skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Voedselallergieën type IgG

Bij een voedselallergie speelt het immuunsysteem op tegen bepaalde eiwitten –allergenen- in de voeding. De klachten die optreden worden niet veroorzaakt door het allergeen zelf, maar door de heftige reactie van het immuunsysteem. Klachten die geassocieerd worden met voedselallergie zijn: astma, ADHD, autisme, eczeem, epilepsie, chronische vermoeidheid, fibromylgie, migraine, inflammatoire darmziekten, anemie, IBS, ziekte van Menière, reuma, slaapstoornissen, paniekaanvallen, gewrichtspijn, hypothyreoïdie, diabetes type 1, rhinitis en bedplassen.

Steeds meer allergieën

In Europa leiden zo’ n 17 miljoen personen aan een voedselallergie. In Nederland heeft ongeveer 4% van de mensen (bijna 670.000) last van een IgE voedsel allergie. Nederland behoort tot de groep met het hoogste percentage voedselallergieën, samen met Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In de afgelopen 10 jaar is de prevalentie van voedselallergieën bij kinderen tot 5 jaar verdubbeld. De prevalentie van een IgE-gemedieerde voedselallergie is hoger bij kinderen dan bij volwassenen. Voedselallergie komt voor bij ongeveer 2% in volwassenen en 8% bij kinderen, waarbij er meer bewijs komt dat de prevalentie toeneemt. Daarnaast zijn de symptomen heviger geworden en komt anafylaxtische schok veel vaker voor dan voorheen. De meest heftige allergische reacties zijn te verwachten bij pinda- en soja-allergie.

Een allergie kan op allerlei manieren ontstaan, in de vroege jeugd of op latere leeftijd. Het risico op het ontstaan van een allergie bij een baby, kan worden verminderd door een gezonde darmflora van de moeder tijdens de zwangerschap. Vervolgens maakt het uit of de baby op een natuurlijke manier wordt geboren of via keizersnee. Vervolgens heeft borstvoeding een positieve invloed op de darmflora van de baby en wordt zo het risico op allergieën verkleind.

IgE-gemedieerde en een niet IgE-gemedieerde reactie

IgE-gemedieerde reacties worden gekarakteriseerd door het krijgen van specifieke symptomen, normaal gesproken binnen 1-2 uur na de inname of blootstelling aan het voedselallergeen.

Een niet-IgE-gemedieerde reactie wordt gekarakteriseerd door een vertraagde reactie (24-48 uur) van het immuunsysteem na blootstelling aan het voedselallergeen.

Bij een verdenking op een IgE-gemedieerde voedselallergie kan een bloedtest voor specifiek IgE helpen de juiste diagnose te stellen. Het is van belang een bloedtest voor specifiek IgE te kiezen die het verdachte allergeen bevat. Het bepalen van totaal IgE wordt niet aangeraden voor de diagnose
voedselallergie.

Veelvoorkomende voedselallergenen

Koemelk, kippenei, pinda, noten, fruit (appel, kiwi, perzik, banaan) en schaaldieren vormen de meest voorkomende Europese voedselallergenen. De reacties kunnen zowel IgE-als niet-IgE-gemedieerd zijn. Bij IgE-gemedieerde voedselallergie kunnen milde (oraal allergie syndroom) tot ernstigere reacties plaatsvinden (anafylaxis).

Wereldwijd zijn er tenminste 500 miljoen mensen die lijden aan een voedselallergie, en ongeveer 30% of van de kinderen is allergisch voor meer dan 1 voedselallergeen. Ongeveer 40% van de kinderen met eczeem heeft ook een voedselallergie, waarbij koemelk, kippenei, pinda en noten voor ca. 90% de voedselallergenen zijn. De helft van de kinderen groeit over hun koemelk- en kippenei-allergie heen wanneer ze tussen de 5- en 6 jaar zijn.
Ongeveer 1/3 van de kinderen met een voedselallergie heeft astma en 4-8% van de kinderen met astma heeft ook een voedselallergie. Patiënten met astma en een IgE-gemedieerde voedselallergie hebben een groter risico op een fatale reactie.

Luchtwegklachten als gevolg van voedselallergenen worden meestal veroorzaakt door pinda, noten, kippenei, melk, soja en schaaldieren.

(Over-) Gevoelige baby’s

Baby’s die na zes maanden borstvoeding overstappen op bijvoeding, kunnen beter nog niet in aanraking komen met potentieel allergene producten. Producten als melk- en melkproducten, ei, pinda, noten, soja, vis, schaal- en schelpdieren, tarwe en soms ook de andere glutenhoudende granen, zoals spelt, gerst, rogge, kamut kunnen het beste pas na het eerste levensjaar worden gegeven. Dit om het risico op het ontstaan van een allergie te vermijden. Zie verder het artikel van natuurdiëtist Tanja Visser: “(Over-) Gevoelige baby’s”.

Risicofactoren voor het ontstaan van een allergie op latere leeftijd zijn: ‘leaky gut’, slechte vertering, dysbiose in de darm, gebrek aan nutriënten in de voeding, een te schone omgeving tijdens de vroege jeugd, (regelmatig) gebruik van antibiotica of maagzuurremmers, erfelijkheid, gebruik van NSAID’s, dagelijks gebruik van alcohol, of een combinatie van deze factoren.

Leaky Gut syndroom

Er is een verband tussen de barrièrefunctie van het darmslijmvlies en allerlei type voedselreacties. Het maagdarm- kanaal is verantwoordelijk voor het reguleren van het verkeer tussen de omgeving en het lichaam (binnen en buitenwereld). De maagdarm barrière (met haar tight junctions), het lymfatisch weefsel en het neuro-endocriene netwerk controleren samen het evenwicht tussen tolerantie en immuniteit tegen potentiële antigenen. Auto-immuunziekten kunnen ontstaan als dit ontregeld wordt. Tight junctions reguleren de permeabiliteit van de darmbarrière. Ze zijn verantwoordelijk voor het selectief transporteren van gunstige en mogelijk schadelijke moleculen tussen de omgeving en het lichaam.

Disfunctie van deze tight junctions, dat ook wel ‘leaky gut’ wordt genoemd, speelt een rol in de pathogenese van verschillende ziekten, waaronder autoimmuun ziekten als Reumatoïde Artritis, SLE, huidziekten, IBD, etc. Wetenschappelijke studies uit slijmvliesbiopten van IBD patiënten laten een gewijzigde expressie zien van tihgt junction proteïnen. Deze zijn mogelijk het gevolg van de effecten van pro-inflamatoire cytokines. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze cytokines weer gevormd worden door bepaalde voedingsmiddelen. Dit wijst erop dat er een vicieuze cirkel gevormd wordt. Toegenomen darmpermeabiliteit (lekkage) zorgt ervoor dat de darminhoud (bepaalde stoffen) verder kunnen lekken, wat bijdraagt tot een pro-inflammatoire immuunreactie op het darmweefsel, die dan op haar beurt het verder lekken van de darm bevordert.

Auto immuun ziekten voorkomen

Een gezond maag-darmkanaal herbergt een grote verscheidenheid aan ‘vriendelijke’ bacteriën die aangehecht zitten aan de darmwandreceptoren. Deze bacteriën zijn in staat invloed uit te oefenen op een hernieuwing van de enterocyten (darmcellen) en ook op de andere elementen van het mucosale immuunsysteem. Een gezond ecosysteem is essentieel voor een evenwichtig immuunsysteem en wanneer dit bacteriële evenwicht verstoord wordt, kan een overmatige immuun activering een risico vormen op de ontwikkeling van intestinale of systemische ontstekingen.

Eliminatie van ontstekingsbevorderende voedingsmiddelen (gluten, melk, suiker, ei, vlees, bepaalde noten, bepaalde specerijen, bepaalde vruchten blijken vaak ontstekingsbevorderend te zijn), adviezen die ontstekingen tegen gaan (geen transvetzuren, de juiste oliesoorten, etc.) en een leverondersteunend voedingsadvies(geen alcohol, koffie, extra specifieke groenten en fruit, vis) gecombineerd met suppletie kunnen bijdragen aan herstel van de mucosale integriteit.

Het darmslijmvlies vormt een van de belangrijkste barrières tegen pathogene micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels, maar ook allergenen. De darmmucosa vormt met haar oppervlak van ca. 400 m2 het grootste immunologische orgaan, waar meer dan de helft van alle lymfocyten in het lichaam verblijven, antilichamen aanwezig zijn en verreweg de grootste hoeveelheid immuunglobulinen wordt gemaakt.

Direct op de darmmucosa bevind zich een slijmlaag, waarin zich het secretorisch IgA bevindt, dat zorgt voor de eliminatie van pathogene organismen en/of lichaamsvreemde substanties. Deze slijmlaag wordt bewoond door de lichaamseigen darmflora, die noodzakelijk is voor een goede spijsvertering en de productie van een aantal voor het lichaam essentiële substanties. Een intacte slijmlaag en darmflora kunnen zonder een gezond slijmvlies niet bestaan.

Wanneer de slijmvliezen door gifstoffen, chronische ziekten, stress of medicatie beschadigd raken, kan dat verregaande gevolgen hebben (zoals allergische aandoeningen). Het darmslijmvlies speelt daarom een cruciale rol binnen de lichaamseigen afweer.

Suppletie van o.a. Bromelaïne (eiwitvertering en anti-inflammatoire eigenschappen), probiotoca (opbouw darmflora), omega 3- vetzuren ( tegen ontstekingen) en GLA (borrageolie voor het darmslijmvlies), aminozuren (l-glutaminezuur voor het darmslijmvlies), mineralen (zoals zink, selenium) en vitaminen (zoals vitamine A en D) voor de mucosale integriteit.

Imupro: bloedtest IgG-test (IgG1-2-3)antilichamen

Patrick Holford gaf op het congres van de NDN (Natuur Diëtisten Nederland) jl. 4 maart 2011 aan, dat een speciale IgG voedselintolerantie test een belangrijke bijdrage levert in het in kaart brengen van voedselreacties. Er bestaat in Nederland ook zo’ n test de zogenaamde Imupro test. Het gaat hierbij om een diagnostische test, waarmee IgG-antilichamen tegen antigeen bestanddelen uit voedingsmiddelen aangetoond worden. Zijn er IgG-antilichamen in het serum aanwezig, dan duidt dit op het aanwezig zijn van een immunologische reactie, voedselallergie type 3 (in de volksmond ook wel voedselintolerantie genoemd).

De Imupro test werd in 2000 met gebruik makend van de nieuwste diagnostische technologieën door de R-Biopharm AG in Darmstadt ontwikkeld en wordt daar onder de strenge criteria van de Duitse Artzneimittelgesetzes (AMG) geproduceerd.

Zijn verhoogde concentraties IgG-antilichamen in het bloed aanwezig, dan kan dit duiden op een dunne darm insufficiëntie (Leaky gut syndroom). Macromoleculaire voedingsmiddelen kunnen de darmwand doordringen. Ze worden door het immuunsysteem erkend als lichaamsvreemd, zodat het tot vorming van voedingsmiddel specifieke IgG-antilichamen komt.

Belang van IgG-antilichamen

Het aantonen van hoge concentraties IgG-antilichamen duidt erop dat er regelmatig contact is tussen voedingsmiddel en de cellen van het immuunsysteem. Antilichamen binden zich aan de voedingsmiddel-antigenen en kentekenen zich op deze wijze als lichaamsvreemd onder vorming van een immuuncomplex. Het immuuncomplex wordt dan door aflopende ontstekingsprocessen verwerkt. Deze processen vinden continue plaats en zijn de oorzaak van een veelvoud aan chronische ziekten.

ImuPro testen worden door vele natuurartsen en natuurdiëtisten bij onduidelijke therapeutische klachten ingezet. Bijvoorbeeld bij: diarree, obstipatie, Crohn, colitis ulcerosa, maagzuur, chronisch vermoeidheid syndroom, spierklachten, migraine, reumatische problemen, huidklachten, maar ook bij over- en ondergewicht.

Zelfstandig lopende ontstekingsprocessen leiden tot het vrijkomen van ontstekingsmediatoren. Een belangrijke rol hierin speelt de Tumor-Nekrose-factor, TNF-a. Hoge concentraties van TNF-a leidt vervolgens tot het ontstaan van insuline resistentie en bevorderen zo adipositas.

Imupro testen

Naast het zeer moeilijk uitvoerbare provocatie/ eliminatiedieet is er dus ook de mogelijkheid van een IgG antilichamen voedselscreening ( ImuPro). Met de Imupro Basic test worden 90 voedingsmiddelen gemeten en met de Complete 270 voedingsmiddelen gemeten en gewaardeerd in een sterkte 1= zwak t/m 4 = zeer sterk. Deze analyse in het bloed wordt door sommige ziektekosten verzekeraars vergoed. Er bestaat een beperkte screening Imupro 100 waarin gemeten wordt of er inderdaad sprake is van voedselovergevoeligheid. Als deze positief is, kan men de vervolgens de grote screening toepassen van 270 testen.

Zijn de daarvoor verantwoordelijke voedingsmiddelen door de ImuPro test vastgesteld, dan kan men beginnen het dieet op maat aan te passen. Aan de hand van de uitslag kan samen met een natuurdiëtist een rotatieschema en een dieet op maat worden ontworpen.

ImuPro voedingsallergenen testen, bouwstenen naar een betere gezondheid

De ImuPro test is een uniek concept om een IgG voedselintolerantie in kaart te brengen. Wanneer u een aandoening heeft die niet weg gaat, kan dat de oorzaak zijn van een vertraagde voedselintolerantie. Zo’n vertraagde voedselallergie blijft vaak onopgemerkt, omdat er vaak pas na enkele uren of zelfs dagen symptomen optreden.
De ImuProtest kan u helpen voedingsallergenen in kaart te brengen.

Symptomen van een voedselintolerantie/voedselallergie IgG-type III:
Darmklachten
Constipatie
Diarree
PDS
Hoofdpijn/ Migraine
Overgewicht
Vermoeidheid
Huidziekten, waaronder eczeem of psoriasis
Spier- en gewrichtsklachten
(Chronisch) ontstekingen

Bovenstaande klachten zijn symptomen die ‘getriggerd’ kunnen worden door een voedselintolerantie. Maar de ImuPro kan bijvoorbeeld ook worden ingezet om uw energie te vergroten of om sportprestaties te verbeteren.

Hoe werkt de Imuprotest?

De ImuPro Screen(22), Screen+(44) en Basic(90) en de Vegetarisch(90) test.

Bloed wordt afgenomen met intraveneuze bloedafname bij een prikpoli of d.m.v. de speciale Blood Collection Cards (vingerprik) die eenvoudig in praktijken of door de cliënt thuis kan worden uitgevoerd.

Wat ontvangt u?
De rapportage van de test verschilt per panel.
ImuPro Screen (22 voedingsmiddelen): verkort rapport
ImuPro Screen+ (44 voedingsmiddelen): verkort rapport
ImuPro Basic (90 voedingsmiddelen): Uitgebreid rapport met aanbevelingen
ImuPro Vegetarisch (90 voedingsmiddelen): Uitgebreid rapport met aanbevelingen
ImuPro Complete (270 voedingsmiddelen): Uitgebreid rapport met aanbevelingen + recepten

De ImuPro test wordt uitgevoerd door LHM diagnostiek laboratorium. U bestelt de (prik)set van de test en ontvangt de materialen thuis.
Wij raden aan om de testresultaten samen met een Natuurdiëtist te bespreken, zodat er een goed evenwichtig dieet voor u kan worden opgesteld.

Voor professionals: aanvraag Imupro-testen:

Voedselallergieën type IgGLHM diagnostiek
Esp 220, 5633 AC Eindhoven
T: +31 (0)40 311 4997
W: www.lhmdiagnostiek.nl

 

Natuurdiëtisten kunnen u behulpzaam zijn bij uw dieet n.a.v de Imupro-testuitslag.

Voedselallergieën type IgGImuPro Screen, test op 22 IgG-voedingsallergenen

Voedselovergevoeligheid vingerpriktest op 22 voedingsmiddelen

Bestel hier de Imupro Screen

 

Voedselallergieën type IgGImuPro Screen+ (Plus), test op 44 IgG-voedingsallergenen

Voedselovergevoeligheid vingerpriktest op 44 voedingsmiddelen

Bestel hier de Imupro Screen+ Plus test.

 

Voedselallergieën type IgGImuPro Vegetarisch, test op 90 IgG voedingsallergenen

Voedselovergevoeligheid vingerpriktest op 90 voedingsmiddelen
Voedselovergevoeligheid op 90 IgG-voedingsmiddelen, zoals de meest voorkomende fruit, groente, zuivel, granen en kippenei. Daarnaast worden ook diverse superfoods onderzocht.

Bestel hier de Imupro Vegetarisch

 

Voedselallergieën type IgG

ImuPro Basic, test op 90 IgG voedingsallergenen

Voedselovergevoeligheid vingerpriktest op 90 IgG- voedingsmiddelen; de meest voorkomende fruit, groente, zuivel, granen, vleessoorten en kippenei.

Bestel hier de Imupro Basic

 

Voedselallergieën type IgG

ImuPro Complete, test op 270 IgG voedingsallergenen

Voedselovergevoeligheid intraveneuze bloedafname test op 270 IgG-voedingsmiddelen.
Prijs Imupro Complete: € 551,93
Bestel hier de Imupro Compleet

Bronnen:

Burks AW et al. ICON: food allergy. J Allergy Clin Immunol 2012;129:906-920.
Carrard A et al. Update on food allergy. Allergy 2015; 70: 1511–1520.
Nwaru B I et al. Prevalence of common food allergies in Europe: a systematic review and meta-analysis. Allergy 2014; 69: 992–1007.
Chafen JJ et al. Diagnosing and managing common food allergies: a systematic review. JAMA 2010; 303:1848-56.
Pawankar R (Ed), et al., White Book on Allergy, 2011; World Allergy Organization.
Food Allergy and Research Web page: www.foodallergy.org/life-food-allergies/food-allergy-101/facts-and-statistics.
Sicherer SH et al. The Natural History of Egg Allergy in an Observational Cohort. J Allergy Clin Immunol. 2014 February ; 133(2): 492–499.e8.
Wood RA et al. The natural history of milk allergy in an observational cohort. J Allergy Clin Immunol. 2013 March ; 131(3): 805–812.
Bird aJ et al. Food Allergy and Asthma. 2009 18 258–265.
Le TM et al. Food allergy in the Netherlands: differences in clinical severity, causative foods, sensitization and DBPCFC between community and outpatients. Le et al. Clinical and Translational Allergy (2015) 5:8.
Stiefel et al. How to use serum-specific IgE measurements in diagnosing and monitoring food allergy. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2012;97:29–36.
Sicherer SH. Clinical Aspects of Gastrointestinal Food Allergy in Childhood Pediatrics. 2003; 111: 1609-16.
EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: diagnosis and management of food allergy (2014).

De Stichting VoedselAllergie is een patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie en een niet-allergische voedselovergevoeligheid. Onder de naam NVAS (Nederlandse Voedselallergie Stichting) is de stichting in 1985 opgericht; sinds 1999 gaan ze met de nieuwe naam door het leven; lees meer op www.voedselallergie.nl

1. Natuurdiëtist Tanja Visser, Tijdschrift Natura
2. Kelly, G. “Bromelain: A literature review and discussion of its therapeutic applications” Alt Med Rev 1 (1996): 243-57.
3. Taussig, S. ” The mechanism of the physiological action of bromelain” Med Hypoth 6 (1980): 99-104.
4. Ezendam J, van der Klis FR, van Loveren H. Time trends in prevalence of sensitization to milk, egg and peanut in the Netherlands. RIV-Report 340350003/2009
5. Congres European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Venetië; februari 2011.
6. Marmsjö K, Rosenlund H, [..], Bergström A. Use of multivitamin supplements in relation to allergic disease in 8-y-old children. Am J Clin Nutr 2009; 90(6):1693-8
7. Stojiljković V, Todorović A, [..], Pajović SB. Antioxidant status and lipid peroxidation in small intestinal mucosa of children with celiac disease. Clin Biochem 2009; 42(13-14):1431-7
8. nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/NHGStandaard/Voedselovergevoeligheid-1.htm
9. Incidence, prevalence and trends of general practitioner-recorded diagnosis of peanut allergy in England, 2001 to 2005, Daniel Kotz, Colin R. Simpson, Aziz Sheikh, Journal of Allergy and Clinical Immunology, DOI 10.1016/j.jaci.2010.11.021