skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Rauwe melk: gezonder dan gedacht

Vandaag verdedigt Suzanne Abbring haar onderzoek, uitgevoerd in het kader van een promotie aan de Universiteit Utrecht. Voor het eerst is er een doctoraal onderzoek helemaal gewijd aan rauwe melk. In reeds gepubliceerde artikelen laat zij zien, dat op het moment dat melk verhit is, de allergeniteit opgeroepen wordt.

Voorafgaand aan de promotie heeft de afdeling Immunofarmacologie een besloten symposium georganiseerd met verschillende leidende onderzoekers uit Europa met betrekking tot de afweermechanismen bij allergie en de betekenis van rauwe melk hierbij. Verheugend is dat het onderzoek in Utrecht de komende jaren verder wordt verdiept en uitgebreid richting rauw gefermenteerde producten, zoals kefir.

Verhitting rauwe melk lokt allergie uit

Verhitting leidt dus tot het uitlokken van een allergische reactie. Dit geldt zowel voor rauwe volle melk, rauwe ontroomde melk als ook de zoete rauwe wei-fractie. De wei-fractie is dan nog steeds complex qua samenstelling en bevat vele hittegevoelige eiwitten, die of denatureren of hun functionaliteit verliezen. Dit is onder meer het geval bij wei-eiwitten die het immuunsysteem ondersteunen.

Abbring gebruikte hiervoor muizenmodellen voor astma en allergie (2,3). Bijzonder is verder dat het muizenonderzoek voortbouwt op Duits onderzoek onder jonge kinderen, die leden aan meerdere allergieën . Ook deze kinderen konden alleen rauwe melk verdragen, niet melk die gepasteuriseerd en gehomogeniseerd was.zuivel_Tessa Gottschal

Houtgebruik bij melkverwerking

Op 24 en 25 oktober heeft in Valencia (Spanje) een congres plaatsgevonden rondom het thema rauwe melk en rauwmelkse kaasproductie. Georganiseerd door de Europese groep van boerderijzuivelbereiders (Netwerk FACE = Farmhouse and Artisinal Cheesemakers in Europe) werden inleidingen verzorgd rondom het thema productveiligheid en de impact van rauwe melk en rauwmelkse kaas op de humane gezondheid.

Interessant was de bijdrage van Dr. Lucca Settani, die voor wat betreft de Siciliaanse kaasbereiding kon aantonen, dat het gebruik van houten kaastobbes geen enkele aanleiding geeft tot vervuiling van de kaas met ongewenste, zoönotische bacteriën. De biofilm op het houten oppervlak fungeert namelijk als een bron van melkzuurvergistende bacteriën, een praktijk die vroeger ook in Nederland gebruikt werd. Toen maakten ook de Nederlandse boerinnen hun Goudse boerenkaas nog twee keer per dag in enkelwandige houten tobbes.

Gerefereerd werd ook aan een ander gebruik van hout bij de melkverwerking, zoals de kaasplanken waarop de kaas rijpt en waarvan men bij nader onderzoek geen aanleiding ziet om dit vanuit hygiëne-oogpunt te vervangen door plastic of roestvrij staal. Hout ademt en is in contact met de melk en de kaas, RVS en plastic niet.

Beschermend principe

In verschillende Europese landen loopt de PARSIFAL- studie (5). Hierin worden kinderen die op de boerderij met melkvee zijn groot geworden, vergeleken met hun leeftijdsgenoten uit het dorp, die niet op de boerderij opgroeiden.

Emeritus hoogleraar Dominique Vuitton gaf een overzicht van de resultaten en benadrukte meermaals, dat aangetoond is dat de consumptie van rauwe melk een onafhankelijk effect is, niet alleen in het voorkómen van astma en allergie, maar ook in verschillende infecties in neus-, keel- en oorgebied. Dit geldt voor alle kinderen, onafhankelijk van of zij van de boerderij komen of in een dorp zijn opgegroeid zonder contact met boerderijvuil en dieren. Vuitton gaat uit van een algemeen beschermend principe in of door rauwe melk, dat niet door specifieke bacteriën wordt veroorzaakt.

In 2020 zullen de kinderen van de destijds meer dan 1000 aan het onderzoek deelnemende, zwangere vrouwen, in hun 17e levensjaar worden onderzocht. Deze langjarige cohort-studie in de Franse Comté-regio levert zeer interessante inzichten op over de positieve effecten van rauwe melk op de gezondheid van jonge mensen.

Rauwmelkse producten goed voor darmmicrobioom

Rauwe melk: gezonder dan gedachtDr. Maria Carmen Collado werkt in Valencia, waar zij onderzoek (6) doet naar de eerste levensfase van jonge kinderen. Aan de hand van poeponderzoek (darmmicrobioom) wordt duidelijk hoe uniek de relatie van moeder en baby is en hoe belangrijk borstvoeding is voor de opbouw van een rijke darmflora.

De teruggang van de diversiteit van de darmflora is een negatief bijkomend effect van de westerse leefstijl. Jonge kinderen, maar ook de zwangere moeders komen te weinig in aanraking met voldoende bacteriën. Ook keizersneden en frequent antibioticagebruik zijn een nekslag voor een gezonde start in het leven. Zeker als dit dan ook nog gevolgd wordt door het gebruik van poedermelk in plaats van moedermelk.

Meer onderzoek nodig

Belangrijke afsluiting van de conferentie was de gezamenlijke oproep van zowel de aanwezige boeren/kaasmakers als de onderzoekers om zo snel mogelijk een goede risico-batenanalyse en kosten-batenanalyse te verrichten rondom de consumptie van rauwe melk en rauwmelkse producten.

Belangrijk is verder dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de positieve effecten van rauwe melkconsumptie, aangezien de literatuur overstelpt is met waarschuwingen over de gevaren van rauwe melk.

In allerlei landen wordt daardoor de consumptie van rauwe melk verder belemmerd, terwijl onderzoek meer en meer laat zien, dat er grote voordelen te behalen zijn in de preventie van astma en allergieën in de wereld (en de daarmee samenhangende gezondheidskosten). Ook de risico’s van consumptie van hygiënisch gewonnen rauwe melk en rauwmelkse producten, zoals kefir en boerenkaas, blijken zeer gering te zijn.

Elektro Magnetische Velden

 

 

 

 

Marijke Verstege

 

Rauwe melk: gezonder dan gedacht

 

Wij zijn ook te vinden op www.ensie.nl  

Bronnen

[1] https://www.milkandhealth.com/2019/11/10/promotie-uu-rauwe-melk/
[2] https://www.milkandhealth.com/2017/08/28/astma-muisjes-zijn-blij-met-rauwe-melk/
[3] https://www.milkandhealth.com/2019/04/09/mensjes-en-muisjes-zijn-allergisch-voor-verhitte-melk-niet-rauwe-melk/
[4] https://www.milkandhealth.com/2019/10/27/conferentie-rauwe-melk-valencia-2019/
[5] https://www.milkandhealth.com/2016/06/07/boerderijkinderen-op-kleinschalige-bedrijven/
[6] https://www.milkandhealth.com/2019/02/05/hoe-start-een-gezonde-darmflora/
[7] Abbring S., Hols G., Garssen J. et al. (2019). Raw cow’s milk consumption and allergic diseases – the potential role of bioactive whey proteins. Eur. J. Pharmacol. 843: 55-65.
[8] Abbring S., Kusche D., Roos T.C. et al. (2019). Milk processing increases the allergenicity of cow’s milk – preclinical evidence supported by a human proof-of-concept provocation pilot. Clin. Exp. Allergy 49: 1013-1025.
[9] Abbring S., Ryan J.T., Diks M.A. et al. (2019). Suppression of food allergic symptoms by raw cow’s milk in mice is retained after skimming but abolished after heating the milk – a promising contribution of alkaline phosphatase. Nutrients 11: E1499, 1-18.
[10] Abbring S., Verheijden K.A., Diks M.A. et al. (2017). Raw cow’s milk prevents the development of airway inflammation in a murine house dust mite-induced asthma model. Front. Immunol. 8: 1045, 1-10.
[11] Abbring S., Wolf J., Ayechu-Muruzabal V. et al. (2019). Raw cow’s milk reduces allergic symptoms in a murine model for food allergy – a potential role for epigenetic modifications. Nutrients 11: E1721, 1-15.
[12] Loss G., Apprich S., Waser M. et al. (2011). The protective effect of farm milk consumption on childhood asthma and atopy: the GABRIELA study. J. Allergy Clin. Immunol. 128: 766-773.
[13] Loss G., Bitter S., Wohlgensinger J. et al. (2012). Prenatal and early-life exposures alter expression of innate immunity genes: the PASTURE cohort study. J. Allergy Clin. Immunol. 130: 523-530.
[14] Loss G., Depner M., Ulfman L.H. et al. (2015). Consumption of unprocessed cow’s milk protects infants from common respiratory infections. J. Allergy Clin. Immunol. 135: 56-62.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen