skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Bloedonderzoek alcohol gebruikBloedonderzoek alcoholgebruik

Huisartsen vragen vaak niet meer uw alcoholconsumptie omdat zij denken dat behandeling maar weinig resultaat zal opleveren. Iedere huisarts kent namelijk wel een of meerdere zware probleemdrinkers die ondanks diverse interventies persisteren in hun gewoonte.

Deze categorie heeft begeleiding door CAD’s en andere verslavingszorginstellingen nodig. De uitdaging voor de huisarts ligt niet in het begeleiden van deze zware drinkers, maar in het vroegtijdig herkennen van beginnend of matig problematisch alcoholgebruik.

 

Bloedonderzoek alcohol gebruik

Wilt u hulp bij uw overmatige alcoholconsumptie? Lees dan meer hier.

 

 

 

 

Bloedonderzoek alcohol gebruikBloedonderzoek alcohol gebruikOpties voor onderzoeken

Soort onderzoekAanvullend onderzoek Opties nader onderzoek
MCVBepaal ook B12, foliumzuur en B6 en zink 
ALAT  
ASAT  
Gamma GT  
CD-Tect  

Bloedonderzoek alcohol gebruikBloedonderzoek alcohol gebruikBloedonderzoek alcohol gebruikZelftesten

Zonuline bloedtest

Zonuline bloedtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 62,95
Koop deze test hier
Het darmslijmvlies is een efficiënte barrière tegen de opname van onvoldoende verteerde voedseldeeltjes, bacteriële endotoxinen, anorganische stoffen en zware metalen. Een verminderde barrièrefunctie als gevolg door alcoholmisbruik, leidt vaak tot een ongecontroleerde toestroom van antigenen, die niet alleen lokaal maar ook systemisch immuunreacties (triggers) geven en bij een aanhoudend proces verantwoordelijk kan zijn voor de ontwikkeling van ernstige ziekten.

De eigenlijke opname van moleculen en antigenen vindt plaats na het passeren van de slijmlaag via drie compartimenten: via de M cellen (antigeenopname), via de enterocyten (cellulaire permeabiliteit) en via de ‘tight junctions’ ( = ruimte tussen de cellen, zogenaamde paracellulaire permeabiliteit). De ‘tight junctions’ regelen het paracellulaire moleculaire transport en beschermen het darmslijmvlies tegen de passage van ongunstige stoffen vanuit het darmlumen in de intercellulaire ruimte.

Op de zoektocht naar specifieke testmethoden waarbij de beschadiging van de ‘tight junctions’ kon worden gedetecteerd, is de bepaling van zonuline in de laatste jaren steeds belangrijker geworden.

Zonuline is een humaan eiwit, dat betrokken is bij de regulatie van ‘tight junctions’ van de darmwand. Het bindt zich aan een receptor op de darmepitheelcellen waardoor de permeabiliteit van de epitheliale cellen toeneemt, zodat verschillende substanties de darmwand kunnen passeren. Dit kan leiden tot auto-immuunziekten.

Auto-immuun gerelateerd type 1-diabetes kan door zonuline in een vroeg stadium worden ontdekt. Met een blokkade van zonuline kan type 1-diabetes worden voorkomen.

Indicaties:

– Allergische aandoeningen
– Auto-immuun aandoeningen
– Abdominale ziekten
– Insulineafhankelijke Diabetes mellitus, metabool Syndroom, Vetlever
– Multiple Sclerose
– Psychische aandoeningen
– Reumatoïde Artritis

Nitrostress (NO’s) urinetest

Nitrostress (NO’s) urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 97,95
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van citrulline, methylmalonzuur, nitrofenylazijnzuur.
Ter bepaling van een verhoogde belasting met reactieve stikstofverbindingen (NO’s) (Nitrostress®).

Nitrosatieve stress is een biochemische ontsporing van stikstofmonoxide. Analoog aan de oxidatieve stress, waarbij een overmaat aan vrije zuurstofradicalen ongewenste oxidatieprocessen bevordert, kan een overmatige vorming van stikstofoxide radicalen (NO•) en zijn agressieve derivaten (bv. peroxynitriet en nitrotyrosine), op alle niveaus van de intra- en extracellulaire stofwisseling ernstige gevolgen hebben.

De moderne Nitrostress® laboratoriumdiagnostiek maakt de biochemische ontsporingen meetbaar en dient als een belangrijk instrument voor de opsporing van nitrosatieve stress bij met name chronische multisysteem ziekten, maar ook bij alcoholmisbruik.

Vitamine B12 urinetest

Vitamine B12 urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 50,45
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van methylmalonzuur in de urine. Bij deze test wordt dus ook het creatinine gehalte gemeten. Ter bepaling van de vitamine B12 voorziening. De verhoogde detectie van methylmalonzuur in de urine vormt een indirecte marker van een vitamine B12-deficiëntie. Vitamine B 12 tekorten worden veel gezien bij alcoholmisbruik.

 

Zuur-base urinetest (volgens Sander)

Zuur-base urinetest (volgens Sander)Verkoopprijs (incl. BTW): € 65,25
Koop deze test hier
Laboratorium analyse van de buffercapaciteit van 5 urinemonsters in de loop van de dag. Ter beoordeling van een verstoord evenwicht in de zuur-base huishouding
Het zuur-base evenwicht zorgt voor een optimaal verloop van de belangrijke fysiologische processen in het menselijk organisme, zoals de ademhaling, de spijsvertering, de excretie, het immuunsysteem en de hormoonhuishouding.

Zure of zuurvormende voeding, fast food, alcohol, gebrek aan lichaamsbeweging, spijsverteringsstoornissen, competitieve sporten, verhoogde afbraak van eiwitten in de stofwisseling, toxinen uit het milieu, stress en een verstoorde uitscheiding van zuren via de nieren, darmen en de huid verstoren de balans tussen het vrijzetten van zuren en basen in het lichaam en bevorderen het ontstaan van een “latente of chronische acidose”. Een “latente of chronische acidose” is een toestand waarin er sprake is van een afgenomen buffercapaciteit en een beperkt opslagvermogen van zuren in het weefsel (de pH van het bloed blijft constant).

Het principe van de zuur-base titratie volgens Sander is gebaseerd op de bepaling van de buffercapaciteit door 5 urinemonsters in de loop van de dag. Het principe van de laboratoriumanalyse is een wisselende titratie tussen natronloog en zoutzuur en de aansluitende berekening van de aciditeitcoëfficiënt. De aciditeitcoëfficiënt (AQ) is een maat voor de buffercapaciteit van urine. Uit de vijf aciditeitcoëfficiënten wordt de gemiddelde AQ berekend.

Voor beoordeling van het zuur-base evenwicht wordt primair het profiel van de dagelijkse curve benut, dat idealiter een wisseling van zuur- en basepieken weergeeft. De resultaten van de zuur-base titratie volgens Sander dienen als voorwaarde voor de evaluatie van het zuur-base evenwicht en het uitwerken van een persoonlijk therapieadvies.

Indicaties:

– gebrek aan vitale stoffen (nutriënten)
– chronische uitputting, vermoeidheid
– spierspanning
– rug- en nekpijn
– huidziekten
– broze haren en nagels
– cellulitis
– chronische ziekten zoals jicht, reumatoïde artritis en osteoporose
– diabetes mellitus
– nierfunctiestoornis

Gezondheidscheck Darm Plus

Gezondheidscheck Darm PlusVerkoopprijs (incl. BTW): € 216,25
Koop deze test hier
Uitgebreide bepalingen van de microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen (darmflora), schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.) en ook de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen. Bovendien worden bepaald: α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA, ontstekingsparameters met EPX, bèta-Defensie en lactoferine.

De Gezondheidscheck Darm Plus test bevat naast de bepaling van de darmflorastatus:
– de beoordeling van het spijsverteringsvermogen
– de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit (alcoholmisbruik beschadigd de verteringsenzymen)
– de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies (alcoholmisbruik beschadigd de darmslijmvliezen)
– de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem (alcoholmisbruik verlaagd de immuniteit)