skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Borstvoeding bevat beschermende schimmels

Recent gepubliceerd onderzoek in het tijdschrift Applied and Environmental Microbiology, toont aan dat borstvoeding van gezonde moeders schimmels bevat. Dit zou kunnen betekenen dat borstvoeding een belangrijke bron is van beschermende micro-organismen ter bevordering van de (darm)gezondheid van de zuigeling [1].

Onderzoekers verzamelden vervolgens ook monsters van moeders in andere gebieden, zoals Finland, China, en Zuid-Afrika, nadat men gisten (eencellige micro-organismen) en andere schimmels had ontdekt in borstvoeding van moeders in Spanje. De onderzoekers wilden te weten komen of omgeving, voeding en leefstijl van invloed zijn op de aanwezigheid van deze micro-organismen.

Borstvoeding van belang voor kolonisatie zuigelingendarmBorstvoeding bevat beschermende schimmels

Ook in andere onderzochte landen werd de aanwezigheid van schimmels in borstvoeding aangetoond. Borstvoeding lijkt hiermee van belang voor de eerste kolonisatie van de zuigelingendarm. De geslachten Malassezia en Davidiella overheersten in alle landen, maar ook de Sistotremaen Penicillium werd gevonden in borstvoeding. Meer dan 70% van de Spaanse en Zuid-Afrikaanse monsters bevatten schimmels (DNA) terwijl dit bij slechts 45% van de Chinese en 35% van de Finse monsters het geval was.

Potentiële invloed van omgevingsfactoren

Ondanks de overeenkomsten wat betreft de aanwezigheid van schimmels tussen de diverse landen, stelden de onderzoekers ook een potentiële invloed van omgevingsfactoren vast. Verder ontdekten onderzoekers dat specifieke schimmels (zoals die van de soort Cryptococcus)meer prevalent waren in monsters van vrouwen die vaginaal waren bevallen, in vergelijking met vrouwen die een keizersnede hadden ondergaan.

Sommige van de gevonden soorten schimmels en gisten worden op dit moment toegepast als potentiële probiotica ter bevordering van de gezondheid van de zuigeling. De meest bekende is Saccharomyces boulardii. In de studie werden meer schimmelsoorten in borstvoeding vastgesteld die wellicht gunstig kunnen zijn voor de gezondheid. Deze dienen nader onderzocht te worden.

Saccharomycels Cerevisiae Boulardii

Deze probiotische gistsoort beschermt dunne en dikke darm. De gist S. boulardii perkt bepaalde bacteriële toxines in en werkt ontstekingswerend [3]. Het heeft een stimulerend effect op het darmslijmvlies. Uit het onderzoek bij kinderen bleek ook dat S. boulardii een gunstig effect heeft bij het behandelen van acute gastro-enteritis en bij de preventie van antibiotica-geassocieerde diarree.

Daarnaast heeft de S. boulardii de volgende positieve effecten:
– stimuleert het secretoir IgA (sIgA),
– remt NF-kB/ TNF-alfa (tegen inflammatie),
– remt IL-8,
– werkt tegen Clostridium, E-coli, Candida,
– voorkomt permeabiliteit,
– werkt tegen bacteriële translocatie,
– werkt tegen helicobacter,

Het bovenstaande bevestigt het belang van borstvoeding voor de vorming van een goede darmbarrière bij het kind. Moedermelk is voor de pasgeborene de eerste bron van specifieke immuunbescherming in het maag-darmsysteem, in de vorm antigenen: secretoire antilichamen (sIgA), afkomstig van de moeder.

In in-vitro- en dierstudies werden de langetermijneffecten van borstvoeding bestudeerd. Een goede darmflora wordt op tal van manieren ondersteund, vooral de ‘humane melk-oligosacchariden’, spelen hierbij een grote rol. Ze favoriseren en ‘voeden’ selectief de juiste bacteriënstammen die belangrijk zijn voor de darmflora van het kind, maar zijn ook belangrijk voor de maturatie van de enterocyten[4-5].

Moeders die borstvoeding geven: bescherming tegen leververvetting

Moeders die een kind minstens zes maanden lang met de borst hebben gevoed, schijnen op latere leeftijd beter beschermd te zijn tegen leververvetting. Die waarneming deden onderzoekers uit San Diego, VS op basis van gegevens van de CARDIA-studie, waarin 844 vrouwen gedurende 30 jaar opgevolgd werden. In welke mate er een oorzakelijke link is tussen borstvoeding en levergezondheid is nog maar de vraag.

Het resultaat van diverse studies vormt een nieuw element in het onderzoek rond de gezondheidsvoordelen van borstvoeding voor zuigeling en moeder.

Borstvoeding bevat beschermende schimmels

 

 

 

Judith Rolf, natuurdietist, gespecilaiseerd in baby- en kleutervoeding.

Referenties:

[1]Alba Boix-Amorós, Fernando Puente-Sánchez, Elloise du Toit, Kaisa M. Linderborg, Yumei Zhang, Baoru Yang, Seppo Salminen, Erika Isolauri, Javier Tamames, Alex Mira, Maria Carmen Collado. Mycobiome profiles in breast milk from healthy women depend on mode of delivery, geographic location and interaction with bacteria. Applied and Environmental Microbiology, 2019; DOI: 10.1128/AEM.02994-18
[2] Vandenplas Y., Brunser O., Szajewska H. Saccharomyces boulardii in childhood. Eur J Pediatr (2009) 168:253-265.
[3] Rogier EW et al. Secretory antibodies in breast milk promote long-term intestinal homeostasis by regulating the gut microbiota and host gene expression. PNAS 2014; 7 feb. doi: 10.1073/pnas.1315792111
[4] Holscher HD, Davis SR, Tappenden KA. Human Milk Oligosaccharides Influence Maturation of Human Intestinal Caco-2Bbe and HT-29 Cell Lines. J. Nutr., 2014; 144(5):586-591
[5] Rogier, Frantz, Bruno, Wedlund, Cohen, Stromberg & Kaetzel. Secretory antibodies in breast milk promote long-term intestinal homeostasis by regulating the gut microbiota and host gene expression. PNAS 2014; 111(8): 3074–3079.
[6] Ajmera VH, Terrault NA, Van Wagner VB et al. Longer lactation duration is associated with decreased prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in women. J Hepatol. 2018; doi.org/10.1016/j.jhep.2018.09.013

Referenties Saccharomyces boulardii
[1]Vandenplas Y., Brunser O., Szajewska H. Saccharomyces boulardii in childhood. Eur J Pediatr (2009) 168:253-265
Efficacy and safety of the probiotic Saccharomyces boulardii for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders. Therap Adv Gastroenterol. 2012 Mar; 5(2): 111–125. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296087/
[2] FEMS Microbiol Lett. 2010 Sep 1;310(1):17-23. doi: 10.1111/j.1574-6968.2010.02037.x. Epub 2010 Jun 16. The effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans-infected human intestinal cell lines Caco-2 and Intestin 407.Murzyn A1, Krasowska A, Augustyniak D, Majkowska-Skrobek G, Łukaszewicz M, Dziadkowiec D.
[3] FEMS Yeast Res. 2009 Dec;9(8):1312-21. doi: 10.1111/j.1567-1364.2009.00559.x. Epub 2009 Aug 5. The antagonistic effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans filamentation, adhesion and biofilm formation.Krasowska A1, Murzyn A, Dyjankiewicz A, Łukaszewicz M, Dziadkowiec D.
[4] Qamar A., Aboudola S., Warny M., Michetti P., Pothoulakis C., LaMont J.T., Kelly C.P., Saccharomyces boulardii stimulates intestinal immunoglobulin A immune response to Clostridium difficile toxin A in mice. Infect. Immun. 2001;69:2762–2765. doi: 10.1128/IAI.69.4.2762-2765.2001. [PubMed] [5] Thomas S., Metzke D., Schmitz J. Dörffel, Y., Baumgart D.C., Anti-inflammatory effects of Saccharomyces boulardii mediated by myeloid dendritic cells from patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 2011;301:G1083–1092. doi: 10.1152/ajpgi.00217.2011. [PubMed] [6] World J Gastroenterol. 2010 May 14; 16(18): 2202–2222.
Published online 2010 May 14. doi: 10.3748/wjg.v16.i18.2202
Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult patients
Lynne V McFarland. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2868213/
[7]Therap Adv Gastroenterol. 2012 Mar; 5(2): 111–125.
Efficacy and safety of the probiotic Saccharomyces boulardii for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders. Theodoros Kelesidis. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296087/
[8] Probiotics Antimicrob Proteins. 2018; 10(2): 350–355.Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1007/s12602-017-9332-4. Experience with Saccharomyces boulardii Probiotic in Oncohaematological Patients.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5973998/%5B/vc_column_text%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D