimoon, arsenicum, lood, cadmium, chroom, kobalt, koper, nikkel, palladium, kwik, zink, tin. Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

De belasting door zware metalen is niet alleen verantwoordelijk voor algemene klachten zoals misselijkheid, braken, chronische vermoeidheid, uitputting, hoofdpijn, migraine, concentratieproblemen en slapeloosheid, maar ze bevordert ook het ontstaan van chronische ziekten. Meestal zien we symptomen die veel lijken op andere ziektebeelden of psychologische stressreacties.

Met betrekking tot een blootstelling aan zware metalen zijn meestal hoofdpijn, duizeligheid, slaap- en concentratieproblemen of op ADHD gelijkende symptomen prominent aanwezig. Bovendien moet men rekening houden met hormonale stoornissen, bloedbeeldveranderingen, nieraandoeningen, immunologische aandoeningen, auto-immuunziekten en andere metabole aandoeningen en orgaanfunctiestoornissen.

Een urineonderzoek geeft een afspiegeling weer van de uitscheiding van de metalen. De bepaling van de concentratie in de urine is voornamelijk geïndiceerd voor metalen die nierbeschadiging veroorzaken. Zo is de concentratie van cadmium in de urine een indicator van de chronische blootstelling aan dit zware metaal.

Indicaties:

– Anemie
– Allergie
– Ademhalingsproblemen
– Hoge bloeddruk
– Vruchtbaarheidsstoornissen
– Haaruitval
– Huiduitslag, de-pigmentering, hyperkeratose
– Hartritmestoornissen
– Hyperactiviteit
– Infectiegevoeligheid
– Bot-stofwisselingsstoornissen
– Leverfunctiestoornissen
– Maag-darmaandoeningen
– Neurologische symptomen
– Nephropathie
– Psychische stoornissen
– Psychomotorische symptomen
– Slijmvliesveranderingen

Zware metalen urinetest plus

Zware metalen urinetest plusVerkoopprijs (incl. BTW): € 100,75
Koop deze test hier
Bepaling van 17 zware metalen in de urine: aluminium, antimoon, arsenicum, lood, cadmium, chroom, kobalt, ijzer, koper, nikkel, palladum, platina, kwik, thalium, zink, tin. Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

Voor de beoordeling van de individuele blootstelling aan toxisch relevante stoffen is, naast een gedetailleerde medische milieuanamnese, de introductie van laboratorium diagnostische maatregelen onontbeerlijk. De keuze en het gebruik van laboratorium diagnostische maatregelen wordt echter bemoeilijkt door het feit dat de betrokkenen in zeldzame gevallen specifieke symptomen en klachten kunnen beschrijven die baanbrekend zouden zijn.

De belasting door zware metalen is niet alleen verantwoordelijk voor algemene klachten zoals misselijkheid, braken, chronische vermoeidheid, uitputting, hoofdpijn, migraine, concentratieproblemen en slapeloosheid, maar ze bevorderen ook het ontstaan van chronische ziekten. Meestal zien we symptomen die veel lijken op andere ziektebeelden of psychologische stress reacties. Met betrekking tot een blootstelling aan zware metalen zijn meestal hoofdpijn, duizeligheid, slaap- en concentratieproblemen of ADHD gelijkende symptomen prominent aanwezig. Bovendien moet men rekening houden met hormonale stoornissen, bloedbeeld veranderingen, nieraandoeningen, immunologische aandoeningen, auto-immuunziekten en andere metabole aandoeningen en orgaanfunctiestoornissen.

Een steun voor de inperking van het aantal vermoedelijke diagnoses kan een speciale screening zijn die de die besluitvorming ondersteunen voor verdere diagnostische maatregelen. Een urineonderzoek is een afspiegeling van de uitscheiding van de metalen. De bepaling van de concentratie in de urine is voornamelijk geïndiceerd voor metalen die nierbeschadiging veroorzaken. Zo is de concentratie van cadmium in de urine een indicator van de chronische blootstelling aan dit zware metaal.

Indicaties:

– Anemie
– Allergie
– Ademhalingsproblemen
– Hoge bloeddruk
– Vruchtbaarheidsstoornissen
– Haaruitval
– Huiduitslag, Depigmentering, Hyperkeratose
– Hartritmestoornissen
– Hyperactiviteit
– Infectiegevoeligheid
– Bot-stofwisseling stoornissen
– Leverfunctiestoornissen
– Maag-darm aandoeningen
– Neurologische symptomen
– Nephropathie
– Psychische stoornissen
– Psychomotorische symptomen
– Slijmhuidveranderingen

Glyfosaat urinetest

Glyfosaat urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 64,95
Koop deze test hier
Glyfosaat is ‘s werelds meest gebruikte breedspectrum herbicide en wordt hoofdzakelijk gebruikt om onkruid op landbouwgrond te bestrijden. Door het gebruik van glyfosaat wordt de zogenaamde shikimaat-pathway geremd, wat betekent dat de planten niet langer essentiële aminozuren kunnen vormen. Aangezien deze metabolische route alleen voorkomt in planten, bacteriën en schimmels, wordt een direct toxisch effect op mensen als onwaarschijnlijk beschouwd. Sommige studies rapporteren echter een mogelijke toxiciteit.

Het breedspectrum herbicide glyfosaat werd voor het eerst op de markt gebracht door het landbouwbedrijf Monsanto in de 70’er jaren onder de naam RoundUp®. Het effect is te wijten aan de remming van de belangrijke shikimaat-pathway van de planten, waardoor de planten hun groei staken en afsterven. Naast de ontwikkeling van het breedspectrum herbicide glyfosaat, zijn door Monsanto genetisch gemodificeerde gewassen geproduceerd met een glyfosaat-resistentie. Deze genetisch gemanipuleerde planten hebben de toepassingsintensiteit en duur van glyfosaat verder drastisch verhoogd. Vanwege het overmatige gebruik van glyfosaat-houdende herbiciden heeft zich reeds resistent onkruid ontwikkeld, wat een nog verder toegenomen gebruik van het plantengif tot gevolg heeft. Daarnaast is bekend dat glyfosaat ook een chelator is die spoor- en macro-elementen bindt (bijvoorbeeld koper, zink en ijzer). Dit resulteert in een tekort aan deze essentiële elementen.

In recente studies is het negatieve effect van glyfosaat op de menselijke darmflora (darmmicrobioom) aangehaald. Het is aangetoond dat glyfosaat een sterke antibiotische werking heeft, met name tegen lactobacillen, bifidobacteriën en Enterococcus faecalis. De gevoeligheid voor glyfosaat leidt dus tot een afname van deze beschermende bacteriën in de menselijke darm met als gevolg een verminderde afweer tegen pathogene bacteriën, in het bijzonder tegen Clostridia en Salmonella.

Daar komt bij dat pathogene Salmonella- en Clostridia-stammen resistent zijn tegen glyfosaat. De blootstelling aan glyfosaat kan derhalve leiden tot een verstoring van de darmflora (darmmicrobioom). Aan de andere kant wordt een dysbiose van het darmmicrobioom geassocieerd met verschillende ziekten, zoals blijkt uit talrijke studies: metabool syndroom, diabetes mellitus, inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, prikkelbare darmsyndroom, darmkanker, calciumoxalaat-stenen, hart- en vaatziekten, reumatoïde artritis en neurologische stoornissen.

Het gebruik van glyfosaat en verwante residuen in voedsel, bodem en water moet niet worden onderschat. Opgemerkt moet worden dat niet alleen een glyfosaat-geïnduceerd tekort aan plantenaminozuren kan leiden tot problemen in het menselijke organisme, maar dat er ook een directe, negatieve invloed van glyfosaat op de darmflora aanwezig is.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut worden besproken.

Indicaties:

– Metabool syndroom
– Diabetes mellitus
– Morbus Crohn
– Colitis ulcerosa
– Prikkelbare darmsyndroom
– Darmkanker
– Calciumoxalaat-stenen
– Cardiovasculaire aandoeningen
– Reumatoïde arthritis
– Neurologische stoornissen

Jodium urinetest

Urine-zelftestenPrijs: € 39,50 (incl BTW)
Koop de test hier

Laboratorium analyse van Jodium in de urine. Bij deze test wordt dus ook het creatinine gehalte gemeten. Ter bepaling van de Jodium spiegel.

Er wordt gemeten vanuit de eerste ochtendurine.

Indicatie:
– bij het vermoeden van een Jodium tekort

 

Urine-zelftesten

Hemopyrrollactamurie (HPU) is een erfelijke stofwisselingsziekte. Bij deze aandoening wordt in mindere mate haem geproduceerd. Een en ander wordt veroorzaakt door het verminderd aanwezig zijn van drie van de acht betrokken enzymen. Haem is een ijzer-gebonden molecuul dat van groot belang is voor een adequate functie van een grote variëteit van eiwitten, zoals bijvoorbeeld het hemoglobine voor het vervoer van zuurstof. Bij HPU is de opname van zink, chroom, magnesium en mangaan sterk verminderd.

Deze test kunt u aanvragen bij Ganzimmun laboratoria. Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test.