skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

ADHD: ‘beeldscherm syndroom’?

Tegenwoordig krijgen veel kinderen met één of andere concentratiestoornis al gauw het etiket ADHD. Met als snelle oplossing, het toedienen van Ritalin of een ander psychofarmaceutisch middel. Onterecht stelt Dr. Dunckley vast na een grondig onderzoek met honderden kinderen en jong volwassenen, die hij blootstelde aan videospelletjes en andere elektronische vermaak zoals internet en televisie. Biedt een goede voedingsstatus genoeg bescherming?

Dagelijkse langdurige game- en andere beeldschermtijd kunnen wel degelijk leiden tot functionele en structurele veranderingen in de hersenen van kinderen en tieners (1).

Zo stelt men voornamelijk schade vast in de frontale kwab, waardoor dit gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling op het vlak van plannen en organiseren. Ook empathisch vermogen, concentratievermogen, zenuwstelsel en cognitief vermogen kunnen sterk negatief beïnvloed worden door dit ‘beeldscherm syndroom’.

Tot slot gaat gamen gepaard met een dopamine- afgifte en verlaging van de dopaminereceptoren en dopaminetransporters, waardoor kinderen hunkeren naar nog meer en afhankelijk worden van hun dagelijkse portie tijd die ze doorbrengen aan het spelen van videospelletjes (game – en/of internetverslaving).

Het advies van Dr. Dunckley is dan ook duidelijk: onderbreek het kijken naar elektronische schermen 3 tot 4 weken en de ouder ondervindt zelf de positieve evolutie van zijn kind.

Dit ‘schermvasten’ zal zich uiten in:
– een betere gehoorzaamheid en luisterbereidheid van het kind
– huiswerk doen zonder drama en tranen
– verbetering op vlak van reken- en leesoefeningen
– toename van concentratievermogen
– een betere slaap en uitgeruster zijn
– opgewekter zijn, minder frustraties en agressie vertonen

Mogelijke verklaring voor ontstaan ADHD

De biochemische karakteristiek en de activiteit van het enzym acetylcholinesterase, dat belangrijk is voor een goede werking van het centraal zenuwstelsel, verandert structureel onder invloed van radiofrequente straling zoals van een mobiele telefoon.

Prikkelingen van de zenuwen worden hierdoor onvoldoende afgeremd. Men krijgt dan gevoelsstoornissen en natuurlijk ook stoornissen in de werking van hersenen.

Dat heeft experimenteel onderzoek van M. Barteri, A. Pala en S. Rotella van de Università Degli Studi di Roma in Rome, Italië, aangetoond. Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van een gewone, commercieel verkrijgbare mobiele telefoon om de alledaagse werkelijkheid van de blootstelling zo goed mogelijk te benaderen.

Het experiment leverde verrassende resultaten op, omdat de bestraalde enzymen vergeleken werden met een onbestraald deel van dezelfde oplossing. Met de resultaten van dit onderzoek, zou het ontstaan van ADHD verklaard kunnen worden en ook de recente gigantische stijging van het aantal ADHD/ADD kinderen.

Die stijging houdt namelijk gelijke trend met de toename van draadloze apparatuur zoals smartphones en tablets.

Effect straling GSM lijkt op effect pesticiden

Een gezamenlijk onderzoek van VS- en Sovjetonderzoekers, constateerde dat bij gebruikmaking van microgolven van 2,45 GHz, inhibitie van cholinesterase in het bloed van ratten te meten was. De ratten werden drie maanden lang, zeven uur per dag bestraald. GSM-’s maken ook gebruik van 2,45 GHz, evenals de magnetron.

Dit onderzoek (2) bevestigt eerdere verslagen van Sovjet onderzoeken naar niet-thermische effecten op de gezondheid door radiofrequente straling. Eerder onderzoek in de Sovjet Unie in de 60-er en 70-er jaren, naar gezondheidseffecten van radiofrequente straling wees uit dat blootstelling aan gepulste straling, zoals die gebruikt wordt bij draadloze apparatuur, effecten kon hebben die leken op wat giffen, zoals chemicaliën en zware metalen veroorzaken.

Een consistent resultaat van de Sovjet research was dat als mensen en dieren blootgesteld worden aan radiogolven of microgolven, deze straling de cholinesterase remt, wat leidt tot een overmaat aan acetylcholine. Dit geeft hetzelfde effect als het absorberen van pesticiden.

Straling van beeldscherm, muis of toetsenbord

Mensen die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling kunnen klachten krijgen door draadloze systemen omdat deze radiografisch werken. De straling van de zender in een draadloze muis of toetsenbord is vaak sterker dan die van een toetsenbord aan een kabel of een muis aan een kabel.

De afstand tot het scherm van een laptop is te vergroten door een toetsenbord en muis met een kabel aan de laptop vast te maken. Hoe verder deze verwijderd is van apparatuur, hoe minder straling men opdoet.

Zorg ervoor dat computer en randapparatuur altijd op een geaard stopcontact is aangesloten. Dat scheelt echt heel veel in de hoeveelheid elektromagnetische straling die wordt uitgezonden door de apparatuur. Gebruik de computer of laptop uitsluitend bekabeld. Draadloze apparatuur is wel makkelijk te verplaatsen maar levert ook vele malen hogere dosis straling op dan bekabelde.

Blauw licht

Het blauwe licht dat mobieltjes, laptops en tablets afgeven, verstoort de aanmaak van melatonine waardoor men slecht gaat slapen. Ook kunnen hormonen door het blauwe licht het voedsel niet op de juiste manier omzetten in energie waardoor men in gewicht toe kan nemen.
Het beste is dus om de genoemde apparaten niet op de slaapkamer te hebben en deze ook ’s nachts daar niet op te laden. Overigens zijn er ook gratis programma’s beschikbaar die het blauwe licht uitfilteren.

F.Lux is een uitkomst voor de hardcore beeldschermplakkers die ’s avonds bovengemiddeld lang naar een verlicht scherm turen. Dat past het scherm aan het daglicht aan. Als de zon ondergaat filtert het automatisch het blauwe licht uit, bij zonsopkomst wordt het weer ingeschakeld.

Een tablet kan uitsluitend via WiFi gebruik maken van internet. Het stralings-piekvermogen van een tablet is vele malen hoger dan dat van een mobiele telefoon. Zet de tablet als u er spelletjes op speelt, op de vliegtuigstand. Dat geeft een forse reductie van de uitgezonden straling. Daarmee voorkomt u dat u of uw kind elke 4 seconden aan een gepulst signaal wordt blootgesteld.

Beeldschermen en oogkwalen

Kinderen moeten steeds vaker aan een bril doordat zij steeds meer kijken naar tablets en smartphones. Dat blijkt uit langdurig onderzoek onder ruim 5000 kinderen, waarvan de zwaarste tabletgebruikers significant slechtere ogen hebben.
In het onderzoek (3) werden ruim 5000 kinderen 6 jaar lang gevolgd vanaf hun geboorte. Er werd vooral gekeken naar hoe de kinderen hun tijd besteedden op tablets en smartphones. De kinderen die dagelijks meer dan 2 uur achter een beeldscherm zitten, zijn vaker bijziend.

Bijziendheid komt meer voor dan vroeger en de oogafwijking is ook sterker dan vijftig jaar geleden.
Ten gevolge van bijziendheid een brilletje dragen lijkt niet zo erg, maar als je al jong op -6 zit, kan dat ernstige gevolgen hebben op latere leeftijd. Dan krijgt één op de drie mensen te maken met slechtziendheid. Dat betekent dat ze niet meer kunnen lezen of zelfs blind kunnen worden.

De ogen van kinderen blijven in de eerste levensjaren gewoon groeien. Wanneer een kind lang naar een beeldscherm kijkt, moeten de ogen vaker bijstellen. Daardoor groeien de ogen op zo’n manier, dat kinderen al op jonge leeftijd bijziend worden en steeds meer moeite hebben met lezen op lange afstand, bijvoorbeeld in de klas.

Tijdsbesteding; minder buiten spelen vergroot risico op bijziendheid

Volgens de onderzoekers is de tijdsbesteding van kinderen de grootste oorzaak van het probleem. Kinderen spelen steeds minder buiten, en gebruiken vaker technologie om spelletjes te spelen of om te lezen.

De onderzoekers zagen ook dat bijziende kinderen gemiddeld langer achter een computer zaten, en dat zij veel minder lang buiten speelden dan niet-bijziende kinderen. Bijziende kinderen gebruikten gemiddeld 45 minuten per dag een computer (tegenover 33 minuten voor niet-bijzienden), en speelden ruim 40 minuten minder buiten.

In daglicht maakt het oog de stof dopamine aan, dat de schadelijke groei van het oog stopt. Buiten spelen bevordert ook de aanmaak van vitamine D, wat een gunstige werking heeft op het voorkómen van bijziendheid.

De wetenschappers raden aan om maximaal 30 minuten per dag gebruik te maken van een tablet of smartphone. Daarbij zouden kinderen ook minimaal 30 centimeter afstand moeten houden van het scherm.

Commentaar NDN

Wat er achter de beeldschermen aan soort voeding naar binnen wordt gewerkt, is minstens zo belangrijk. De laatste decennia is het eten van tarwe, soja en zuivelproducten fors toegenomen. Deze voedingsmiddelen bevatten exorfinen, dit zijn morfine-achtige eiwitten uit gluten, zuivel, soja en spinazie. Het woord ‘exorfine’ is de combinatie van ‘exogene’ (lichaamsvreemde) ‘morfine’.

Exorfinen zijn opiaatachtige voedingsstoffen die de werking van de lichaamseigen endorfine afremt, met als gevolg dat de vrijgave van dopamine en serotonine wordt geblokkeerd.

Glutenhoudende levensmiddelen zoals brood, pasta en pizza remmen de opname van zink. Zink is nodig bij de werking van meer dan 300 enzymen. Enzymen die onder meer instaan voor de aanmaak van neurotransmitters, beschermen tegen exorfinen en tevens nodig zijn bij allerlei ontgiftingsprocessen. Bij kinderen met ADHD die een exorfinen-vrij dieet volgde normaliseerde de hersenactiviteit (5, 6).

Zink speelt dus een belangrijke rol bij het reguleren van diverse processen (7, 8, 9, 10), maar ook nog bij de neurotransmitters zoals dopamine. Dopamine is een stofje in de hersenen dat onder meer een rol speelt bij actiebereidheid, alertheid en daadkracht. Op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheden moet dopamine zijn werk doen, dus niet teveel en niet te weinig.

Studies tonen aan dat kinderen met ADHD en laag normale zinkwaarden positieve gedragsveranderingen laten zien wanneer ze zink aanvulling gebruiken. Hierbij speelt de dopamine-transporter een speciale rol (11, 12, 13). Zink blijkt betrokken te zijn bij de natuurlijke regulatie van de dopamine-transporter.

Daarnaast is zink ook een indicatie bij bloedsuikerproblemen, die ook vaak gezien worden bij kinderen met ADHD. Om de diverse metabolische functies optimaal te laten verlopen, heeft zink een aantal synergisten nodig.

De synergisten vitamine A (ook bij de omzetting van betacaroteen naar vitamine A is zink nodig) en C zijn essentieel voor het effect op het immuunsysteem, en de B-vitaminen, chroom en vanadium voor de glucosehuishouding. Zink tekort komt zelden alleen voor. Vaak zijn er meerdere mineralen en vitaminen tekorten in het spel.

Zink is een cofactor voor het enzym delta-6-desaturase dat betrokken is bij de synthese van vetzuren die zeer belangrijk zijn voor de celmembranen, dus ook die van de hersencellen. Uit het bovenstaande blijkt dat onderzoeken in volbloed op diverse nutriënten raadzaam is om te doen.

Door de voedingsstatus te meten in het bloed is er toch meer inzicht te verkrijgen of het dieet geschikt genoeg is om beter bestand te zijn tegen straling. Aangetoonde tekorten dienen dan op maat gesuppleerd (14, 15, 16) te worden.

Elektro Magnetische Velden
Marijke Verstege

Voedings- en laboratorium zelftesten

Laboratoriumtesten urine bloed ontlasting en speekseltesten Wij werken samen met de grote Duitse fabrikant van laboratoriumtesten Medivere. Medivere levert laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd.

Op onze pagina over voedings- en laboratoriumtesten kunt u alle hierbovengenoemde Medivere testen bekijken en zelf bestellen.

Literatuur en links:

Meer informatie over ADHA en voeding kunt u op deze site lezen:
Is ADHD een allergisch probleem?
ADHD en (op)voeding
Eliminatiedieet & ADHD
Voeding en ADHD
Exorfinen en ADHD

Referenties:
(1) Gray Matters: Too Much Screen Time Damages the Brain www.psychologytoday.com/blog/mental-wealth/201402/gray-matters-too-much-screen-time-damages-the-brain
(2) Effect straling GSM lijkt op effect pesticiden: www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/478/radiofrequente_straling_imiteert_pesticiden_verlaagt_cholinesterase
(3) Beeldschermen en oogkwalen (4) www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/9143/kinderen_moeten_steeds_vaker_bril_door_overmatig_tablet-gebruik
(5) Topographic mapping of brain electrical activity in children with food-induced attention deficit hyperkinetic disorder.www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9243241
(6) Sinn N. Nutritional and dietary influeces on attention deficit hyperactivity disorder. Nutr Rev.2008 Oct;66(10):558-68.
(7) Arnold LE, DiSilvestro RA. Zinc in attention-deficit/hyperactivity disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2005 Aug;15(4):619-27.
(8) Yorbik O, Ozdag MF, Olgun A, et al. Potential effects of zinc on information processing in boys with attention deficit hyperactivity disorder. Prog Neuropsychofarmacol Biol Psychiatry. 2008 Apr 1;32(3):662-7.
(9) Urković K, Dovhanj J, Curcović M, et al. The role of zinc in the treatment of hyperactivity disorder in children. Acta Med Croatica. 2009 Oct;63(4):307-13.
(10) Digirolamo AM, Ramirez-Zea M. Role of zinc in maternal and child mental health. Am J Clin Nutr. 2009 Mar;89(3):940S-945S.
(11) Krause J. SPECT and PET of the dopamine transporter in attention-deficit/hyperactivity disorder. Expert Rev Neurother. 2008 Apr;8(4):611-25.
(12) Szobot CM, Shih MC, Schaefer T, et al. Methylphenidate SAT binding in adolescents with Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder comorbid with Substance Use Disorder-a single photon emission computed tomography with [Tc(99m)]TRODAT-1 study. Neuroimage. 2008 Apr 15;40(3):1195-201.
(13) Pifl C, Wolf A, Rebernik P, et al. Zinc regulates the dopamine transporter in a membrane potential and chloride dependent manner. Neuropharmacology. 2009 Feb;6(2):531-40.
(14) Akhondzadeh S, Mohammadi MR, Khademi M. Zinc sulfate as an adjunct to methylphenidate for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children: a double blind and randomized trial [ISRCTN64132371]. BMC Psychiatry. 2004 Apr 8;4:9.
(15) Bilici M, Yildirim F, Kandil S, et al. Double –blind, placebo-controlled study of zinc sulfate in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004 Jan;28(1):181-90.
(16) Rucklidge JJ, Johnstone J, Kaplan BJ. Nutrient supplementation approaches in the treatment of ADHD. Expert rev. Neurother. 2009. Apr;9(4):461-76.