skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Fris watertje houdt scholieren slank.

Volgens een woordvoerder van WaterWijs willen scholieren geen leidingwater drinken omdat ze nu zijn aangewezen op de kranen in de toiletten. Dat vinden ze geen fijne manier van consumeren. Bovendien is het water uit de kraan lauw. De kosten voor de watermachines worden gedragen door de samenwerkende waterleidingbedrijven.

Water uit de kraan of uit de fles

De jaarlijkse consumptie van verpakt water (mineraal- en bronwater) in Nederland steeg van 18,8 liter per hoofd in 2004 naar 19,1 liter in 2005. Dit blijkt uit gepubliceerde cijfers van de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie. In totaal dronken wij in Nederland vorig jaar 311 miljoen liter verpakt water. Hoe zuiver verpakt water is, verschilt of het bron- of mineraalwater is en per merk. Dat verpakt water veel gezonder zou zijn dan kraanwater, is een fabeltje volgens de website van www.waterleiding.nl.
“Ons kraanwater staat onder strenge controle: elke stap in het zuiveringsproces wordt door de waterbedrijven dagelijks gecontroleerd. In de Waterleidingwet zijn van 65 stoffen de maximale hoeveelheden die in het water mogen voorkomen vastgesteld. Voor mineraalwater geldt dit volgens het ‘Warenwetbesluit Verpakte Waters’ voor 15 stoffen.”

Drinkwater wordt gewonnen uit zogenoemd ruwwater: grondwater, natuurlijk duinwater, oevergrondwater en oppervlaktewater. In 2005 is 1.256 miljoen m3 liter water gewonnen. Het gebruik van oppervlaktewater is de laatste tien jaar met 3,5 procentpunten toegenomen tot een aandeel van 39,0% in 2005. Tegelijkertijd daalde het gebruik van (oever)grondwater met 2,2 procentpunten tot een aandeel van 60,1% en het gebruik van natuurlijk duinwater met 1,3 procentpunten tot een aandeel van 0,9%.

Terug van vakantie: leidingen spoelen

Bent u langer dan een week weggeweest? Spoel uw waterleiding goed door! Het water heeft lange tijd stilgestaan. Bacteriën kunnen zich dan vermenigvuldigen en stoffen uit de leiding, zoals lood of koper, kunnen dan in het water zitten. Dit kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.

Hoe spoelt u het water in de leidingen door?

Laat koud en warm water bij alle kranen een minuut stromen. Daarnaast kunt u het beste de douchekop onderdompelen in een volle emmer. Dan komen er minder kleine waterdruppeltjes vrij die legionellabacteriën kunnen bevatten. Ventileer of verlaat de ruimte daarna.

Nederlands kraanwater goede kwaliteit en gezond

Bij een gezonde leefstijl hoort voldoende water drinken. Water bevat geen calorieën en helpt het hongergevoel te onderdrukken waardoor het kan bijdragen aan het voorkomen van overgewicht.

Het Nederlandse kraanwater moet aan zeer strenge (inter)nationale kwaliteitseisen voldoen, waarop zij dagelijks wordt gecontroleerd. Ons water is aldus van uitstekende kwaliteit, en vormt een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse vochtinname.

Legionella en drinkwater

De legionellabacterie kan voorkomen in water en soms ook in grond, maar dat is meestal in zulke kleine hoeveelheden dat de bacterie niet schadelijk is. Waterbedrijven controleren het drinkwater regelmatig op legionella en nemen zonodig maatregelen.
De legionellabacterie kan groeien in stilstaand, warm water tussen de 25 en 45 ºC. Bronnen voor een legionellabesmetting kunnen zijn warmwatersystemen met een voorraadvat, zoals boilers, die niet op minimaal 60 ºC zijn afgesteld. Of verwarmd water in gesloten warmwatersystemen in instellingen (douches). Maar ook koelsystemen voor airconditioning van gebouwen, koeltorens, whirlpools en medische apparatuur kunnen bronnen van besmetting zijn.
Besmetting kan alleen optreden via inademing van kleine waterdruppeltjes (nevel). Door het drinken van leidingwater kan de veteranenziekte niet ontstaan.
Om besmettingen met de legionellabacterie bij u thuis te voorkomen, is het voldoende uw warmwatertoestel (boiler, geiser of combiketel) op minimaal 60 ºC af te stellen1) . De bacteriën kunnen niet tegen deze hoge temperaturen en worden dan gedood.
Ook kunt u na enkele weken afwezigheid bij thuiskomst het beste de leidingen doorspoelen met alleen heet water. De kans op een legionellabesmetting in en rond huis is echter klein.

Drinkwaterkwaliteit

Micro-organismen kunnen de kwaliteit van drinkwater schaden. VEWIN vindt het dan ook belangrijk dat de kans op een microbiologische verontreiniging van drinkwater tot een minimum beperkt blijft. Veel aandacht gaat uit naar het schoon houden van de bronnen voor drinkwater. Het beleid van de waterbedrijven is er op gericht het risico zo klein mogelijk te houden zonder toepassing van chemische desinfectie in het leidingnet.

De waterbedrijven investeren daarom voortdurend in onderzoek, moderne meetapparatuur en nieuwe zuiveringstechnieken om schadelijke micro-organismen op te sporen en te verwijderen.
Waterbedrijven nemen de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het handhaven van de volksgezondheid zeer serieus. De kans op een microbiologische verontreiniging van drinkwater in Nederland is klein volgens de waterbedrijven. Maar mocht het een keer mis gaan dan kan het aantal zieken groot zijn.

NDN commentaar

We vinden het een goede ontwikkeling dat er op scholen water gedronken wordt. Dat is beter dan frisdranken of (chocolade)melk. Nu er meer aandacht komt voor ‘gewoon’ water drinken wordt het misschien ook tijd om eens kritisch naar de werkelijke waterkwaliteit te kijken.

Milieuvervuiling en waterkwaliteit

Bekend is dat het water in de Nederlandse rivieren ondrinkbaar is door de lozingen van fabrieken. Toch moeten veel waterleidingbedrijven hier betrouwbaar drinkwater van maken. Ook in de gelukkiger streken waar men kan beschikken over voldoende grondwater, begint het probleem van de milieuvervuiling op te spelen.
Veel landbouwgiften zijn inmiddels in zulke grote hoeveelheden in de grond terechtgekomen, dat ze het grondwater bereiken, waardoor dit vervuild raakt. Hoewel er tegenwoordig hard gewerkt wordt om de uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu te beperken, blijft dit nog lange tijd een probleem.

Normen en nieuwe stoffen

Er ontstaan elk jaar, in laboratoria en het milieu door onderlinge reacties, vele nieuwe stoffen, waarvan het effect op milieu en gezondheid onbekend is. Voor veel stoffen zijn normen opgesteld. Drinkwater mag slechts in vaststaande hoeveelheden met deze stoffen vervuild zijn. Helaas zijn deze normen niet in alle landen even streng en bovendien is men geneigd de normen enigszins aan te passen aan de bestaande situatie, in plaats van andersom. En dan hebben we het nog niet over de zeer vele onbekende stoffen die in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Omdat deze stoffen onbekend zijn, zijn ze ook niet meetbaar en dus kunnen er nog geen normen voor worden opgesteld.

Prof. L.C. Vincent heeft, na jaren onderzoek op het gebied van drinkwater, een methode ontwikkeld om op eenvoudige wijze vast te stellen in hoeverre een water geschikt is voor consumptie. Hij heeft zich gerealiseerd dat het ondoenlijk is om alle in het water aanwezige stoffen op te sporen en te meten. Daarom heeft hij gekozen voor drie eenvoudig te meten waarden, die bepalend zijn voor het effect op de gezondheid van de in het water aanwezige stoffen.
Deze waarden zijn:
1) zuurgraad (pH),
2) oxydatiegraad (rH2) en
3) elektrische weerstand (r).

De in het water opgeloste stoffen verhogen de pH (het water wordt minder zuur), verhogen de oxydatiegraad (het water is minder in staat te reinigen = oxyderen) en verlagen de elektrische weerstand.
Echt zuiver water, zoals dat in laboratoria wordt gebruikt (gedistilleerd water) heeft een elektrische weerstand van 30.000 Ohm of meer. Zuivere bronwaters hebben een weerstand van meer dan 6.000 Ohm. Kraanwater ligt meestal rond de 2.000 Ohm, soms echter nog veel lager. Dit geeft aan dat er zeer veel stoffen in dit water zijn opgelost.

Flessenwater

Uit zorg om hun gezondheid besluiten veel mensen niet langer leidingwater te drinken. Ze stappen over op bron- of mineraalwater, dat in flessen te koop is. De kwaliteit van dit water is zeer uiteenlopend. Vele natuurlijke mineraalwaters hebben een elektrische weerstand van minder dan 1.000 Ohm. Toch staan deze mineraalwaters bekend als heilzaam. Hoe is dat mogelijk?

Het antwoord is te vinden in de bron. Op de plaats waar een mineraalrijk water rechtstreeks uit de aarde opwelt, is dit water inderdaad heilzaam. Het is nog niet in contact geweest met de lucht, waardoor de oxydatiewaarde laag is. Ook de pH is vaak laag. Hierdoor is een dergelijk water bij inwendig gebruik in staat afvalstoffen uit het lichaam op te lossen en af te voeren. De heilzame werking van dit water hangt dus o.a. samen met de versheid en niét met de minerale inhoud.
Bij het bottelen komt het water in contact met de lucht, waardoor de zuiverende werking verdwijnt. Er blijft dan een mineraalrijk water over met soms zelfs zo hoge concentraties aan opgeloste stoffen, dat ze boven de Europese drinkwaternormen uitkomen.

Gelukkig zijn er ook bronwaters in de handel die van nature mineraalarm zijn. Voorbeeldden zijn Mont Roucous, Königstein, Volvic en Spa (elektrische weerstand maar liefst 17.000 Ohm! ). Het grote nadeel van het drinken van dergelijk zuiver bronwater, is dat de meeste van ons ver van de bron wonen. Dat betekent een enorm heen- en weer gesleep met flessen, wat veel energie kost en bovendien nogal prijzig is.

Bronwater in huis met osmose systeem

Tegenwoordig is het ook mogelijk een bron van zuiver water in huis te plaatsen. Met het zgn. Omgekeerde Osmose Systeem is het mogelijk om gewoon leidingwater voor 98% te ontdoen van opgeloste stoffen, bacterieresten en mineralen. Het omgekeerde osmose systeem werkt in het kort als volgt: onder invloed van de gewone druk in de waterleiding wordt het water door een aantal opeenvolgende filters geperst. Essentieel is een membraan dat voorzien is van microscopisch kleine gaatjes (0,0001 micron). Alle opgeloste en niet- opgeloste deeltjes in het water die groter zijn dan de gaatjes van het membraan, worden tegengehouden en afgevoerd naar het riool.

Wat overblijft is zuiver, zacht water, dat in een drukvat wordt opgeslagen en via een apart kraantje op het aanrecht kan worden getapt. Er hoeft dus niet meer te worden gesjouwd met flessen, er is altijd zuiver drinkwater in huis en het is bovendien goedkoop: inclusief hoger waterverbruik, afschrijving, onderhoud etc. kost 1 liter gezuiverd water slechts enkele centen!

 

Wie zulk water drinkt, geeft zijn lichaam een enorme steun in het voortdurende reinigen van bloed en lichaamsvochten.

De mineralen in het drinkwater, zijn in hun anorganische (dode) vorm zoals ze in de bodem voorkomen. Deze anorganische mineralen kunnen niet benut worden in het fysisch proces van opbouw van onze cellen. Ze kunnen integendeel voor heel wat problemen zorgen in verband met verharding van slagaders, nierstenen e.d.
Planten daarentegen hebben wel het vermogen om anorganische mineralen op te nemen en deze om te zetten in organische mineralen.

Vers fruit, groente en granen

Belangrijk is dus dat u vers fruit, verse groenten en graanproducten eet, waardoor u de nodige organische mineralen opneemt die u nodig heeft. Het drinkwater daarentegen moet zo weinig mogelijk of geen (anorganische) mineralen bevatten en geen reststoffen van milieuvervuiling.

Literatuur en links:

Referenties:

Samenstelling leidingwater zie www.waterleiding.nl

Samenstelling flessenwater zie: www.mineralwaters.org

Zie ook de Watershop op www.springwater.nl

Zie ook artikel ‘Drinkwater en micro-organismen; de microbiologische kwaliteit van drinkwater’ (PDF) op de website van www.waterleiding.nl

Zie ook de website www.natuurlijkemolen.nl

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen