skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Probiotica & Migraine

Migraine is een type hoofdpijn die in aanvallen komt. De hoofdpijn komt plotseling op, en de pijn zit hierbij aan één kant van het hoofd. De pijn is hevig en bonzend, en door inspanning wordt de pijn vaak verergerd. De aanval gaat vaak gepaard met misselijkheid en overgeven en tijdens een aanval worden fel licht en hard geluid vaak slecht verdragen. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben last van migraine. Medicijnen die tegen migraine gebruikt worden kunnen bijwerkingen hebben en werken niet altijd voor elke migrainepatiënt. In voorgaande studies werd een verband gevonden tussen darmklachten en migraineaanvallen. Er bleek dat sommige migrainepatiënten veel vaker last hadden van darmklachten dan mensen die geen last hadden van migraine.

Pilotstudie met probiotica

Een pilotstudie om na te gaan of het dagelijks innemen van probiotica leidt tot verlichting bij migrainepatiënten heeft een positief effect aangetoond. In dit onderzoek, in februari 2012 uitgevoerd door de Wageningen Universiteit, samen met neuroloog Marcel Smits (Gelderse Vallei), waaraan 27 mensen deelnamen, daalde het aantal dagen met migraine (gemeten over 12 weken) met 23% en de ernst van de aanvallen met 13%. Omdat het hier om een pilot ging zonder controlegroep, dient wel rekening te worden gehouden met een placebo-effect.

Minder stoffen in het bloed die mogelijk migraineaanvallen geven

De patiënten die deelnamen aan deze studie kregen gedurende drie maanden dagelijks 2 gram van een specifieke probiotica stammen combinatie. Deze probiotica zijn speciaal samengesteld om de darmwand te verbeteren. Door de darmwand te verbeteren zal de doorlaatbaarheid van de darmwand verlaagd worden, en hierdoor zullen er minder stoffen die mogelijk migraineaanvallen veroorzaken in het bloed terecht komen. Dit zou tot minder migraineaanvallen moeten leiden. De deelnemers hielden een hoofdpijndagboek bij en vulden twee gevalideerde hoofdpijn-vragenlijsten in voorafgaande aan de studie en na afloop van de studie.

Commentaar NDN

Voor het behoud van een goede darmflora zijn voldoende glyconutriënten in uw voeding belangrijk.
Ook specifieke voedingsadviezen zijn bij migraine aan te raden.

Het lichaam kan op bepaalde voedingsstoffen reageren (IgG reacties), waardoor het functioneren van het lichaam zelf verstoord raakt. Het gaat hier vooral om cellulaire processen, die met de spijsvertering zijn verbonden. Soms worden voedingsstoffen niet herkend. Dat leidt tot een lichaamsreactie waardoor de lichaamssamenhang wordt verbroken.

In de darmwand kan dit leiden tot ontsteking, en wordt de darmwand ‘lek’ voor vreemde stoffen (lekkende darm syndroom). Daardoor komen deze vreemde stoffen het lichaam binnen ‘stromen’, met een immuunrespons als gevolg. Dit is mogelijke een mede ‘oorzaak’ van migraine.

Mensen met een hoge exorfinen belasting kunnen migraine ontwikkelen. In het begin voelt men zich sneller moe, de aandacht verslapt en de motivatie is moeilijker vol te houden. Vervolgens neemt de stress-weerstand af, de suikerbehoefte neemt toe en worden er spierspanningen opgebouwd in het lichaam (o.a. nek- en/of rugpijn).

Het juiste dieetontwerp passend bij de onderliggende verstoringen is belangrijk bij migraine. U kunt hiervoor terecht bij natuurdiëtisten.

Voedings- en laboratoriumtesten

Laboratoriumtesten urine bloed ontlasting en speekseltesten Natuurdiëtisten kunnen als geen ander uw voedingsstatus inschatten en adviezen geven op het gebied van voeding in relatie tot ziekte en gezondheid. Dit doen ze aan de hand van laboratoriumtesten.

Met laboratoriumbepalingen is de natuurdiëtist in staat uw voedingsstatus te bepalen en de dieetadviezen op maat te maken en door laboratoriummonitoring te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Wij werken samen met de Duitse fabrikant van laboratoriumtesten Medivere. Medivere levert laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd.

Op onze pagina over voedings- en laboratoriumtesten kunt u alle Medivere testen bekijken en bestellen.


Literatuur en links:

Atrium innovations

C.Giezenaar, dr. ir. N.M. de Roos, dr. S. van Hemert, dr.M.Smits. The effect of daily oral intake of probiotics on the number of migraine days per month and intensity of migraine attacks- a pilot study: sept 2011-june 2012