Ga naar hoofdinhoud
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Voeding & Orgaansystemen

Verschillende organen die nauw samenwerken vormen samen een orgaansysteem of orgaanstelsel. Een orgaanstelsel is een groep van organen die nauw samenwerken. Maar ook de orgaanstelsels onderling werken samen. Ze beïnvloeden en ondersteunen elkaar in hun werking. Bovendien kan één orgaan deel uitmaken van meerdere orgaanstelsels.

KenniscentrumHet lichaam kent een aantal orgaansystemen en wanneer deze goed fungeren, voelen we ons prettig, energiek en ontspannen. Echter, wanneer ze niet goed worden gevoed, ontstaan gezondheidsklachten.

We leven in toenemende mate in een complexe, drukke, stressvolle en vervuilde omgeving. De belasting van de fysieke en mentale weerstand neemt toe. Onze gezondheid lijdt daaronder, klachten en ziektebeelden worden complexer. Door de verhoogde druk is er bij mensen een toenemend bewustzijn van hun eigen gezondheid en de rol van voeding. Voeding is een relatief eenvoudige manier om preventief en zelfstandig aan uw gezondheid te werken.

Mensen gaan zelf op internet op zoek naar betrouwbare informatie. Bij ziekten worden mensen vaker een team met hun arts en zijn soms beter op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Er ontstaat een nieuw type patiënt: bewuster, verantwoordelijker, met meer kennis van zaken.

darmmilieuDeze site gaat over hoe u op diverse manieren uw orgaansystemen zelf goed kunt voeden. Elk orgaansysteem heeft specifieke voeding nodig om optimaal te kunnen functioneren. Niet eten is niet functioneren, slecht eten is slecht functioneren en alles half doen in de zin van een beetje goed en een beetje slecht is half functioneren.

In veel gevallen wordt het belang van voeding in de reguliere medische wereld niet onderkend of gebagatelliseerd. Maar ook als er wel een zekere mate van bewustzijn is, ontbreekt het artsen vaak aan tijd om zichzelf hierin te verdiepen. In de reguliere geneeskunde wordt vaak lokaal en op ziektebeeld behandeld, niet vanuit de patiënt als geheel, als individu met een uniek lichaam, gestel en unieke persoonlijke omstandigheden.

Er is (nog) weinig praktische kennis over de samenhang van voeding gezondheidsproblemen en orgaansystemen in het lichaam. Zo worden de onderliggende oorzaken van, en samenhang tussen klachten vaak niet (h)erkend. Het uitgangspunt dat als u maar ‘gezond en gevarieerd’ eet, u geen extra aandacht aan uw voeding hoeft te besteden. De stelling dat u ‘alles wel binnen krijgt’ overheerst bij veel mensen en artsen, maar deze klopt niet.

De meningen over wat ‘gezond eten’ is, lopen zeer uiteen. Bij de beoordeling van wat gezond is, worden vaak aspecten vergeten als de herkomst, manier van telen en toegepaste bestrijdingsmiddelen, de bewerking en de manier van bereiden. Als deze aspecten van voeding wel in overweging worden genomen, kunt u goed bereide biologische voeding als ‘gezonde voeding’ beschouwen. Biologische voeding zou het uitgangspunt moeten zijn.

Het besef dat vaak ontbreekt, is dat niet elk voedingsmiddel voor iedereen gezond is. Iedereen heeft een uniek lichaam en iedereen verkeert in een unieke situatie. Goede voeding ondersteunt u in wat u doet, wil en kan. En dat is voor iedereen verschillend.

Kenniscentrum
Isabella Mendes, Pexels.com

Velen van ons leven hun dagelijkse leven als een topsporter: we hebben overvolle levens met drukke banen, stellen hoge eisen aan onszelf en staan voortdurend op alle fronten fysiek en mentaal onder druk. Als u leeft als een topsporter, moet u eten als een topsporter.

Gif in de voeding en omgeving vergroten de belasting op de orgaansystemen nog meer. Dan is soms ‘gewone gezonde voeding’ niet voedend genoeg meer; u haalt er eenvoudigweg niet genoeg uit om uw orgaansystemen te voeden, om uzelf gezond te houden, laat staan te genezen als u klachten hebt of ziek bent.

Er is dan extra aandacht nodig voor uw unieke situatie, voor wat u binnenkrijgt met uw voeding en wat u eventueel met vitaminen en supplementen moet aanvullen. Klachten zijn daarbij richtinggevend en kunnen problemen signaleren. Bij ‘echte’ ziekten (die met een Latijnse naam) is de benodigde aandacht nog veel groter.

Systeembiologische benadering: Cybernetica

Cybernetica is de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van biologische en mechanische systemen met behulp van terugkoppeling (feedback). Systeembiologisch onderzoek bestudeert biologische processen als deel van het gehele biologische systeem.

De essentie van systeembiologie is het achterhalen hoe deelsystemen op verschillende niveaus samenwerken en elkaar beïnvloeden. In de systeembiologie gaat het niet alleen om de functie van al deze componenten, maar vooral om de dynamische interacties tussen al deze componenten.

Een niet optimaal functionerende lever die vaak daaraan ten grondslag ligt, wordt jammer genoeg dikwijls vergeten. “Het verschil tussen een gezonde lever en een gezond leven is slechts één letter. Toch scheelt dat een heel alfabet aan ziekten.”
De lever is bij chronische klachten altijd betrokken. Geen wonder dat in de Traditionele Chinese Geneeskunde en de Ayurveda zo veel aandacht besteedt wordt aan de conditie ervan.

Mens en natuur staan steeds meer onder druk en putten beiden uit hun reserves. Mens en natuur bevinden zich in een belastende kringloop van schadelijke stoffen en belastende prikkels, zoals licht, geluid, geur, straling en stress. De natuur heeft ons altijd voorzien van een breed scala aan voedingstoffen. Milieuvervuiling, industriële landbouwmethoden, vervoer, bewerkings- en bereidingsmethoden zorgen voor het teruglopen van deze krachtige voedingsbron.

Kenniscentrum Er is voedsel genoeg om geen gebreksziekten te hebben, maar te weinig goede kwaliteit om er optimaal mee te functioneren. Een nieuwe natuurlijke voedingsaanpak brengt u weer in aanraking met de kracht uit de (eigen) natuur. Een voedingsaanpak die wij benaderen vanuit diverse systemen. Wanneer de aanpak ook nog gecombineerd wordt met kennis van de constitutieleer vanuit de Ayurveda, de functionele geneeskunde (orthomoleculaire benadering), de inzichten uit de Chinese geneeskunde, Antroposofie, Natuurgeneeskunde en de leverbiotransformatie (leverontgifting) dan kunnen (voeding)adviezen nog meer op maat gemaakt worden voor mensen. Daarin wordt ook meegenomen bloeduitslagen van de nutriëntenstatus(vitaminen, mineralen, aminozuren, vetzuren), diverse soorten ontlasting-, urine- en speeksel- en harenonderzoek.

 

Kenniscentrum

 

Lees meer over hoe u zelf kunt testen met zelftesten die u thuis kunt doen en onderzoekentips per orgaansysteem.

 

Kenniscentrum

 

Lees nog meer op onze nieuwspagina 2000 artikelen ingedeeld in diverse categorieën.

Baby- en Kindervoeding

Juist voor kinderen is goede voeding heel belangrijk. De impact op hun groei, mentale en emotionele ontwikkeling is zeer groot. In deze rubriek leest u in de loop van de komende tijden diverse artikelen, waaruit blijkt waarom dit zo belangrijk is.

Bloedsuikerontregelingen

In deze rubriek staan artikelen die verband houden met de bloedsuikerwaarden. Zoals hypoglycemie, insulineresistentie, (jeugd-)diabetes, Metabool Syndroomen natuurlijk hoe u met natuurvoeding hiermee rekening kunt houden.

Dier & Voeding

Geef de hond maar brokken, dan kan er niets misgaan. Dat is de kreet die heden ten dage heerst over de voeding van de hond. Klopt dat ook? Gaat er dan niets mis?

Hart- & Vaatziekten

Het tekort aan vitamines en mineralen, een overmaat in suikergebruik, de disbalans in vetinname samen met stress en te weinig beweging zijn enkele factoren waardoor normale lichaamsprocessen kunnen ontsporen. De gevolgen hiervan zijn onder andere overgewicht, dichtslibbing van de bloedvaten en uiteindelijk het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Kanker & Voeding

In dit onderdeel geven wij vooral veel aandacht aan kanker. Een ziekte die een zwaar beroep doet op de immuniteit. De ziekte op zich onttrekt veel energie van het immuunsysteem, net zoals toxische tumortherapiën dit doen.

Lever

Het orgaan dat het meest onder de binnengekomen gifstoffen te lijden heeft is de lever. Dit orgaan is de vuilverwerkingsdienst van het lichaam en staat voor de taak de ruim 70.000 (!) verschillende chemische stoffen die in omloop zijn onschadelijk te maken.

Maag- en Darmziekten

Voor een goede gezondheid en weerstand zijn de darmen van groot belang. De oude uitspraak ‘de dood huist in de darmen’ die in de natuurgeneeskunde met de paplepel wordt ingegoten, is ter illustratie om aan te geven hoe belangrijk de kwaliteit van de darmen is.

Nieuwe kijk op voeding

De NDN laat u kennismaken met de hoofdstromen op het gebied van de complementaire voedingsleer. Daarvan zijn de Chinese en Ayurvedische voedingsleer de oudste onder deze stromingen, weliswaar in een modern jasje. De orthomoleculaire voedingsleer en PNI vallen onder de nieuwste stromingen.

Opleidingen & Literatuur

Er zijn zoveel boeiende opleidingen, boeken, tijdschriften en links over natuurlijke voeding en over de kracht van voeding op gezondheid dat de NDN hiervoor diverse mogelijkheden bijeen gebracht heeft.

Sportvoeding

In deze rubriek treft u artikelen aan over de relatie tussen natuurvoeding en sport. Dat kan topsport zijn, maar ook ‘gewoon’ sporten en/of bewegen. Het gebruik van pure druivensuiker of andere snelle geraffineerde koolhydraten wordt binnen de natuurlijke sportvoeding afgeraden. Ook ten aanzien van het vetgebruik, kooktechnieken en soorten vetten verschilt de visie van de NDN. Aan voedingssupplementen wordt door de NDN strengere criteria gesteld.

Vetten

Over vetten bestaan de vreemdste ideëen. Juiste, onjuiste en halve informatie worden snel door elkaar ‘geklutst’. Geen wonder dat je als lezer soms de weg kwijt raakt.

Voedingsonderzoeken

Natuurdiëtisten beschouwen voeding als ‘nutricijn’ dat, wanneer ze op een natuurlijke manier aangeboden (biologisch-dynamisch) wordt en op uw individuele situatie, conditie en constitutie (aanleg van uw gestel) afgestemd is, zeer krachtig uitwerkt.

Voedingswijzer

Hier vindt u artikelen over allerlei algemene onderwerpen gerelateerd aan natuurvoeding en gezondheid. Varierend van een artikel over magnetronstraling, het bloedgroep dieet, rauwfood tot een artikel over spirituele kant van voeding.

Winkels & Restaurants

Via onderstaande pagina’s willen wij u informeren over (web)winkels en andere plekken waar u goede of bijzondere natuurlijke voeding kunt kopen en eten. De verkooppunten kunnen gesponsord zijn, maar voldoen wel aan onze normen.