skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Het effect van Lactoferrine op de darmen

De darm is het grootste immunologische orgaan. In de darm leven 10x zoveel micro-organismen dan de mens aan cellen kan tonen. Het spijsverteringskanaal (tractus digestivus) is een structureel en functioneel open systeem. Men kan het beschrijven als de naar binnengekeerde buitenwereld. In dit systeem ontstaan de storingen, die in een stofwisselingsblokkade eindigen (bijvoorbeeld gebrekkige vertering), ontstekingsprocessen, immunologische storingen). In dit opzicht neemt de behandeling van de darm een belangrijke plaats in.

De veelvoudige taken van de darm zijn voor de mens van levensbelang. Enerzijds is de darm permeabel voor de voedingsstoffen, anderzijds vormt de darm een barrière voor aanvallen van buitenaf. Deze beschermingsfunctie wordt verzorgd door: de darmflora, het darmslijmvlies en het immuunsysteem van de darmen. Alleen het immuunsysteem van de darmen is verantwoordelijk voor 80% van de menselijke afweercapaciteit.

Darmslijmvliesbarrière

Het darmslijmvlies- systeem, of nauwkeuriger het gut-geassocieerd lymfoïd weefsel (GALT), is het grootste lichaamseigen met de immuniteit belaste systeem en vervult belangrijke lokale en systemische afweer- en controlefuncties. Niet alleen gezonde voedingsbestanddelen passeren het darmkanaal, maar ook in grote hoeveelheden ongezonde voedingsmiddelen. Plus ook nog allerlei toxinen, parasieten, schimmels, virussen en bacteriën (en hun uitscheidingsproducten).

Tegenover een dergelijk ononderbroken aanval moet een krachtige verdedigingslinie opgeworpen worden: de mucosa-barrière. De zogenaamde lactoferrine is een fascinerende bondgenoot in de verdediging tegen endogene en exogene belagers en komt in dit artikel daarom volledig in het lentezonnetje te staan.

Lactoferrine als verdediger

Het maag-darmkanaal kan worden gezien als een ecologisch systeem waarin voor de optimale opname van voedingsstoffen een bepaalde balans moet heersen tussen de verschillende daarin aanwezige ‘goede’ en ‘kwade’ bacteriën. Als in dat systeem de verkeerde bacteriën de overhand krijgen levert dat een reeks aan problemen op, die op hun beurt vrij baan geven aan talloze ontstekingsmediatoren (zoals TNF-alfa, IL-1bèta, IL-6 en IL-8).

De lactoferrine is een glycoproteïne dat heeft laten zien de goede bacteriën in de darm dramatisch in aantal te kunnen doen toenemen, terwijl het tegelijkertijd de slechte doet afnemen.
Lactoferrine is een ijzer bindend glycoproteïne (van de transferrine-familie) dat in het
menselijk lichaam wordt gesynthetiseerd door neutrofiele granulocyten (witte bloedcellen) en slijmvliesepitheel.

IJzerbinder

De naam lactoferrine verwijst naar de bron waarin lactoferrine voor het eerst is aangetoond (koemelk) en het vermogen van lactoferrine om vrije ijzerionen krachtig te binden over een brede range van pH-waarden. De ijzergebonden vorm van lactoferrine heet hololactoferrine, de ijzervrije vorm wordt apolactoferrine genoemd.

Normaliter krijgt we alleen in de periode na de geboorte significante hoeveelheden (apo)lactoferrine binnen met de borstvoeding. Tot 15% van de moedermelk bestaat uit lactoferrine (koemelk bevat maar 0,2 gram lactoferrine per liter). Wei-eiwitisolaat bevat circa 0,5 % lactoferrine. Tegenwoordig is het mogelijk om een hoog gedoseerd supplement met lactoferrine (uit koemelk) te gebruiken als aanvulling op het door het lichaam zelf geproduceerde lactoferrine.

Lactoferrine als natuurlijk antibiotica

De afremmende activiteit van apolactoferrine tegen bacteriën is het gevolg van het
wegvangen van ijzerdeeltjes (Fe3+) uit de omgeving. Hierdoor worden bacteriën
sterk geremd in hun groei en de expressie van virulente factoren. Deze afremmende activiteit ( bactericide activiteit) wordt toegeschreven aan de directe communicatie over en weer van lactoferrine met de buitenkant van de bacterie. Onderzoekers ontdekten dat lactoferrine het buitenste membraan van gramnegatieve bacteriën ernstig beschadigt door te binden aan lipopolysaccharide (LPS), met splitsen van cellen (cellysis) tot gevolg.

Door het beschadigen van de bacteriële membraan verhoogt lactoferrine de effectiviteit van natuurlijke antibacteriële stoffen zoals lysozyme en farmaceutische antibiotica zoals rifampicine. Daarnaast heeft lactoferrine het vermogen om de aanhechting van bacteriën aan gastheercellen te voorkomen. Bij chronische infecties hebben bacteriën de neiging een georganiseerde  sterk klevende laag bacteriën ( biofilm) op een slijmvliesoppervlak te vormen waardoor ze heel lastig te bestrijden zijn.

Antivirale activiteit

Vooral E. coli, Stafylococcus, Streptococcus, Klebsiella pneumoniæ, Heliobacter pylori en Clostridium blijken zeer gevoelig voor de krachtige wijze waarop lactoferrine het voor hen zo essentiële ijzer buiten bereik houdt. De ‘goede’ darmbacteriën, zoals lactobacillus acidofilus, lactobacillus bifidus en lactobacillus GG zijn voor hun ijzerbehoefte vermoedelijk minder afhankelijk van exogene bronnen en hebben daarom minder last van deze eigenschap van lactoferrine.

Lactoferrine heeft ook een krachtige antivirale activiteit tegen een groot aantal RNA- en DNA-virussen die mens en dier besmetten. Te denken valt aan onder meer het rotavirus, herpesvirus (type 1 en 2), hepatitisvirus (type B, C en G), influenzavirus, HIV, hantavirus, poliovirus, adenovirus, enterovirus, humaan cytomegalovirus en humaan respiratoir syncytial (RS) virus.

Anti allergisch en tegen schimmels en gisten

Er zijn aanwijzingen dat apolactoferrine ook allergische reacties remt, door het wegvangen van ijzer en het remmen van het tot expressie komen van ontstekingsmediatoren zoals TNF-alfa, IL-1bèta, IL-6 en IL-8. Het inzetten van lactoferrine zou kunnen bij bijvoorbeeld astma en hooikoorts.
Onderzoek laat zien dat lactoferrine de door Ig-E gestimuleerde histamine-afgifte door mestcellen  remt.

Lactoferrine bedreigt naast bacteriën en virussen ook gisten en schimmels zoals Candida sp., Aspergillus fumigatus, Trichophyton. Ook parasieten Pneumocystis carinii, Entamoeba histolytica, Plasmodium sp., Giardia, Toxoplasma gondii worden gepest in hun voortbestaan.
Lactoferrine heeft een synergetische activiteit naast reguliere antimycotische medicijnen(clotrimazol, fluconazol) en antiparasitaire medicijnen.

Moedermelk is rijk aan lactoferrine

Lactoferrine is in een hoge concentratie aanwezig in (humaan) colostrum (7 g/l) en moedermelk (1-2 g/l) en in een lage concentratie in (exocriene) secreties zoals traanvocht, speeksel, gal,pancreassap, slijm in neusholte, luchtwegen en maag-darmkanaal,  urine, zaadvloeistof en vaginaal slijm. Het glycoproteïne is een waardevolle component van de (aangeboren, niet-specifieke) eerstelijns verdediging tegen pathogene micro-organismen die het lichaam via de slijmvliezen proberen binnen te dringen.

Daarbij heeft lactoferrine de taak het ontstekingsproces te limiteren, weefselschade te beperken en systemische ontsteking te voorkomen. Dit multifunctionele eiwit heeft onder meer antimicrobiële, afweerversterkende, immunomodulerende, ontstekingsremmende, antioxidatieve, slijmvliesversterkende eigenschappen, reguleert de opname en het transport van ijzer en heeft zelfs kankerremmende eigenschappen.

De krachtige antimicrobiële activiteit van lactoferrine tegen een groot aantal bacteriën, virussen, gisten, schimmels en parasieten is goed gedocumenteerd. Lactoferrine eist moeiteloos de hoofdrol op in de immuunrespons van het lichaam. Deze stof vormt de frontlinie bij de verdediging tegen zowel in- , als externe ziekteverwekkende invloeden.

Commentaar NDN

Lactoferrine is dus een ontstekingsremmend eiwit dat tot het humorale immuunsysteem behoort. Lactoferrine remt pathogenen (ziekmakers) en activeert andere enzymen om de restanten van pathogenen op te ruimen. Het heeft een antibacteriële, antiparasitaire en antivirale werking. Lactoferrine is zoals hierboven geschreven een ijzerbindend glycoproteïne, en wordt in hoge concentraties gevonden in inflammatoire cellen. Bij darmontstekingen infiltreren de neutrofielen in de darmmucosa en verhogen de lactoferrine in de darm.

Meting van lactoferrine in de ontlasting maakt afweerzwaktes inzichtelijk en geeft een duidelijk beeld over een op te starten natuurlijke (dieet)therapie bij ontstekingen en immuundeficiënties.

Literatuur en links:

Winkler P, Ghadimi D, Schrezemeir J, Kraehenbuhl JP: Molecular and cellular basis of Microflora-Host Interactions. Journal of Nutrition 137: 756S-772S, 2007
Ajello M, Greco R, Giansanti F et al. Antiinvasive activity of bovine lactoferrin towards
group A Streptococci. Biochem Cell Biol. 2002; 80:119-124
Lonnerdal B: ‘Nutritional and physiologic significance of human milk proteins’; Am. J. Clin. Nutr. 77(6):1537S-1543S, 2003.
Florisa R, Recio I, Berkhout B, Visser S: ‘Antibacterial and antiviral effects of milk proteins and derivates thereof’; Curr. Pharm. Des. 9(16):1257B1275, 2003.
Clare DA, Catignani GL, Swaisgood HE: ‘Biodefense properties of milk: the role of antimicrobial proteins and peptides’; Curr. Pharm. Des. 9(16):1239B1255, 2003.
Moshynskyy I, Jiang M, Fontaine MC, Perez-Casal J, Babiuk LA: ‘Characterization of a bovine lactoferrine binding protein of Streptococcus uberis’; Microb. Path 35(5):203B215, 2003.
Röver DL: ‘Kiezen of helen’; Arts & Apotheker.
Weinberg ED: ‘The therapeutic potential of lactoferrin’; Expert Opin. Investig. Drugs 12(5):841B851, 2003.
Wakayabashi H, Takase M, Tomita M. Lactoferricin derived from milk protein lactoferrin.
Curr Pharm Des. 2003; 9:1277-87.
Williams JE. Portal to the interior: viral pathogenesis and natural compounds that restore
mucosal immunity and modulate inflammation. Alt. Med Rev. 2003;8(4):395409
Di Mario F, Aragona G, Dal Bò N et al. Use of bovine lactoferrin for Helicobacter
pylori eradication. Dig Liver Dis. 2003; 35:706-710
Di Mario F, Aragona G, Bo ND et al. Use of lactoferrin for Helicobacter pylori erdication.
Preliminary results. J Clin Gastroenterol. 2003;36:396-398
Ishii K, Takamura N, Shinohara M et al. Long-term follow-up of chronic hepatitis C
patients treated with oral lactoferrin for 12 months. Hepatol Res. 2003;25:226-233
Marshall K. Therapeutic applications of whey protein. Al. Med Rev. 2004;9(2):136-56.
Cornish J. Lactoferrin promotes bone growth. Biometals. 2004; 17(3):331-5
Kim WS, Ohashi M, Tanaka T et al. Growth-promoting effects of lactoferrin on L.
acidophilus and Bifidobacterium spp. Biometals. 2004; 17(3):279-83
Okuda M, Nakazawa T, Yamauchi K et al. Bovine lactoferrin is effective to suppress
Helicobacter pylori colonization in the human stomach: a randomized, double-blind,
placebo-controlled study. J Infect Chemother. 2005;11:265-269
Kruzel ML, Bacsi A, Choudhury B et l. Lactoferrin decreases pollen antigeninduced
allergic airway inflammation in a murine model of asthma. Immunology.
2006;119(2):159-66
Paesano R, Torcia F, Berlutti F et al. Oral administration of lactoferrin increases hemoglobin
and total serum iron in pregnant women. Biochem Cell Biol. 2006; 84:377-380.
Zuccotti GV, Salvini F, Riva E et al Oral lactoferrin in HIV-1 vertically infected children:
an observational follow-up of plasma viral load and immune parameters. J Int
Med Res. 2006;34(1):88-94
Takayama Y, Takezawa T. Lactoferrin promotes collagen gel contractile activity of
fibroblasts mediated by lipoprotein receptors. Biochem Cell Biol. 2006;84(3):268-74
Kruzel ML, Actor JK, Boldogh I, Zimecki M. Lactoferrin in health and disease. Postepy
Hig Med Dosw (Online). 2007; 61:261-7
Egashira M, Takayanagi T, Moriuchi M et al. Does daily intake of bovine lactoferrincontaining
products ameliorate rotaviral gastroenteritis? Acta Paediatr. 2007; 96:1238-
1244
Zuccotti GV, Vigano A, Borelli M et al. Modulation of innate and adaptive immunity
by lactoferrin in human immunodeficiency virus (HIV)-infected, antiretroviral therapynaïve
children. Int J Antimicrob Agents. 2007;29(3):353-5
Roxas M, Jurenka J. Colds and influenza: a review of diagnosis and conventional,
botanical, and nutritional considerations. Altern Med Rev. 2007; 12(1):25-48
Mulder AM, Connellan PA, Oliver CJ et al. Bovine lactoferrin supplementation
supports immune and antioxidant status in healthy human males. Nutr Res.
2008; 28(9):583-9
Ochoa TJ, Chea-Woo E, Campos M et al. Impact of lactoferrin supplementation
on growth and prevalence of Giardia colonization in children. Clin Infect Dis.
2008;46:1881-1883
Koikawa N, Nagaoka I, Yamaguchi M et al. Preventive effect of lactoferrin intake on
anemia in female long distance runners. Biosci Biotechnol Biochem.2008;72:931-935
Enssen H, Hancock RE. Antimicrobial properties of lactoferrin. Biochimie.
2009; 91(1):19-29
González-Chávez SA, Arévalo-Gallegos S, Rascón-Cruz Q. Lactoferrin: structure, function
and applications. Int J Antimicrob Agents. 2009; 33(4):301.e1-301.e8
Iigo M, Alexander DB, Long N et al. Anticarcinogenesis pathways activated by bovine
lactoferrin in the murine small intestine. Biochimie. 2009;91(1):86-101
Ochoa TJ, Cleary TG. Effect of lactoferrin on enteric pathogens. Biochimie.
2009; 91(1):30-4
Lönnerdal B. Nutritional roles of lactoferrin. Curr Opin Clin Nutr Metab Care.
2009; 12(3):293-7
Tomita M, Wakabayashi H, Shin K et al. Twenty-five years of research on bovine
lactoferrin applications. Biochimie. 2009; 91(1):52-7
Groen Dhyan Apolactoferrine. Van Nature nr 15 2009
Abels Ralf. Darmtherapie cursus Ortho Linea 2009

Gezondheidscheck Darm Plus

Gezondheidscheck Darm PlusVerkoopprijs (incl. BTW): € 216,25
Koop deze test hier

Gezondheidscheck darm ontlastingtest PLUS (plus ontstekingsparameters EPX, bèta-Defensie en lactoferine)

Uitgebreide bepalingen van de microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen (darmflora), schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.) en ook de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen. Bovendien worden bepaald: α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA, ontstekingsparametersEPX, bèta-Defensie en lactoferine.

De Gezondheidscheck Darm Plus test bevat naast de bepaling van de florastatus:
– de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit
– de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies
– de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem en ontstekingsmarkers EPX, bèta-Defensie en lactoferine

Indicaties:

– voor algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties etc.)
– ter controle na een antibioticakuur
– ter beoordeling van voedingsgewoonten
– ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen