skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Ziekte door elektromagnetische velden aantoonbaar

Een steeds groter wordende groep mensen ervaart de laatste jaren vage klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid, depressiviteit en gewrichtspijnen die maar niet over gaan. Dit verschijnsel loopt gelijk op met de toename van draadloze apparatuur zoals smartphones, tablets, X-box of Wii en DECT-telefoons.

Toename ‘vage klachten’ gelijk op met toename draadloze apparatuur

We leven door de straling die deze apparaten uitzenden eigenlijk – met name in de steden – in een samengestelde mist die “elektrosmog” genoemd wordt en die bestaat uit stralingsgolven van mobiele telefoons, WiFi, Wimax, Bluetooth, 2G, 3G en 4G.

Over het algemeen verdiept men zich niet in de technische achtergronden van de apparaten die men gebruikt. Men gaat er vanuit dat ze wel oké zullen zijn omdat ze tot de markt zijn toegelaten, maar helaas laat de overheid daar wel eens steken in vallen (zoals bij asbest en DDT).

Oproep tot erkenning EHS als medische aandoening

Samen met andere medici en wetenschappers mocht Dr. Belpomme medio februari zijn onderzoek toelichten tijdens een congres in het Franse parlementsgebouw. Dat werd georganiseerd door parlementslid Laurence Abeille en Europarlementariër Michèle Rivasi en had de steun van oud WHO-directeur Gro Harlem Brundtland. Daarbij riepen ze op om elektrohypersensitiviteit (EHS) te erkennen als medische aandoening en als een functionele arbeidsstoornis.

EHS aantoonbaar via biomarkers

Belpomme onderzocht 1216 patiënten die beweerden aan EHS te lijden. Hij voerde bij hen hersenscans en biologische testen uit, onderzocht bloed en urine en ontdekte verschillende biomarkers.

Hij vond verhoogde gehaltes van het CRP-eiwit, dat ontstekingen veroorzaakt en tot Alzheimer kan leiden. Lagere gehaltes van vitamine D2-D3 en verhoogde gehaltes histamine en immunoglobuline in het bloed wezen op ontstekingen.

Ook mat hij verhoogde gehaltes van eiwitten en stoffen als nitrotyrosine die hersenbeschadiging kunnen veroorzaken. In hun urine vond hij hormonen als melatonine, wat duidt op chronische ziektes en slaapproblemen kan veroorzaken.

Nitrostress (NO’s) urinetest

Nitrostress (NO’s) urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 92,95
Koop deze test hier

EMV verstoren de beschermende bloed-hersenbarrière

Ook onderzocht hij met een echo hoe het bloed in de hersenen reageerde op EMV en chemische stoffen. Volgens Belpomme verstoren EMV de beschermende bloed-hersenbarrière die hersens moet beschermen, waardoor het hersenontstekingen veroorzaakt en oxidatieve stress. Dat leidt weer tot neurodegeneratieve ziektes als Alzheimer, Parkinson of MS, maar ook schizofrenie, autisme en bipolaire stoornissen.

Alle deelnemende patiënten werden eerst onderzocht om andere aandoeningen uit te kunnen sluiten. Zij leden aan symptomen als hoofdpijn, huid- en zenuwaandoeningen, geheugenverlies, concentratieproblemen, slapeloosheid, chronische vermoeidheid en depressieve klachten.

Symptomen die afnamen of verdwenen als blootstelling aan EMV werd vermeden. Zijn onderzoek heeft duidelijke klinische symptomen aangetoond, waardoor bewezen is dat EHS  geen psychische of psychosomatische, maar een daadwerkelijke, pathologische, somatische aandoening is.

Behandelmethode

De behandelmethode die Belpomme voorstaat lijkt op die bij auto-immuunziektes. Het bestaat uit herstel van de bloedvoorziening naar de hersenen, het verhogen van gehaltes vitamine, antihistamine en antioxidanten en bescherming tegen EMV.

WHO erkent nadelige gezondheidseffecten EMV

Mensen die lijden aan EHS (naar schatting 5 – 10% van de bevolking), ook wel elektrogevoeligheid of elektroallergie genoemd, claimen dat hun gezondheidsklachten veroorzaakt worden door blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele en draadloze telefoons, wifi, elektrische apparaten of kabels en andere bronnen.

Over EHS wordt sinds 1991 gesproken en gerapporteerd, maar veel landen erkennen de klachten niet als een functionele stoornis die arbeidsongeschiktheid kan veroorzaken. Wel erkent de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sinds 2004 dat blootstelling aan elektromagnetische velden nadelige gezondheidseffecten kan hebben.

De WHO heeft de straling van mobieltjes, WiFi  e.d. geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend, vanwege de hogere kans op het krijgen van glioom en acoustic neuroma. Voor meer informatie over elektromagnetische velden en tips over hoe u straling in uw eigen omgeving kunt verminderen zie: http://www.kwaliteitenspel.nl/nl/informatie-over-straling.

Bent u benieuwd wat andere landen doen om hun burgers te waarschuwen voor de schadelijke effecten van EMV, dan kunt u daar meer over lezen op: http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-april-2016.pdf

Commentaar NDN

Professor Belpomme is hoogleraar oncologie op de Universiteit Paris V, werkt als oncoloog in het Parijse universiteitsziekenhuis, is voorzitter van het Europese onderzoeksinstituut naar kanker en milieu (ECERI) en oprichter en voorzitter van de vereniging voor onderzoek en behandeling van kanker (ARTAC).

Hij is internationaal bekend vanwege zijn kankeronderzoek, maar ook vanwege zijn strijd tegen milieuvervuiling. Zo was hij initiatiefnemer voor het Appèl van Parijs in 2004, waarin 500 wetenschappers uit heel Europa – onder wie diverse Nobelprijswinnaars – waarschuwden dat milieuvervuiling leidt tot meer gevallen van kanker, onvruchtbaarheid, astma en allergie. Via ARTAC doet Belpomme ook onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van elektromagnetische en toxische belastingen.

Elektro Magnetische Velden

Marijke Verstege

 

Voedings- en laboratorium zelftesten

Laboratoriumtesten urine bloed ontlasting en speekseltesten Wij werken samen met de grote Duitse fabrikant van laboratoriumtesten Medivere. Medivere levert laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd.

Op onze pagina over voedings- en laboratoriumtesten kunt u alle hierbovengenoemde Medivere testen bekijken en zelf bestellen.

Literatuur en links:

Bron: http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/nieuws/91-ziekte-door-elektromagnetische-velden-aantoonbaar

Andere artikelen over straling op onze site:

Screening van EHS (Electro-Hoog-Sensitieven) door biomarkers

Screening van Electro-Hoog-Sensitiviteit door biomarkers

Elektromagnetische velden en voeding

Elektromagnetische velden en voeding

Biologische effecten van straling

Biologische effecten van straling

Vage klachten en straling

Vage klachten en straling

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen