skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Crimineel gedrag door verkeerd voedsel

Een deficiënte voeding van de aanstaande moeder blijkt schade toe te kunnen brengen aan hersenencentra van de baby. Criminologen pleiten voor het opnemen van gerichte voedingsadviezen in de zwangerschapszorg.

Een deficiënte voeding van de aanstaande moeder blijkt schade toe te kunnen brengen aan hersenencentra van het kindje die noodzakelijk zijn voor ‘het openstaan voor opvoeding’. Met name het hersencentrum dat het sociaal-emotioneel functioneren bepaalt, de amygdala, blijkt bij voedingstekorten schade op te lopen.
Ter preventie van antisociaal gedrag en de negatieve spiraal waarin het kind (later) terecht kan komen, pleiten criminologen voor het opnemen van gerichte voedingsadviezen in de zwangerschapszorg.

Aanstaande moeders die slecht eten

Het zouden vooral de eet- en leefgewoonten van de aanstaande moeder zijn die de hersenontwikkeling bepalen, naast genetische factoren. De negatieve invloed van het gebruik van alcohol, tabak en drugs tijdens de zwangerschap is, wegens de destructieve werking op de ontwikkeling van de foetus, algemeen bekend. Aan het belang van voldoende proteïnen, omega-3 vetzuren, mineralen en vitaminen tijdens de zwangerschap wordt minder waarde gehecht. Dit blijkt dus onterecht.

Ontwikkeling van babyhersenen

Omega-3 vetzuur DHA en omega-6 vetzuur AA spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de hersenen van de baby. Gedurende ontwikkelingsfase van de hersenen, tijdens het verblijf in de baarmoeder en de eerste tijd daarna, zijn DHA en AA onontbeerlijk voor de structurele aanleg en opbouw van celmembraanweefsel van de hersencellen. In de eerste drie maanden zijn de vetzuren van belang voor de aanleg van de hersencellen; in de laatste drie maanden vindt er een opeenhoping plaats van DHA en AA, waardoor de hersenmassa verviervoudigt.

Hoger IQ door visolie supplementen

Uit studies is gebleken dat bij het gebruik van visolie supplementen door de aanstaande moeder met 1100 mg DHA per dag, vanaf 18 weken zwangerschap tot 4 maanden na de geboorte, deze kinderen 4 jaar later in een IQ test duidelijk beter scoorden dan de kinderen van de moeders die maïsolie supplementen hadden gebruikt. Voor kinderen met een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van een allergie lijkt een hogere DHA-concentratie in borstvoeding preventief te werken.

De concentratie van DHA in borstvoeding varieert van 60-129 mg per dag en is afhankelijk van de voeding van de moeder. Het gebruik van vette vis/visolie capsules door de moeder verdubbelt de DHA concentratie in de moedermelk. Flesvoeding daarentegen bevat over het algemeen geen DHA.

De ontwikkeling van de ogen

Het netvlies bevat een hoge concentratie aan DHA, ongeveer 30% en is van groot belang voor een goede oogfunctie. Verschillende onderzoeken vinden een duidelijk positieve relatie tussen de hoeveelheid DHA in borstvoeding en de oogfunctie van de zuigeling.

Een goed slaap-waakritme

Het slaappatroon van de pas geboren zuigeling is afhankelijk van de rijpheid van de hersenen. Het betere slaappatroon van de baby’s van wie de moeder hogere plasmawaarden DHA hadden, suggereert een betere rijpheid van de hersenen.

Gevoede hersenen is essentieel voor sociaal gedrag

Beschadiging van de amygdala heeft tot gevolg dat het kind niet, zoals andere kinderen, kan leren van negatieve en positieve ervaringen. Het beschikt niet over gevoelens als vrees, empathie (het zich kunnen verplaatsen in een ander), afschuw, schaamte en berouw. Het kind kan zich niet hechten en is ongevoelig voor boos kijken en strenge woorden. Het onhandelbaar gedrag creëert een slechte relatie met de ouders, andere opvoeders en kinderen. Het gevolg hiervan is dat het kind weinig eigendunk ontwikkelt wat vooral in een sociaal beperkt milieu tot gevolg kan hebben kan het kind in een negatieve spiraal terecht komt en in de chronische criminaliteit belandt.

Naast genetische factoren zijn dus vooral de eet- en leefgewoonten van de aanstaande moeder die de hersenontwikkeling van de baby bepalen. Naast de borstvoeding bepaald het soort voeding wat baby en peuter daarna krijgen of de amygdala beschadigt raakt of niet.

Literatuur en links:

Toelichting:
Vetzuren en de hersenontwikkeling van de foetus/zuigeling In de periode tussen conceptie en het eerste levensjaar zijn de opname van de vetzuren decosahexaeenzuur (=Decosa Hexaeen Acid = DHA) van de omega-3 familie en arachidonzuur (=Arachid Acid = AA) van de omega-6 familie in de juiste verhouding cruciaal. Dit komt omdat zij invloed uitoefenen op de vorming en ontwikkeling van neurale weefsels, het immuunsysteem en het in goede banen leiden van zwangerschap en bevalling. Samen met andere voedingsstoffen moeten deze vetzuren door de moeder worden geleverd en vloeien ze via haar bloed door de placenta en de navelstreng naar de foetus.

Bronnen:
Beyond Medicine, augustus 2005: zwangere vrouwen in de olie. P. 54-60
NRC van 24/25 januari 2009 artikel ‘Aangeboren slecht’
VNT nieuws oktober 2005 DHA en AA: de juiste vetzuren voor moeder en kind p. 19-20
Bouwstra, H. e.a. Neurologic condition of healthy term infants at 18 months: positive association with venous umbilical DHA status and negative association with umbilical trans-fatty acids. Pediatric Research vol 60, no.3 (2006)334-339
Bouwstra, H. e.a. Relationship between umbilical cord essential fatty acid content and the quality of general movement of healthy term infants at 3 months. Psychiatric Res. 2006 59 (5) : 717-22
Eilander, A. e.a. Effects of n-3 Long Chain Polyunsaturated Fatty Acid supplementation on visual and cognitive development throughout childhood: a review of human studies. Prostaglandines, Leucotrienes and essential Fatty Acids 76 (2007)189-203
Haag, M. Essential fatty acids and the brain. Canadian Journal of Psychiatry 48 (2003): 195-203
Hamazaki, T. e.a. The effect of docosahexaenoic acid on aggression in young adults . A placebo-controlled double-blind study. Journal of Clinical Investigations 97 (1996), 1129-33
Helland, T.B. e.a. Effects of supplementing pregnant and lactating mothers with n-3 Very-Long-Chain Fatty Acids on children’s IQ and Body Mass Index at 7 years of age. Pediatrics 122 (2008): e472-e479
Hibbeln, J.R. e.a. Maternal seafood consumption in pregnancy and neurodevelopmental outcomes in childhood (ALSPC study): an observational cohert study. Lancet (2007), 369: 578-85
Richardson, A. Dr. Ze zijn wat je ze te eten geeft. Hoe voeding het gedrag, de stemming en de schoolprestaties van je kind kan verbeteren. Standaard Uitgeverij 2007 p.261-282. ISBN 978-90-02-22265-8
Stevens, L.J. e.a. Essential fatty acid metabolism in boys with attention deficit hyperactivity disordere. American Journal of Clinical Nutrition, 62 (1995), 761-8
Willatts, P. en Forsyth, I. The role of long-chain polyunsaturated fatty acids in infant cognitive development. Prostaglanins Leukot Essent Fatty Acids 3 (2004): 25

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen