skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Probiotica in diverse behandelprotocollen

Hoewel er op dit moment nog weinig bewijs is voor het effect van probiotica bij de ziekte van Crohn wordt toediening van probiotica wel gezien als een behandeloptie bij recidiverende pouchitis.

Pouchitis is een ontsteking van de pouch. Een pouch is een van de dunne darm kunstmatig gemaakt reservoir, die de functie van de dikke darm nabootst. Daarnaast zijn er bewijzen voor het gebruik van probiotica bij een milde vorm van colitis ulcerosa.

Hoewel behandeling van IBD met probiotica nog in de kinderschoenen staat en meer onderzoek nodig is, lijkt een belangrijke plaats weggelegd voor probiotica-suppletie van darmbacteriën bij chronisch inflammatoire darmziekten (1).

Probiotica en dieetadvies tijdens de zwangerschap

De ontwikkeling van hoge bloedsuiker niveaus tijdens de zwangerschap, ook wel zwangerschapsdiabetes genaamd, geeft een verhoogde kans om vervolgens type-2 diabetes te ontwikkelen. Daarnaast levert het een verhoogd risico voor de kinderen op de ontwikkeling van obesitas en diabetes later in hun leven.

Finse onderzoekers rapporteren in het British Journal of Nutrition dat probiotische supplementen de frequentie van zwangerschapsdiabetes met 20% kunnen verminderen. Naast het effect voor de moeders zouden er ook gunstige effecten zijn voor de baby’s (o.a. minder geboortes van grote baby’s).

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de voeding tijdens de zwangerschap een grote invloed heeft op de latere ontwikkeling van het kind. Om de veiligheid en effectiviteit van het gebruik van probiotica tijdens de zwangerschap na te gaan werden in deze studie 256 vrouwen in het eerste trimester van de zwangerschap onderzocht.

De ene helft kreeg een dieetadvies, terwijl de andere helft de controlegroep vormde. Van de vrouwen die een dieetadvies kregen, kreeg de helft bovendien een probioticum met de bacteriestammen Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) en Bifidobacterium lactis BB-12.

Hierbij bleek dat bij de vrouwen die een dieetadvies en probiotica hadden gekregen de kans op het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes veel kleiner was: 13% tegen 36% in de groep die alleen een dieetadvies had gekregen. In de controlegroep ontwikkelde 34% van de deelneemsters aan het onderzoek zwangerschapsdiabetes.

Het dieetadvies had wel invloed op de lengte en het gewicht van het kind tijdens de geboorte, waarbij de kans op te grote of te zware kinderen duidelijk lager was. Ook belangrijk was dat het gebruik van deze probiotica geen enkel negatief effect op moeder of kind had.

Omdat een hoog geboortegewicht in verband wordt gebracht met overgewicht en een hogere kans op diabetes stellen de onderzoekers dat probiotica, in combinatie met een dieetadvies, in de toekomst een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van de kinderen kunnen bieden (2).

Probiotica bij ernstig traumatisch hersenletsel

Probiotica verbetert de immuniteit van mensen met ernstig traumatisch hersenletsel, aldus een kleinschalig onderzoek, uitgevoerd aan het Chinese North Sichuan Medical College. Traumatisch hersenletsel houdt verband met een veranderde balans in het immuunsysteem.

Dit uit zich in een verschuiving van de Th1- naar deTh2-respons, wat de kans op infecties en sepsis verhoogt. Uit eerder onderzoek bij allergiepatiënten blijkt dat probiotica in staat is de balans tussen Th1- en Th2-cytokines te herstellen.

Bij deze Chinese studie (prospectieve gerandomiseerde ongeblindeerd) is gekeken of toediening van probiotica de balans tussen Th1- en Th2-cytokines ook kon verbeteren bij mensen met een traumatisch hersenletsel.

Het ging om patiënten met een ernstige traumatisch hersenletsel en GCS-scores (Glasgow Coma Schaal) tussen 5 en 8. Uit deze studie blijkt dat dagelijkse profylactische toediening van probiotica de verstoorde Th1/Th2 balans als gevolg van ernstige traumatisch hersenletsel kan herstellen (3).

Probiotica tegen luchtweginfecties

Probiotica kan een gunstig effect hebben op de gezondheid door de immuun functie te reguleren en blijkt een acute infectie aan de bovenste luchtwegen te kunnen helpen voorkomen, aldus een Chinese studie.

Onderzoekers van de Universiteit van het Chinese Sichuan concludeerde het probiotica effect op luchtweginfecties, na een gezamenlijke analyse van de resultaten van 14 verschillende wetenschappelijke studies met verschillende probiotica stammen onder in totaal bijna 3500 deelnemers.

Gebruik van probiotica kan een acute infectie aan de bovenste luchtwegen voorkomen en het antibioticagebruik tijdens dergelijke infecties terugdringen (4).

Probiotica bieden hulp voor kinderen met functionele constipatie

Nederlandse onderzoekers gaven kinderen van 3 tot 16 jaar met functionele constipatie vier weken lang dagelijks 108 tot 1010 CFU van het probioticum bifidobacterium breve. CFU betekent Colony Forming Units of kolonie vormende eenheden, een maat voor de kracht van een probioticum (5).

Ze kregen ook de instructie om na elke maaltijd 5 à 10 minuten op het toilet te gaan zitten en te proberen om zich te ontlasten.

Na vier weken was de gemiddelde stoelgang frequentie gestegen van 0,9 naar 4,9 keer per week. Het aantal incontinentie gevallen daalde van gemiddeld 9 keer per week naar 1,5 keer. De pijn bij de ontlasting daalde van 71 naar 33% in vier weken. De stoelgang had bovendien een betere consistentie en de kinderen hadden aanzienlijk minder buikpijn.

Dit is een opmerkelijk resultaat, gezien de relatief korte duur van de suppletieperiode. In combinatie met een specifiek voedingspatroon, veel water drinken en voldoende essentiële vetzuren, bieden probiotica een gunstig perspectief voor de behandeling van functionele constipatie bij kinderen.

Commentaar NDN

Naar onze mening hoort probiotica thuis in diverse (dieet)behandelingsprotocollen.

Darmbacteriën verschillen sterk van persoon tot persoon en bepalen hoe ieder individu voedingsstoffen verteert, chemische stoffen uit de omgeving afbreekt en ziekteverwekkende micro-organismen bestrijdt. Dit begint al vanaf de geboorte.

Kinderen die borstvoeding krijgen, hebben een andere darmflora dan kinderen die flessenvoeding krijgen. Borstvoeding zorgt voor een meer gevarieerde bacteriële samenstelling, die meer resistentie biedt tegen antibiotica en toxische stoffen. Ook de voeding en leefstijl op latere leeftijd bepaalt mee de samenstelling van de darmflora.

Nog een mooi voorbeeld van de voordelen van probiotica is dat een combinatie van LGG en BB-12 de productie van IgA bij kinderen verbetert die flesvoeding krijgen (6).
Micronutriënten hebben een synergistische werking met probioticaBepaalde micronutriënten hebben een synergistische werking met probiotica. Dit blijkt uit een laboratoriumstudie (7). In deze studie werd het effect onderzocht van diverse nutriënten zoals: zinksulfaat, zinkcarbonaat, ijzersulfaat, ijzerchloridecitraat, quercetine, fytinezuur en oxaalzuur op de 24-uurs groei van probiotica.

Probiotica soorten waaronder Lactobacillus acidophilus (L1), Lactobacillus plantarum (L2), bifidobacterium longum (L3), bifidobacterium bifidum (L4) en een samenstelling van 8 probioticum culturen (L5).

Quercetine en zinksulfaat stimuleerden duidelijk de groei van L1 en L5. Op andere probiotica hadden deze micronutriënten echter nauwelijks tot geen effect. Fytinezuur remde significant de groei van L2 en had op L3 en L4 ook een licht remmende werking.

De combinatie van 8 probioticumculturen kon wel fytinezuur tolereren, in tegenstelling tot de andere probiotica. Oxaalzuur gaf een duidelijke lichte toename van de groei van L1 en L5 en bleek geen effect te hebben op de andere probiotica. Ook remden zinksulfaat, ijzersulfaat, quercetine en oxaalzuur significant de groei van de E. colibacterie.

Humane studies zijn nodig om deze resultaten te bevestigen. Mogelijk leidt dit in de toekomst tot de ontwikkeling van nieuwe en nog effectievere pre- en probiotica supplementen.
Kwaliteit en van de stammenSamenvattend kan gezegd worden dat het effect van het juiste probioticum positief kan werken, maar dat deze afhankelijk is van de kwaliteit en van de stammen (stamnummers moeten dan ook genoemd staan op de verpakking). Niet elke bifidosoort of lactobacillus soort blijkt effectief werkzaam.

De kwaliteit van een probioticum product wordt bepaald door de stabiliteit in de verpakking, het vermogen van de bacteriën om zich te vermenigvuldigen in de darm (levensvatbaarheid) en de effectiviteit in het lichaam.

Voorwaarde is dat de stam goed omschreven is, zodat u weet om welke stam het gaat. Dit herkent u aan de code achter de soortnaam, bijvoorbeeld: La 5. De opbouw van de naam van probiotica is immers als volgt: Lactobacillus = geslacht; acidophilus = soort; La 5 = stam. Kijkt u dus goed op de verpakking/ bijsluiter of dit correct vermeld staat.

Daarnaast moet een goed dieet zorgen voor het aan hechten aan de darmslijmvliezen en het in leven houden van de toegediende stammen in het darmstelsel. Denk daarbij vooral aan natuurlijke essentiële koolhydraten (glyconutriënten) om uw natuurlijke bacteriële dierentuin in de darmen goed te verzorgen. Dan zorgt de darmflora voor u en komt het niet tot een stammenoorlog.

Voedings- en laboratoriumtesten

Laboratoriumtesten urine bloed ontlasting en speekseltesten Natuurdiëtisten kunnen als geen ander uw voedingsstatus inschatten en adviezen geven op het gebied van voeding in relatie tot ziekte en gezondheid. Dit doen ze aan de hand van laboratoriumtesten.

Met laboratoriumbepalingen is de natuurdiëtist in staat uw voedingsstatus te bepalen en de dieetadviezen op maat te maken en door laboratoriummonitoring te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Wij werken samen met de Duitse fabrikant van laboratoriumtesten Medivere. Medivere levert laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd.

Op onze pagina over voedings- en laboratoriumtesten kunt u alle Medivere testen bekijken en bestellen.

Literatuur en links:

1. Mack DR. Probiotics in inflammatory bowel diseases and associated conditions. Nutrients 2011; 3(2):245-64

2. R. Luoto, K. Laitinen, M. Nermes, E. Isolauri. Impact of maternal probiotic-supplemented dietary counselling on pregnancy outcome and prenatal and postnatal growth: a double-blind, placebo-controlled study. British Journal of Nutrition published online ahead of print, doi:10.1017/S0007114509993898

3. Tan, M., et al., Effects of probiotics on serum levels of Th1/Th2-cytokine and clinical outcomes in severe traumatic brain-injured patients: a prospective randomized pilot study. Crit Care, 2011. 15(6): p. R290.

4. Hao Q, Lu Z, [..], Wu T. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2011 Sep 7; 9:CD006895

5.Tabbers MM, de Milliano I, Roseboom MG, Benninga MA. Is Bifidobacterium breve effective in the treatment of childhood constipation? Results from a pilot study. Nutr J. 2011 Feb 23;10:19.

6. Rautava S, Arvilommi H, Isolauri E. 2006. Specific probiotics in enhancing maturation of IgA responses in formula-fed infants. Pediatric Research 60(2): 222-225

7. Yadav S, Gite S, [..], Agte V. Effect of supplementation of micronutrients and phytochemicals to fructooligosaccharides on growth response of probiotics and E. coli. Biofactors 2011 [Epub ahead of print]

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen