skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Allochtone vrouwen en baby’s met vitamine D tekort

Het gaat vooral om vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst, blijkt uit een onderzoek van artsen van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. 5% Van alle autochtone zwangere vrouwen heeft een vitamine D tekort. Aldus de Volkskrant van zaterdag 4 maart 2006.

Ernstige tekorten

De Amersfoortse artsen hebben tussen april 2004 en april 2005 700 zwangere vrouwen onderzocht. Driekwart van de allochtone vrouwen had een vitamine D tekort, meer dan de helft zelfs ernstig. Bij autochtone vrouwen was dat respectievelijk 14 en 5 procent. Ook de pasgeborenen hadden vergelijkbare tekorten. De artsen wijten het tekort aan te weinig buiten in de zon zitten en de invloed van klederdracht. Allochtone vrouwen lopen vaak bedekt buiten rond. Door hun donkere huidskleur maakt hun huid bovendien ook minder vitamine D aan dan de lichte huid van autochtone vrouwen.

Bij de baby’s geeft het vitamine D tekort op langere termijn een verhoogd risico op bepaalde vormen van kanker en auto-immuunziekten, zoals MS, reuma en diabetes type 1. Bij de vrouwen zelf leidt een tekort aan D tot een groter risico op botontkalking en vermoeidheid en spierpijn in het bekkengebied en de bovenbenen. Aldus de Amersfoortse artsen in hun publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 4 maart 2006.

Commentaar van de NDN

Vitamine D tekort bij baby’s kan ook leiden tot rachitis, ook wel Engelse ziekte genoemd, met scheefgroei van botten in de benen. Onze vitamine D behoefte wordt voor een klein deel gedekt door het eten van vitamine D-rijke voedingsmiddelen, zoals roomboter, volle melkproducten, kaas en vlees. De grootste hoeveelheid vitamine D krijgen we binnen via de aanmaak in onze huid onder invloed van zonlicht. Mensen die verder dan de 40ste breedtegraad van de evenaar wonen -dat zijn alle Nederlanders- hebben in de winter nauwelijks productie van vitamine D in de huid. Daarbij is de behoefte aan vitamine D verhoogd bij zwangeren, zogenden, kinderen tot 6 jaar en ouderen boven de 50 jaar.

Daarom raadt de Nederlandse Voedingsraad deze groepen aan om naast hun voeding nog 400 I.E. vitamine D te gebruiken en bij kinderen t/m 3 jaar een dosering van 200-400 I.E. afhankelijk van huidskleur, wel/niet borstvoeding en regelmatig naar buiten. Flesvoeding en opvolgmelk zijn in Nederland verrijkt met vitamine D. Baby’s en kinderen die 500 ml van deze melkproducten gebruiken, krijgen daarmee voldoende vitamine D naar binnen.

Verder is er op dit moment een wetenschappelijke discussie gaande over de aanbevolen inname van vitamine D. Veel specialisten op dit gebied zeggen dat de huidige norm (veel) te laag is. Een recente studie adviseert dat de hoeveelheid vitamine D in het bloed minimaal 80 nanomol dient te bedragen om een optimale opname van calcium en optimale omzetting van vitamine D in de actieve vorm te garanderen. Volgens dit nieuwe advies komen tekorten aan vitamine D daarmee voor bij een groot deel van de Nederlandse bevolking, dus niet alleen bij allochtone zwangeren en hun baby’s.

Bloedonderzoek

U kunt via uw arts een bloedonderzoek aanvragen voor het bepalen van uw vitamine D-status.

Literatuur en links:

Ernstige vitamine D deficiëntie bij ruim de helft van niet-westerse allochtone zwangeren en hun pasgeborenen;Wielders J.P.M. e.a.;NTvG 2006;150(9);blz 459-499;2006 Lees verder op de website van het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde

Vitamine D intake and incidence of multiple sclerosis; Munger K.L. e.a.;Neurology 2004;62:blz 60-65

Is vitamine D deficiency a risk factor for prostate cancer?;Schwarz GG;Anticancer Research 1990;10: blz 1307-1311

Prostate cancer and prediagnostic levels of serum vitamin D metabolites;Braun M.M. e.a.;Cancer Causes Control 1995;6: blz 235-239

Sunlight and vitamine D for bone health and prevention of auto-immune diseases, cancers, and cardiovascular disease; Holick M.F.; Am. J. Clinical Nutrition 2004;80; blz 1678-1688

Dietary Reference Intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamine D and fluoride; Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academy Press 1999. Lees meer op hun website.