skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Angstige en gedreven mensen gevoeliger voor IBS?

In 2007 verscheen er een artikel in de Gut Journal, dat onderzoek uitwees dat angstige en gedreven mensen gevoeliger zijn voor irritable bowel syndrome (IBS).Veel verteringssymptomen worden behalve door verkeerde voeding veroorzaakt door chronische stress en niet erkende emoties. De bijnierschors maakt bij spanning uit cholesterol cortisol aan. Cortisol noemt men soms het stresshormoon omdat het vrijkomt bij elke vorm van fysieke en/of psychologische stress. Het speelt een rol bij de vertering, het slaap-waakritme en bij het afweersysteem.

Chronische spanning geeft een hoog cortisol gehalte en dit heeft uitwerking op emoties door verlaging van noradrenaline in het limbisch systeem. Dit systeem controleert de emoties. Ontregeling daarvan leidt tot depressie, angst en malaise.

Verborgen emoties

Psychotherapeuten/psychiaters met een meer analytische achtergrond zien gemakkelijk de relatie tussen verborgen boosheid en ziekte. Zo zegt G. Schoenewolf “ Bijvoorbeeld boos worden op iemand is een uiting van de intense behoefte aan contact met diegene. De boosheid ontstaat pas omdat dat contact zó gefrustreerd raakt, dat het ergert en kwaad maakt.
Deze boosheid kan zich manifesteren in een reeks van emoties (jaloezie, angst, walging, schaamte, schuld etc.), gedragingen (o.a. ontevredenheid, misnoegdheid, onderdanigheid, onderdrukking, superioriteit, opoffering)”.

R.R. Greenson zegt erover ‘mensen die hun boosheid en agressie ontkennen zijn uiterst vatbaar voor psychosomatische ziekten, vooral die van het maag-darmstelsel.’ In de DSM IV is een specifieke categorie ingeruimd voor die klachten waarbij een vermoeden is dat de oorsprong van psychische aard is, de zogeheten somatoforme stoornissen. Hieronder vallen de somatisatiestoornis, de ongedifferentieerde somatoforme stoornis, conversiestoornis, pijnstoornis, hypochondrie, stoornis in de lichaamsbeleving (hieronder valt niét anorexia, dit valt onder de categorie Eetstoornissen) en de restgroep somatoforme stoornis NAO (Niet Anderszins Omschreven). Gastro-intestinale klachten komen nadrukkelijk in somatoforme stoornissen naar voren.

Herkennen en erkennen van gevoelens

De herkenning en erkenning van gevoelens van angst, ergernis, ontevredenheid, verveling, jaloezie, boosheid e.d. is belangrijk voor de gezondheid. Hoe graag velen het ook zouden willen: angstige en negatieve gevoelens kunnen niet zomaar afgeschaft worden. Ze kunnen verplaatst worden, er kan gedaan worden alsof ze niet bestaan, maar daarmee gaan ze nog niet weg. O.a. het maag-/darmstelsel is gevoelig voor niet erkende angst(en) en onverwerkte negatieve gevoelens. Boosheid kan tot schade leiden wanneer het niet (h)erkend wordt en dan ongemerkt omgezet wordt in een destructieve actie (bijv. hoofdpijn, gastro-intestinale klachten e.d.).Angstige en gedreven mensen gevoeliger voor IBS?

Ziek worden door heftige emoties

Dit gebeurt omdat onbewuste en niet geuite emoties als onkruid woekert en uitgroeit tot steeds meer primitievere manieren om zich te ontladen. Wat bijvoorbeeld begint als een ongeuite ontevredenheid kan zo uitgroeien en veel ergere vormen aannemen. Een deel van deze ontlading zal zich naar buiten richten, bijvoorbeeld in onaangenaam, onaangepast of onacceptabel gedrag en een deel zal zich naar binnen keren. Het is dit laatste deel dat zich gemakkelijk kan omzetten in ziekte. Bij de een vervormt het zich tot anst, een ander wordt perfectionistisch, een derde ontwikkelt een maagzweer, IBS, etc. Ontladingen kunnen zich melden als ‘buikkrampen’.

Angstige en gedreven mensen gevoeliger voor IBS?Tessa Gottschal

Bron:

BMJ Specialty journals; 25 februari 2007The cognitive behavioural model of irritable bowel syndrome — A prospective investigation of patients with gastro-enteritis.

Overly anxious and driven people are susceptible to irritable bowel syndrome, usually known as IBS, indicates research published ahead of print in the journal Gut. The researchers studied 620 people who had confirmed gastro-enteritis caused by a bacterial infection. None had had IBS before, or indeed any serious bowel disorder. Each participant completed a detailed questionnaire when their infection was confirmed. This included questions about mood, perceived stress levels, perfectionism and illness beliefs and behaviours.

They were then monitored three and six months later to see whether they had developed the typical symptoms of IBS, which include diarrhoea and/or constipation, abdominal pain and bloating. In all, 49 people had IBS at both time points. Women were more than twice as likely to have IBS as the men.
Those with IBS were significantly more likely to have reported high levels of stress and anxiety and psychosomatic symptoms than those who did not develop the condition.

They were also significantly more likely to be “driven,” carrying on regardless until they were forced to rest – a pattern of behaviour which only worsens and prolongs the condition, say the authors. Although not likely to be depressed, those with IBS were more likely to take a pessimistic view of illness. IBS affects between 10 and 15% of adults in industrialised countries, but its exact cause is unknown.
“Gastroenteritis may trigger the symptoms, but cognitions, behaviour and emotions may help to prolong and maintain them over time,” conclude the authors, who suggest that cognitive behavioural therapy may be an effective treatment.

Boek; Ik ben van gisteren van Tessa Gottschal

Angstige en gedreven mensen gevoeliger voor IBS?

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen