skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Probiotica wellicht goed voor de lijn

Het NRC van 20 januari 2007 kopt in de Wetenschap & Onderwijs bijlage met een artikel “Dik door bacteriën”.

Andere samenstelling darmbacteriën

Onderzoekers van de Washington University komen tot de ontdekking dat mensen met overgewicht een andere samenstelling van darmbacteriën hebben dan slanke mensen. Dikke mensen hebben naar verhouding meer Firmicutes (een bacteriegroep waar o.a. lactobacillus, en clostridium toe behoren) en slanke mensen meer Bacteroidetes (een bacteriegroep waar bacteroides onderdeel van uitmaakt). Om na te gaan of het verschil wordt veroorzaakt door het dik-zijn werd een groep mensen met overgewicht een jaar lang gevolgd tijdens het afvallen.
Wat bleek: onafhankelijk van welk dieet werd gebruikt ging de darmflora steeds meer op die van slanke mensen lijken.

Muizen zijn het haasje

Vervolgens wilden ze weten of het omgekeerde ook het geval was: veroorzaakt een darmflora met meer Firmicutes ook meer gewichtstoename? Voor dit onderzoek werden steriele muizen, muizen zonder darmflora, gebruikt. De darmflora van mensen is onderling te verschillend om dit goed te kunnen onderzoeken.
Een groep muizen gaven ze een darmflora die overwegend Bacteroidetes bevatte, een tweede groep gaven ze Firmicutes. Na twee weken was de eerste groep ruim een kwart zwaarder geworden, en de tweede was bijna de helft in gewicht toegenomen. De vraag kon dus met ja worden beantwoord: een darm met meer Firmicutes gaf bij muizen meer gewichtstoename.

Conclusie van de onderzoekers

De onderzoekers concludeerden hieruit dat de Firmicutes kennelijk meer energie uit voedsel kan vrijmaken dan de Bacteroidetes. Deze conclusie werd bevestigd door een genetische analyse van deze bacteriën en het feit dat de ontlasting van slanke mensen en muizen meer calorieën bleek te bevatten dan die van hun dikke soortgenoten. Er komt dus bij slanke mensen en muizen meer voedsel onverteerd weer naar buiten. Het lichaam van mensen met overgewicht gaat efficiënter om met voeding dan dat van slanke mensen is de conclusie.

Evolutionair zou je juist verwachten dat dunne mensen, in tijden van schaarste en voor hun overleving, baat hebben bij een efficiënte darmflora d.w.z. efficiënte spijsvertering door de darmflora .
De conclusie van de onderzoekers verklaart het versterkend effect wat veel mensen met overgewicht kennen: naarmate men dikker wordt komt men van eten meer aan.
De verhoogde concentratie van Firmicutes blijkt deel uit te maken van het beeld van overgewicht. Hoe dit systeem is ontstaan weet men nog niet. Ook weet men niet hoe de darmflora kan veranderen met dunner en dikker worden.

Wat de Amerikanen, inwoners van het land met het hoogste percentage mensen met overgewicht, natuurlijk vooral graag willen uitzoeken (commercieel erg interessant!!) is of mensen met overgewicht kunnen afvallen door hun darmflora te beïnvloeden.

Goede darmflora, een gezond lichaam en een gezond lichaamsgewicht

Voor ons bevestigt dit onderzoek dat een goede darmflora samengaat met een gezond lichaam en dus ook een gezond lichaamsgewicht.

Literatuur en links

Wilt u overleggen met Anke Gooskens hierover?

Telefonisch darmreinigingspreekuur: alleen donderdag van 09h00 – 09h45 op telefoonnummer 023-551.67.45.

En overleg per email info@praktijkankegooskens.