skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Voeding bij ADHD kinderen

Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt een eliminatiedieet een positief effect te hebben op het gedrag bij kinderen met ADHD. 73% van ouders van kinderen die een dieet volgen signaleren verbeteringen. Dit is 0% bij de controlegroep zonder dieet.

Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt een eliminatiedieet een positief effect te hebben op het gedrag bij kinderen met ADHD. De dieetstudie betrof 27 kinderen bij wie ADHD was vastgesteld volgens de DSM-IV criteria (criterialijst die men gebruikt om ADHD vast te stellen). De gemiddelde leeftijd van hen was 6 jaar.

De eerste twee weken van de onderzoeksperiode aten de kinderen zoals ze gewend waren en daarna werden ze in twee willekeurige groepen verdeeld. 15 Van hen kregen 5 weken een individueel vastgesteld en zorgvuldig begeleid eliminatiedieet. Dit dieet bestond uit rijst, kalkoen, lamsvlees, groente, fruit, margarine, plantaardige olie, thee, perensap en water. De overige 12 kinderen vormden de controlegroep en hielden hun normale voedingspatroon aan.

Zowel ouders als leerkrachten beoordeelden het gedrag van de kinderen aan de hand van de ingekorte 10 items Conners Scale en de ADHD-DSM-IV Rating Scale. Deze procedure werd gedaan bij aanvang van het onderzoek, na de periode van hun gewone voedingspakket en na de periode van het eliminatiedieet.

Dieet geeft minder ADHD

Het volgen van het eliminatiedieet leidt tot duidelijke gedragsverbeteringen. 73% Van ouders van kinderen die een dieet volgen signaleren verbeteringen volgens ouders en leerkrachten. Dit is 0% bij de controlegroep zonder dieet! Ook lieten de dieetkinderen sterk verbeterde scores op de ADHD Rating Scale zien en vertoonden ze opvallend minder opstandig gedrag vergeleken met de controlegroep.

Commentaar NDN

Met ingang van 2008 is in het voortgezet onderwijs in Engeland (mede ook door inspanningen van Jemie Oliver en de boeken en tv-uitzendingen van Patrick Holford) koken een verplicht vak geworden. Er bestonden al kookcursussen op 80% van de scholen, maar deelname was niet verplicht. Het betreft een anti-obesitas campagne, maar zal vermoedelijk ook positieve effecten kunnen hebben op het gedrag van kinderen, mits er nog zorgvuldiger met de menu’s wordt omgegaan.

Literatuur en links:

Referentie:

1. Pelsser LM, eet al. A randomised controlled trial into the effects of food on ADHD. Eur Child Adolesc Psychiatry 2008 Apr 21.

2. Zie de site van Patrick Holford; www.foodforthebrain.org

3. Optimum nutrition for your child. Zie www.patrickholfdord.com

4. En zie de site van Gillian Mc Keith: www.gillianmckeith.info

5. Zie ook het boek Ze zijn wat je ze te eten geeft op deze site.