Ga naar hoofdinhoud
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Vage klachten en straling

We leven door de straling die deze apparaten uitzenden eigenlijk – met name in de steden – in een samengestelde mist die “elektrosmog” genoemd wordt en die bestaat uit golven van mobiele telefoons, WiFi, Wimax, Bluetooth, 2G, 3G en nu 4G.

Mogelijk kankerverwekkend

De straling afkomstig van draadloze apparatuur is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ingedeeld in categorie 2B, mogelijk kankerverwekkend evenals bijvoorbeeld asbest en DDT. Helaas zijn er slechts pas enkele landen die het voorzorgsprincipe hanteren dat stelt dat stralingsbelasting zoveel mogelijk moet worden beperkt.

Zo is in Taiwan is een wet aangenomen die het gebruik van tablets door kinderen onder de twee jaar verbiedt. In Israël is WiFi in groep 1 en 2 verboden en mag het in groep 3 en 4 maar maximaal 2 uur per week worden gebruikt. Frankrijk doet ten aanzien van het voorzorgsprincipe ook veel meer dan Nederland.

In Frankrijk is WiFi in crèches helemaal verboden en mag het op basisscholen uitsluitend worden ingeschakeld voor pedagogische doeleinden en moet het daarna direct worden uitgeschakeld. Ook is het in Frankrijk verboden een mobiele telefoon te gebruiken op kinderdagverblijven, lagere en middelbare scholen.

Deze maatregelen worden genomen omdat jonge kinderen tot 10 x meer straling opnemen, omdat hun schedel dunner is dan die van volwassenen en de samenstelling van hun hersenen anders is.

Thermische effecten

De huidige vastgestelde normen zijn helaas achterhaald. Deze zijn namelijk gebaseerd op de veronderstelling dat straling alleen schadelijk kan zijn door de warmte die het afgeeft (thermisch effect).

Men heeft deze normen vastgesteld door bij een zak water van 70 kilo, voorstellende een mens, enige tijd mobieltjes neer te leggen. Men wilde hiermee uittesten of mensen, net zoals een stuk vlees in de magnetron, tot diep in hun hoofd zouden worden opgewarmd. Dit bleek niet het geval te zijn.

GSM maakt gebruikt van dezelfde frequentie als een magnetron. Er wordt dringend afgeraden om bijvoorbeeld kinderen met hun gezicht dichtbij het raampje van de magnetron te laten kijken. Dit in verband met de straling die vrijkomt. Schijnbaar is er niets mis mee om de magnetronfrequentie die dus ook gebruikt wordt om te bellen, zo dicht bij het hoofd te houden.

Niet-thermische effecten

Er zijn ook niet-thermische effecten die kunnen optreden. De mens is een bio-elektrisch systeem; hart en hersenen worden gereguleerd door bio-elektrische signalen. Daardoor is het mogelijk om een E.E.G. of E.C.G. te laten maken.

Blootstelling aan kunstmatige ElektroMagnetische Velden (EMV) kan fundamentele biologische processen in het menselijk lichaam verstoren. Dit kan aanleiding geven tot de meest uiteenlopende klachten als: slapeloosheid, hartkloppingen, jeuk, oorsuizingen, depressiviteit, agressiviteit, spierpijn.

Onafhankelijke wetenschappelijke studies ( zie: http://www.bioinitiative.org/) tonen inmiddels aan dat straling schade kan aanrichten op manieren die niets met opwarming te maken hebben.

Bovendien blijkt dat die schadelijke effecten al kunnen optreden bij stralingsniveaus die ver onder de huidige normen liggen. Dat men niet bewust nadelige gevolgen opmerkt, betekent niet dat deze niet optreden. DNA-breuken zijn immers niet voelen.

Normen en richtlijnen Elektro Magnetische Velden (EMV)

De adviescommissie van de Europese Unie raadde al in 2011 de lidstaten aan alle draadloze apparatuur uit klaslokalen te verwijderen en de blootstellingslimieten te verlagen. De in Nederland vastgestelde normen behoren tot de hoogste van de wereld.

SBM2003 staat voor de Duitse bouwbiologische richtlijnen uit 2003. Zij hebben aan de hand van duizenden metingen in woon- en werkomgeving door Duitse bouwbiologen, richtlijnen opgesteld. Dit is gedaan in samenwerking met artsen en wetenschappers. De richtlijnen zijn gebaseerd op natuurfysisch meetbare grootheden en gelden voor langdurige blootstelling.

Ze liggen ver onder de huidige wettelijke normen van de Nederlandse overheid en de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Een op een bepaalde plek gevonden meetwaarde wordt vergeleken met een richtwaarde om te weten of men qua straling aan de veilige kant zit (zie pdf tabel onderaan dit artikel).

In de meest rechtse kolom staan voorbeelden van de hoeveelheid uitgezonden straling van enkele apparaten. Duidelijk is dat de hoogte van de uitgezonden straling vele malen hoger ligt dan de aanbevolen blootstellingslimiet.

In de hieronder vermelde tabel is te zien dat de toegestane normen in Nederland tot de hoogste ter wereld behoren, en ongeveer 2 miljoen keer hoger zijn dan de natuurlijke straling op aarde.

Om een telefoongesprek te voeren of een SMS te versturen, is vele malen minder straling nodig dan dan dat er op veel plaatsen via door de mens geplaatste UMTS-masten, 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt uitgezonden.

Wat kunt u er zelf aan doen

Op dit moment heeft naar schatting 5-10% van de mensen klachten die stralingsgerelateerd zijn. Wanneer deze mensen niet aan straling worden blootgesteld, verminderen of verdwijnen de klachten.

Veel winst valt al te halen door het draadloos internet alleen aan te zetten bij gebruik. Schakel het zeker ’s nachts uit. Dit kan gemakkelijk door een tijdschakelaar te plaatsen tussen de router en het stopcontact. Dan kan het lichaam beter herstellen van overdag opgelopen straling en bespaart ook nog stroom.

Gebruik smartphone alleen als het echt nodig is en ook alleen bij een goed bereik. Hoe slechter het bereik is, hoe harder de smartphone gaat stralen. Dit is bijvoorbeeld het geval in een afgesloten auto. Houd de smartphone ook niet meteen tegen het oor wanneer iemand belt.

Het toestel moet eerst de optimale signaalsterkte bepalen en dit gebeurt bij het maximale zendvermogen van het toestel. Wanneer de verbinding tot stand is gekomen, is de signaalontvangst met de gsm-antenne goed en zal na enkele seconden het zendvermogen dalen en dus ook de straling.

Het is sowieso beter om een toestel niet tegen het oor te houden, maar gebruik te maken van de luidspreker bij het bellen, omdat er dan minder straling de hersenen kan binnendringen.

Vitaminen- en mineralenverbruik bij straling

Wanneer het lichaam aan straling wordt blootgesteld, verstoort dat o.a. de celcommunicatie. Maar ook worden mogelijk bepaalde vitaminen en mineralen minder goed opgenomen door het lichaam, of in grotere hoeveelheden verbruikt dan dat men binnen krijgt uit de voeding.

Daardoor ontstaan tekorten die de gevoeligheid voor straling zou kunnen vergroten. Tekorten die op zich zelf ook weer allerlei klachten kunnen geven.
Onderzoeken in volbloed op nutriënten zijn daarom raadzaam.

Marijke Verstege

Voedings- en laboratorium zelftesten

Laboratoriumtesten urine bloed ontlasting en speekseltesten Wij werken samen met de grote Duitse fabrikant van laboratoriumtesten Medivere. Medivere levert laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd.

Op onze pagina over voedings- en laboratoriumtesten kunt u alle hierbovengenoemde Medivere testen bekijken en zelf bestellen.