skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Biologische effecten van straling

Grofweg kunnen er drie typen velden worden onderscheiden, die ieder een bepaalde straling of elektrosmog veroorzaken.
1. Hoogfrequente elektromagnetische velden of straling.
Deze velden komen voor bij telecommunicatiezenders zoals GSM, UMTS en C2000. Ook binnenshuis komen ze voor bij DECT telefoons, WiFi netwerk, draadloos internet gameconsoles en afstandsbedieningen. Wanneer een apparaat of voorziening zendt, spreken we eerder van straling dan van velden.

2. Laagfrequente elektrische wisselvelden.
Deze velden komen voort uit het elektriciteitsnet, verlengsnoeren in huis en uit muren en meterkast. Ook als een apparaat niet aanstaat, is er spanning op de draad en dus een elektrisch wisselveld.

3. Laagfrequente magnetische wisselvelden.
Dit type komt voor bij de meterkast in huis, elektromotoren, ondergrondse stroomkabels, hoogspanningsmasten, elektronische apparaten en alle andere stroomverbruikende apparaten en bekabeling. Wanneer een apparaat aan staat en stroom verbruikt, spreken we van elektromagnetische velden.

ElektroHoogSensitiviteit (EHS)

De sterkte van EM velden waarbij problemen ontstaan, liggen ver beneden de normen die internationaal als veilig worden aangemerkt. Het probleem van EHS is betrekkelijk nieuw en houdt waarschijnlijk verband met de invoering van draadloze verbindingen en nieuwe generaties van elektronische apparatuur. Deze apparaten stralen elektromagnetische velden uit die sommige mensen ziek maken.

Mensen die EHS hebben, kunnen in toenemende mate gevoelig worden voor:
1. steeds meer EM-stralingsbronnen
2. voedsel (voedselallergie)
3. geuren van chemische stoffen (MCS)
4. licht (CPLD)
5. hooikoorts, enz.

De hinder die iemand kan hebben van bepaalde apparatuur wordt niet alleen bepaald door veldsterkte en veldtype maar ook door de vorm van de 50 Hz golven. Sommige golven die sterk afwijken van de ‘sinusvorm’ zijn bij uitstek ziekmakend.

Dieren en planten

Behalve mensen reageren ook planten en dieren op elektromagnetische velden. Wellicht herkent u dat in uw huis op een bepaalde plek de planten altijd dood gaan, ongeacht welke soort u daar neerzet. Of dat uw hond of kat nooit op een bepaalde plek in huis wil liggen. Vaak is dit omdat op die bepaalde plek de elektrosmog heel hoog is.

Artsen en EHS

In de artsenopleiding in Nederland wordt helaas geen aandacht geschonken aan EHS. Maar in andere landen hebben artsen soms meer aandacht voor de schadelijke gevolgen van draadloze apparatuur en zendmasten.

Zo heeft de Oostenrijkse Artsenkamer (ÖÄK) samen met de telecom-industrie en met één van de grootste zorgverzekeraars (AUVA) een richtlijn opgesteld voor het plaatsen van zendinstallaties zoals UMTS-masten. Zij bevelen een limiet aan die 10.000 maal lager ligt dan de huidige officiële ICNIRP-limiet die ook in Nederland wordt gehanteerd. De ÖÄK vertegenwoordigt wettelijk de beroeps-, sociale- en economische belangen van alle Oostenrijkse artsen.

Eerder al stelde de OÄK een richtlijn op voor de diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen en ziektes die gerelateerd zijn aan elektromagnetische straling. Ook waarschuwde de OÄK de Oostenrijkse bevolking in 2013 in een brochure, voor de mogelijke gevaren voor de gezondheid van mobiel bellen. Ze vermeldt daarin tien tips hoe de risico’s op schade door het gebruik van GSM kunnen worden verminderd. En al in 2005 raadde ze al aan om WiFi te vervangen door kabels.

Freiburger Appel luidt de noodklok

Ook in Duitsland laten artsen van zich horen. Daar bestaat het Freiburger Appel, een initiatief dat dateert uit 2002. In eerste instantie ondertekend door zo’n 100 artsen en professoren uit voornamelijk Duitsland. Sindsdien is het door meer dan duizend artsen ondertekend. In 2004 hebben 77 kinderartsen een soortgelijk initiatief gestart, het Bamberger Appel.

Deze artsen luiden de noodklok omdat ze vinden dat de volksgezondheid zwaar in het geding komt door de steeds heftiger wordende straling. Zij stellen bij hun patiënten een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, zoals:
– leer, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)
– bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn
– hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
– Alzheimer en epilepsie
– leukemie en hersentumoren

Maar ook klachten die bij patiënten vaak ten onrechte als psychosomatisch worden gediagnosticeerd bijv.:
– hoofdpijn en migraine
– chronische vermoeidheid
– innerlijke onrust
– oorsuizingen
– gevoeligheid voor infecties
– zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn.

De artsen die zijn aangesloten bij Het Freiburger Appel zien steeds meer een duidelijke samenhang in tijd en ruimte tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting, bijvoorbeeld in de vorm van installatie van een GSM antenne in de directe omgeving van de patiënt, intensief gebruik van een GSM of de aanschaf van een draadloze huistelefoon (DECT) in de eigen woning of bij de buren.

Aanbevolen waarden straling

Een gevonden meetwaarde op een bepaalde plek wordt vergeleken met een richtwaarde om te weten of je aan de veilige kant zit. SBM2003 staat voor de Duitse bouwbiologische richtlijnen uit 2003. Deze zijn aan de hand van duizenden metingen in woon- en werkomgeving door Duitse bouwbiologen opgesteld in samenwerking met artsen en wetenschappers. De meeteenheid wordt uitgedrukt in micro watt per vierkante meter (µW/m2).

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op natuurfysisch meetbare grootheden en gelden bij langdurige blootstelling. Ze liggen ver onder de huidige wettelijke normen van de Nederlandse overheid en de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

De aanbevolen waarden zijn:
– slaapkamer 0,1 µW/m2
– werkplek 5 µW/m2

Biologische effecten bij bepaalde stralingswaarden

Wat gebeurt er biologisch gezien bij bepaalde stralingswaarden?
Enkele voorbeelden van biologische effecten zijn:

Bij 20 µW/m², een waarde die heel vaak wordt gemeten in stedelijke gebieden buiten, en binnenshuis bij stralingsbronnen als WLAN, modem, DECT, vindt er een sterke daling plaats van de melatonine-spiegel. Een lage melatoninespiegel wordt consistent in verband gebracht met slaapverstoring, depressie of zelfmoord zonder psychische oorzaak, prostaatkanker en borstkanker.

10 – 270 µW/m² leidt tot chronische gezondheidsaantasting. Er treedt dan een doorlopende verhoging op van adrenaline en noradrenaline, en een doorlopende daling van dopamine en phenylethylamine. Anderhalf jaar na het plaatsen van een GSM 900 zendmast in Bayeren, was er nog steeds geen herstel van de beginwaarden opgetreden.

Een DECT-telefoon tegen het hoofd geeft een waarde van 100.000 µW/m². Dit is even hoog als de stralingswaarde die een zendmast afgeeft wanneer men daar op 20 meter afstand van staat. Deze mate van blootstelling aan straling leidt o.a. tot geheugenverslechtering en vertraging van de
visuele reactietijd bij kinderen.

Een mobiele telefoon op 50 cm afstand geeft 350.000 µW/m². Dit leidt tot 18% reductie van de REM-slaap, die belangrijk is voor geheugen en leerfuncties. Een mobiele telefoon tegen het hoofd geeft > 10.000.000 µW/m² tijdens telefoneren. Dit geeft een significant verhoogd tumorrisico. Boven de 50.000 µW/m² is de aangerichte DNA schade hoger dan de capaciteit van het lichaam om DNA schade te repareren. De in Nederland maximaal toegestane waarde bedraagt 20.000.000 µW/m².

Uitgebreidere gegevens over de hoogte van door apparatuur uitgezonden straling en de gezondheidsschade die daarbij optreedt vindt u op: www.stopumts.nl.

Vitaminen- en mineralenverbruik bij straling

Wanneer het lichaam aan straling wordt blootgesteld, verstoort dat o.a. de celcommunicatie. Maar mogelijk worden bepaalde vitaminen en mineralen minder goed opgenomen door het lichaam, of in grotere hoeveelheden verbruikt dan dat men binnen krijgt uit de voeding.

Hierdoor ontstaan tekorten die op hun beurt weer de gevoeligheid voor straling zouden kunnen vergroten. Onderzoeken in volbloed op nutriënten zijn daarom raadzaam.

Zelf meten

Als u wilt weten of er in uw omgeving veel hoog- en/ of laagfrequente straling is, kunt u dit zelf meten. bijvoorbeeld met de Esmogtec Electrosmog Indicator ESI 24. Deze geeft snel en gemakkelijk een goede indicatie niet alleen van de hoogfrequente straling in uw omgeving, maar ook van de elektrische en magnetische.

U kunt daarmee ook direct zien wat het effect is van bijvoorbeeld het uitschakelen van DECT-telefoon of router. Dit apparaatje kan de hoogfrequente straling weliswaar maar tot 1500 µW/m2 meten, maar dat is al 300 keer hoger dan de SBM2003 richtlijnen.
Marijke Verstege

Commentaar NDN

Diverse natuurdiëtisten doen nu bloedonderzoeken naar de voedingstatus in het bijzonder bij mensen die veel bloot staan aan straling. Natuurdiëtisten die volbloed nutriënten metingen doen zien bij mensen die veel worden blootgesteld aan straling opmerkelijk lage waarden in het bloed van; vitamine B 2, Vitamine B 3, vitamine B 5, Vitamine B 12, foliumzuur, vitamine E, magnesium, zink, mangaan en selenium.

Onderzoek is mogelijk in diverse laboratoria die gespecialiseerd zijn in het meten van; vitaminen- en mineralenstatus, vetzuur- en aminozurenprofiel. Of het dieet en de voedingsuppletie voldoet is beter te monitoren door middel van bloedonderzoek dan voedingsberekeningen.

Voedings- en laboratorium zelftesten

Laboratoriumtesten urine bloed ontlasting en speekseltesten Wij werken samen met de grote Duitse fabrikant van laboratoriumtesten Medivere. Medivere levert laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd.

Op onze pagina over voedings- en laboratoriumtesten kunt u alle hierbovengenoemde Medivere testen bekijken en zelf bestellen.

Literatuur en links:

Elektromagnetische straling: http://www.aegu.net/pdf/emf-leitlinie-der-oak.pdf

Uitgebreidere gegevens over de hoogte van door apparatuur uitgezonden straling en de gezondheidsschade die daarbij optreedt vindt u op: www.stopumts.nl http://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/6841/tabel_blootstellingslimieten_en_gezondheidsschade

Voedingsstatus onderzoeken;
– www.prohealth.nl
– www.europeanlaboratory.nl

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen