skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Zwangerschap: effecten van elektromagnetische velden

Snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie, vooral op het gebied van telecommunicatie, hebben ertoe geleid dat zwangere vrouwen aan buitengewoon hoge niveaus van straling worden blootgesteld. Wat is er bekend over de effecten daarvan?

Elektromagnetische velden (EMV)Zwangerschap: effecten van elektromagnetische velden

Elektromagnetische velden zijn overal aanwezig waar elektrische ladingen zijn. Zo’n veld bestaat uit elektrische en magnetische golven die zich samen voortbewegen. Een elektrisch veld ontstaat door de aanwezigheid van elektrische lading. Een magnetisch veld ontstaat als de elektrische lading beweegt (stroom). Hoe verder je verwijderd bent van de bron, des te sterker het elektromagnetische veld daalt. Wanneer je elektrische apparaten gebruikt ontstaan deze velden, maar ook straling, als bijproduct. Velden bezitten weinig energie. Voor elektromagnetische golven met een hoge frequentie wordt meestal het woord ‘straling’ gebruikt, en daar komt veel energie bij kijken. De soort straling, de sterkte ervan en hoe lang iemand ermee in contact staat bepalen of straling en elektromagnetische velden gevaarlijk zijn.

Extreem laagfrequente velden (ELF)

Onder elektromagnetische velden waarin de elektromagnetische golven zich met een lage frequentie voortbewegen [50 Hz tot 300 GHz (= gigahertz = 1 miljard Hz)] vallen o.a. extreem laagfrequente (ELF) velden.
De stroom uit het stopcontact en in hoogspanningsmasten heeft een frequentie van 50 Hz. Daarom heten de elektromagnetische velden die daarbij ontstaan ELF- velden.

Spraakproblemen

Aan de Shiraz University te Iran onderzocht (1) men of er een relatie bestaat tussen blootstelling van de moeder aan EMV, afkomstig van veel voorkomende apparatuur, tijdens de zwangerschap en het vóórkomen van spraakproblemen bij het nageslacht. In deze studie werden moeders van 110 3-7jarigen met spraakproblemen en 75 gezonde kinderen (controlegroep) geïnterviewd. Hen werd gevraagd of ze waren blootgesteld aan verschillende bronnen van EMV zoals mobieltjes, WiFi, DECT-telefoon of laptops . De Chi square test werd gebruikt om de verschillen te onderzoeken tussen beide groepen.

Statistisch significante relaties werden gevonden tussen het gebruik van DECT-telefoons en spraakproblemen bij het nageslacht zowel bij blootstelling voor als tijdens de zwangerschap (P=0.005 en P=0.014, resp). Ten gevolge van het hoge gebruik van mobieltjes in beide groepen, kon dit onderzoek echter geen verband aantonen tussen het gebruik van mobieltjes en spraakproblemen in het nageslacht. Tevens werden significante relaties gevonden tussen wonen in de nabijheid van een Power Line (elektriciteitskabel die internetten via het stopcontact mogelijk maakt) (P=0.003 en P=0.002, resp). Blootstelling aan andere niet-ioniserende straling was niet gelinkt aan spraakproblemen. Dit gold ook voor blootstelling aan ioniserende straling (bijv. röntgenstraling voor en tijdens zwangerschap).Zwangerschap: effecten van elektromagnetische velden

Hoewel deze studie een aantal beperkingen kent, luidt de conclusie toch dat blootstelling aan de hoger dan ooit EMV kan worden gelinkt aan spraakproblemen bij nageslacht.

Spontane abortus

Blootstelling aan extreem lage elektrische velden (ELF) is in toenemende mate veel voorkomend, maar de potentiële invloed hiervan op zwangeren was nog niet zo uitgebreid onderzocht. In dit case-control onderzoek uit 2012 (2) werden 58 vrouwen die een onverklaarbare abortus hadden gehad bij <14 weken zwangerschap vergeleken met 58 zwangere vrouwen met > 14 weken zwangerschap. De vrouwen vulden de vragenlijst in, die was opgesteld om gegevens te verzamelen omtrent socio-economische en verloskundige kenmerken, medische en voortplantingsgeschiedenis. Daarna werd de sterkte van de ELF in de huizen van de deelnemers vastgesteld middels een meetinstrument (3D EMF tester/ Model: ELF-828; Taiwan, dat waarden kan meten tussen 30 HZ en 3 KHZ). Er bleken significante verschillen tussen de waarden van de beide groepen (P<0.001). Hieruit werd geconcludeerd dat er waarschijnlijk een relatie bestaat tussen blootstelling aan ELF en een vroege spontane abortus.

Foetale en neonatale reacties

Dit onderzoek (3) uit 2004 door het Benha University Hospital and El-Shorouq Hospital, Cairo, Egypt, onderzocht het effect van blootstelling aan mobiele telefoons op foetale en neonatale hartslag (HR) en hartminuutvolume (COP = de hoeveelheid bloed die het hart per minuut wegpompt).
90 Vrouwen tussen de 18 en 33 jaar met een ongecompliceerde zwangerschap en 30 voldragen gezonde pasgeborenen namen deel aan het onderzoek. De zwangere vrouwen werden tijdens de zwangerschap en na de geboorte 10 minuten blootgesteld aan EMV afkomstig van mobiele telefoons waarmee een gesprek werd gevoerd. De belangrijkste resultaten waren metingen betreffende de foetale en neonatale HR en COP.
Een statisch significante toename in de HR en een statistisch significante daling in slagvolume en COP werden vastgesteld voor en na gebruik van de mobiele telefoon. Deze veranderingen namen af naarmate de zwangerschap vorderde.

Opgemerkt dient te worden dat dit onderzoek afkomstig is uit 2004 en dat sindsdien de straling afkomstig van mobieltjes, ten gevolge van de komst van 4G , sterk is toegenomen. Immers, hoe sneller en hoe meer data kunnen worden verwerkt, hoe meer straling er gegenereerd wordt. 3G zou 10x sneller zijn dan 2G en 4G weer 10x sneller dan 3G. Dat betekent dat de stralingsintensiteit sinds 2G kan zijn toegenomen met een factor 100.

Wat kunt u zelf doen

Blijf altijd zoveel mogelijk uit de buurt van apparatuur die EMV veroorzaken. Er bestaan apparaatjes(12) waarmee u zelf kunt meten hoe hoog de straling afkomstig van elektrische apparaten en mobiele telefoons is.

Zie nog meer artikelen over straling in ons archief; www.natuurdietisten.nl/categorie/elektro-magnetische-velden/

Elektro Magnetische Velden

 

 

 

 

 

Marijke Verstege

 

 

Hieronder vindt u tips hoe u elektrosmog in uw omgeving kunt verminderen.

TIPS OM ELEKTROSMOG TE VERMINDERENZwangerschap: effecten van elektromagnetische velden

Er zijn veel zaken die u gemakkelijk zelf en zonder al te veel kosten kunt verbeteren.

Trek STEKKERS uit het stopcontact van apparaten die toch niet worden gebruikt. Alle apparaten met een z.g .’stand-by’ schakeling geven in ‘uit’-stand bijna evenveel velden als wanneer ze ‘aan’ staan. Over het algemeen geven alle elektrische apparaten behalve een elektrisch veld, ook een magnetisch veld. Die velden ontstaan bijv. bij strijkijzers, föhns, oplaadbare tandenborstels, scheerapparaten, broodroosters, stofzuigers. Het zijn velden die de door woonbiologen aanbevolen waarden vaak meer dan 20 keer overschrijden, dus hooggevoeligen dienen extra op te letten hoe vaak en hoe lang ze zich aan deze velden blootstellen. In tegenstelling tot hoogfrequente en laagfrequente elektrische straling, zijn magnetische velden vrijwel niet af te schermen, maar ze kunnen wel tot allerlei klachten leiden, dus het enige dat er op zit is ze zoveel mogelijk te vermijden.

Neem een ´ouderwetse´ TELEFOON met draad of een draadloze Eco Mode PLUS (bv van Orchid) Deze laatste geeft een stralingsdemping van 100 % wanneer u niet belt / gebeld wordt. Als u ermee belt / gebeld wordt, geeft deze telefoon wel straling af. Een telefoon met draad geeft nooit straling af. Als u deze verbindt met een telefoonhaspel, heeft u nog steeds de mogelijkheid om uw telefoon op grotere afstanden te verplaatsen. Snoeren van telefoonhaspels zijn vaak wel 15 meter lang. De z.g. DECT-telefoons / DECT- babyfoons) veroorzaken bij veel mensen klachten zoals slapeloosheid, gevoel van naaldprikken in het lichaam, rusteloosheid, hoofdpijn en diverse andere klachten. Vaak heeft men al langer dit soort klachten die nog wel eens als ‘stress’ worden afgedaan. Als men niet meer voor langere tijd in dit elektromagnetische veld is, kunnen de klachten mogelijk verdwijnen. Het basisstation van de DECT-telefoon, dat is de houder waar de telefoon in gestoken wordt, geeft net zoveel straling als een GSM zendmast op 20 meter afstand.

Kies een ROUTER (modem die zorgt dat draadloos internet mogelijk is) met zo min mogelijk meters uitstraling. Zet de router uit als u die niet gebruikt of zet er een tijdschakelaar op (let op of u dan niet tegelijkertijd uw telefoon uitschakelt) en zorg er in ieder geval voor dat u niet boven de router slaapt. Sommige routers stralen wel 4-10 meter uit dus als deze beneden staat, kunt u er toch veel hinder van ondervinden in uw slaapkamer boven. U kunt soortgelijke klachten zoals vermeld bij de DECT-telefoon krijgen. U kunt de straling van routers heel simpel verminderen door geen gebruik te maken van draadloos internet maar gewoon weer een kabel van de router naar uw computer te leggen. U kunt dan zelfs sneller en veiliger surfen dan via draadloos.

Bij vrijwel alle routers zijn meerdere aansluitingsmogelijkheden voor kabels. Vaak kunt u er wel 4 kabels op aansluiten, dus kunnen er 4 laptops/computers op 1 router draaien. Als u uw computer bekabeld heeft i.p.v. draadloos, ga dan ook altijd even na of er op uw computer geen programma’s meer staan die toch WLAN activeren. U kunt deze vinden via uw configuratiescherm en herkent ze aan de toevoeging van de letter ‘W’(Wireless). De-activeer dus op uw PC of laptop de WiFi-functie als u internet via een bekabelde aansluiting omdat u anders nog steeds in de straling zit.

Op veel routers is het draadloos internet standaard geactiveerd, zelfs wanneer u het niet gebruikt. Draadloze routers, zoals van Ziggo, zenden tegenwoordig twee WiFi-netwerken uit, uw privé-netwerk en een publiek netwerk. Bij Ziggo kan men via hun site zelf de wifispots uitzetten, maar wanneer Ziggo een update stuurt naar het internetmodem, kan automatisch de wifi weer ingeschakeld worden. Laat daarom de Ziggo klantenservice de router op afstand in de Bridge Modus zetten, dan gebeurt dat niet meer. Bij bijv. KPN en Xs4all is het simpeler en betrouwbaarder geregeld. Daar kan men via een knop op het apparaat de WiFi uitschakelen of zit de WiFi-mogelijkheid er niet eens op, omdat men alleen met een draad aangesloten kan worden.

Als u toch draadloos moet werken, kies dan voor een Eco-WiFi-router en zet het draadloos internet alleen aan wanneer u het gebruikt en schakel het zeker ’s nachts uit, bijv. door het plaatsen van een tijdschakelaar. Dan kan uw lichaam beter herstellen van overdag opgelopen straling, veel mensen ondervinden namelijk ongemerkt gevolgen van deze straling bijv. slapeloosheid, en bespaart u ook nog stroom.

De TV-VERBINDING wordt standaard ook draadloos geactiveerd, maar de verbinding kan simpel met een kabel worden gemaakt. Bij de informatie die de straling overbrengt worden frequenties gebruikt die ook in het menselijk lichaam voorkomen en dat werkt binnen het lichaam als een stoorzender. Zo werken je hersenen op frequenties tussen 2 en 30 Hertz en de informatie op draadloze datacommunicatie-systemen zit vaak in die frequenties. Bv. Wifi werkt via 10 Hertz.

In de mediaboxen voor de televisie zit bij Ziggo ook een wifirouter. Uitschakelen daarvan kan het beste gebeuren via de klantenservice van Ziggo door het toestel in Bridge Mode te laten zetten. Helaas kan het dan toch nog zo zijn dat het toestel kapot gaat waardoor de WiFi weer geactiveerd wordt en u dus weer in de straling zit, terwijl u dacht dat u het goed geregeld had. Let erop dat u zelf ook nog de WiFi-router in de box uitschakelt: www.ziggo.nl/klantenservice/mediabox-xl/wifi-uitschakelen/
Bij andere providers, zoals Xs4all en KPN is het simpeler geregeld, want bij hun apparaat kunt u de wifi over het algemeen uitschakelen via een drukknop op het toestel of via bij de box meegeleverde software of er zit niet eens een WiFi-functie op omdat de mediabox alleen bedraad kan worden aangesloten. www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/10324/wifi_uitzetten_modems_van_kpn_xs4all_proximus_en_ziggo

SMARTPHONES geven hoge straling af. Op veel plaatsen wordt, ook door telecommaatschappijen zelf, gewaarschuwd voor de hoge straling die zeker op de langere termijn en bij intensief gebruik, de oorzaak kan zijn van uiteenlopende klachten. Draadloze verbindingen zijn door de World Health Organisation(WHO) ingedeeld in categorie 2B. Dat betekent dat ze zijn ingedeeld bij producten die mogelijk kankerverwekkend zijn. Tot deze categorie behoren o.a.: DDT, gelode benzine en chloroform.

Als u mobiel belt, maak dan gebruik van de speaker of gebruik een headset met een luchtslangetje tussen de luidsprekermodule en het oor. Hierdoor vindt er geen elektromagnetische belasting bij het oor meer plaats. Andere headsets leiden de straling direct uw hoofd in via de gehoorgang. Stuur liever een SMS dan een ‘echte’ conversatie te voeren: de straling is veel lager en duurt minder lang. Loop niet wanneer je telefoneert: je GSM zoekt steeds naar de beste antenne en wanneer je rondloopt tijdens het bellen, zendt hij, al zoekende, meer straling uit. Dit is ook het geval wanneer je je mobiel gebruikt op plaatsen waar je een slechte ontvangst hebt zoals in een dichte(rijdende) auto of treincoupé. Dat komt omdat dit soort ruimtes werken als een z.g. kooi van Faraday die elektromagnetische straling buitensluiten. Om contact te kunnen maken moet de smartphone dan veel harder gaan stralen om verbinding tot stand te brengen.

ADVIES AAN SMARTPHONE-GEBRUIKERS:

  • Een smartphone zoekt steeds verbinding met het netwerk, o.a. om updates van apps te checken, en zorgt dus voor een voortdurende blootstelling aan hoge stralingsniveaus.
  • Gebruik het liefst een gewone gsm en vermijd smartphones. Bel niet te lang of te veel en geef voorkeur aan een sms.
  • Schakel steeds de WiFi-functie uit alsmede het mobiel dataverkeer (soms ook aangeduid als ‘(pakket)gegevens verzenden’ en ‘data roaming’) wanneer u het niet nodig heeft.
  • Verwijder apps die u niet (meer) gebruikt of die u eigenlijk kunt missen. Bij het downloaden van apps stelt men de instellingen het beste zo in dat er geen automatische verbinding wordt gemaakt, maar alleen wanneer men de app zelf opent en actief gebruikt.
  • Uw e-mailprogramma stelt u het beste zo in dat er alleen verbinding wordt gemaakt wanneer u het programma opent (zonder automatische meldingen van nieuwe e-mails dus).
  • Vermijd het streamen en downloaden van video’s en muziek. Intensief dataverkeer = intensieve stralingsbelasting.
  • Schakel ook de Bluetooth-functie uit. Er zijn telefoons waarbij de wifi en bluetooth aanblijven wanneer het toestel op de vliegtuigstand staat, en alleen de connectie met de zendmast verbroken wordt.
  • Indien u zich gedurende langere periode in de nabijheid bevindt van andere personen met een smartphone, bijvoorbeeld op het werk of op school, vraag hen dan eveneens om de WiFi-functie en het mobiel dataverkeer uit te schakelen. De batterij zal als u deze tips volgt, ook langer meegaan.
  • Let bij aanschaf van een mobiel op de hoogte van de SAR-waarde en de Connect-waarde. De SAR Waarde geeft aan hoeveel elektromagnetische straling er in het lichaam doordringt. In België is het inmiddels verplicht dit op de GSM te vermelden.

GAMECONSOLES zoals WII, PLAYSTATION en XBOX stralen zeer sterk wanneer ze niet bekabeld zijn. Ook de handset in standby-stand geeft veel straling af indien deze niet bekabeld is. De straling wordt sterk gereduceerd wanneer de gameconsoles zijn aangesloten via een kabel.

Een TABLET kan uitsluitend via WiFi gebruik maken van internet. Het piekvermogen van een tablet is vele malen hoger dan dat van een mobiele telefoon. Jonge kinderen nemen tot 10 x meer straling op omdat hun schedel veel dunner is en de samenstelling van hun hersenen anders is dan die bij volwassenen. Als u uw kind spelletjes wilt laten doen op een tablet, zorg er dan voor dat de vliegtuigstand geactiveerd is. Daarmee voorkomt u dat uw kind elke 4 seconden aan straling door een gepulst signaal wordt blootgesteld. N.B. Als het toestel op vliegtuigstand staat, kan het voor komen dat wifi en bluetooth nog wel ingeschakeld staan, waardoor uw kind nog steeds aan straling wordt blootgesteld. Dit kan bij ‘instellingen’ worden gecontroleerd.

Maak geen of zo min mogelijk gebruik van uw MAGNETRON. Een fikse lading gaat dwars door het gesloten deurtje. Dus kijken wat er in uw magnetron gebeurt lijkt voor kinderen wel leuk, maar is zeer ongezond!

Een magnetronoven is een oven met daarin een onderdeel dat microgolven produceert; dit is de eigenlijke magnetron. (Alleen in het Nederlands heet dit soort oven niet microgolfoven maar magnetron). Dat onderdeel heeft de vorm van een vacuümbuis. Daarin worden elektronen in een magnetisch veld bewogen zodat elektromagnetische straling van een vaste frequentie ontstaat. Deze wordt geleid naar de ruimte met het voedsel.

De frequentie waar de magnetron gebruik van maakt is meestal 2,45 GHz. Dit is dezelfde frequentie die wordt gebruikt voor draadloos internet. Maar het is ook de frequentie waarop onze hersenen werken! Hersenprocessen kunnen dus makkelijk verstoord raken wanneer men WiFi aan heeft staan of de magnetron gebruikt.

N.B. een magnetron geeft alleen hoogfrequente straling af wanneer deze in werking is. Het elektrische veld van een magnetron geeft echter, net als alle apparaten als deze niet op een geaard stopcontact zijn aangesloten, constant een hoog elektromagnetisch veld. Het is zeer raadzaam de keuken uit te gaan als u de magnetron aan heeft staan. Laat de magnetron ook regelmatig controleren op lekschade van straling.

INDUCTIEKOOKPLATEN In een inductiekookplaat zijn elektrische spoelen geplaatst. Deze genereren onder de pan een magnetisch veld dat met een zeer hoge frequentie fluctueert, zo tussen de 25 en 100 kilohertz. Hierdoor gaat een elektrische wervelstroom door de bodem van de pan lopen die door de weerstand van de bodem wordt omgezet in hitte. Er ontstaat dus een zeer sterk elektromagnetisch veld bij gebruik van een inductiekookplaat en daar kunnen elektrogevoelige mensen veel last van hebben.

Houd afstand van ADAPTERS/TRAFO’S e.d. Veel halogeenlampen (12 Volt lampen) hebben een ingebouwde trafo, die netjes is weggewerkt maar sterke velden uitstraalt.

Spaarlampen en TL verlichting: de elektronica die nodig is om het gas tot verlichting te maken veroorzaakt veel frequenties in het kilohertz bereik. Deze frequenties hebben biologisch meer impact dan een “schone” (gladde, sinusvormige) 50Hz signaal. Sommige mensen hebben last van deze verlichting.

De meeste STALEN LAMP-ARMATUREN zijn niet geaard. Met eenvoudige apparatuur is te zien dat deze behoorlijke velden genereren. Dat komt doordat al het staal de elektrische velden oppikt en vervolgens weer afstraalt (dus versterkt). Wanneer men daar de hele dag naast zit, is dit niet zo goed. Zorg er in ieder geval voor dat als je vaak dicht naast een bepaalde lamp zit, deze op een geaard stopcontact is aangesloten, want dat verlaagt het elektromagnetisch veld sterk.

DIMMERS EN AAN/UIT SCHAKELAARS tussen de lamp en het stopcontact geven vaak hoge elektrische velden af. Het beste is een snoer rechtstreeks van de lamp naar het stopcontact dus zonder onderbreking van het snoer door dimmer of tussenschakelaar.

De METERKAST geeft hoge magnetische velden af en is dus niet zo’n goede plek om lang bij in de buurt te zijn.

SMART METER. Wordt geplaatst vanuit het oogpunt van energiebezuiniging. De Consumentenbond denkt daar anders over. De ‘slimme meter’ gebruikt namelijk meer energie dan de oude en daarnaast geeft deze meter veel straling af. De vraag is ook hoe goed de meter beschermd is tegen hackers. Uit de gegevens is op te maken op welke momenten u meestal weg bent en dat is interessante informatie voor inbrekers. Ook is het zo dat smart meters nogal eens een verkeerde meterstand melden waardoor u teveel voor de energie betaalt. U bent niet verplicht om zo’n ‘slimme’ meter te nemen en de energiemaatschappijen hebben toegegeven dat een groot aantal slimme meters een hoger verbruik registreert dan dat wordt afgenomen.

AUTORIJDEN in met name HYBRIDE en ELEKTRISCHE AUTO kan leiden tot veel klachten t.g.v. de hoge EMV-waarden. Wat er gebeurt t.g.v. de Elektro Magnetische Velden is alarmerend, wat te zien is in een video. Bekijk hier de video. Ook staan er langs de snelwegen veel UMTS-masten en C2000 masten die veel elektrosmog afgeven. Als je daar gevoelig voor bent, kan dat ertoe leiden dat je van autorijden bijv. heel moe wordt of veel hoofdpijn krijgt.

ZELFRIJDENDE VOERTUIGEN

Het fenomeen zelfrijdende voertuigen lijkt meer en meer realiteit te worden. Deze voertuigen worden uitgerust met radar-antennes om de omgeving te ‘scannen’. Deze radars hebben een bereik van 100-200 meter. Dit leidt dus tot een continu bombardement met radarstraling voor alle weggebruikers. Daarnaast gaat die straling ook door de muren van woningen heen en dringt ze dus ook binnen bij mensen thuis. Wellicht is het nuttig de rechtszaken in herinnering te brengen van militair radarpersoneel dat onder meer kanker kreeg en onvruchtbaar werd van het werken naast de radar.

Bovendien is het de bedoeling om zelfrijdende auto’s met internet te verbinden wat een explosie van bijkomende zendantennes (5G) nodig zou maken. Vanuit gezondheidsoogpunt bekeken dus een uitermate onwenselijke ontwikkeling.

ELEKTROSMOG IN DE SLAAPKAMER

We brengen 1/3 deel van onze dag door in de slaapkamer. ’s Nachts hebben wij een lagere weerstand voor invloeden van buitenaf en zijn we dus bevattelijker voor belastende invloeden.

Verwijder daarom zoveel mogelijk (bij voorkeur ALLE) stroomverbruikers uit de slaapkamer, dus gebruik een mechanische wekker of een WEKKER op batterijen. Er zijn er ook die op batterijen werken en geen tikkend geluid maken, dat zijn de wekkers met een digitaal display. Als u toch uw elektrische wekker wilt blijven gebruiken, zorg er dan voor dat deze 3 meter van uw hoofdeind verwijderd is. TV´s geven nog straling als ze op stand-by staan.

Het BLAUWE LICHT dat mobieltjes, laptops en tablets afgeven, verstoort de aanmaak van melatonine waardoor men slecht gaat slapen. Ook kunnen je hormonen door het blauwe licht het voedsel niet op de juiste manier omzetten in energie waardoor je dikker kunt worden. Het beste is dus om de genoemde apparaten niet op de slaapkamer te hebben ’s nachts en ze daar dus ook niet op te laden. Overigens zijn er ook gratis programma’s beschikbaar die het blauwe licht uitfilteren. Zoek op f.lux. Dat past je scherm aan het daglicht aan. Als de zon ondergaat filtert het automatisch het blauwe licht uit, bij zonsopkomst wordt het weer ingeschakeld.

Voor mensen die gevoelig zijn voor de slaapverstorende effecten van blauw licht, kan het daarnaast ook helpen om de helderheid van het beeldscherm van je computer of laptop aan te passen, zodat je ook overdag zo min mogelijk aan scherp licht wordt blootgesteld. Vaak staat de helderheid hoog ingesteld waardoor je beeldscherm fel verlicht wordt. Via configuratiescherm-beeldscherminstellingen kun je dit wijzigen. Omdat de tekst op het beeldscherm daardoor iets minder duidelijk te lezen is, kan het handig zijn om de grootte van de weergave van de tekst ook aan te passen, naar 125%.

Een andere mogelijkheid is om via de functie ‘vergrootglas’ de optie ‘kleurinversie’ toe te passen. Daarmee wordt de achtergrondkleur zwart en de tekst wit, hetgeen rustiger is voor de ogen en ook een gunstig effect op de kwaliteit van de slaap kan hebben.

Ook het gebruiken van een bril met oranje glazen, die het blauwe licht met meer dan 90% reduceert, zie: www.vitalitools.nl/nl/prisma/beeldscherm_clip-on_pro.php kan wellicht uitkomst bieden.

Maak liever geen gebruik van ELEKTRISCHE DEKENS en kussens. Of trek de stekker eruit nadat het bed is voorverwarmd. De meeste schakelaars schakelen slechts één pool af. Dus ook al lijkt het alsof de deken uit staat, dan nog blijft er een elektrisch veld lopen. Een alternatief kan zijn een warmwaterkruik in bed leggen.

ELEKTRISCH VERSTELBARE BEDDEN lijken comfortabel, maar de motoren produceren aanzienlijke elektromagnetische velden. Bovendien absorberen metalen bedspiralen magnetische wisselvelden en stralen ze deze vervolgens weer aan u door terwijl u slaapt. Daarom is het ook beter om geen BOXSPRING te gebruiken omdat dit een metalen frame bevat.

Ook WATERBEDDEN kunnen problemen geven, vanwege het verwarmingselement. Het zet u onder spanning. Dit is met een speciale huidpotentiaalmeter te meten.

Zet de ACCULADER van uw mobiele telefoon niet in uw slaapkamer om ’s nachts uw mobiel op te laden. Acculaders geven hoge elektrische en magnetische velden af.

Het stekkerprobleem: Wanneer u de apparaten nodig hebt, controleert u of u uw apparaten optimaal hebt aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit klinkt vreemd, maar in het ergste geval loopt de fase door het apparaat tot aan de schakelaar. Wanneer u de stekker omdraait, wordt de fase al direct bij de schakelaar onderbroken. Dus bij foute aansluiting wordt er al een veld gegenereerd zonder dat het apparaat (of lamparmatuur) ingeschakeld is! U kunt dat testen met meetapparatuur voor lage frequenties of m.b.v. een spanningsdetector of elektrosmogmeter.

Gebruik randaarde: Installeer randaarde in de ruimten waar u apparatuur gebruikt met aardestekkers. Vooral computerapparatuur heeft stekkers met randaarde. Dit is niet voor niets. Controleer dan ook verlengkabels en stekkerdozen bij de computer op of ze verbonden zijn met een geaard stopcontact! N.B. Het randaardeprincipe werkt niet door een niet geaarde stekker te verbinden met een verlengsnoer met randaarde. Er is dus altijd een geaard stopcontact nodig. Je kunt deze herkennen aan het feit dat ze dieper / dikker zijn dan een niet geaard stopcontact. Er zijn ook 2 metalen pinnetjes in te zien. In wat oudere huizen is er boven vaak helemaal geen randaardestopcontact. U kunt dan overwegen om er boven 1 aan te laten leggen en van daaruit met een geaard verlengsnoer bv de computer of TV die u boven gebruikt, op die manier te aarden.

N.B. Hierboven staan nogal wat punten genoemd die mogelijkerwijs in uw huis zouden dienen te worden aangepast. Vaak is het lastig om alles uit te voeren. Waar al veel winst mee behaald kan worden is het vervangen van de DECT-telefoon, het gaan internetten via een kabel en apparaten zoals een computer of tv op een geaard stopcontact aansluiten.

Het goed afschermen van uw woning of werkruimte vereist maatwerk omdat er veel factoren met elkaar verweven zijn. Woonbiologen zijn hierin gespecialiseerd.

ELEKTROSMOG IN DE BUITENWERELD

HOOGSPANNINGSMASTEN. Deze produceren elektromagnetische velden die honderden meters verder nog te meten zijn. N.B. In Duitsland moet de afstand tussen bebouwing en hoogspanningsmasten minimaal 500 meter bedragen. In Nederland is die afstand veel kleiner.

ZENDINSTALLATIES. De UMTS en GSM masten zijn overal te vinden. Op www.antenneregister.nl kunt u zien waar bij u in de buurt masten zijn geplaatst. Er staan er veel meer dan dat u denkt. In 2008 was het totaal aan geplaatste masten 20.000. Inmiddels (2019) staan er al ruim 46.000. Overigens hoeft niet voor alle masten die geplaatst worden een vergunning te worden aangevraagd en ze staan dus ook niet allemaal aangegeven. Bijv. C2000 masten worden vanuit veiligheidsoverwegingen niet vermeld in het Antenneregister.

SNELLER DRAADLOOS INTERNETTEN: VEEL MEER STRALING. Door de uitrol van het 4G netwerk, zijn er nog meer masten bijgekomen die sterker stralen dan de masten die voor het 2G en 3G netwerk bestemd waren.. Dat komt omdat de hoeveelheid straling toeneemt naarmate je sneller kunt internetten. Dus 10x sneller internetten (verschil in snelheid tussen 3G en 4G) betekent dus ook 10x meer straling in je lijf! En wanneer straks overal 5G wordt uitgerold, dat 100x sneller moet gaan werken dan 4G, krijg je dus ook steeds een dosis straling in je lijf die 100x meer is dan die bij 4G, en krijg je dus 1000x meer straling in je lijf, dan bij 3G.

Voor meer info over 5G: www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/5g_communicatie_voors_tegens_en_vraagtekens.pdf

Zwangerschap: effecten van elektromagnetische veldenZwangerschap: effecten van elektromagnetische velden

 

Bestellen van Brochures: www.dieetcare-webshop.nl/c/voeding-and-gezondheid/zwangerschap

Bronnen

1.www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30881935
2.www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24077469
3.www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18246230
4. www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/elektromagnetische-velden-en-straling/
5. articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/03/16/cellphone-sar-values.aspx
6. microwavenews.com/news-center/de-kun-li-miscarriages
7. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1462964
8. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8323573
9. journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0082113
10.jehse.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40201-015-0193-z
11.link.springer.com/article/10.1007%2Fs11655-015-2144-z
12. www.vitalitools.nl/straling-detectors%5B/vc_column_text%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D