skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Wat is het verschil tussen biologisch, biologisch-dynamisch en ecologisch?

In de biologische veeteelt wordt het vee op een diervriendelijke manier gehouden. Zij krijgen zoveel mogelijk biologische voeding.

Biologisch-dynamische (BD) landbouw

De biologisch-dynamische (BD) landbouw gaat een stap verder dan de biologische landbouw. Bodemvruchtbaarheid en de versterking van de groei staan daarin centraal. BD-bedrijven doen dat door:
1. Organische bemesting;
2. Planmatige vruchtwisseling;
3. Het gebruik van kiezel- en kruidenpreparaten;
4. Het gebruik van een zaaikalender, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de planeten.

Een BD-bedrijf houdt naast de landbouwactiviteiten vaak ook dieren. BD-boeren houden sterk rekening met het eigen karakter van dieren. Kippen houden hun snavels, koeien hun hoorns. Verder gelden hoge normen voor veevoeding en dierhuisvesting.

Ecologische landbouw

De ecologische landbouw heeft in feite dezelfde werkwijze als de biologische landbouw. Toch is er een nuanceverschil tussen biologisch en ecologisch:
A) Biologisch heeft vooral aandacht voor de relatie milieu, mens en gezondheid.
B) Ecologisch houdt heel consequent rekening met het hele ecosysteem waarin wij leven en vermijdt alles wat dit systeem kan schaden.

Ecologisch is: milieuvriendelijk, zo min mogelijk belastend of vervuilend voor het milieu. De ecologische landbouw werkt niet met chemische bestrijdingsmiddelen vanwege de moeilijk afbreekbare giftige stoffen. Ook niet met kunstmest, omdat de productie ervan veel energie vraagt.

Wat ecologisch is, is ook altijd biologisch. Maar het omgekeerde is niet altijd waar. Wordt voor de ontginning van een biologisch product een ecosysteem in de war gestuurd? Dan hoort het in principe niet thuis in een ecologisch teeltsysteem.

(H)eerlijke voeding

Eerlijke voeding wordt duurzaam geproduceerd met respect voor natuur en bodem. Daarmee zegt u ‘nee’ tegen: bodem- en luchtvervuiling, buitensporige boskap, bio-industrie, overbevissing, bovenmatige huisvuilproductie. U kiest dan voor zoveel mogelijk seizoens- en streekgericht producten. Dat betekent: bij voorkeur kiezen voor groente en fruit van het seizoen uit uw eigen omgeving. Dit belast het milieu minder.

Relatie tussen duurzaam geproduceerde voeding en gezondheid

Wetenschappers van het Louis Bolk-instituut doen veel onderzoek naar de relatie tussen duurzaam geproduceerde voeding en gezondheid (zie pdf hieronder). Daaruit komt vaak naar voren dat biologische voeding meer waardevolle voedingsstoffen bevat en minder anti-nutritionele en remmende factoren (zoals chemische bestrijdingsmiddelen).

Bijvoorbeeld goede vetzuren, vezels, vitamines, mineralen en bioactieve stoffen. In voorbewerkte en geraffineerde voedingsmiddelen gaan veel waardevolle voedingsstoffen verloren.

Toch blijkt het niet eenvoudig onomstotelijk bewijs te leveren dat biologisch eten u gezonder maakt.

Waarom zou biologisch gezonder zijn?

De hypothese is dat biologische voeding een gezondheid bevorderende werking heeft. De producten komen voort uit een teeltsysteem dat geen gebruik maakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De plant zelf moet robuust zijn, waardoor ziekten en plagen minder kans krijgen.

Bovendien wordt in de veeteelt antibioticum incidenteel in plaats van systematisch toegediend. Als uit onderzoek blijkt dat biologische producten gezondheid bevorderende effecten bij mensen hebben, kan dit gebruikt worden bij de vermarkting. Bij dieren is duidelijk geworden dat biologische voeding effect heeft op het immuunsysteem.

Onderzoek; bevestig de positieve gezondheidseffecten

Moedermelk van vrouwen die biologisch-dynamische zuivel gebruiken, blijken meer gunstige vetzuren (zoals rumenzuur en trans-vacceenzuur) te bevatten en minder ongunstige transvetzuren (zoals elaidinezuur). Deze en andere conclusies zijn in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, zoals in het British Journal of Nutrition (2008),99, 598–6. Kinderen die overwegend biologische zuivelproducten gebruikten, bleken op 2-jarige leeftijd 30% minder kans op eczeem te hebben.

Overheden, provincies, beleidsmakers, natuurorganisaties, boeren en bedrijven hebben diverse uitdagingen bij het verduurzamen van de landbouw: reductie van CO2-uitstoot, vermindering van pesticiden gebruik, diervriendelijke stalinrichting ontwikkelen of duurzaam bodemgebruik stimuleren.

Om de juiste stappen te kunnen zetten, is expertise en onderzoek nodig. Het kennisinstituut Louis Bolk Instituut loopt voorop in écht duurzame landbouw. Tenslotte hebben ze meer dan 35 jaar ervaring in onderzoek en advies binnen de biologische en duurzame landbouw. Veel projecten zetten zij op in nauwe samenwerking met Wageningen UR, het Zwitserse onderzoeksinstituut voor Biologische Landbouw FiBl en andere Europese kennisinstellingen.

Veredelingsmethoden om plantenrassen te verbeteren

Het Louis Bolk Instituut werkt aan veredelingsmethoden om plantenrassen te verbeteren. De belangrijkste reden om nieuwe rassen te ontwikkelen is het verduurzamen van landbouw in Europa en in andere regio’s.

Zo leidt onderzoek, gebaseerd op klassieke veredeling, tot beter aangepaste biologische rassen. Zonder veredeling van biologische rassen kan de biologische landbouw zich niet verder ontwikkelen. Van de resultaten van veredeling en onderzoek plukken telers en veredelingsbedrijven uit grote delen van Europa de vruchten. En natuurlijk ook de consument, die verzekerd kan zijn van duurzaam geteelde producten die voortkomen uit biologisch zaadgoed.

Brochure ‘Biodynamische landbouw’

Wat is het verschil tussen biologisch, biologisch-dynamisch en ecologisch?In de brochure ‘Biodynamische landbouw’ van Jan Saal wordt uitgebreid ingegaan op de biodynamische landbouw. U kunt kennis maken met de achtergronden, de praktijk en het denken waar deze manier van werken uit voort komt.

Hieronder volgt een korte samenvatting uit deze brochure over het hoofdstuk over de ‘levenskrachten’ in BD-voedingsmiddelen.

Wanneer we niet eten of drinken kunnen we niet voortleven. Voedingsmiddelen bezitten dus het vermogen om het levensproces van de mensen voort te laten gaan. We noemen dat vermogen “levenskrachten’. Voedingsmiddelen bevatten dus levenskrachten en de voedingsstoffen in levensmiddelen zijn dragers van die levenskrachten. Wanneer de voeding wordt afgebroken in de spijsvertering, komen deze levenskrachten vrij.

Levenskrachten ontstaan niet uit dode materie, maar uit krachten die vanuit de kosmos naar de aarde stromen, vooral via de zon en de maan. Vandaar dat in de biodynamische landbouw rekening wordt gehouden met de standen van de zon, maan, planeten en sterrenbeelden. Deze brochure geeft een andere kijk op het leven en op de samenhang tussen het leven van planten, mensen en dieren.

De brochure no 53 ‘Biodynamische landbouw’ van Jan Saal is te bestellen (€ 3.00) op www.gezichtspunten.nl. Daar kunt u nog veel meer interessante brochures vinden zoals andere gezichtspunten op vermoeidheid, allergie, darmklachten, vertering, slaapproblemen, burn-out, kanker, etc.