skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Medivere Ontlastings-zelftesten

Ontlastings-zelftestenUitgebreide bepalingen van microbiologische analyse waaronder darmflora, schimmels en gisten, α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA.

Met meer dan 200 medewerkers, artsen, wetenschappers en medische assistenten, heeft het Mediver-Ganzimmun laboratorium een vooraanstaande positie in de wereld van de complementaire diagnostiek.

Dagelijks worden door Ganzimmun meer dan 40.000 analyses uitgevoerd die vanuit heel Europa zijn aangevraagd. De zelftesten van Medivere zijn direct beschikbaar voor de patiënt/consument. U ontvangt de uitslag van uw test meestal 14 dagen later. De ontvangstvoorkeur kan aangegeven worden op het begeleidingsformulier van de test.Via de post of online via www.medivere.nl opvraagbaar via serie- en codenummer (gerekend vanaf het moment van insturen van de monsters.

Ontlastings-zelftestenLees meer over de Mediveretesten in de diverse nieuwsartikelen  op onze nieuwspagina , gerangschikt onder de categorie ‘Zelftesten & Onderzoeken’. Met nog meer kennis en achtergrondinformatie over de Mediveretesten wordt het makkelijker een keuze te maken welke test u precies nodig heeft.

Lees meer op overzicht Medivere zelftesten; hoe te kiezen?

NB. Ondanks dat u soms Duitstalige verpakkingen op de foto’s ziet, zijn alle testen met Nederlandse handleiding! Ook kan het voorkomen dat de foto en/of naam op de verpakking hieronder iets afwijkt van de foto van de verpakking in de webwinkel. Het betreft in alle gevallen dezelfde testen.

Ontlastings-zelftestenMedivere spreekuur

U kunt als lezer van onze site deze testen bestellen via onderstaande links. De uitslagen kunnen besproken worden met een (natuur)arts of (natuur)diëtist of therapeut genoemd op onze adressenlijst. U kunt ook gratis kort overleggen met Marijke de Waal Malefijt of Geiske de Ruig op het Mediverespreekuur. Het telefonisch spreekuur (+31 (0) 88-0075780) is elke donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur.

Medivere Ontlasting zelftesten

Darm Microbioom ontlastingstest Premium

Ontlastings-zelftesten€ 399,00 / Excl. BTW: € 329,75

Geschikt voor personen vanaf 8 jaar en ouder.

De Darm-Microbioom Premium ontlastingstest is een uitbereiding van de Darm Microbioom plus ontlastingstest met de Parasieten PCR ontlastingstest. Deze test omvat de microbiologische analyse van aërobe en anaerobe sleutelbacteriën, alsook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), spijsverteringsresiduen en α-1-antitrypsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretorisch IgA, EPX, Bèta defensine en zonuline in de ontlasting. Verder wordt het menselijke intestinale microbioom bepaald door middel van sequentiebepaling van het genoom van de darmflora.

Daarnaast wordt door middel van PCR-methode onderzoek gedaan naar aanwezigheid van de volgende menselijke parasieten:

Protozoën in de ontlasting (Multiplex-PCR):

Blastocystis hominis (PCR)
Giardia lamblia (PCR)
Dientamoeba fragilis (PCR)
Entamoeba histolytica (PCR)
Cyclospora cayetanensis (PCR)
Cryptosporidium spp. (PCR)

Het moleculair genetisch onderzoek omvat de

Analyse van de biodiversiteit van het darmmicrobioom (diversiteit)
Verklaring over bacteriële dysbiose
Detectie van het enterotype
Frequentieverdeling van de belangrijkste bacteriestammen
Bepaling van de verhouding Firmicutes / Bacteroidetes
Beoordeling van de mucosale beschermende flora
Analyse van risicofactoren voor met dysbiose geassocieerde ziekten

Het microbiologisch onderzoek omvat de

De analyse van de aërobe en anaërobe loodkiemen
Schimmels
Gisten (Candida albicans en Candida spp.)
Kwantitatief onderzoek op spijsverteringsresten
α-1 Antitrypsine
Calprotectine
Galzuren
Pancreas elastase
Secretoire IgA
Zonuline in de ontlasting

Over deze test:

Het intestinale microbioom, het totaal van alle micro-organismen, die de darm koloniseren, is van vitaal belang voor de menselijke gezondheid. Een dysbiose van het darm-microbioom wordt, zoals talrijke studies bewijzen, geassocieerd met verschillende ziekten: metabool syndroom, diabetes, inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, prikkelbare darmsyndroom, darmkanker, calciumoxalaat-nierstenen, cardiovasculaire ziektes, reumatoïde artritis, evenals neurologische aandoeningen.

De analyse van het intestinale microbioom wordt uitgevoerd door middel van DNA- sequentie (next-generation sequentie). Deze methode bracht een revolutie teweeg in de diagnostiek, omdat het de detectie van bijna alle tot dan bekende bacteriën mogelijk maakte. Door DNA-sequentie kunnen de effecten van afzonderlijke zeer complexe microbiota op de kolonisatieresistentie, spijsverteringsprocessen, opname van voedingsstoffen en vitaminen evenals op de immuniteit nauwkeuriger worden beoordeeld. In deze moleculairbiologische testmethode worden ook anaerobe bacteriën op het hoogste technische niveau gedetecteerd, die niet kunnen worden aangetoond via een bacteriecultuur (op kweek zetten). Bovendien omvat deze test de parameters van de Gezondheidscheck Darm inclusief Zonuline in de ontlasting. De Gezondheidscheck Darm omvat naast het onderzoek van de florastatus de beoordeling het spijsverteringvermogen en -capaciteit én de toestand en de functie van de intestinale mucosa en het darm- geassocieerde immuunsysteem.

Naast deze microbiologische analyse wordt de aanwezigheid van menselijke parasieten onderzocht. Menselijke parasieten kunnen ernstige diarree en hevige buikpijn veroorzaken, vooral bij een verzwakt immuunsysteem als gevolg van stress of andere ziekten. In sommige gevallen, is er een verspreiding van de ziekte naar andere organen mogelijk, die wanneer dit onbehandeld blijft, kan leiden tot blijvende gezondheidsschaden. Infectie met de parasiet is vaak het gevolg van – maar niet uitsluitend – het bezoek aan tropische of subtropische gebieden. Tot aan het optreden van de eerste symptomen kan enkele jaren voorbijgaan, terwijl een besmetting van andere personen mogelijk is.

Darm Microbioom ontlastingtest

Darm Microbioom ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 219,95
Koop deze test hier
Uitgebreide microbiologische bepaling van de samenstelling van de menselijke darmflora ter beoordeling van de invloed van de darmbacteriën op het ontstaansrisico van microbioom-geassocieerde aandoeningen. Er wordt ook op parasieten (PCR) getest.

Het intestinaal microbioom, het geheel van alle in de darm gekoloniseerde micro-organismen, is voor de gezondheidstoestand van de mens van essentieel belang.

Verstoringen van het microbioom (dysbiose), een verminderde diversiteit of overgroei kunnen ook als risicofactoren voor tal van ziekten in aanmerking komen. Deze omvatten verstoorde peristaltiek (diarree resp. obstipatie), prikkelbare darm syndroom, metabole aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, cardiovasculaire ziektes, adipositas of vetstofwisselingsstoornissen, auto-immuunziektes zoals allergieën of psoriasis, chronische ontstekingen van de darm (Colitis Ulcerosa resp. Morbus Crohn), kwaadaardige ziektes of zelfs neurologisch-psychiatrische aandoeningen. De basis voor deze waargenomen processen kan van verschillende aard zijn. Dit kunnen wisselwerkingen tussen receptoren van de epitheel- en immuuncellen van het darmslijmvlies en de producten van het bacterieel metabolisme zoals kortketenige vetzuren of lipolysacchariden zijn.

Bovendien vormt het merendeel van de bacteriële genen in de menselijke darm een zogenaamd kernmicrobioom. Dit kernmicrobioom kan per dominerende bacteriesoort in drie enterotypes onderverdeeld worden.

De tot nu toe geldende standaard van de microbiologische ontlastingsdiagnostiek omvat echter slechts een paar anaërobe bacteriën. Deze bacteriëngroep is echter goed voor meer dan 99% van de soorten ontlastingsflora.

Een nieuwe analysemethode die is gebaseerd op de Next-Generation-Sequencing (verzamelnaam van technieken die snel en relatief goedkoop de volledige volgorde van de menselijke DNA-code kunnen bepalen), maakt nu het onderscheiden van bijna alle tot nu toe bekende darmbacteriën en significant betere risicobeoordeling met betrekking tot de geassocieerde aandoeningen mogelijk.

Indicaties:

– Overgewicht
– Abdominale klachten
– Klachten na antibiotica
– Diarree resp. Obstipatie
– Onderzoek van de darmdysbiose
– Risicobeoordeling van bacterie geassocieerde aandoeningen
– Algemene gezondheidspreventie

Darm Microbioom Plus ontlastingtest

Ontlastings-zelftestenVerkoopprijs (incl. BTW): € 359,95
Koop deze test hier

De microbioom plus ontlastingstest omvat de microbiologische analyse van aërobe en anaerobe sleutelbacteriën, alsook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), spijsverteringsresiduen en α-1-antitrypsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretorisch IgA, betadefensin, EPX en zonuline in de ontlasting. Verder wordt het menselijke intestinale microbioom bepaald door middel van sequentiebepaling van het genoom van de darmflora.

Het intestinale microbioom, het totaal van alle micro-organismen, die de darm koloniseren, is van vitaal belang voor de menselijke gezondheid. Een dysbiose van het darmmicrobioom wordt – zoals talrijke studies bewijzen – geassocieerd met verschillende ziekten: metabool syndroom, diabetes, inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, prikkelbare darmsyndroom, darmkanker, calciumoxalaat-nierstenen, cardiovasculaire ziektes, reumatoïde artritis, evenals neurologische aandoeningen.

De analyse van het intestinale microbioom wordt uitgevoerd door middel van DNA-sequentie (next-generation sequentie). Deze methode bracht een revolutie teweeg in de diagnostiek, omdat het de detectie van bijna alle tot dan bekende bacteriën mogelijk maakte. Door DNA-sequentie kunnen de effecten van afzonderlijke zeer complexe microbiota op de kolonisatieresistentie, spijsverteringsprocessen, opname van voedingsstoffen en vitaminen evenals op de immuniteit nauwkeuriger worden beoordeeld. In deze moleculair-biologische testmethode worden ook anaerobe bacteriën op het hoogste technische niveau gedetecteerd, die niet kunnen worden aangetoond via een bacteriecultuur (op kweek zetten).

Gezondheidscheck darm ontlastingstest

Gezondheidscheck darm ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 161.65
Koop deze test hier

Gezondheidscheck darm ontlastingtest Basis (zonder ontstekingsparameters EPX, bèta-Defensie en lactoferine)

Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen en ook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), alsmede de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen. Bovendien worden bepaald: α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA.

De Gezondheidscheck Darm bevat naast de bepaling van de florastatus:
– de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit
– de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies
– de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem

Indicaties:

– voor algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties etc.)
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van voedingsgewoonten
– ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

Gezondheidscheck Darm Plus

Gezondheidscheck Darm PlusVerkoopprijs (incl. BTW): € 237,88
Koop deze test hier

Gezondheidscheck darm ontlastingtest PLUS (plus ontstekingsparameters EPX, bèta-Defensie en lactoferine)

Uitgebreide bepalingen van de microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen (darmflora), schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.) en ook de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen. Bovendien worden bepaald: α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA, ontstekingsparameters. Plus EPX, bèta-Defensie en lactoferine.

De Gezondheidscheck Darm Plus test bevat naast de bepaling van de florastatus:
– de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit
– de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies
– de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem en ontstekingsmarkers EPX, bèta-Defensie en lactoferine

Indicaties:

– voor algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties etc.)
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van voedingsgewoonten
– ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

Darmslijmvlies Test

Gezondheidscheck Darm PlusVerkoopprijs (incl. BTW): € 94,88
Koop deze test hier
Bepaling van de ontstekingsparameters EPX , lactoferine en ook de parameters voor de immuun activiteit bèta-defensine en SIgA.

De Darmslijmvlies test is ter bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies en voor een beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem.

Indicaties:

– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties etc.)
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van de conditie van het darmslijmvlies

Schimmels ontlastingstest

Ontlastings-zelftestenverkoopprijs Prijs: € 26,68 (incl BTW)
Koop deze test hier

Als de bacteriële darmflora verstoord is door het gebruik van bepaalde medicijnen of een onevenwichtige voeding, dan kunnen gisten en andere schimmels zich sterk vermenigvuldigen. Dit resulteert in veel gevallen niet alleen in een opgeblazen gevoel, diarree, constipatie en buikpijn, maar dan is er ook het vermoeden van een verband tussen darmschimmels en allergieën of overgewicht.

Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut worden besproken.

Indicaties:
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van voedingsgewoonten

Parasieten ontlasting test

Ontlastings-zelftesten

Verkoopprijs (incl. BTW): € 87,73
Koop deze test hier

PCR bepaling van parasieten in de ontlasting.
Per 9 oktober wordt de analyse gedaan volgens de PCR methode (voorheen microscopisch). Uw (oude) verpakking geeft dit wellicht nog niet aan, desondanks volgt toch een PCR analyse.

Menselijke parasieten kunnen ernstige diarree en hevige buikpijn veroorzaken, vooral bij een verzwakt immuunsysteem als gevolg van stress of andere ziekten. In sommige gevallen, is er een verspreiding van de ziekte naar andere organen mogelijk, die wanneer dit onbehandeld blijft, kan leiden tot de dood.

Infectie met de parasiet is vaak het gevolg van- maar niet uitsluitend – het bezoek aan tropische of subtropische gebieden. Tot aan het optreden van de eerste symptomen kan enkele jaren voorbijgaan, terwijl een besmetting van andere personen mogelijk is.

De uitslagen van de ontlasting testen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut worden besproken.

Deze test is voor 1 monsterafname
Het PCR-onderzoek van de parasieten heeft een veel hogere gevoeligheid dan het microscopisch onderzoek. De gevoeligheid is ook hoger in vergelijking met een immunologische onderzoek.
Onderzoek van een tweede ontlastingsmonster wordt alleen dan aanbevolen als er een klinisch vermoeden is.

In deze uitgebreide parasieten-ontlastingstest worden de volgende parameters onderzocht:​

Protozoën in de ontlasting (Multiplex-PCR):

Blastocystis hominis (PCR)
Giardia lamblia (PCR)
Dientamoeba fragilis (PCR)
Entamoeba histolytica (PCR)
Cyclospora cayetanensis (PCR)
Cryptosporidium spp. (PCR)

Indicaties:

– bij onduidelijke buikklachten
– bij diarree met sterk gewichtsverlies
– bij sterk gewichtsverlies in het bijzonder na verre reizen

Ontlastings-zelftesten

Drie ontlastingpreventietesten:

1. Hemoglobine-Haptoglobine-complex,

2. Calprotectine,

3. Marker M2PK

 

Ontlastings-zelftestenHemoglobine-Haptoglobin-complex in ontlasting (iFOBT) €29,00 Incl. btw

Twee aparte buisjes ontlasting, twee bruine buisjes.
Afname van ontlasting op twee verschillende plaatsen (beide ter grootte van een kers)
Ontlastingsonderzoek bij vermoedelijke bloeding in het maagdarmkanaal, vroege detectie van colorectaal carcinoom. Pre-analytische bepaling van het hemoglobine-haptoglobine-complex in de ontlasting is een stabielere test dan de hemoglobine in de ontlasting.
De detectie van het hemoglobine-haptoglobine-complex in de ontlasting duidt op colorectaal carcinoom en moet worden opgehelderd door verder onderzoek (colonoscopie). De immunologische test heeft een significant betere diagnostische gevoeligheid dan alleen bloed in de ontlasting (guajac).
Methode ELISA (EIA)

Ontlastings-zelftestenCalprotectine in ontlasting €47,00 Incl. btw

De uitslag is goed als deze onder de 50 μg/g ligt.
De uitslag van calprotectine kan foutief verlaagd zijn bij waterige ontlasting (verdunningsefffect). Hoe hoger de ontsteking hoe hoger de uitslag, omdat Calprotectine een betrouwbare marker van ontsteking is. De uitslag kan iets lager uitvallen bij verdunde ontlasting, maar is dan nog steeds significant.
Calprotectine in ontlasting ontstaat uit een calcium bindend eiwitcomplex van neutrofielen en monocyten. Het is een gevoelige marker van ontsteking, maar ook van kwaadaardige darmziekten. Dit geldt met name in niet-bloedende poliepen bij darmkanker.
In een grote studie (Langhorst J., et al, Am J Gastroenterol 2008 103 :. 162-169) is aangetoond dat Calprotectine een gevoeligheid van 82% en een specificiteit van 87% heeft bij het onderscheid maken tussen prikkelbaar darm syndroom (PDS) en een ontstekingsdarmziekte zoals de ziekte van Crohn.
Deze test is bedoelt als diagnose, niet voor monitoring. Bij een uitslag boven de 50μg/g is er sprake van een ontsteking. De test meet tot maximaal 1600.

Ontlastings-zelftestenM2-Pyruvaatkinase in ontlasting

Screening op darmkanker. Verhoogde waarden van M2-PK in de ontlasting worden gevonden bij darmkanker, maar ook bij inflammatoire darmziekten en infectieuze diarree.
Als alternatief, als colorectale kanker wordt vermoed, worden hemoglobine in de ontlasting en het hemoglobine-haptoglobinecomplex in de ontlasting aanbevolen.
Een negatief testresultaat biedt slechts 83% zekerheid dat er geen sprake is van darmkanker. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29626277/

M2PK in ontlasting kan worden gebruikt als screeningtest voor een colonscopie bij vermoeden van darmkanker. Deze test is superieur aan andere tumormarkers en bij het aangeven van de voortgang van colorectale adenomen > 1 cm. Omdat het een kosteneffectieve en gemakkelijk uit te voeren test is, is het een haalbaar hulpmiddel om patiënten te selecteren die colonoscopie nodig hebben.
Hoewel invasieve colonoscopie de gouden standaard is voor patiënten met een risico op colorectale kanker, is dit een goede niet-invasieve en specifieke marker als voorselectie of monitoring.
De gouden standaard voor vervolgonderzoek na een positieve uitslag van het bevolkingsonderzoek is een coloscopie.

Histamine ontlastingstest

Histamine ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 51,98
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van histamine in de ontlasting als eerste onderzoek bij een mogelijke histamine-intolerantie. Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.
De bepaling van de histaminespiegel in de ontlasting is een geschikte marker voor het vaststellen van histamine intolerantie en bijbehorende ziektebeelden.

De histamine-intolerantie is gebaseerd op de onverdraagzaamheid van de met de voeding opgenomen of vanuit de lichaamscellen (endogeen) vrijgezette histamine. Oorzaak hiervoor is o.a. of een gebrek van het histamine afbrekende enzym diamineoxidase (DAO) op grond van een enzymdefect of een verkeerde verhouding
tussen de in het lichaam opgehoopte hoeveelheid histamine en de DAO-activiteit. Bijvoorbeeld door de consumptie van histaminerijk voedsel of door de inname van medicatie die als histaminevrijzetters werken.

De uitslagen dienen als basis voor verdere diagnostische maatregelen.
Is de histamine in de ontlasting verhoogd dan kan de functie van het DAO enzym bepaald worden voor zekerheid van de diagnose (bloedafname is nodig).

Indicaties:

– bij maag-darmproblemen
– bloedcirculatie stoornissen
– bij migraine
– bij astma
– bij allergie-achtige symptomen (last van biogene aminen)
– bij flushes (rood worden) na het eten van histaminerijke voeding (pizza, wijn,
kaas, tomaten)

Florastatus ontlastingstest

Florastatus ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 63,47
Koop deze test hier
Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen en ook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.) in de ontlasting.
De samenstelling van de fecale flora vormt een geschikte parameter die het totaal aan factoren die van invloed zijn op de darmen weerspiegelt. Veranderingen binnen de ontlastingsflora zijn niet specifiek voor bepaalde oorzaken of ziekten, maar zijn wel een indicator van de ernst van de eraan ten grondslag liggende stoornissen. Ontlastingsflora analyses zijn zeer geschikt als controle op het verloop van gastrointestinale aandoeningen of bij ziekten met een multi-causale oorzaak, zoals bijvoorbeeld neurodermitis.

Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald. De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie met pre- of probiotica voor het herstel van een gezonde darmflora.

Indicaties:

– voor algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale ziekten
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties etc.)
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van voedingsgewoonten
– ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

Darmcheck kinderen ontlastingstest

Darmcheck kinderen ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 142.00
Koop deze test hier

Darmcheck voor kinderen vanaf 3 jaar. Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen, schimmels, gisten (Candida albicans en Candida spp.) analyse van secretoir IgA (sIgA) en van eosinofiel proteïne X (EPX). Ter beoordeling van de samenstelling van de fecale flora en de immunologische mucosale afweer.

Ontlastings-zelftestenZie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

De samenstelling van de fecale flora biedt een passende combinatie van parameters, die het totaal van alle factoren, die de darmen beïnvloeden, weerspiegelt. Veranderingen in de fecale flora zijn niet specifiek voor bepaalde oorzaken of ziekten, maar hun omvang maakt echter het trekken van conclusies, over de ontwikkeling van de darmflora van het kind, mogelijk. Een instabiel darmmilieu laat zich, met behulp van een controle van de darmflora, betrouwbaar detecteren.

Analyses van de fecale flora zijn daarom heel goed te gebruiken als follow-up in geval van gastro-intestinale aandoeningen of ziekten met multi-causale oorsprong, zoals bijv. neurodermitis. Met behulp van de mucosale immuunparameters kunnen de status en de functie van de intestinale mucosa beoordeeld worden. De resultaten dienen als basis voor een individuele behandeling om de darmflora te herstellen en de intestinale mucosa te stabiliseren.

Indicaties:

– ter algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, infectiegevoeligheid etc.)
– ter controle van het verloop na een antibioticakuur
– ter beoordeling van de voedingsgewoonten
– ter verduidelijking van een darmdysbiose

Viscera ontlastingtest

Ontlastings-zelftestenVerkoopprijs (incl. BTW): € 104,45
Koop deze test hier

In diverse studies van de laatste jaren kon worden aangetoond dat er een correlatie is tussen de Firmicutes-Bacteroidetes verhouding in de ontlasting met het lichaamsgewicht. Daarbij geldt: hoe lager het aandeel aan Firmicutes of hoe hoger het aandeel aan Bacteroidetes, hoe lager het lichaamsgewicht.

Deze ontlasting test maakt in deze samenhang de moleculaire-biologische meting mogelijk van de Firmicutes-Bacteroidetes ratio en daarmee de beoordeling van een gezonde voeding of het begin van een wijziging in het voedingspatroon.

Zie een voorbeeld van een Duitse testuitslag van deze test. Uw uitslag wordt in het Nederlands vertaald.

Helicobacter pylori ontlastingtest

Ontlastings-zelftesten
verkoopprijs: € 44,99
Koop deze test hier

Een infectie met Helicobacter pylori kan verantwoordelijk zijn voor een aantal maagaandoeningen die geassocieerd worden met een verhoogde afscheiding van maagzuur. Daaronder vallen
o.a. het type B gastritis, ongeveer 75% van alle maagzweren en vrijwel alle twaalfvingerige darmzweren.

Het onderzoek naar een infectie met Helicobacter pylori is dus nu een essentieel onderdeel van de diagnostiek naar gastro-intestinale ziekten. Ontlastingsantigeen testen zijn zeer geschikt voor kinderen en bieden een kostenefficiënte methode voor Helicobacter pylori diagnostiek.

Indicaties:
– ter preventie van maagkanker
– bij maagpijn

Zonuline ontlastingtest

Ontlastings-zelftestenVerkooptest (incl BTW): €51,15
Koop deze test hier

Chemische analyse
voor het bepalen van het zonulinegehalte in ontlasting

Over deze test
In het geval van overgroei van de darm is de darmflora alleen nog beperkt in staat, zijn fysiologische taken te vervullen. De daaruit voorkomende verstoring van de microbiële barrière veroorzaakt uiteindelijk pathomechanismen die leiden tot latente ontstekingsveranderingen van de mucosa met daaropvolgende doorlaatbaarheidsstoornissen. In de context van micro-ecologische stoornissen kunnen pathogene bacteriën, virussen, schimmels of parasieten gemakkelijker toegang krijgen tot slijmvliesreceptoren, zich sneller vermenigvuldigen en dus gemakkelijker infecties veroorzaken.

Het microbiële metabolisme brengt uiteindelijk afhankelijk van de kiemspecies ofwel substraten voort, die nuttig zijn voor het darmmilieu of die echter het systeem op verschillende manieren beschadigen. Het losser worden van de „tight junctions“ van het darmepitheel leidt tot een verhoogde doorlaatbaarheid van de mucosa, die ook bekend staat als Leaky Gut. Veel moleculen kunnen dus vanuit het gastro-intestinale gebied in het bloed terecht komen en verschillende reacties veroorzaken.

Bijzonder belang wordt gehecht aan endotoxine. Dit molecuul dat ook wel als lipopolysaccharide (LPS) aangeduid wordt, is afkomstig van het oppervlak van gram-negatieve bacteriën en dient als ontstekingsmarker. Bij chronische overbelasting van het bloed met LPS, kan dit leiden tot een zogenaamde “stille ontsteking (silent inflammation)” en vanwege de constante ontstekingssituatie andere ziekten, zoals het metabool syndroom, obesitas, type 2 diabetes of arteriosclerose bevorderen. De LPS-concentratie in het bloed kan direct worden bepaald door laboratoriumdiagnostiek.

Het eiwit zonuline bindt aan specifieke receptoren op de epitheelcellen van de darmwand en activeert daarmee een proces van biochemische gebeurtenissen die de opening van de nauwe overgangen veroorzaken en de doorlaatbaarheid van de darmepitheelcellen verhogen. Patiënten met actieve coeliakie vertonen verhoogde niveaus van zonuline en zonuline-antilichamen. Veel coeliakie-patiënten hebben ook andere auto-immuunziekten, zoals insuline-afhankelijke diabetes, multiple sclerose en reumatoïde artritis. Aangenomen wordt dat daarbij verhoogde niveaus van zonuline een cruciale factor zijn.

Ontlastings-zelftesten

Bloedonderzoeken naar coeliakie

Zijn er coeliakie-aanwijzingen vanuit de darmmicrobioomtest, dan vervolgonderzoek doen in het bloed.

 

I-FABP Coeliakie €49,00 Incl. btw

Nieuwe test om coeliakie te monitoren
I-FABP; Een klein eiwit met grote impact op de behandeling van coeliakie. Voorkomt dat darmbiopt nodig is voor de diagnose en de beste marker om darmschade te monitoren na het weglaten van gluten uit het dieet.
Coeliakie is een soort auto-immuunziekte waarbij mensen, die hier een genetische aanleg voor hebben, ziek worden van gluten. Een belangrijk probleem in de diagnostiek van coeliakie is het gebrek aan een methode om de diagnose te stellen zonder dat een operatie (darmbiopt) nodig is. We kunnen coeliakie aantonen middels specifieke antistoffen. Dit is een goede methode om patiënten te screenen voor de aandoening, maar het geeft geen inzicht in de darmschade die aanwezig is en is slechts bij een kleine groep coeliakiepatiënten voldoende om de diagnose te bevestigen.

Bij de overige patiënten moet momenteel een darmbiopt worden genomen. Het nemen van zo’n darmbiopt middels endoscopie is een belastend onderzoek voor patiënten. Daarnaast bestaat er geen gevoelige test om darmherstel na gluteneliminatie te evalueren. Intestinal Fatty Acid Binding Protein (I-FABP), is een gevoelige marker voor darmschade.

Deze test kan:

1) Als aanvullende test op coeliakie-antistoffen gedaan worden (zie Coeliakie Glutenallergie IgA en IgG Transglutamine), voor het stellen van de diagnose coeliakie

2) Voor het evalueren van het effect van het weglaten van gluten uit het dieet en het meten van het darmherstel gebruikt worden.

De kans dat een patiënt met positieve coeliakie antistoffen en een verhoogde I-FABP-concentratie coeliakie heeft is buitengewoon groot. Toevoeging van deze niet-invasieve marker aan de bestaande coeliakierichtlijn zou het aantal duodenumbiopten dat nu nodig is om de diagnose te bevestigen sterk verminderen, wat zou leiden tot een evenredige kostenbesparing per nieuw gediagnosticeerde patiënt. Daarnaast daalden de I-FABP-concentraties snel na de start van het glutenvrije dieet en normaliseerden ze relatief sneller dan de huidige marker tTG-IgA voor het vervolgen van coeliakieactiviteit. Dit wil zeggen dat I-FABP concentraties bruikbaar zijn voor het stellen van de diagnose en voor het volgen van de coeliakieactiviteit na behandeling.

Hierover is onlangs de studie I-FABP; ‘small protein with big impact on clinical management of celiac disease’ verschenen

De analysetijd van deze specialistische test kan 2 weken zijn.

Coeliakie Glutenallergie IgA en IgG Transglutamine €87,00 Incl. btw

Voor glutenallergie worden 3 testen gedaan in het bloedonderzoek:

transglutaminase (tTG), weefsel-(IgA) serum
transglutaminase (tTG), weefsel-(IgG) serum
IgA serum

Bij TTG transglutaminase IGG en IGA dient er ook altijd totaal IGA bepaalt te worden om uit te sluiten dat er een systematisch IgA tekort is waardoor vals negatieve glutenallergie kan ontstaan.