skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Medivere Ontlastings-zelftesten

Ontlastings-zelftestenUitgebreide bepalingen van microbiologische analyse waaronder darmflora, schimmels en gisten, α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA.

Met meer dan 200 medewerkers, artsen, wetenschappers en medische assistenten, heeft het Mediver-Ganzimmun laboratorium een vooraanstaande positie in de wereld van de complementaire diagnostiek.

Dagelijks worden door Ganzimmun meer dan 40.000 analyses uitgevoerd die vanuit heel Europa zijn aangevraagd. De zelftesten van Medivere zijn direct beschikbaar voor de patiënt/consument. U ontvangt de uitslag van uw test meestal 14 dagen later. De ontvangstvoorkeur kan aangegeven worden op het begeleidingsformulier van de test.Via de post of online via www.medivere.nl opvraagbaar via serie- en codenummer (gerekend vanaf het moment van insturen van de monsters.

Ontlastings-zelftestenLees meer over de Mediveretesten in de diverse nieuwsartikelen  op onze nieuwspagina , gerangschikt onder de categorie ‘Zelftesten & Onderzoeken’. Met nog meer kennis en achtergrondinformatie over de Mediveretesten wordt het makkelijker een keuze te maken welke test u precies nodig heeft.

Lees meer op overzicht Medivere zelftesten; hoe te kiezen?

NB. Ondanks dat u soms Duitstalige verpakkingen op de foto’s ziet, zijn alle testen met Nederlandse handleiding! Ook kan het voorkomen dat de foto en/of naam op de verpakking hieronder iets afwijkt van de foto van de verpakking in de webwinkel. Het betreft in alle gevallen dezelfde testen.

Ontlastings-zelftestenMedivere spreekuur

U kunt als lezer van onze site deze testen bestellen via onderstaande links. De uitslagen kunnen besproken worden met een (natuur)arts of (natuur)diëtist of therapeut genoemd op onze adressenlijst. U kunt ook gratis kort overleggen met Marijke de Waal Malefijt of Geiske de Ruig op het Mediverespreekuur. Het telefonisch spreekuur (+31 (0) 88-0075780) is elke donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur.

Medivere Ontlasting zelftesten

Gezondheidscheck darm ontlastingstest

Gezondheidscheck darm ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 146,95
Koop deze test hier

Gezondheidscheck darm ontlastingtest Basis (zonder ontstekingsparameters EPX, bèta-Defensie en lactoferine)

Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen en ook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), alsmede de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen. Bovendien worden bepaald: α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA.

De Gezondheidscheck Darm bevat naast de bepaling van de florastatus:
– de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit
– de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies
– de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem

Indicaties:

– voor algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties etc.)
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van voedingsgewoonten
– ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

Gezondheidscheck Darm Plus

Gezondheidscheck Darm PlusVerkoopprijs (incl. BTW): € 216,25
Koop deze test hier

Gezondheidscheck darm ontlastingtest PLUS (plus ontstekingsparameters EPX, bèta-Defensie en lactoferine)

Uitgebreide bepalingen van de microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen (darmflora), schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.) en ook de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen. Bovendien worden bepaald: α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA, ontstekingsparameters. Plus EPX, bèta-Defensie en lactoferine.

De Gezondheidscheck Darm Plus test bevat naast de bepaling van de florastatus:
– de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit
– de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies
– de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem en ontstekingsmarkers EPX, bèta-Defensie en lactoferine

Indicaties:

– voor algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties etc.)
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van voedingsgewoonten
– ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

Darm Microbioom ontlastingtest

Darm Microbioom ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 204,95
Koop deze test hier
Uitgebreide microbiologische bepaling van de samenstelling van de menselijke darmflora ter beoordeling van de invloed van de darmbacteriën op het ontstaansrisico van microbioom-geassocieerde aandoeningen. Er wordt ook op parasieten (PCR) getest.

Het intestinaal microbioom, het geheel van alle in de darm gekoloniseerde micro-organismen, is voor de gezondheidstoestand van de mens van essentieel belang.

Verstoringen van het microbioom (dysbiose), een verminderde diversiteit of overgroei kunnen ook als risicofactoren voor tal van ziekten in aanmerking komen. Deze omvatten verstoorde peristaltiek (diarree resp. obstipatie), prikkelbare darm syndroom, metabole aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, cardiovasculaire ziektes, adipositas of vetstofwisselingsstoornissen, auto-immuunziektes zoals allergieën of psoriasis, chronische ontstekingen van de darm (Colitis Ulcerosa resp. Morbus Crohn), kwaadaardige ziektes of zelfs neurologisch-psychiatrische aandoeningen. De basis voor deze waargenomen processen kan van verschillende aard zijn. Dit kunnen wisselwerkingen tussen receptoren van de epitheel- en immuuncellen van het darmslijmvlies en de producten van het bacterieel metabolisme zoals kortketenige vetzuren of lipolysacchariden zijn.

Bovendien vormt het merendeel van de bacteriële genen in de menselijke darm een zogenaamd kernmicrobioom. Dit kernmicrobioom kan per dominerende bacteriesoort in drie enterotypes onderverdeeld worden.

De tot nu toe geldende standaard van de microbiologische ontlastingsdiagnostiek omvat echter slechts een paar anaërobe bacteriën. Deze bacteriëngroep is echter goed voor meer dan 99% van de soorten ontlastingsflora.

Een nieuwe analysemethode die is gebaseerd op de Next-Generation-Sequencing (verzamelnaam van technieken die snel en relatief goedkoop de volledige volgorde van de menselijke DNA-code kunnen bepalen), maakt nu het onderscheiden van bijna alle tot nu toe bekende darmbacteriën en significant betere risicobeoordeling met betrekking tot de geassocieerde aandoeningen mogelijk.

Indicaties:

– Overgewicht
– Abdominale klachten
– Klachten na antibiotica
– Diarree resp. Obstipatie
– Onderzoek van de darmdysbiose
– Risicobeoordeling van bacterie geassocieerde aandoeningen
– Algemene gezondheidspreventie

Darm Microbioom Plus ontlastingtest

Ontlastings-zelftestenVerkoopprijs (incl. BTW): € 336,95
Koop deze test hier

De microbioom plus ontlastingstest omvat de microbiologische analyse van aërobe en anaerobe sleutelbacteriën, alsook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), spijsverteringsresiduen en α-1-antitrypsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretorisch IgA, betadefensin, EPX en zonuline in de ontlasting. Verder wordt het menselijke intestinale microbioom bepaald door middel van sequentiebepaling van het genoom van de darmflora.

Het intestinale microbioom, het totaal van alle micro-organismen, die de darm koloniseren, is van vitaal belang voor de menselijke gezondheid. Een dysbiose van het darmmicrobioom wordt – zoals talrijke studies bewijzen – geassocieerd met verschillende ziekten: metabool syndroom, diabetes, inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, prikkelbare darmsyndroom, darmkanker, calciumoxalaat-nierstenen, cardiovasculaire ziektes, reumatoïde artritis, evenals neurologische aandoeningen.

De analyse van het intestinale microbioom wordt uitgevoerd door middel van DNA-sequentie (next-generation sequentie). Deze methode bracht een revolutie teweeg in de diagnostiek, omdat het de detectie van bijna alle tot dan bekende bacteriën mogelijk maakte. Door DNA-sequentie kunnen de effecten van afzonderlijke zeer complexe microbiota op de kolonisatieresistentie, spijsverteringsprocessen, opname van voedingsstoffen en vitaminen evenals op de immuniteit nauwkeuriger worden beoordeeld. In deze moleculair-biologische testmethode worden ook anaerobe bacteriën op het hoogste technische niveau gedetecteerd, die niet kunnen worden aangetoond via een bacteriecultuur (op kweek zetten).

Darmslijmvlies Test

Gezondheidscheck Darm PlusVerkoopprijs (incl. BTW): € 86,25
Koop deze test hier
Bepaling van de ontstekingsparameters EPX , lactoferine en ook de parameters voor de immuun activiteit bèta-defensine en SIgA.

De Darmslijmvlies test is ter bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies en voor een beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem.

Indicaties:

– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties etc.)
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van de conditie van het darmslijmvlies

Schimmels ontlastingstest

Ontlastings-zelftestenverkoopprijs Prijs: € 24,25 (incl BTW)
Koop deze test hier

Als de bacteriële darmflora verstoord is door het gebruik van bepaalde medicijnen of een onevenwichtige voeding, dan kunnen gisten en andere schimmels zich sterk vermenigvuldigen. Dit resulteert in veel gevallen niet alleen in een opgeblazen gevoel, diarree, constipatie en buikpijn, maar dan is er ook het vermoeden van een verband tussen darmschimmels en allergieën of overgewicht.

Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut worden besproken.

Indicaties:
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van voedingsgewoonten

Parasieten ontlasting test

Ontlastings-zelftesten

Verkoopprijs (incl. BTW): € 79,75
Koop deze test hier

PCR bepaling van parasieten in de ontlasting.
Per 9 oktober wordt de analyse gedaan volgens de PCR methode (voorheen microscopisch). Uw (oude) verpakking geeft dit wellicht nog niet aan, desondanks volgt toch een PCR analyse.

Menselijke parasieten kunnen ernstige diarree en hevige buikpijn veroorzaken, vooral bij een verzwakt immuunsysteem als gevolg van stress of andere ziekten. In sommige gevallen, is er een verspreiding van de ziekte naar andere organen mogelijk, die wanneer dit onbehandeld blijft, kan leiden tot de dood.

Infectie met de parasiet is vaak het gevolg van- maar niet uitsluitend – het bezoek aan tropische of subtropische gebieden. Tot aan het optreden van de eerste symptomen kan enkele jaren voorbijgaan, terwijl een besmetting van andere personen mogelijk is.

De uitslagen van de ontlasting testen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut worden besproken.

Deze test is voor 1 monsterafname
Het PCR-onderzoek van de parasieten heeft een veel hogere gevoeligheid dan het microscopisch onderzoek. De gevoeligheid is ook hoger in vergelijking met een immunologische onderzoek.
Onderzoek van een tweede ontlastingsmonster wordt alleen dan aanbevolen als er een klinisch vermoeden is.

In deze uitgebreide parasieten-ontlastingstest worden de volgende parameters onderzocht:​

Protozoën in de ontlasting (Multiplex-PCR):

Blastocystis hominis (PCR)
Giardia lamblia (PCR)
Dientamoeba fragilis (PCR)
Entamoeba histolytica (PCR)
Cyclospora cayetanensis (PCR)
Cryptosporidium spp. (PCR)

Indicaties:

– bij onduidelijke buikklachten
– bij diarree met sterk gewichtsverlies
– bij sterk gewichtsverlies in het bijzonder na verre reizen

Darmpoliepen preventietest

Ontlastings-zelftesten

 

 

 

Verkoopprijs (incl. BTW): € 16,95
Koop deze test hier

 

Hemoglobine komt in rode bloedcellen en, in kleine hoeveelheden, vrij (gebonden aan haptoglobine) voor in plasma. Haptoglobine, een glycoproteïne dat in de lever is gevormd, bindt vrij hemoglobine en transporteert het naar het monocyten-macrofagen systeem, alwaar het kan worden afgebroken.

Bij intestinale bloedingen geraken meer hemoglobine-haptoglobine complexen in het darmlumen. Deze complexen kunnen in de ontlasting worden gedetecteerd. Een toename van de concentratie in de ontlasting duidt met meer dan 95% zekerheid op bloedingen binnen het gastro-intestinum.

Klinische studies hebben deze hoge trefzekerheid aangetoond. De hemoglobine-haptoglobine test registeerde 96% procent van de carcinomen en 60% van de colorectale adenomen. De test leidt daarmee tot significant betere resultaten dan de conventionele detectiemethoden voor occult bloed.

Voorafgaande aan de test moet u gedurende drie dagen al het rode vlees vermijden i.v.m. de aanwezigheid van dierlijk bloed.

Indicaties:

– als jaarlijks kankerscreeningsprogramma vanaf het 45e jaar
– bij een verhoogd familiair darmkanker risico
– ter differentiaaldiagnostiek van bloedarmoede door ijzergebrek

Darmpoliepen preventietest Plus  (marker M2PK, Calprotectine, Hemoglobine en Hemoglobine-Haptoglobine-complex)

Darmpoliepen preventietest Plus  (marker M2PK, Calprotectine, Hemoglobine en Hemoglobine-Haptoglobine-complex)Verkoopprijs (incl. BTW): € 76,75
Koop deze test hier
Hemoglobine komt in rode bloedcellen en, in kleine hoeveelheden, vrij (gebonden aan haptoglobine) voor in plasma. Haptoglobine, een glycoproteine dat in de lever is gevormd, bindt vrij hemoglobine en transporteert het naar het monocyten-macrofagen systeem, alwaar het kan worden afgebroken. Bij intestinale bloedingen geraken meer hemoglobine-haptoglobine complexen in het darmlumen. Deze complexen kunnen in de ontlasting worden gedetecteerd. De meeste darmkanker aandoeningen ontstaan uit, in eerste instantie goedaardige voorlopers, de zogenaamde poliepen. Daarom kan door passende voorzorgsmaatregelen te nemen het ontstaan van tumoren grotendeels worden voorkomen. Als de poliep in een vroeg stadium wordt gevonden en verwijderd kan de vorming van darmkanker worden verhinderd.

Kanker vormt zich in een periode van meerdere jaren vanuit precursoren (voorlopers). Indien er merkbare symptomen optreden, dan is de ziekte, niet zelden, al in een (ver) gevorderd stadium. Vanaf het 40e levensjaar kan een jaarlijkse test zinvol zijn. Wanneer bij eerstegraads familieleden de diagnose darmkanker voorkomt dan moet de test eerder en vaker worden uitgevoerd. Er bestaat het risico op een erfelijke aanleg.

Het principe is gebaseerd op een immuno-chromatografische methode ter detectie (opsporen) van niet-zichtbare bloed-deeltjes in de ontlasting. Vanwege deze methode zijn hiervoor geen speciale dieetvoorschriften noodzakelijk. De test reageert uitsluitend op menselijke bloed en niet op dierlijk bloed of andere ingrediënten. Het monster voor het onderzoek kan, onafhankelijk van het tijdstip op de dag, snel en gemakkelijk tijdens de ontlasting worden afgenomen.
De hoogste gevoeligheid en specificiteit bij de beoordeling van darmpoliepen of colorectale carcinomen en adenomen wordt bereikt door de combinatie van de proliferatie marker M2PK, Calprotectine, Hemoglobine en Hemoglobine-Haptoglobine-complex alsmede door het onderzoeken van 3 opeenvolgende ontlastingsmonsters.

Indicaties:

– als jaarlijks kankerscreenings programma vanaf het 45e jaar
– bij een verhoogd familiair darmkanker risico
– ter differentiaaldiagnostiek van bloedarmoede door ijzergebrek

Histamine ontlastingstest

Histamine ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 47,25
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van histamine in de ontlasting als eerste onderzoek bij een mogelijke histamine-intolerantie. Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.
De bepaling van de histaminespiegel in de ontlasting is een geschikte marker voor het vaststellen van histamine intolerantie en bijbehorende ziektebeelden.

De histamine-intolerantie is gebaseerd op de onverdraagzaamheid van de met de voeding opgenomen of vanuit de lichaamscellen (endogeen) vrijgezette histamine. Oorzaak hiervoor is o.a. of een gebrek van het histamine afbrekende enzym diamineoxidase (DAO) op grond van een enzymdefect of een verkeerde verhouding
tussen de in het lichaam opgehoopte hoeveelheid histamine en de DAO-activiteit. Bijvoorbeeld door de consumptie van histaminerijk voedsel of door de inname van medicatie die als histaminevrijzetters werken.

De uitslagen dienen als basis voor verdere diagnostische maatregelen.
Is de histamine in de ontlasting verhoogd dan kan de functie van het DAO enzym bepaald worden voor zekerheid van de diagnose (bloedafname is nodig).

Indicaties:

– bij maag-darmproblemen
– bloedcirculatie stoornissen
– bij migraine
– bij astma
– bij allergie-achtige symptomen (last van biogene aminen)
– bij flushes (rood worden) na het eten van histaminerijke voeding (pizza, wijn,
kaas, tomaten)

Florastatus ontlastingstest

Florastatus ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 57,70
Koop deze test hier
Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen en ook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.) in de ontlasting.
De samenstelling van de fecale flora vormt een geschikte parameter die het totaal aan factoren die van invloed zijn op de darmen weerspiegelt. Veranderingen binnen de ontlastingsflora zijn niet specifiek voor bepaalde oorzaken of ziekten, maar zijn wel een indicator van de ernst van de eraan ten grondslag liggende stoornissen. Ontlastingsflora analyses zijn zeer geschikt als controle op het verloop van gastrointestinale aandoeningen of bij ziekten met een multi-causale oorzaak, zoals bijvoorbeeld neurodermitis.

Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald. De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie met pre- of probiotica voor het herstel van een gezonde darmflora.

Indicaties:

– voor algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale ziekten
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties etc.)
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van voedingsgewoonten
– ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

Darmcheck kinderen ontlastingstest

Darmcheck kinderen ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 129,10
Koop deze test hier

Darmcheck voor kinderen vanaf 3 jaar. Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen, schimmels, gisten (Candida albicans en Candida spp.) analyse van secretoir IgA (sIgA) en van eosinofiel proteïne X (EPX). Ter beoordeling van de samenstelling van de fecale flora en de immunologische mucosale afweer.

Ontlastings-zelftestenZie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

De samenstelling van de fecale flora biedt een passende combinatie van parameters, die het totaal van alle factoren, die de darmen beïnvloeden, weerspiegelt. Veranderingen in de fecale flora zijn niet specifiek voor bepaalde oorzaken of ziekten, maar hun omvang maakt echter het trekken van conclusies, over de ontwikkeling van de darmflora van het kind, mogelijk. Een instabiel darmmilieu laat zich, met behulp van een controle van de darmflora, betrouwbaar detecteren.

Analyses van de fecale flora zijn daarom heel goed te gebruiken als follow-up in geval van gastro-intestinale aandoeningen of ziekten met multi-causale oorsprong, zoals bijv. neurodermitis. Met behulp van de mucosale immuunparameters kunnen de status en de functie van de intestinale mucosa beoordeeld worden. De resultaten dienen als basis voor een individuele behandeling om de darmflora te herstellen en de intestinale mucosa te stabiliseren.

Indicaties:

– ter algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, infectiegevoeligheid etc.)
– ter controle van het verloop na een antibioticakuur
– ter beoordeling van de voedingsgewoonten
– ter verduidelijking van een darmdysbiose

Vascera ontlastingtest

Ontlastings-zelftestenVerkoopprijs (incl. BTW): € 94,95
Koop deze test hier

In diverse studies van de laatste jaren kon worden aangetoond dat er een correlatie is tussen de Firmicutes-Bacteroidetes verhouding in de ontlasting met het lichaamsgewicht. Daarbij geldt: hoe lager het aandeel aan Firmicutes of hoe hoger het aandeel aan Bacteroidetes, hoe lager het lichaamsgewicht.

Deze ontlasting test maakt in deze samenhang de moleculaire-biologische meting mogelijk van de Firmicutes-Bacteroidetes ratio en daarmee de beoordeling van een gezonde voeding of het begin van een wijziging in het voedingspatroon.

Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

Helicobacter pylori ontlastingtest

Ontlastings-zelftesten
verkoopprijs: € 40,90
Koop deze test hier

Een infectie met Helicobacter pylori kan verantwoordelijk zijn voor een aantal maagaandoeningen die geassocieerd worden met een verhoogde afscheiding van maagzuur. Daaronder vallen
o.a. het type B gastritis, ongeveer 75% van alle maagzweren en vrijwel alle twaalfvingerige darmzweren.

Het onderzoek naar een infectie met Helicobacter pylori is dus nu een essentieel onderdeel van de diagnostiek naar gastro-intestinale ziekten. Ontlastingsantigeen testen zijn zeer geschikt voor kinderen en bieden een kostenefficiënte methode voor Helicobacter pylori diagnostiek.

Indicaties:
– ter preventie van maagkanker
– bij maagpijn

Zonuline ontlastingtest

Ontlastings-zelftestenVerkooptest (incl BTW): €46,50
Koop deze test hier

Chemische analyse
voor het bepalen van het zonulinegehalte in ontlasting

Over deze test
In het geval van overgroei van de darm is de darmflora alleen nog beperkt in staat, zijn fysiologische taken te vervullen. De daaruit voorkomende verstoring van de microbiële barrière veroorzaakt uiteindelijk pathomechanismen die leiden tot latente ontstekingsveranderingen van de mucosa met daaropvolgende doorlaatbaarheidsstoornissen. In de context van micro-ecologische stoornissen kunnen pathogene bacteriën, virussen, schimmels of parasieten gemakkelijker toegang krijgen tot slijmvliesreceptoren, zich sneller vermenigvuldigen en dus gemakkelijker infecties veroorzaken.

Het microbiële metabolisme brengt uiteindelijk afhankelijk van de kiemspecies ofwel substraten voort, die nuttig zijn voor het darmmilieu of die echter het systeem op verschillende manieren beschadigen. Het losser worden van de „tight junctions“ van het darmepitheel leidt tot een verhoogde doorlaatbaarheid van de mucosa, die ook bekend staat als Leaky Gut. Veel moleculen kunnen dus vanuit het gastro-intestinale gebied in het bloed terecht komen en verschillende reacties veroorzaken.

Bijzonder belang wordt gehecht aan endotoxine. Dit molecuul dat ook wel als lipopolysaccharide (LPS) aangeduid wordt, is afkomstig van het oppervlak van gram-negatieve bacteriën en dient als ontstekingsmarker. Bij chronische overbelasting van het bloed met LPS, kan dit leiden tot een zogenaamde “stille ontsteking (silent inflammation)” en vanwege de constante ontstekingssituatie andere ziekten, zoals het metabool syndroom, obesitas, type 2 diabetes of arteriosclerose bevorderen. De LPS-concentratie in het bloed kan direct worden bepaald door laboratoriumdiagnostiek.

Het eiwit zonuline bindt aan specifieke receptoren op de epitheelcellen van de darmwand en activeert daarmee een proces van biochemische gebeurtenissen die de opening van de nauwe overgangen veroorzaken en de doorlaatbaarheid van de darmepitheelcellen verhogen. Patiënten met actieve coeliakie vertonen verhoogde niveaus van zonuline en zonuline-antilichamen. Veel coeliakie-patiënten hebben ook andere auto-immuunziekten, zoals insuline-afhankelijke diabetes, multiple sclerose en reumatoïde artritis. Aangenomen wordt dat daarbij verhoogde niveaus van zonuline een cruciale factor zijn.