skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Meditatie tegen reuma

Bijna de helft minder klachten

Het onderzoek was uitgevoerd onder 63 patiënten met RA. Het begin van het onderzoek duurde acht weken. De helft werd, naast de gebruikelijke therapie die ze kregen, gevraagd thuis een meditatieprogramma te volgen van zes uur per week. De andere helft, de controlegroep, kreeg alleen de gebruikelijke therapie.
Ze bleven allemaal onder controle van een reumatoloog. Gegevens werden verzameld aan het begin van het onderzoek, na twee en na zes maanden.

Opvallende verbeteringen

De gegevens lieten na twee maanden al veranderingen zien. Na zes maanden was dit verschil nog groter geworden. Daar werd echt zichtbaar dat mediteren loont!

  • Na twee maanden was de stress in de meditatiegroep afgenomen met 30% tegen 10% in de controlegroep. Na zes maanden was dit verschil 33% tegen 2%.
  • De ziekte-activiteit, waaronder gevoeligheid van de gewrichten, verschilde niet na twee maanden. Na zes maanden echter was dit in de meditatiegroep met 11% afgenomen tegen 0% in de controlegroep.
  • De niet-specifieke ontsteking was in de meditatiegroep na twee maanden afgenomen met 25% terwijl dit in de controlegroep juist was gestegen met 8%. Na zes maanden was dit verschil nog groter. 35 Procent afname in de meditatiegroep tegen 11% afname in de controlegroep.
Met meditatie bijna de helft meer vooruitgang.

Dit komt neer op een verschil van 46% -bijna de helft- tussen beide groepen. Anders gezegd: de meditatiegroep heeft een verbetering van bijna de helft van stress, ziekte-activiteit en niet-specifieke ontstekingen.

Wilt u meer weten over meditatie? Klik hier door naar meditatie.