skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Dieetadvisering levert tot € 2,3 miljard op

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

“Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst” aldus Lucy Kok, onderzoeker bij SEO.

“Deze bedragen zijn wij niet gewend. In andere kosten-batenanalyses uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek levert een euro besteed aan een (medische) interventie ongeveer € 3,- tot € 5,- op. Dieetadvisering is dus zéér kosteneffectief “.

De besparing op de uitgaven aan zorgkosten zijn het gevolg van een toenemende gezondheid, waardoor kosten voor ziekenhuisopnames en medicijngebruik worden vermeden of uitgesteld. Ook de werkgever van de patiënt heeft baat bij een gezondere werknemer: de productiviteit van de patiënt neemt toe en hij verzuimt minder op het werk.

Uit de uitgevoerde literatuurstudie blijkt bovendien dat méér consulten bij de (natuur)diëtist leiden tot grotere effecten in termen van gewichtsverlies, verlaging van het cholesterol en verlaging van het bloedsuikergehalte. Het is aannemelijk dat ook de besparing op de zorgkosten groter is wanneer patiënten intensiever worden behandeld door de (natuur)diëtist.

Gezondheidswinst voor de patiënt

Een groot deel van de baten bestaat uit gezondheidswinst voor de patiënt. Door een grotere gezondheid neemt zijn kwaliteit van leven toe, en dat wordt hoog gewaardeerd. Echter patiënten realiseren zich bij aanvang van de behandeling vaak niet welke klachten samenhangen met hun gewicht.

Ze denken bijvoorbeeld dat klachten als vermoeidheid, slaapstoornissen en weinig energie, niet met voeding op te lossen zijn. Pas aan het einde van de behandeling kan de patiënt aangeven wat hij aan de behandeling heeft gehad.

Dieetadvisering vanaf 2013 weer in de basisverzekering

Anja Evers, directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten: “Uit het onderzoek blijkt dat elke euro die wordt uitgegeven aan dieetbehandeling bij de onderzochte groep patiënten netto € 3,- op de zorgkosten bespaart. Dit resultaat onderstreept het besluit om dieetadvisering vanaf 2013 weer in de basisverzekering op te nemen”.

Een adequate vergoeding haalt drempels weg voor die patiënten die overgewicht met comorbiditeit onder professionele begeleiding willen aanpakken. Ook voor zorgverzekeraars liggen hier kansen om de investering in een adequate vergoeding in de aanvullende verzekering terug te verdienen. Dit geldt ook voor werkgevers: een gezond aanbod in de bedrijfskantine werkt.

Keuze zorgverzekering 2013

Via onderstaande vergelijkingstool kunt u de verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Van niet alle verzekeringen zijn de nieuwe vergoedingen al bekend. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd aan deze tool.

Literatuur en links:

Nederlandse Vereniging van Dietisten (NVD)
www.nvdietist.nl/content.asp?kid=10405507