Ga naar hoofdinhoud
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Leidt autisme tot afwijkend darmmicrobioom?

Tot nu toe ging men er van uit dat een afwijkend darmmicrobioom mogelijk de oorzaak is van autismesymptomen. Een recent onderzoek doet echter vermoeden dat kieskeurig eten hierbij een belangrijke rol speelt.

Leidt autisme tot afwijkend darmmicrobioom?Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn vaak kieskeurige eters. Door hun sensorische gevoeligheid reageren ze sterk op de geur, de smaak en andere kenmerken van voedsel. Dit bepaalt hun eetgewoontes en van daaruit of ze een tekort of teveel van sommige voedingsstoffen binnenkrijgen.

Vaak hebben ze daardoor ook gastro-intestinale problemen en een afwijkende samenstelling van de darmmicrobiota. Volgens onderzoek uit het verleden zou de afwijkende darmmicrobiota mogelijk de oorzaak zijn van de autismesymptomen.

Nieuw inzicht

Leidt autisme tot afwijkend darmmicrobioom?

De resultaten van een onlangs verschenen studie, gepubliceerd in Cell [1], doen echter vermoeden dat het wellicht net andersom is en de verschillen in het darmmicrobioom die geassocieerd zijn met autisme, juist het gevolg zijn van het kieskeurige eten van de ASS-ers.

De onderzoekers analyseerden poepmonsters van in totaal 247 kinderen in de leeftijd van 2 tot 17 jaar. Van de verzamelde monsters waren er 99 van kinderen met de diagnose ASS, 51 van gepaarde niet-gediagnosticeerde broers en zussen, en 97 van niet-verwante, niet-gediagnosticeerde kinderen. De gegevens van de proefpersonen waren afkomstig van de Australian Autism Biobank en het Queensland Twin Adolescent Brain Project. Omdat het darmmicrobioom sterk wordt beïnvloed door omgevingsfactoren, werd in deze studie gebruik gemaakt van twee controlegroepen.

Andere onderzoeksmethode

In plaats van naar korte genetische streepjescodes (zoals bij 16S-analyse, een methode om de bacteriën in het monster te identificeren) keken de onderzoekers naar het volledige genoom van microbiële soorten. Op deze manier wordt namelijk ook informatie op genniveau verkregen en ontstaat er een nauwkeuriger weergave van de samenstelling van het darmmicrobioom dan via de 16S-analyse.

Associatie autisme en voedingspatroon

Leidt autisme tot afwijkend darmmicrobioom?De onderzoekers vonden beperkt bewijs voor een directe associatie van autisme met het darmmicrobioom. Daarnaast vonden ze echter wel een zeer significante associatie van autisme met voeding. Een autisme-diagnose bleek geassocieerd met een minder divers voedingspatroon en een slechtere voedingskwaliteit. Bovendien bleek er ook een relatie te bestaan tussen de mate van gemeten autistische kenmerken en in hoeverre er sprake was van een minder divers voedingspatroon. Het gaat hierbij om autistische kenmerken zoals beperkte interesses, problemen met sociale communicatie, sensorische gevoeligheid, impulsiviteit, compulsiviteit en repetitief gedrag, en genetische aanleg voor ASS.

Het lijkt er dus op dat het hebben van autisme leidt tot beperkte voedingsvoorkeuren, hetgeen weer leidt tot een lagere darmmicrobioomdiversiteit en meer diarree-achtige ontlasting.

Eén van de beperkingen van het onderzoek is dat het de invloed van het darmmicrobioom voorafgaand aan de diagnose ASS niet kan uitsluiten. Dit geldt ook voor de mogelijkheid dat dieetgerelateerde veranderingen in het darmmicrobioom een feedbackeffect op het gedrag hebben. Er zijn momenteel geen vergelijkbare datasets beschikbaar om de bevindingen te bevestigen.

Eetpatroon als invalshoek

Het onderzoeken van het eetpatroon bij kinderen die gediagnosticeerd zijn met ASS wordt vaak ondergewaardeerd, terwijl het een belangrijke invalshoek kan zijn met betrekking tot hun algehele gezondheid en welbevinden.

Bron
Autism-related dietary preferences mediate autism-gut microbiome associations; Chloe X. Yap, Anjali K. Henders, Gail A. Alvares, Andrew J.O. Whitehouse, Naomi R. Wray, Jacob Gratten et all.; Cell, Volume 184, ISSUE 24, P5916-5931.e17;

Elektro Magnetische Velden

 

 

Marijke Verstege

 

 

Leidt autisme tot afwijkend darmmicrobioom?

Zelftesten: test uw gezondheid aan huis

Autisme en het darmmicrobioom

Het autisme-spectrum omvat het autisme in de vroege kinderjaren, het Asperger-syndroom en enkele zeldzame atypische vormen. Een vroegtijdige (darmmicrobioom)diagnose kan patiënten helpen compensatiemechanismen te ontwikkelen, waarmee belemmeringen in de sociale communicatie te lijf gegaan kunnen worden.
Verschillende studies laten een verhoging zien van de hoeveelheid Sutterellabacteriën bij patiënten met autisme in combinatie met darmklachten in vergelijking tot patiënten met darmklachten zonder autisme.
Bij verhoogde Sutterella wordt geadviseerd onderzoek te doen naar glutensensiblititeit en exorfinenproblematiek.

Leidt autisme tot afwijkend darmmicrobioom?In een studie met patiënten en gezonde controlepersonen kon een significante correlatie tussen de doorlaatbaarheid van het darmslijmvlies, gemeten door middel van een zonuline test, en de hoogte van de Autismus Rating Score (Esnafoglu et al. J Pediatr. 2017 Mai 11) waargenomen worden. De integriteit van het darmslijmvlies wordt aanzienlijk door de darmbacteriën beïnvloed. Aldus kan een sterke reductie van boterzuur producerende bacteriën zoals Faecalibacterium prausnitzii tot onvoldoende regeneratie van de colonocyten leiden en de doorlaatbaarheid van het darmslijmvlies bevorderen.
Een dominantie van de Proteobacteria wordt ook vaak bij autistische patiënten waargenomen. Bij Ruminococcus torques van de stam Firmicutes werd zelfs het 10-voudige in monsters van zieke patiënten in vergelijking met monsters van gezonde mensen geregistreerd (Wang et al. Molecular Autism 2013, 4:42).

Leidt autisme tot afwijkend darmmicrobioom?In een andere studie werd bij kinderen met autisme een significant lager aantal van mucinedegraderende Akkermasia muciniphila en kortketenige vetzuren producerende Bifidobacterium spp. waargenomen.

Ook Desulfovibriosoorten (sulfaatrecucerende soorten) zijn in verband gebracht met autisme. Een typisch fenol derivaat, p-cresol (te testen met de organix dysbiose urinetest), wordt gemaakt door Clostridiumsoorten en hiervan wordt aangenomen dat het de mate van autismesymptomen en darmklachten kan verergeren. Het moduleren van voedingsgewoonten van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) kan de samenstelling van hun darmmicrobiota beïnvloeden.

Probiotica kunnen het effect van conventionele toegepaste gedragsanalyse (ABA)-interventie bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) verbeteren door het darmmicrobioom te reguleren.

Marijke de Waal malefijtMarijke de Waal Malefijt

 

Darm Microbioom Plus ontlastingtest

Leidt autisme tot afwijkend darmmicrobioom?Verkoopprijs (incl. BTW): € 359,95
Koop deze test hier

De microbioom plus ontlastingstest omvat de microbiologische analyse (dikke darm) van aërobe en anaerobe sleutelbacteriën, alsook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), spijsverteringsresiduen en α-1-antitrypsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretorisch IgA, betadefensin, EPX en zonuline in de ontlasting. Verder wordt het menselijke intestinale microbioom bepaald door middel van sequentiebepaling van het genoom van de darmflora.

 

Organix-dysbiose urinetest

Organix-dysbiose urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 110,83
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van de organische zuren benzoëzuur, hippuurzuur, p-hydroxybenzoëzuur, fenylazijnzuur, p-hydroxyfenylazijnzuur, indican, dihydroxy-fenylpropinzuur, d-arabinitol, citramalic, P-Cresol en wijnsteenzuur. (onderzoek dunne darm)

Spijsverteringsstoornissen als gevolg van een gebrek aan enzymen, co-enzymen, micronutriënten (vooral vitamines), maar ook dunne darm aandoeningen als mede een onevenwichtige voeding leiden meestal tot een onvolledige afbraak van koolhydraten en eiwitten in de darm. De daaruit voortvloeiende wijziging in de pH-waarde bevordert de groei en verspreiding van pathogene micro-organismen in het bovenste deel van de dunne darm. Deze kiemen transformeren op hun beurt het overschot aan metabolieten in giftige afbraakproducten, de organische zuren, die worden uitgescheiden door de nieren.

Zonuline ontlastingtest

Leidt autisme tot afwijkend darmmicrobioom?Verkooptest (incl BTW): €51,15
Koop deze test hier

Chemische analyse
voor het bepalen van het zonulinegehalte in ontlasting

Over deze test
In het geval van overgroei van de darm is de darmflora alleen nog beperkt in staat, zijn fysiologische taken te vervullen. De daaruit voorkomende verstoring van de microbiële barrière veroorzaakt uiteindelijk pathomechanismen die leiden tot latente ontstekingsveranderingen van de mucosa met daaropvolgende doorlaatbaarheidsstoornissen. In de context van micro-ecologische stoornissen kunnen pathogene bacteriën, virussen, schimmels of parasieten gemakkelijker toegang krijgen tot slijmvliesreceptoren, zich sneller vermenigvuldigen en dus gemakkelijker infecties veroorzaken.

Het microbiële metabolisme brengt uiteindelijk afhankelijk van de kiemspecies ofwel substraten voort, die nuttig zijn voor het darmmilieu of die echter het systeem op verschillende manieren beschadigen. Het losser worden van de „tight junctions“ van het darmepitheel leidt tot een verhoogde doorlaatbaarheid van de mucosa, die ook bekend staat als Leaky Gut. Veel moleculen kunnen dus vanuit het gastro-intestinale gebied in het bloed terecht komen en verschillende reacties (waaronder voedselreacties) veroorzaken.

Bronnen

Effect of probiotics combined with applied behavior analysis in the treatment of children with autism spectrum disorder: a prospective randomized controlled trial. 2021 Nov 15;23(11):1103-1110. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34753541/
The Influence of Food Intake Specificity in Children with Autism on Gut Microbiota ; Aleksandra Tomova, Katarina Soltys , Petra Kemenyova, Miloslav Karhanek and
Katarina Babinska ; Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(8), 2797;
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/8/2797/htm
Current nutritional approaches in managing autism spectrum disorder: A review ; Hande Cekici, Nevin Sanlier; Nutr Neurosci. 2019 Mar;22(3):145-155; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28762296/
Composition of Gut Microbiota in Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis ; Lucía Iglesias-Vázquez , Georgette Van Ginkel Riba , Victoria Arija , Josefa Canalas; Nutrients. 2020 Mar 17;12(3):792. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32192218/
DiCicco-Bloom, E., et al., The developmental neurobiology of autism spectrum disorder. J Neurosci, 2006. 26(26): p. 6897-906.
Wang, L., et al., Low relative abundances of the mucolytic bacterium Akkermansia muciniphila and Bifidobacterium spp. in feces of children with autism. Appl Environ Microbiol, 2011. 77(18): p. 6718-21.
Chaidez, V., R.L. Hansen, and I. Hertz-Picciotto, Gastrointestinal problems in children with autism, developmental delays or typical development. J Autism Dev Disord, 2014. 44(5): p. 1117-27.
Gorrindo, P., et al., Gastrointestinal dysfunction in autism: parental report, clinical evaluation, and associated factors. Autism Res, 2012. 5(2): p. 101-8.
Adams, J.B., et al., Gastrointestinal flora and gastrointestinal status in children with autism–comparisons to typical children and correlation with autism severity. BMC Gastroenterol, 2011. 11: p. 22.