skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Ayurveda beïnvloedt het metaboolprofiel

Alternatieve geneeswijzen zoals Ayurvedische geneeskunde worden bijna nooit in zijn geheel onderzocht. Meestal beperkt een studie zich tot kruiden, meditatie, yoga, oliemassage, hittetherapie en specifieke diëten. In deze studie [1] volgden 65 vrijwilligers een Panchakarma-gebaseerde ayurvedisch programma en 54 deelnemers zaten in een ontspanningsoord. Het onderzoeken van diverse stofwisselingsproducten (metabolieten) tegelijk noemt men metabolomics.

Het merendeel van metabolieten die in de Panchakarmagroep veranderden, behoren tot de groep van de (lyso)fosfatidylcholines. De serumwaarden voor deze stoffen daalden allemaal door de Panchakarma-interventie. Vermoedelijk ook door het vegetarische dieet wat daarbij hoort. Bepaalde fosfatidylcholines worden o.a. geassocieerd met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Een andere metaboliet die daalde was kynurenine.

In sommige situaties zet de lever meer tryptofaan in kynurenine om, bijvoorbeeld bij stress, bij een verhoogd cortisolniveau, bij een lage vitamine B-waarde en bij hoge doseringen L-tryptofaan (>2000 mg). Al deze situaties leiden tot de verhoogde activiteit van tryptofaanoxidase en kynurenineformamidase, die tryptofaan omzetten in kynurenine. Een verhoogd niveau aan kynurenine blokkeert de opname van tryptofaan in de hersenen en leidt tot een lager serotonineniveau in de hersenen.

Een verhoogde opname van tryptofaan verslechtert de zaak wanneer de activiteit van tryptofaanoxidase toeneemt. Minder van het kynurenine-stresshormoon in de hersenen betekent minder kans op schadelijke infecties en dus ook minder kans op een depressie.

Panchakarma: vijf reinigingsactiviteiten

Panchakarma is een reinigingskuur die bestaat uit vijf reinigingsactiviteiten. Het doel van deze kuur is een volledige drainage van alle lichaams – en energiekanalen. De reinigingskuur normaliseert de fysieke constitutie en kalmeert de drie bio-energieën die de Ayurveda kent: vata, pitta en kapha. Deze drie biologische krachten of bio-energieën beheersen alle biologische processen. De drie krachten (dosha’s) vata, pitta en kapha, worden de tri-dosha’s genoemd. Dosha betekent in het Sanskriet “Dat wat verandert”.

In de Ayurveda worden ether en lucht bestuurd door de bio-energie vata, vuur en water door de bio-energie pitta, en aarde door de bio-energie kapha. Vata is de meest subtiele vorm, zij regeert alle gevoelens en bewegingsprocessen in het lichaam. Pitta regeert alle stofwisselingsprocessen en alle veranderingen die het voedsel in het lichaam ondergaat. Pitta is verantwoordelijk voor alle reacties waarbij warmte ontstaat. Pitta heeft als eigenschap dat het materie transformeert.

Kapha bepaalt de structuur van een cel en geeft het lichaam stevigheid en kracht. Kapha is een vormende kracht, versnelt genezingsprocessen en maakt resistent tegen ziekten. Iedereen wordt geboren met een eigen unieke combinatie (constitutie) van deze vijf elementen en deze drie bio-energetische krachten. Wanneer deze combinatie door een bepaalde levensstijl verstoord wordt, raken wij uit balans.

Ayurveda is erop gericht om de balans tussen de drie bio-energetische krachten, de tridosha’s, te herstellen. Bij de Panchakarma horen ook voedingsadviezen en adviezen voor een gezonde levensstijl.

De zeven lichaamsweefsels (dhatu’s)

De Ayurveda kent zeven kernweefsels: bloedplasma (rasa), bloed (racta), spierweefsel (mamsa), vetweefsel (meda), botweefsel (asthi) en de beide voortplantingsorganen. Elke verstoring in het evenwicht tussen vata, pitta en kapha heeft direct invloed op de lichaamsweefsels (dhatu’s).

De gezondheid van de dhatu’s kan in stand worden gehouden door zoveel mogelijk te doen om het evenwicht tussen vata, pitta en kapha te handhaven. De dhatu’s zijn dus de fundamentele weefsels van het lichaam en zij worden gemaakt uit ons voedsel. Dhatu’s verrichten functies onder de fijn afgestemde controle van de bio-energieën van het lichaam.

Lichaamskanalen (srota’s)

In de Ayurveda worden de kanalen waardoor voeding en afvalstoffen (ama) getransporteerd worden srota’s genoemd. Door de srota’s is het mogelijk om aanmaakstoffen van de dhatu’s te verspreiden, specifiek te transporteren voor een dhatu en te transformeren voor de aanmaak van een dhatu. Het is belangrijk dat de srota’s altijd open blijven staan. Als zij geblokkeerd raken, zal het metabolisme verstoord worden en dan raakt het lichaam uit balans.

De srota’s of nadi’s dienen voor vervoer van alles wat in het lichaam getransporteerd wordt. Het vervoer betreft stofwisselings-, assimilatie- en uitscheidingsprocessen. Er zijn allerlei soorten srota’s. Denk aan: het maagdarmkanaal, de luchtwegen, bloedvaten, gehoorgangen, zenuwbanen voor de reuk, oogzenuwen, etc. De srota’s worden vaak gedefinieerd als kanalen en kanaaltjes, maar vele ervan zijn als zodanig fysiek niet aantoonbaar.

Soms is het beter om te zeggen dat het de plaatsen zijn waar de ene dhatu in de andere overgaat, waar de voedingsstoffen worden aangevoerd en door enzymen en hormonen worden omgezet in voeding voor de volgende dhatu. Sommige kanalen komen overeen met de westerse fysiologie, andere met het Chinese meridianenconcept.

Ook de subtiele levensenergie wordt door srota’s vervoerd. En ook de chakra’s hebben hun eigen srota-systeem. Daar waar de srota’s dicht aan de oppervlakte komen, bevinden zich de marma’s (speciale energiepunten vergelijkbaar met accupunctuurpunten). Behandeling van de marma’s kan de stroom van energie stimuleren en blokkades in deze stroom opheffen.

Oude reinigingsmethode nu wereldwijd in de belangstelling

Met rust, reinheid en regelmaat in uw leven zorgt u voor deze balans. Goede voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijke pijlers in de Aurveda. Panchakarma is een zeer oude reinigingsmethode die uitvoerig beschreven is in de klassieke Ayurvedaboeken. Tot enkele decennia terug werd Panchakarma uitsluitend in Zuid-India gepraktiseerd en was het bijna vergeten door de rest van India. Door het enorme succes van deze traditionele behandelmethode trok het de aandacht van de medische wereld.

Panchakarma is weer geïntroduceerd in de Ayurvedascholen in de rest van India. Recentelijk, door de enorme belangstelling van de westerse landen voor Ayurveda, is Pancha karma nu ook te volgen in vele landen buiten India, waaronder in Nederland.

Panchakarma wordt vooraf gegaan door Purvakarma, wat letterlijk betekent ‘behandeling vooraf’.
Het doel van de voorbehandeling is om te zorgen dat afvalstoffen in het lichaam naar buiten worden gebracht. Deze voorbehandeling gaat in drie fasen:
– Door het opwekken van transpiratie;
– Door stimulatie van de weefsels door middel van oliemassages;
– Door stimulatie van de spijsvertering.

Verschil tussen Panchakarma en andere ‘detox’ kuren

Volgens de Ayurveda moet het lichaam gezien worden als een eenheid van samenwerkende principes (Vata, Pitta en Kapha), die op een fysiek niveau zich uiten als verschillende samenwerkende lichamelijke functies (b.v. ademhaling, spijsvertering, stofwisseling, etc.). Wanneer Vata, Pitta en Kapha als een eenheid met elkaar samenwerken dan is er sprake van een balans.

Men kent in de alternatieve geneeswijzen diverse reinigingsmethoden. Denk aan vasten, darmspoelingen, bloedzuiverende kruiden, etc., voor het corrigeren van specifieke lichamelijke processen. Deze correcties kunnen echter de eenheid van samenwerkende Vata, Pitta en Kapha nog meer verstoren waardoor de symptomen alleen maar verergeren.

Het voordeel van een kundig toegepaste en goed begeleide Panchakarma t.o.v. andere detox-programma’s is dat Panchakarma naast de reiniging ook een regulerende werking heeft op de Vata, Pitta en Kapha in het hele systeem inclusief de geest.

Een Ayurvedakuur geeft goede resultaten bij de behandeling van zeer uiteenlopende klachten, zoals spier- en gewrichtsklachten, chronische holte-ontstekingen, huidklachten, allergieën, astma, slapeloosheid, nervositeit, vermoeidheid, verstopping en andere maag-darmklachten en migraine.

Commentaar Natuurdiëtisten Nederland

De wens om (zorg-)aanbod af te stemmen op de unieke leefstijl en conditie van mensen komt terug in de toenemende aandacht voor meetsystemen die individuele parameters bijhouden. Dat varieert van stappentellers en bewegingssensoren tot apparaten die bloedparameters bijhouden. Het wordt wel samengevat onder de term Quantified Self.

In de reguliere geneeskunde is een duidelijke tendens waarneembaar naar een veel meer geïndividualiseerde benadering van gezondheid. Van wat men Common Medicine noemt naar Individualised Medicine/Personalised Medicine en ook een meer persoonlijke benadering met voedingsadviezen; van de algemene schijf van vijf adviezen naar Personalised Food/Individualised food adviezen.

Ayurveda beïnvloedt het metaboolprofielUitgangspunt van Personalised Food of Individualised Food is dat iedereen anders is en baat heeft bij voedsel dat aansluit bij hem of haar. ‘Aansluiten’ wil zeggen dat het de gezondheidsbehoefte van een individu op een bepaald moment ondersteunt of versterkt, afhankelijk van iemands constitutie, conditie, levensfase en levensstijl. Ieder mens heeft aldus een andere fysieke uitgangssituatie, die bovendien dynamisch is: niet op elk moment is dezelfde voeding nodig of gewenst.

Ayurveda is een ongeveer 5000 jaar oude gezondheidsleer die stamt uit India. In het oude Sanskriet betekent ‘Ayur’ leven en ‘Veda’ weten. Ayurveda stelt zich ten doel een harmonie te scheppen tussen lichaam en geest. Leefstijl, voeding, kruiden en natuurlijke geneesmiddelen vormen hierbij de sleutel. Gezond is men volgens de Ayurvedaleer, indien de geest en het lichaam zich in harmonie bevinden.

De Ayurveda werkt al 5000 jaar met (constitutie)adviezen: Personalised Medicine (kruiden) en Personalised Food, voedingsadviezen op maat voor de drie krachten (dosha’s) vata, pitta en kapha, ook wel de tri-dosha’s genoemd.

Panchakarma is binnen de Ayurveda de meest gebruikte therapievorm voor vrijwel alle ziekten. Het is een reinigings- en vitaliseringsmethode gericht op het herstellen en verlengen van de fysieke- en geestelijke gezondheid en het bewustzijn.

Ayurveda is gebaseerd op het herstel van de balans in biologische systemen. Het gaat nooit om alleen de target-receptor aanpak maar altijd om herstel van systemen in hun onderlinge samenhang.

Literatuur en links:

[1] Peterson CT, Lucas J et al. Identification of altered metabolomic profiles following a panchakarma-based ayurvedic intervention in healthy subjects: The Self-Directed Biological Transformation Initiative (SBTI). Sci Rep. 2016 Sep 9;6:32609
www.nature.com/articles/srep32609

[2] www.ayu.nl/nieuws/nieuws-over-wetenschappelijk-onderzoek/internationaal-journaal-in-ayurveda-research/

[3] www.ayu.nl/nieuws/nieuws-over-onderzoek/