skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Meer vitamine K bij borstgevoede baby

Sinds 1990 krijgen alle baby’s in Nederland direct na de geboorte 1 milligram vitamine K1 druppels om vroege bloedingen ten gevolge van een vitamine K tekort te voorkomen. Daarnaast worden ouders en verzorgers aangeraden om hun baby vanaf dag 8 tot de leeftijd van 3 maanden dagelijks 25 microgram vitamine K druppels te geven. Dit om late bloedingen door een vitamine K- tekort te voorkomen.

Er zijn aanwijzingen dat dit advies niet alle baby’s voldoende beschermt tegen bloedingen. Baby’s met een gestoorde vetopname krijgen soms onvoldoende vitamine K naar binnen. Hierdoor krijgen jaarlijks vijf van deze baby’s ernstige bloedingen, die fataal kunnen aflopen. Op dit moment is het nog niet goed mogelijk om deze baby’s met een verhoogd risico op te sporen.

Daarom raadt de Gezondheidsraad in haar advies van juni 2010 aan om voor alle baby’s de dosering vitamine K te verhogen van 25 naar 150 microgram per dag. Baby’s die volledig flesvoeding krijgen hebben geen extra vitamine K nodig. Flesvoeding bevat al voldoende vitamine K.

Commentaar NDN:

Vitamine K speelt een belangrijke rol bij de bloedstolling. Vitamine K wordt in vrij grote hoeveelheden door goede darmbacteriën aangemaakt. Daarnaast komt het voor in groene bladgroenten, kool, lever en koudgeperste plantaardige olie. Bij pasgeboren baby’s is de darmflora nog onvoldoende ontwikkeld en de voorraad in de lever te klein. Ook borstvoeding bevat onvoldoende vitamine K om de behoefte te dekken. Een tekort aan vitamine K kan leiden tot (fatale) bloedingen. Daarom is het belangrijk om pasgeboren borstgevoede baby’s extra vitamine K te geven.

In diverse landen om ons heen, zoals in Engeland, Duitsland, Zwitserland en Denemarken krijgen pasgeboren borstgevoede kinderen al langer hogere doseringen vitamine K. De doseringen daar variëren van dagelijks tot wekelijks 2 milligram vitamine K1 gedurende de eerste tot de 6e maand. In Duitsland, Zwitserland en Denemarken komen beduidend minder vaak late bloedingen bij baby’s t.g.v. een vitamine K tekort voor dan in Nederland.

Waarschijnlijk heeft dit te maken met de toedieningwijze en de dosering. In Nederland wordt tot nog toe vitamine K via druppels toegediend en niet via injectie zoals in sommige andere landen. Ook is de dosering in Nederland tot nog toe lager dan in de omringende landen. Elders op onze site kunt u nog meer lezen over borstvoeding en gezonde kindervoeding.

Brochure; Borstvoeding en voedings- en suppletietips voor moeder en kind.

Literatuur en links:

Brochure; Informatie over borstvoeding en voedings- en suppletietips voor moeder en kind door natuurdiëtist Tanja Visser gespecialiseerd in baby- en kindernatuurvoeding

Gezondheidsraad, Briefadvies over Vitamine K-suppletie bij zuigelingen, 29 juni 2010
www.gezondheidheidsraad.nl

Stegeman N.E. Voeding bij gezondheid en ziekte, Wolters Noordhoff Wolters 1997