skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Elektromagnetische velden en voeding

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) heeft elektromagnetische velden met extreem lage frequentie (ELF-EMV) aangemerkt als een mogelijke kankerverwekkende factor.

Men adviseert nu hoogspanningsleidingen ver van bewoonde gebieden aan te leggen om mensen daar zo min mogelijk aan bloot te stellen. Deze opvatting wordt gedeeld door o.a. de staat Californië, die al in 1993 opdracht gaf de veiligheid van hoogspanningsleidingen te onderzoeken. Dit onderzoek, het zogeheten California EMF Project, duurde tien jaar en er was een budget van 7 miljoen dollar voor beschikbaar.

Leukemie, spontane abortus, depressie, ALS

De conclusie van deze studie: magnetische velden van hoogspanningslijnen en andere bronnen kunnen leukemie bij kinderen en volwassenen, spontane abortus en ALS (aymyotrofische laterale sclerose) veroorzaken. Sindsdien tonen veel studies in diverse landen dezelfde negatieve effecten van elektromagnetische straling aan. Ook zijn er onderzoekers die hebben vastgesteld dat deze energievelden tot depressie kunnen leiden. Opgemerkt werd dat het aantal zelfdodingen veel hoger is onder mensen die vlak bij een hoogspanningslijn wonen.

Grote belangen op het spel

Bij de discussie over EMV en ziekten staan heel grote belangen op het spel. Deze houden veel meer in dan de beslissing of hoogspanningskabels onder of boven de grond gelegd moeten worden. Als overheden en energiemaatschappijen de groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal accepteren dat EMV negatief werkt op het immuunsysteem en o.a. depressie veroorzaakt, dan kan het niet anders of we moeten onze manier van leven ingrijpend veranderen.

EMV wordt namelijk niet alleen afgegeven door het elektriciteitsnet en alle leidingen in ons huis die alles van stroom voorzien. Het gaat ook om magnetron, Wifi-netwerk, mobiele telefoon, zendmasten, etc. Het bedrijfsleven zal er net als de elektriciteitsmaatschappijen een strategie bedenken om ‘bevriende’ wetenschappers het tegendeel te laten bewijzen.

Een strategie die doet denken aan de geneesmiddelenindustrie die natuurlijke geneesmiddelen belachelijk maakte, de voedingsindustrie die biologische voeding lange tijd een geitenwollen sokken imago gaf. Kortom het vraagt opnieuw om alertheid en nu op het gebied van straling om zelf maatregelen te treffen voor uw gezondheid.

Wat kunt u zelf doen?

Het bewijsmateriaal wordt steeds overtuigender, maar het zal nog een hele tijd duren voordat overheden en vermeende bewakers van de volksgezondheid dat zullen toegeven. Niet alleen liggen er geen maatregelen klaar, in de tussenliggende jaren hebben we ook de explosieve groei van de mobiele telefoon en magnetron meegemaakt, waardoor het zowel fysiek als economisch catastrofale gevolgen zou hebben indien werd toegegeven dat EMV schadelijke effecten hebben.
Dus komt het (weer) neer op uw eigen inspanningen om voor uw gezondheid op te komen. Wat kunt u zelf doen?

Commentaar NDN

Naast zorgen dat u zo min mogelijk in contact komt met EMV, kunt u er ook voor zorgen uw eigen energienetwerk optimaal te voeden. Omdat EMV de aanmaak van schadelijke vrije radicalen in uw lichaam vergroten, is het belangrijk dat u dit effect tegengaat door meer antioxidanten te gebruiken.

Naast de optimale voedingsadviezen die wij regelmatig bespreken op deze site is het belangrijk een extra portie (300 gram) biologische groenten per dag te nemen. Te denken valt aan bladgroenten, die ook nog magnesiumrijk zijn, een mineraal die veel verloren gaat door straling. Maar ook wortels en pompoen die rijk zijn aan bètacaroteen en vitamine A.

Verder gaat veel glutathion verloren door straling. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan deze stof zijn o.a. de asperges en avocado. Zeegroenten (ook chlorella en spirulina) en kiemgroenten zijn ook rijk aan voedingstoffen die bescherming bieden tegen straling. Vitamine E is vooral te halen uit tarwekiemen, volle granen en koudgeperste oliën.

Electrohypersensitiviteit (EHS)

Er zijn mensen die extra gevoelig zijn voor EMV. Dit probleem wordt Electrohypersensitiviteit (EHS) genoemd. De ernst van deze aandoening kent zoals elk gezondheidsprobleem verschillende gradaties. Het wordt ook wel vergeleken met Multiple Chemical Sensitivity (MCS), een aandoening die ontstaat door blootstelling aan chemische stoffen.

EHS en MCS hebben met elkaar gemeen dat ze een stoornis in het immuunsysteem geven die wordt veroorzaakt door een overdaad aan giftige stoffen. EMV kan beschouwd worden als electrovervuiling die heftige reacties, waaronder een allergische reactie in de cellen van het lichaam oproepen die te vergelijken is met bijvoorbeeld hooikoortspatiënten die in contact komen met pollen.

De belangrijkste symptomen van EHS zijn; griepverschijnselen, pijnlijke of geïrriteerde ogen, afkeer van licht (fotofobie), huidproblemen (irritatie, jeuk, droge huid, tintelingen), hoofdpijn, vermoeidheid, depressie, kortademigheid, buitensporige dorst, pijnlijke spieren, fybromyalgie, problemen met het korte termijn geheugen, etc.

Een extra advies op voedingsgebied: ga opzoek naar voedingsintoleranties die kunnen toenemen na EMV. Er kunnen gevoeligheden voor voeding zijn voor o.a. additieven (E-nummers raden wij zo wie zo af om te gebruiken), melk, gluten, ei, specerijen, citrus, noten, zaden, etc.
Zorg dus dat u gezondheid uitstraalt door u te voeden met natuurlijke voeding en vermijdt dat bestraald wordt door EMV.

Bronnen:

Medisch dossier jaargang 11 nr. 4 april 2008. Dossier elektromagnetische velden en ziekten onder hoogspanning.

1. BMJ, 2005; 330: 1290-1294

2. BMJ, 2005; 330: 1294-1295

3. Br J Cancer, 2000: 85: 692-698: Epidemiology, 2000: 11:624-634

4. Environ Health Perspect, 2001; 109[ Suppl 6]: 911-933

5. AM J Epidemiol, 2008; dol: 10.1093/aje/kwn297

6. Int J E[idemiol, 2008; 37:329-340

7. Epidemiology, 2002; 13: 21-31

8. Epidemiology, 2002; 13: 9-20

9. Epidemiology, 2003; 14: 413-419

10. Epidemiology, 2003; 14: 420-426

11. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi, 2006: 24:468-470

12. Philips, A Philips, J. Electrical Hypersensitivity; A modern illness. Powerwatch, 2004

13. Med Hypotheses, 2005; 54: 663-671

14. Bioelectromagnetics, 2001; 22: 457-462

MCS: Als chemische stoffen en geuren je ziek maken door Els Valkenburg; Uitgeverij Schors: ISBN 978-90-6378-729-5

Elektrostress & Gezondheid; invloed van elektriciteit en zenders door dr. ir. Michiel maas, Nibe Publishing bv.