skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Alcoholmisbruik bij Nederlandse jongeren

Nederlandse kinderen drinken op steeds lagere leeftijd alcohol, constateren een aantal gespecialiseerde instanties, zoals het Trimbos-instituut, Stichting Alcoholpreventie en dr. Van de Lely, kinderarts van de alcoholpoli in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

En dat niet alleen. Nederlandse jongeren drinken ook steeds vaker sterke drank in plaats van bier of wijn. En ze doen dat in een zorgwekkend hoog tempo.

Nederlandse drinkenboers

Binnen Europa gelden Nederlandse jongeren als de grootste drinkenboers. Uit de cijfers van de Stichting Alcoholpreventie blijkt dat 90 procent van de 15-jarigen al eens minstens een glas alcohol heeft gedronken. Van alle 14-jarigen is bijna de helft wel eens dronken geweest!

Alcoholpoli voor kinderen

Kinderarts Nico van der Lely is samen met zijn collega kinderpsycholoog Mireille de Visser begin 2007 begonnen met een speciale alcoholpoli voor kinderen in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. De alcoholpatiëntjes worden medisch onderzocht en er volgen gesprekken met ouders en het kind. Ook volgen Van der Lely en De Visser hun alcoholpatiënten langdurig in hun ontwikkeling met intensieve gesprekken en vragenlijsten. Ze hopen in kaart te brengen hoe groot de schade is die jonge tieners door overmatig alcoholgebruik oplopen.
Aantal kinderen met alcoholvergiftiging sterk stijgende Drie jaar geleden schreef Van der Lely in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde voor het eerst over het onderwerp. Het was hem opgevallen dat tussen september 2001 en september 2002 vijf jonge patiënten met een alcoholvergiftiging in zijn ziekenhuis waren opgenomen. Dit terwijl er in de drie voorafgaande jaren slechts 1 casus was. De lijn liep omhoog: in 2005 waren er alleen al in het Reinier de Graaf Gasthuis acht kinderen met een alcoholoverdosis opgenomen. Opvallend ook was dat meer dan de helft van de alcoholpatiënten tussen 2001 en 2005 meisjes waren.

“Als je de getallen van ons ziekenhuis extrapoleert, dan zou dat betekenen dat in Nederland jaarlijks tussen de 500 en 1000 kinderen door alcoholmisbruik in het ziekenhuis belanden. Het topje van de ijsberg. En we zien natuurlijk maar het topje van de ijsberg.” aldus kinderarts Van der Lely. Ook al omdat het obsessieve zuipen niet beperkt blijft tot de kring “probleemkinderen“, maar zich volgens hem voordoet in alle lagen van de bevolking.

“Vroeger was je een stoere jongen als je op je 16de of 17de een biertje dronk. Dat is totaal veranderd. Het zijn geen uitzonderingen meer dat kinderen van 11, 12 jaar met een promillage van 2,9 in het ziekenhuis belanden.”

Boosdoener: zoete mixdrankjes

Boosdoener is het groeiende aanbod van sterke zoete mixdranken. Als een 11 jarige een liter jenever drinkt, overlijdt hij of zij. De alcohol belet de lever nog glucose vrij te maken. Het kind sterft aan een te lage bloedglucosespiegel. De suiker in de populaire zoete mixdrankjes heft het tekort aan glucose op. Daardoor drinken jongeren het spul als limonade. Maar de alcohol die erin zit krijgen ze wel naar binnen én in grote hoeveelheden. Vooral kinderen lopen daarbij risico op blijvende hersenbeschadiging. Hersenen tot 20ste levensjaar nog in ontwikkeling Diverse onderzoeken bewijzen dat de ontwikkeling van de hersenen tot minimaal de 20-jarige leeftijd doorgaat. In een rapport van het Instituut van Alcohol Studies in Londen staat dat je alcohol liefst niet moet verkopen aan mensen onder de 18 jaar. In Nederland is echter door de overheid de grens bij 16 jaar gesteld.

Alcohol te gemakkelijk verkrijgbaar

De reclamecampagne zegt: “Alcohol onder de 16 jaar, nog even niet.” Winkels mogen kinderen onder de 16 jaar geen alcohol verkopen. In de praktijk blijkt, dat kinderen onder de 16 toch heel gemakkelijk aan alcohol kunnen komen. De Stichting Alcoholpreventie heeft in Twente een onderzoek gedaan naar de verkrijgbaarheid van alcohol door kinderen onder de 16 jaar. 95 Procent van de kinderen kwam terug met alcohol.
Bovendien denken veel ouders dat hun kind beter met alcohol leert omgaan door hen af en toe een glaasje alcohol thuis toe te staan. Dit blijkt juist averechts te werken.

Commentaar van de NDN

Het moet gewoon worden dat alcohol tot minimaal 18 jaar verboden is. Naast de schade die alcohol op de hersenontwikkeling heeft, zijn er meer nadelen. De nog niet volgroeide lever en alvleesklier van kinderen worden zwaar op de proef gesteld.
Alcohol rooft essentiële voedingsstoffen Daarbij rooft het gebruik van alcohol diverse essentiële nutriënten, zoals vitamine A, B, E, C en magnesium. Deze voedingsstoffen zijn op deze leeftijd juist nodig om een gezonde groei en ontwikkeling van alle organen en systemen mogelijk te maken. Ook leveren vooral de alcoholische mixdrankjes grote hoeveelheden suiker en kunstmatige toevoegingen. Hierdoor worden de lever en het bloedglucoseregulatiesysteem nog eens extra belast. Alcohol is een dikmaker Tenslotte maakt alcohol dik. Overgewicht is al een groeiend probleem onder jongeren. Alcoholgebruik zal het probleem alleen maar doen toenemen. Om maar niet te spreken over de verkeersongelukken en knokpartijen die kunnen voortkomen uit een overmatig alcoholgebruik door jongeren.

Naleven van het alcoholverbod

Het naleven van een absoluut alcoholverbod tot minimaal 18 jaar zou moeten worden afgedwongen door alle betrokken partijen: de overheid, de winkeliers, de barmedewerkers, medewerkers in de gezondheidszorg, school en de ouders. De overheid kan samen met de medewerkers in de gezondheidszorg en scholen voorlichting geven aan kinderen en ouders over het waarom van dit alcoholverbod. Op schoolfeesten en schoolreizen moet alcoholgebruik niet worden toegestaan. Medewerkers in de gezondheidszorg zouden systematisch alcoholgebruik door jongeren moeten navragen wanneer zij zich op hun spreekuur melden voor vragen of gezondheidsproblemen. De overheid zou winkeliers en horeca-gelegenheden zwaarder moeten beboeten wanneer zij zich niet aan het verkoopverbod houden.

Een glaasje thuis

Ook moeten ouders ervan worden overtuigd, dat het af en toe een glaasje thuis drinken juist averechts werkt. Kinderen die thuis al af en toe alcohol drinken blijken op latere leeftijd en buitenshuis juist gemakkelijker en meer te drinken. Laten we als ouder het goede voorbeeld geven. Drink wanneer u gezond bent, niet dagelijks en als u drinkt niet meer dan 1 tot 2 glaasjes per dag. Heeft u gezondheidsproblemen of van nature een lever die moeite heeft om goed te ontgiften, dan is het meestal beter om (bijna) helemaal niet te drinken.

Wanneer uw lever niet goed kan ontgiften, kunt u dit herkennen aan de volgende klachten:
– U kunt slecht tegen koffie.
– U wordt snel dronken of krijgt snel klachten na een of twee glaasjes.
– Als u medicijnen gebruikt, moet u altijd minder nemen dan aanbevolen.
(Anders krijgt u last van bijwerkingen.)
– U ondervindt snel bijwerkingen van medicijnen, vitamines, kruiden of homeopathie.

Literatuur en links:

Bronnen:

Reportage Kinderen in de Lorum, Eric Arends Volkskrant Magazine 17/3/2007

Voeding bij gezondheid en ziekte, Stegeman, Wolters Noordhoff 1997

Fysiologie van de voeding, De Wijn e.a., Bohn Scheltema en Holkema, 1985