skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Voedingsadviezen bij Helicobacter pylori

Helicobacter pylori is een bacterie die in de maag van mensen leeft waar hij zich kan handhaven voor de duur van een heel mensenleven. De bacterie komt voor bij ongeveer 50% van de wereldbevolking en hij is daarmee de veroorzaker van één van de meest voorkomende bacteriėle infecties in mensen. De meeste mensen met een H. pylori infectie krijgen alleen een lichte ontsteking van de maagwand en hebben hier vaak helemaal geen last van. Maar soms zorgt H. pylori voor het ontstaan van maagzweren en zelfs maagkanker.

Helicobacter pylori infecties komen in de hele wereld veelvuldig voor. In ontwikkelingslanden is zo’n 90% van de bevolking besmet met deze bacterie. In Nederland schat men dat ongeveer 15% van de mensen onder de 40 jaar besmet is. Bij zeker 30% van de mensen boven de 60 jaar kan de bacterie worden vastgesteld.
Er zijn verschillende manieren om een besmetting met de Helicobacter pylori vast te stellen.
1. Bloed- of ontlastingsonderzoekDe huisarts kan bloedonderzoek of ontlastingsonderzoek doen naar antistoffen tegen de bacterie. Als er antistoffen worden aangetroffen, betekent dit dat u besmet bent met de Helicobacter pylori.
2. AdemtestIn sommige ziekenhuizen wordt een ademtest uitgevoerd om de bacterie op te sporen. Na het drinken van een vloeistof met ureum, kan de arts in de uitgeademde lucht aantonen of de bacterie in uw maag aanwezig is. Deze onderzoeken geven ongeveer 90% zekerheid.
3. GastroscopieDe meest betrouwbare methode om de bacterie op te sporen is een kijkonderzoek van de maag(gastroscopie). Tijdens dit onderzoek neemt de arts een hapje weefsel (biopt) weg. Dit wordt vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van de Helicobacter pylori.

Een infectie met de Helicobacter pylori wordt regulier behandeld met een kuur van verschillende antibiotica. Daarbij wordt ook vaak een maagzuurremmer voorgeschreven.

Welke complementaire behandelingen (voedingsadviezen en suppletie) zijn er mogelijk wanneer een helicobacter pylori is aangetoond? We zetten een paar opmerkelijke onderzoeken rondom het helicobacter pylori probleem hieronder voor u op een rijtje.

Analoog coėnzym Q10

Japanse onderzoekers bestudeerden de effecten van verschillende chinonen op celkweken van de bacterie Helicobacter pylori. De geteste chinonen (namelijk durochinon, menadion, juglon, coėnzym Q1 en een synthetisch analoog van coėnzym Q10, het Idebenon) bleken alle in vrij lage concentraties (0,8 – 3,2 microgram per milliliter) werkzaam in het remmen van de groei van H. pylori. In het geval van Idebenon werd gevonden dat het werkingsmechanisme berust op afremming van de ademhaling van H. pylori.

Extra Co-enzym Q10 beschermt het maagslijmvlies door zijn antioxidantwerking. De productie van maagslijm en de snelle celdeling van het maagslijmvlies is afhankelijk van voldoende co-enzym Q10. Infectieziekten zijn vaak mede het gevolg van een falend afweersysteem. Als het lichaam over onvoldoende co-enzym Q10 beschikt, tast dit de kwaliteit van het afweersysteem aan.

Astaxanthine

Dyspepsie (bovenbuikklachten zoals misselijkheid, overgeven, maagpijn, gasvorming, boeren, zuurbranden, vol gevoel in de maag) kan het gevolg zijn van kolonisatie van de maag met de bacterie Helicobacter pylori. Astaxanthine gaat dyspepsie en maagontsteking door infectie met de Helicobacter pylori tegen. Dit door het verminderen van oxidatieve stress, ontstekingsremming, modulatie van de immuunrespons (verbetering van de balans tussen T-helper type-1 en type-2 cellen) en daling van bacteriėle belasting door een betere afweerreactie.

Astaxanthine is een veel krachtiger antioxidant en vrije radicalenvanger dan andere vetoplosbare antioxidanten zoals tocoferolen (vitamine E) en verwante carotenoļden (bčtacaroteen, luteļne).
De hoogste concentratie astaxanthine wordt aangetroffen in de groene microalg Haematococcus pluvialis. Vanuit deze bronnen komt astaxanthine in de voedselketen terecht. Astaxanthine is de belangrijkste roze-rode kleurstof in waterdieren zoals zalm, forel, garnaal, krab, zeekreeft en rivierkreeft.

Onderzoekers toonden in een Australische klinische studie uit 1999 aan dat proefpersonen met een Helicobacter-infectie en dyspepsie opknapten door 3 weken 40 mg astaxanthine per dag te gebruiken. Maagpijn, zuurbranden en totale symptomen van dyspepsie verminderden met respectievelijk 66%, 78% en 52%. Vier weken na beėindiging van de studie waren de klachten van dyspepsie in de testgroep nog steeds afgenomen. In een Europese studie had astaxanthine geen significant effect op de totale score van dyspeptische klachten; wel zorgde astaxanthine (40 mg per dag) voor significante vermindering van zure refluxklachten.

Vitamine B12 tekort bij Heliobacter pylori

De bacteriestam H. pylori veroorzaakt hoogstwaarschijnlijk een vitamine B12 tekort. Uit het onderzoek blijkt dat een slechte opname van vitamine B12 samengaat met een chronische ontsteking van de maag en mogelijke infectie met H. pylori. Aan het onderzoek werkten 138 mensen mee met een vitamine B12-tekort en een mogelijke H. pylori-besmetting. In de onderzoeksgroep bleken 77 mensen een H. pylori-infectie te hebben. Binnen het half jaar waarin de infectie verdween, herstelde ook de vitamine B12-spiegel naar normaal niveau. Volgens de onderzoekers zorgt de uitroeiing van H. pylori voor een mogelijk herstel van de vitamine B12-spiegel doordat de maagontsteking vermindert.

IJzergebreksanemie door helicobacterpylori

Bij bijna 100% van de patiėnten met chronische gastritis of een zweer van het duodenum wordt de bacterie Helicobacter pylori aangetroffen. Voor een blijvende genezing is behandeling door eradicatie (behandeling en sanering) van H. pylori noodzakelijk gebleken. Hiertoe wordt veelal de tripeltherapie, een combinatie van rabeprazol, clarithomycine en amoxicilline gedurende zeven dagen gegeven.

In een studie aan het Shaare Zedek Medical Center in Jeruzalem bleek de toepassing van de eradicatietherapie gunstig uit te werken voor onverklaarde bloedarmoede als gevolg van een ijzertekort. Deelnemers waren 44 patiėnten met deze onverklaarde ferriprieve anemie. Allen kregen endoscopisch onderzoek en standaardtests voor coeliakie, autoimmune gastritis en H. pylori gastritis. Bij slechts 15 van de 44 patiėnten kon een waarschijnlijke oorzaak voor bloedverlies worden vastgesteld. Van de overige 29 patiėnten hadden 25 een infectie met H. pylori.

De patiėnten met onverklaarde ferriprieve anemie vertoonden nauwelijks respons op ijzersuppletie.
Besloten werd eradicatietherapie te geven. In verloop van 4 tot 69 maanden normaliseerden de hemoglobinewaarden. Van 29 patiėnten kunnen er nu 16 als genezen worden beschouwd. Na beėindiging van de ijzersuppletie zijn hun hemoglobine- en ferritinewaarden normaal. Uit de resultaten valt af te leiden dat er een sterke samenhang kan bestaan tussen H. pylori en onverklaarde ferriprieve anemie.

Saccharomyces boulardii

Probioticum Saccharomyces boulardii vermindert bijwerkingen van een antibioticakuur bij een infectie met de Helicobacter pylori. Voor de studie werden 991 geļnfecteerde patiėnten verdeeld in drie groepen. De personen in groep A werden behandeld met een antibioticakuur gedurende 7 dagen in combinatie met een protonpompremmer. De personen in groep B kregen dezelfde therapie en met daarnaast gedurende 4 weken S. Boulardii. De patiėnten in groep C werden eveneens behandeld met de 7-daagse therapie en kregen naast S. Boulardii een slijmvliesbeschermend middel toegediend. Na een maand kregen alle patiėnten een 13C-ureum ademtest.

De snelheid van uitroeiing van de bacterie was voor groep A, B en C respectievelijk 72%, 80% en 82%. Het aantal gemelde bijwerkingen was bij de patiėnten in groep B en C significant lager dan in groep A. Suppletie met het probioticum S. boulardii vermindert bijwerkingen van een antibioticakuur en kan door een betere therapietrouw eventueel leiden tot een snellere genezing van de infectie. Hoewel het probioticum Saccharomyces boulardii geen direct effect heeft op de uitroeiing van de bacterie.

Bifidobacterium bifidum CECT 7366

De Bifidobacterium bifidum CECT 7366 is een probioticum dat maagzweren als gevolg van een besmetting met de Helicobacter pylori kan tegengaan. De stam CECT 7366 van de Bifidobacterium bifidum is in een reageerbuis en op een petrischaal in 95% van de gevallen succesvol in de bestrijding van de H. pylori. Ook bij muizen leidde dit probioticum na 21 dagen tot een significante vermindering van maagzweren. De bacteriestam voldeed aan de eisen van een goed probioticum. Dat wil zeggen dat het probioticum resistent is tegen maagsap, galzouten, NaCl, een lage pH en antibiotica. De Bifidobacterium bifidum CECT 7366 blijkt zowel in-vitro als in-vivo de H. pylori te bestrijden.

Lactobacillus reuteri

Lactobacillus reuteri vermindert de ernst en het aantal infecties van de maag met Helicobacter pylori, aldus dr. Ruggiero Francavilla tijdens het 3e Probiotics, Prebiotics New Foods Congres in Rome in 2005. Dr. Francavilla presenteerde twee onderzoeken, één bij volwassenen en één bij kinderen. Het onderzoek met volwassenen betrof 20 personen die geļnfecteerd waren met H. pylori en die klachten hadden. Zij werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg L. reuteri, de andere groep kreeg placebo gedurende 28 dagen.

In vergelijking met de placebogroep werd in de behandelgroep een significante afname van de ernst van de H. pylori- infectie gevonden gekoppeld aan een significante verbetering van de symptomen. De symptomen waren buikpijn, zuurbranden, indigestie, diarree en verstopping.

Het tweede onderzoek betrof 25 kinderen met een infectie met H. pylori. Zij werden allen gedurende tien dagen behandeld met een eradicatietherapie met antibiotica. Daarnaast kreeg de helft bij aanvang van de kuur L. reuteri en de andere helft een placebo gedurende twintig dagen. Er werd onder andere gekeken naar de ernst van de bijwerkingen van de antibioticakuur. Aan het begin van de kuur waren de klachten gelijk in beide groepen.

Tijdens en na de antibioticabehandeling was de gezondheid van het maag-darmkanaal in de behandelgroep significant beter dan in de placebogroep. De Italiaanse onderzoeker concludeerde dat suppletie met L. reuteri tijdens en na een H. pylori- eradicatietherapie de frequentie en de ernst van de bijwerkingen van de antibiotica significant vermindert.

Samenvattend kan gezegd worden dat het effect van het juiste probioticum positief kan werken bij Helicibacter Pylori, maar dat deze afhankelijk is van de kwaliteit en van de stammen (stamnummers moeten dan ook genoemd staan op de verpakking). Niet elke bifidosoort of lactobacillus soort blijkt effectief werkzaam tegen de Helicobacterbacterie. Stammen die uit onderzoeken positief werkzaam zijn gebleken, zijn ook in Nederland verkrijgbaar. Voorbeelden van deze stammen zijn: Lactobacillus acidophilus (DDS-1), Lactobacillus acidophilus NCFM, Lactobacillus acidophilus La5, Lactobacillus acidophilus (NAS), L. acidophilus, LA-5, L. rhamnosus GG, LGG, Bifidobacterium bifidum Bb12, Bifidobacterium lactis Bl-07 en Bifidobacterium bifidum (Malyoth).

De kwaliteit van een probioticumproduct wordt bepaald door de stabiliteit in de verpakking, het vermogen van de bacteriėn om zich te vermenigvuldigen in de darm (levensvatbaarheid) en de effectiviteit in het lichaam. Voorwaarde is dat de stam goed omschreven is, zodat u weet om welke stam het gaat. Dit herkent u aan de code achter de soortnaam, bijvoorbeeld: La 5. De opbouw van de naam van probiotica is immers als volgt: Lactobacillus = geslacht; acidophilus = soort; La 5 = stam. Kijkt u dus goed op de verpakking/ bijsluiter of dit correct vermeld staat.

Minder antibiotica bij H. pylori met vitamine C

Bij de behandeling van een infectie met H. pylori kan door middel van vitamine C de toediening van het antibioticum clarithromycine met de helft worden gereduceerd. Dit is het resultaat van een Taiwanese studie uit 2007. Aan het onderzoek deden 171 patiėnten mee die geļnfecteerd waren met de bacterie Helicobacter pylori. Zij kregen gedurende een week 20 mg omeprazol, 1 gram amoxicilline en afhankelijk van de groep waarin ze ingedeeld waren tweemaal per dag 250 mg clarithromycine, 250 mg clarithromycine met 500 mg vitamine C of 500 mg clarithromycine.

Na 6 weken werd de bacterieconcentratie gemeten. Tevens werd bepaald of de bacterie resistent was tegen antibiotica. De tweemaal daagse behandeling met 250 mg clarithromycine in combinatie met vitamine C bleek even effectief als behandeling met twee keer 500 mg clarithromycine per dag. De behandeling met de laagste dosering van het antibioticum was het minst effectief. Op de resistente bacteriėn hadden alle drie de behandelingen weinig resultaat.

Uit de resultaten van een Iraanse studie in 2009 blijkt eveneens dat als deze vitamine aan de bij een H. pylori-infectie gebruikelijke triple-therapie wordt toegevoegd, dit de benodigde dosis van het antibioticum clarithromycine verlaagt. Voor het onderzoek werden 214 patiėnten met een H. pylori-infectie in twee willekeurige groepen verdeeld. Eén groep kreeg de conventionele triple-therapie. Deze bestaat uit het gedurende 2 weken slikken van een tweemaal daagse dosis van 20 mg omeprazol, 1 gram amoxicilline en 500 mg clarithromycine. De andere groep kreeg een combinatie van triple-therapie en suppletie met vitamine C. Hierbij werd 250 mg van de clarithromycine vervangen door 250 mg vitamine C.

Vier weken na beėindiging van de therapie werd het resultaat van de behandeling geėvalueerd aan de hand van een ureum-ademtest. Hieruit bleek dat het succes van beide behandelingen even groot was. Er werd in beide groepen namelijk een vergelijkbare eridicatie van H. pylori gezien: 89% in de conventionele triple-therapiegroep en 87% in de triple-vitamine C-groep.

Vitamine C samen met vitamine E naast medicatie versnelt ook het herstel van een infectie met Helicobacter pylori. Aan een studie namen 160 patiėnten deel die geļnfecteerd waren met de H. pylori. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. De patiėnten in de eerste groep werden gedurende 14 dagen behandeld met: 30 mg lansoprazol (protonpompremmer), 1000 mg amoxicilline (antibioticum), 500 mg klacid (penicilline) en 300 mg bismutsubcitraat.

De personen in de tweede groep werden naast de genoemde medicijnen nog gedurende 30 dagen behandeld met 500 mg vitamine C en 200 IE vitamine E. In de eerste groep herstelden 48 van de 80 patiėnten (60%) van de doorgemaakte infectie. In de tweede groep was dit respectievelijk het geval bij 73 van de 80 patiėnten (91%) en 73 (94%) van de 78 patiėnten. Het herstelpercentage was significant hoger bij de patiėnten in de supplementengroep.

Ook dr. Joel Simon van de General Internal Medicine in San Fancisco kwam tot dezelfde conclusie m.b.t. het positieve effect van vitamine C bij H.pylori, bij een serologische studie uitgevoerd onder 6746 volwassenen in de leeftijd van twintig tot negentig jaar. Serummonsters werden serologisch getest op H. pylori en specifiek op de pathogene virulentiefactor voor H. pylori, het CagA-antigeen. Daarnaast werd de vitamine C- concentratie in de serummonsters bepaald.

Melatonine biedt verlichting bij dyspepsie

Melatonine kan verlichting bieden bij mensen met dyspepsie. Dit blijkt uit een studie uit 2007, naar de beschermende werking van melatonine bij pijn in de maagstreek. Aan de studie namen 60 patiėnten in de leeftijd van 19 tot 39 jaar deel. Bij allen was de diagnose dyspepsie gesteld volgens een vaste standaard. Er was geen sprake van een mogelijke Helicobacter pylori-infectie. De proefpersonen werden ingedeeld in twee groepen. De eerste groep kreeg gedurende 12 weken iedere avond een melatoninepreparaat van 5 mg. De personen uit de tweede groep kregen een placebo. Gedurende deze periode hadden de proefpersonen dezelfde voeding.

Na 12 weken waren bij 17 patiėnten van de 30 (57%) uit de melatoninegroep alle symptomen van dyspepsie verdwenen. Negen personen gaven aan minder frequent en minder hevige nachtelijke pijnen te hebben. Van de personen in de placebogroep merkte 93% geen verbetering.

Broccoli remt Helicobacter pylori

Voedingsadviezen bij Helicobacter pyloriGekiemde broccoli remt significant de groei van Helicobacter pylori en vermindert de maagproblemen die de bacterie veroorzaakt, aldus dr. Akinori Yanaka uit Japan. Hij presenteerde de resultaten van het onderzoek op een congres georganiseerd door de American Association for Cancer Research in 2005.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder 40 personen met een bewezen infectie met H. pylori. Twintig personen kregen gedurende twee maanden dagelijks 100 gram gekiemde alfalfa en de andere twintig kregen dagelijks 100 gram gekiemde broccoli.

De broccolikiemen waren twee tot drie dagen oud. Kiemen die twee tot drie dagen oud zijn, bevatten de meeste sulforafaanglucosinolaat, te weten 250 mg per 100 gram. Hoewel alfalfakiemen veel gelijkenis vertonen met broccolikiemen, missen ze deze stof die voor dit onderzoek zo belangrijk is. De aanwezigheid van H. pylori werd bepaald met een ademtest en via de ontlasting. De mate van maagproblemen werd bepaald met behulp van een pepsinogeenbepaling in het bloed. Testen werden gedaan vóór de toediening, na twee maanden en twee maanden na stopzetting van de inname.

Na twee maanden werd een significante daling van de H. pylori gevonden in de broccoligroep. Ook de hoeveelheid pepsinogeen verminderde drastisch. Er werd geen volledige eradicatie bereikt. De alfalfa had helemaal geen effect. Twee maanden nadat de broccolibehandeling was gestopt, waren alle waarden weer als voor het onderzoek.

Cranberrysap tegen H. pylori-infectie

Het drinken van cranberrysap blijkt een additioneel effect te hebben in de bestrijding van een Helicobacter pylori-infectie bij vrouwen. Het onderzoek werd uitgevoerd met 889 patiėnten die voor een infectie met H. pylori werden behandeld met een combinatie van een protonpompremmer en antibiotica (omeprazol, amoxicilline, clarythromycine [OAC]). Ze werden in drie willekeurige groepen verdeeld. De eerste groep kreeg gedurende 1 week OAC en tweemaal daags 250 ml cranberrysap gevolgd door 2 weken alleen cranberrysap. De tweede groep kreeg gedurende 1 week OAC en tweemaal daags 250 ml placebosap gevolgd door 2 weken alleen placebosap. De derde groep werd alleen gedurende 1 week met OAC behandeld.

De behandeling met OAC plus cranberrysap bleek bij vrouwen significant effectiever dan de behandeling met alleen OAC. De resultaten waren ook beter dan bij behandeling met AOC plus een placebodrank. Onder mannelijke patiėnten echter was de effectiviteit van de behandeling met OAC plus cranberrysap niet-significant lager dan bij de andere twee behandelingen.

Olijfolie en zijn beschermend effect

Voedingsadviezen bij Helicobacter pyloriLaboratoriumonderzoek toont aan dat fenolen afkomstig van extra vierge olijfolie opgenomen worden in het maagsap en enkele uren in de zure omgeving kunnen verblijven. Ook bleek dat de fenolen een sterke antibacteriėle werking hebben tegen 8 stammen van de bacterie H. pylori. Van de fenolen in de olijfolie bleek de dialdehyde-vorm van decarboxymethyl-ligstroside-aglycon de sterkste antibacteriėle werking te hebben bij een concentratie van slechts 1,3 mg/ml. Dit is bij een lagere concentratie dan bij fenolen afkomstig van thee, wijn en plantenextracten.
Deze experimenten zijn een aanwijzing dat extra vierge olijfolie mogelijk een rol kan spelen bij het voorkomen van maagzweren en maagkanker.

Commentaar NDN

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een officiėle waarschuwing gegeven voor langdurig gebruik van de zogenaamde protonpompremmers. Gebruik van deze maagzuurremmers kan leiden tot een magnesiumtekort. Medicatie van dit type wordt voorgeschreven bij zuurbranden en maagzweren. Bij gebruik langer dan een jaar bestaat het gevaar van een tekort aan magnesium.

Maar ook 3 maanden gebruik kan al leiden tot een tekort met spierspasmen, een onregelmatig hartritme en aanvallen die aan epilepsie doen denken tot gevolg. Patiėnten dienen te stoppen met de medicatie wanneer magnesiumsuppletie geen baat biedt. Volgens de FDA is suppletie slechts in 25% van de gevallen zinvol. De overige 75% van de patiėnten moet het gebruik staken.
Normaliter worden protonpompremmers gedurende 6 maanden voorgeschreven. In Nederland zijn verkrijgbaar: omeprazol (Losec, Losecosan, Buscozol), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prezal), pantoprazol (Pantozol) en rabeprazol (Pariet).
Hieronder geven wij nog enkele tips bij maagklachten:

 • Kauw uw eten goed en neem de tijd voor uw eten
 • Neem geen alcohol, koffie, zwarte thee, chocolademelk, suiker, scherpe kruiden en specerijen
 • Wees voorzichtig met citrusvruchten (vooral sinaasappel)
 • Neem geen koemelk en tarwe (vooral als u bloedgroep O heeft)
 • Laat controleren op een allergie voor gluten (vooral als u bloedgroep A heeft), omdat allergieėn de aanmaak van maagzuur kunnen bevorderen. (Vooral tarwe kan het maagslijmvlies irriteren)
 • Ga na of er andere voedingsmiddelen (bijvoorbeeld voedingsmiddelen die rijk zijn aan biogene aminen) of voedingscombinaties zijn die u niet goed verdraagt en die de maagzuurproblematiek (mede) veroorzaken.
 • Histamine is een biogene amine die zowel een rol speelt bij allergische klachten als bij het stimuleren van de aanmaak van maagzuur.
 • Neem geen gebakken vetten en maak gebruik van een vetarme kooktechniek (zoals Römertopf) in het bijzonder bij vlees gebruik (sommigen kunnen vlees slecht verteren)
 • Gebruik Kuzu (verkrijgbaar in de natuurwinkel). Dit bindmiddel werkt verzachtend op de maag-darmslijmvliezen
 • Gebruik maagkruiden thee zoals: Calendulae flores (Goudsbloem), Chamomillae flores (Kamille) , Uncaria tomentosa (Cat’s claw), Angelicae radix (Engelwortel) , Liquiritiae radix (Zoethoutwortel) , Foenugraeci semen (Fenegriekzaad) , Millefolii herba (Duizendblad), Humulus lupulus flores (Hopbellen)
 • Gebruik geen ijskoude dranken, wees voorzichtig met rauwe groenten (voornamelijk in de winter). Neem geen fruit bij of na een maaltijd. (Eet fruit het liefst een half uur voor de maaltijd)
 • Bij te weinig maagzuur kan verdunde appelazijn, citroensap en molkosan voorafgaande aan de maaltijd helpen om de vertering te verbeteren. Dat zelfde geldt voor zuigen op kleine ronde umesu balletjes (verkrijgbaar in de natuurwinkel). Deze kleine ronde balletjes bestaan voor 50% uit geconcentreerd ume sap (een zure kruiderij van het sap van de gefermenteerde ume abrikozenen) voor 50% uit tot meel gemalen jinenjo wortel.

Literatuur en links:

Inatsu S, Ohsaki A, Nagata K. Idebenone acts against growth of Helicobacter pylori by inhibiting its respiration. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50(6):2237-9

Bennedsen M et al. Treatment of Helicobacter pylori infected mice with antioxidant astaxanthin reduces gastric inflammation, bacterial load, and modulates cytokine release by splenocytes. Immunology Letters 1999;70(3):185-189

Wang X et al. Astaxanthin-rich algal meal and vitamin C inhibit Helicobacter pylori infection on BALB/cA mice. Antimicrob Agents Chemother 2000;44(9):2452-7

Nishikawa Y et al. Effects of astaxanthin and vitamin C on the prevention of gastric ulcerations in stressed rats. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2005;51(3):135-41

Lignell A et al. The safety, tolerability and efficacy of the antioxidant Astaxanthin in the treatment of Helicobacter pylori infection. 12th International Carotenoid Symposium, Cairns 1999

Kupcinskas L et al. Efficacy of the natural antioxidant astaxanthin in the treatment of functional dyspepsia in patients with or without Helicobacter pylori infection: a prospective, randomized, double blind, and placebo-controlled study. Phytomedicine 2008; 15(6-7):391-9

Kim JH et al. Protective effect of astaxanthin on naproxen-induced gastric antral ulceration in rats. Eur J Pharmacol. 2005;514(1):53-9

Kim JH et al. Suppressive effect of astaxanthin isolated from the Xanthophyllomyces dendrorhous mutant on ethanol-induced gastric mucosal injury in rats. Biosci Biotechnol Biochem. 2005;69(7):1300-5

Sharma P, Topalovski M, Mayo MS, Sampliner RE, Weston AP. Helicobacter pylori Eradication Dramatically Improves Inflammation in the Gastric Cardia. American Journal of Gastroenterology 2000; 95:3107-3112

Stopeck, A. Links Between Helicobacter pylori Infection, Cobalamin Deficiency, and Pernicious Anemia. Arch Intern Med. 2000; 160:1349-1353

Hershko C, Ianculovich M, Souroujon M. A hematologist\’s view of unexplained iron deficiency anemia in males: impact of Helicobacter pylori eradication. Blood Cells Mol Dis 2007; 38(1):45-53Song MJ, Park DI, [..], Kim BI. The effect of probiotics and mucoprotective agents on PPI-based triple therapy for eradication of Helicobacter pylori. Helicobacter 2010; 15(3):206-13

Chenoll E, Casinos B, [..], Genovés S. Novel Probiotic Bifidobacterium bifidum CECT 7366 Strain Active against the Pathogenic Bacterium Helicobacter pylori. Appl Environ Microbiol 2011; 77(4):1335-43
3e Probiotics, Prebiotics New Foods Congress. September 2005; Rome, Italië

Chuang CH, Sheu BS, Kao AW, Cheng HC, Huang AH, Yang HB, Wu JJ. Adjuvant effect of vitamin C on omeprazole-amoxicillin-clarithromycin triple therapy for Helicobacter pylori eradication. Hepatogastroenterology 2007; 54(73):320-4

Kaboli SA, Zojaji H, [..], Sheikhvatan M. Effect of addition of vitamin C to clarithromycin-amoxicillin-omeprazol triple regimen on Helicobacter pylori eradication. Acta Gastroenterol Belg 2009; 72(2):222-4

Sezikli M, Cetinkaya ZA, […], Kurdaş OO. Oxidative stress in Helicobacter pylori infection: does supplementation with vitamins C and E increase the eradication rate? Helicobacter 2009; 14(4):280-5

Simon JA, Hudes ES, Perez-Perez GI. Relation of serum ascorbic acid to Helicobacter pylori serology in US adults: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. J Am Coll Nutr 2003; 22:283-9

Klupińska G, Poplawski T, Drzewoski J, Harasiuk A, Reiter R, Blasiak J, Chojnacki J. Therapeutic effect of melatonin in patients with functional dyspepsia. J Clin Gastroenterol 2007; 41(3):270-4

4th Annual Frontiers in Cancer Prevention Research Congress. Oktober 2005; Baltimore, VS

Yanaka A, Fahey JW, [..], Yamamoto M. Dietary sulforaphane-rich broccoli sprouts reduce colonization and attenuate gastritis in Helicobacter pylori-infected mice and humans. Cancer Prev Res 2009; 2(4):353-60

Shmuely H, Yahav J, Samra Z, Chodick G, Koren R, Niv Y, Ofek I. Effect of cranberry juice on eradication of Helicobacter pylori in patients treated with antibiotics and a proton pump inhibitor. Mol Nutr Food Res 2007; 51(6):746-51

Romero C, Medina E, Vargas J, Brenes M, De Castro A. In vitro activity of olive oil polyphenols against Helicobacter pylori. J Agric Food Chem 2007; 55(3):680-6

FDA Safety Announcement; 3 februari 2011