skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Zembla: Test hormoonverstorende stoffen voldoet niet

Dit is gevaarlijk omdat deze stoffen bij lage concentraties gezondheidsschade kunnen veroorzaken bij baby’s en de foetus. Dit komt omdat het lichaam dan nog in aanleg is, zo stellen wetenschappers.

Snel maatregelen nemen

Toxicoloog professor M. Van den Berg van Universiteit Utrecht zegt in ‘ZEMBLA’: ‘Standaard testen die gebruikt worden om stoffen te testen of ze wel of niet dit soort effect hebben, voldoen niet. Er kunnen stoffen doorheen glippen die niet gesignaleerd worden.’ Toxicoloog professor J. Legler van de Vrije Universiteit heeft net een groot Europees onderzoek gedaan naar de werking van deze stoffen bij baby’s.

Zij zegt in ‘ZEMBLA’: ‘Wij hebben hormoonverstorende effecten gezien bij concentraties die lager zijn dan waar de huidige testen zouden zeggen: die zijn wel veilig.’ Toxicologen Legler en Van den Berg roepen de overheid op om snel maatregelen te nemen en zwangere vrouwen voor te lichten over de risico’s van blootstelling aan deze stoffen.

Voorzorgsprincipe

Ook in Europa is veel ophef over de risico’s van hormoonverstorende stoffen. Negenentachtig wetenschappers, waaronder Legler en Van den Berg, doen een dringend beroep op de Europese Commissie voor strengere maatregelen en betere testmethodes. Begin dit jaar publiceert de Wereldgezondheidsorganisatie een alarmerend rapport over hormoonverstorende stoffen.

Ze vormen een bedreiging voor kleine kinderen en voor de foetus in de buik van een zwangere vrouw. Bepaalde chemische stoffen kunnen namelijk hun hormoonsysteem in de war brengen, waardoor deze baby’s later vruchtbaarheidsproblemen kunnen krijgen.

Ook borstkanker, zaadbalkanker en bepaalde stofwisselingsziektes worden hiermee in verband gebracht. Hormoonverstorende stoffen zijn overal om ons heen: ze zitten in bijvoorbeeld plastic, in conservenblikken, in pesticides op ons eten, in verzorgingsproducten en in cosmetica. Landen als Frankrijk, Belgiė en Denemarken hanteren het voorzorgsprincipe en nemen maatregelen om stoffen te verbieden.

Minister: ‘te vroeg voor maatregelen’

Minister Schippers van Volksgezondheid en het RIVM zien geen aanleiding om in te grijpen. Ze laten in een reactie aan ‘ZEMBLA’ weten dat ze het te vroeg vinden voor maatregelen. Van den Berg vindt dat opmerkelijk. ‘Het lijkt of de minister meer deskundigheid en kennis heeft dan op dit moment 100 wetenschappers, artsen, toxicologen hebben die zeggen: we moeten wel voorzichtig zijn met deze stoffen en dus lijnrecht tegenover de mening van de minister staan.’

Geen voorlichting

Legler: ‘Er is voldoende bewijs dat er een link is tussen blootstelling en gezondheidseffecten bij de mens. We moeten nu wel actie ondernemen. Deze stoffen hebben we niet nodig, zeker niet tijdens de zwangerschap.’ Ook kinderarts Dr. ten Tusscher waarschuwt in de Zembla uitzending voor de gevaren en heeft in zijn ziekenhuis al maatregelen getroffen door rondom het kinderbed alle zorgwekkendes stoffen zoveel mogelijk te mijden (denk bijvoorbeeld aan infuusslangen).

Minister Schippers vindt extra voorlichting over deze stoffen niet nodig. Ze laat ‘ZEMBLA’ weten dat: ‘deze informatie al in voldoende mate beschikbaar is voor deze groepen.’ Maar uit onderzoek van ‘ZEMBLA’ blijkt dat zwangere vrouwen in Nederland niet worden voorgelicht over de risico’s van de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen.

Commentaar NDN

Een endocriene disruptor is een lichaamsvreemde stof die in staat is het endocriene systeem van mensen en dieren te ontregelen. De stof werkt als een hormoon en verstoort het hormonale evenwicht. Deze zorgwekkende stoffen worden ook hormoonverstorende stoffen of hormoonverstoorders genoemd. Het kunnen zowel natuurlijke stoffen (bijvoorbeeld bepaalde fyto-oestrogenen) als synthetische stoffen zijn (chemicaliėn of synthetische hormonen).

Endocriene disruptors kunnen ernstige gezondheidsschade toebrengen. Denk aan: negatieve effecten op de vruchtbaarheid (verminderde kwaliteit en kwantiteit van sperma), bepaalde soorten kanker (teelbalkanker, borstkanker, prostaatkanker) en effecten op de voortplanting en de ontwikkeling van de baby.

De aanwezigheid van een grote cocktail van deze chemische stoffen in het milieu roept de vraag op of het niet verstandig is om het lichaam tegen de mogelijke schadelijke effecten te beschermen. De NDN geeft al jaren voorlichting hierover en is blij met de uitzending van Zembla.
Lees meer hierover op onze site:Xeno-oestrogenen: een hormonale mimicry
Xeno-oestrogenen en leverschade
Integratieve geneeskunde bij borstkanker
Gezonde voeding geeft meer spermakwaliteit

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen