skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Dioxine in voedingsmiddelen

Dioxine in voedingsmiddelen

Uit nader onderzoek is gebleken dat een hoeveelheid van verontreinigd vlees met dioxine uit Ierland op de Nederlandse markt is terechtgekomen. Om te voorkomen dat nu nog blootstelling van Nederlandse consumenten kan plaatsvinden, is uit voorzorg varkensvlees uit Ierland van de markt gehaald.

Dioxines komen van nature in kleine hoeveelheden in het milieu voor. Boven een bepaalde hoeveelheid is het zeer giftig en dus gevaarlijk voor de gezondheid. Dioxines ontstaan ook door menselijke activiteiten (bijvoorbeeld open vuren in de tuin), zoals de verbranding van loodhoudende benzine en in afvalverbrandingsinstallaties.

Hoe gevaarlijk is dioxine?

Dioxine is een verzamelnaam voor een groep van meer dan 75 gechloreerde organische stoffen, die oplosbaar zijn in vetten. Door deze eigenschap kunnen de stoffen in dieren en mensen zich ophopen. Zeventien van de bestaande dioxines zijn toxisch (giftig), met als meest toxische vorm de beruchte stof TCDD (2,3,7,8 tetrachloordibenzodioxine).
De toxische werking van dioxine komt doordat het zich bindt aan celproteïnen. Ook kan het de celgroei verstoren. Hierdoor wordt de werking van cellen in verschillende delen van het lichaam beïnvloed.

Omdat dioxines zich vooral ophopen in vet, komen ze voor in vlees, melkproducten, vis en eieren. Om de volksgezondheid te beschermen, heeft de Europese overheid in de wet vastgelegd hoeveel dioxine er maximaal in voedsel mag voorkomen. De Nederlandse overheid voert hierop controles uit. Om dioxinevervuiling van het voedsel in de toekomst tegen te gaan is die bij de bron aangepakt, bijvoorbeeld door loodvrije benzine in te voeren. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen bij afvalverbrandingsinstallaties en bij de industrie. De hoeveelheid dioxine in voeding én milieu is daardoor de afgelopen twintig jaar aanzienlijk gedaald.

Symptomen

Kenmerkend is, dat de eerste symptomen zich pas enkele weken na de vergiftiging voordoen. Bij de mens kan het huiduitslag veroorzaken (chlooracne) en neurologische aandoeningen, zich uitend in lusteloosheid of depressie. Vermagering is ook een kenmerk. Vooral de schildklier en de lever kunnen aangetast worden. Dioxine beïnvloedt ook het erfelijk materiaal, wat o.a. tot kanker en verminderde vruchtbaarheid kan leiden. Het duurt een hele lange tijd tot dioxines weer uit het lichaam worden uitgescheiden, omdat ze ophopen door te reageren met lichaamsvetten. Het kan soms wel 7 tot 11 jaar duren voordat dioxines het lichaam via de galblaas weer verlaten.

Dioxine in voedingsmiddelen

Groenten nemen nauwelijks dioxine op uit de bodem. Vanuit de lucht kan het echter wel op de groenten neerkomen. Door goed wassen kan dioxine grotendeels worden verwijderd. Andere schadelijke stoffen, zoals zware metalen, worden wel in groenten opgenomen. Bij vissen in de buurt van (Nederlandse) verbrandingsovens zijn hoge concentraties dioxine aangetroffen. Vooral vette zoetwatervis, zoals paling, kan veel dioxine bevatten.

Ook in moedermelk kan dioxine zich ophopen. Toch blijkt borstvoeding desondanks nog steeds beter te zijn dan flessenvoeding voor de ontwikkeling van de baby. Zuigelingen die borstvoeding kregen, deden het wat betreft motorische en mentale ontwikkeling zelf iets beter dan baby’s die met de fles waren grootgebracht. Het is wel aan te bevelen niet te gaan vermageren in de zoogperiode om te voorkomen dat er teveel schadelijke stoffen vrijkomen die in het vet zijn opgeslagen.
Plantaardig vet bevat in principe geen dioxine. Normaal gesproken blijven deze hoeveelheden dioxine ver onder de maximaal toegestane blootstelling.

Dioxine in de natuur

Dioxines kunnen ook in de natuur gevormd worden door zogenaamde witrot-schimmels. Dit zijn schimmels die op dood hout groeien en witte kolonies vormen. Uit lignine (houtstof) kunnen door de schimmel dioxines gemaakt worden. Ook via verbranding van hout kunnen dioxines ontstaan, bijvoorbeeld in niet goed geventileerde open haarden en bij bosbranden, waar een zuurstoftekort ontstaat.

Dioxines komen dus op diverse manieren in het milieu terecht. Ze worden (langzaam) door zonlicht afgebroken, en verder, eveneens langzaam, door schimmels in de bodem. Dioxines blijven dus lang in het milieu aanwezig.

Commentaar NDN

Het probleem bij dioxine is dat het altijd in zeer kleine hoeveelheden in voedsel voorkomt. Er is dus sprake van een chronische blootstelling, met gevolgen op lange termijn. Daardoor is het niet mogelijk om een directe oorzaak-gevolg relatie aan te geven. Dit soort stoffen blijven dus ‘verdacht’ en ‘potentieel gevaarlijk’. Er moeten passende voorzorgsmaatregelen getroffen worden om blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen. Dioxine is een potentieel gevaarlijke stof, maar de gevolgen van inname zijn niet te voorspellen, en kunnen in de praktijk variëren van geen effect tot kanker. Probeer met specifieke natuurvoedingsadviezen uw lever zo goed mogelijk te verzorgen.

De natuurdiëtist kan u daarbij helpen.

Literatuur en links:

Zie voor meer informatie over verzorging van de lever met voedingsadviezen www.energieherstelplan.nl.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen