skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

De voordelen van biologische voeding

Veel consumenten vragen zich af wat er nu eigenlijk zo bijzonder is aan de kwaliteit van biologische levensmiddelen. In het boek “Op zoek naar vitale voeding’ van uitgeverij Kybalion Publishing, worden door Jurgen Strube en Peter Stolz diverse type experimenten beschreven die duidelijk maken dat er grote verschillen zijn tussen biologische voeding en niet biologische voeding.

Voedingsproeven met dieren hebben al laten zien dat bio-voer tot een grotere vruchtbaarheid leidt. Dit boek beschrijft de diverse experimenten, die laten zien dat biologische voeding veel gezondheidsvoordelen heeft voor mens en dier. We bespreken in dit artikel in het kort een paar kernpunten uit het boek.

Waarnemen in plaats van ontleden

De overheersende huidige voedingsleer opvatting ziet eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen als het wezenlijke van voeding. De herkomst van deze stoffen vindt men onbeduidend. Toevoegingen van geïsoleerde stoffen aan voeding lijkt in deze opvatting gelijkwaardig aan de opname van dezelfde stoffen in hun natuurlijke samenhang.

De onvolkomenheid van deze opvatting tekent zich volgens de schrijvers van het boek intussen duidelijk af. De conclusie van de onderzoekers van diverse studies is: “Van geïsoleerde voedingsstoffen gaat in mindere mate een stimulans uit tot gezonde organische activiteit. Gangbare landbouw en veeteelt leveren weliswaar hogere opbrengsten, maar de soorttypische ontwikkeling en ‘rijping’ van planten en dieren wordt niet ten volle bereikt”.

Meer rijpingstijd geeft betere vertering

Snel groeiende dieren worden vroeg geslacht, maar hun vlees is waterig, slinkt in de pan en is minder smaakvol. Het eten van onrijp fruit en granen met onderbroken ‘ontwikkelingsprocessen’ geeft verteringsstoornissen en dysbiose.

Neem bijvoorbeeld de tarwekorrel. Deze bevat ongeveer 7- 16 % eiwit. Door intensieve bemesting neemt het totale gehalte aan eiwitten toe, maar de verhouding van essentiële aminozuren neemt echter af.

Meer antioxidanten in biologische voeding

Fenolische substanties worden gerekend tot de secondaire plantenstoffen. Ze hebben antioxiderende eigenschappen en staan nu flink in de belangstelling bij voedingswetenschappers. Om de vraag te toetsen of er verschil is tussen de antioxiderende capaciteiten van appels uit biologische en gangbare producten werden er drie verschillende experimenten gedaan.

De antioxiderende capaciteit werd onderzocht door middel van biochemische testen (TEAC –test en FRAP test) en het totale fenolgehalte met de methode van Folin-Ciocalter.

Samenvattend was er duidelijk sprake van een structurele tendens tot een verhoogd gehalte van antioxiderend werkende stoffen bij de monsters van biologische herkomst. Onderzoek laat ook zien dat, voer van biologische teelt bij leghennen een beter verendek geeft dan hennen met normaal voer.

Interactie en processen

De analytische mogelijkheden die tegenwoordig gebruikt worden, zijn onvoldoende om alle stoffen van een plant te bepalen. Nog minder zijn alle interacties te overzien van voedingsstoffen bij verschillende verhoudingen en subtiele structuur veranderingen.

Het is belangrijk bij het bestuderen van voeding, om de fixatie op alleen individuele voedingsstoffen los te laten. Daarnaast is het goed om ook de interacties en processen, zoals de ontwikkeling van de groei en rijping in planten, in beschouwing te nemen.

Op de verschillende functieniveaus van de plant zouden subtiele kwaliteiten van de ordening of stoffelijke structuren kunnen bestaan die variëren naar gelang de teeltwijze. Onderzoek toont aan dat biologisch fruit en groenten veel minder belast zijn met resten van chemicaliën. Alleen al vanwege de hormonale werking van de afbraakproducten van veel pesticiden, kan worden gezegd dat biologische landbouw beter is voor de gezondheid.

Commentaar NDN

Het is jammer dat het de schrijvers van het hierboven genoemde boek slechts moeizaam lukt hun belangrijke en in deze tijd essentiële boodschap helder te verwoorden. De lezer die zich echter hier door heen worstelt, wordt beloond met nog meer besef hoe belangrijk biologische voeding is voor de eigen gezondheid.
BiofotonenVeel studies hebben al aangetoond dat synergie van voedingstoffen krachtiger werkt dan een enkelvoudige voedingsstof. Het aanbieden van een palet aan voedingsstoffen gecombineerd met de nu nog vaak ‘geheimzinnige’ krachten van de natuur. Diverse benamingen zijn er voor deze speciale krachten uit de plant, variërend van Qi energie tot ‘biofotonen’. Een recente studie laat ook zien dat de som der delen meer effect heeft.
Tomaten(sap) met vette vis Het antioxidantrijke tomatensap blijkt nog gezonder wanneer omega 3-vetzuren worden toegevoegd, aldus een studie waaraan 18 gezonde vrouwen aan deelnamen. De vrouwen kregen gedurende 2 weken dagelijks 500 ml pure tomatensap of dezelfde hoeveelheid sap verrijkt met omega 3-vetzuren. Een portie bevatte 250 mg EPA en DHA. Beide dranken waren rijk aan fenolen (181 mg) en lycopeen (26,5 mg).

De tomatendrankjes hadden geen invloed op de vetzuursamenstelling in het bloed. Het triglyceriden- en cholesterolgehalte (totaal, LDL en HDL) veranderden namelijk niet. De antioxidatieve werking verbeterde onder invloed van beide drankjes wel, wat bleek uit een toename van de totale antioxidatieve capaciteit en een lichte afname van de vetzuuroxidatie.

De homocysteïneconcentratie (een risicofactor voor hart- en vaataandoeningen) nam af onder invloed van de tomatensap met de visvetzuren. De concentratie van VCAM-1 verminderde onder invloed van beide sapjes, terwijl de concentratie van ICAM-1 alleen afnam na het drinken van de met omega 3-vetzuren verrijkte tomatensap. Beide eiwitten (VCAM-1 en ICAM-1)kunnen arteriosclerose bevorderen. Het zijn dus goede bloedmarkers om naast homocysteine en nutriënten (zoals B 12, foliumzuur, B 6, B 2) arteriosclerose te kunnen beoordelen.
Zelf de kracht van voeding ervarenWij nodigen mensen uit om zelf de kracht van biologische (dynamische) voeding te ‘ervaren’. U hoeft zelf geen wetenschapper te zijn om met al uw zintuigen waar te nemen dat deze voeding niet alleen lekkerder is, maar u ook ‘energetisch oplaadt’. Er is geen analytisch brein voor nodig om te ‘voelen’ hoe dit soort voeding u voedt. Daar zijn helaas nog geen woorden voor (behalve Qi kracht, biofotonen, etc.). Maar die zullen er in de toekomst wel zijn.

Literatuur en links:

Boek “Opzoek naar vitale voeding’ van uitgeverij Kybalion Publishing (2009), door Jurgen Strube en Peter Stolz

García-Alonso FJ, Jorge-Vidal V, [..], Periago MJ. Effect of consumption of tomato juice enriched with n-3 polyunsaturated fatty acids on the lipid profile, antioxidant biomarker status, and cardiovascular disease risk in healthy women. Eur J Nutr 2011 [Epub ahead of print]

VCAM-1 = Vascular Cellulair Adhesion Molecule-1

ICAM-1 = InterCellular Adhesion Molecule-1

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen