skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Detoxen van Fipronil uit ei in combinatie met andere toxinen

Fipronil is een bestrijdingsmiddel, onder meer tegen bloedluizen bij kippen, dat niet gebruikt mag worden in de voedselketen. De stof behoort tot de fenylpyrazolen. Het verstoort de werking van het centrale zenuwstelsel van ongedierte, waardoor zij doodgaan.

Fipronil voor de mens ‘matig toxisch’?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als ‘matig toxisch’. Mensen die de stof via het voedsel hebben binnengekregen kunnen last krijgen van zweetaanvallen, misselijk of duizelig worden, en hoofd- of buikpijn krijgen. Bij een eenmalige blootstelling verdwijnen deze symptomen echter snel zonder blijvende gevolgen voor de gezondheid.

Vanuit het maagdarmstelsel wordt de stof slecht opgenomen in het lichaam, waardoor het grootste deel via de ontlasting het lichaam weer verlaat. In de wetenschappelijke literatuur staat een beschrijving van een blinde Chinese vrouw van 77 jaar die per ongeluk de inhoud van een mierenlokdoosje met fipronil opat, omdat ze dacht dat het een koekje was. De vrouw voelde zich een half uur daarna wat ‘wazig’ maar bij een uitvoerige medische controle enkele uren daarna, bleek er geen schade aan haar gezondheid te zijn ontstaan.

In proefdieronderzoek is vastgesteld dat fipronil in hoge doses de schildklier, lever en nieren kan aantasten. De maximale residulimiet (MRL) voor fipronil op basis van de pesticiderichtlijn (verordening (EG) nr. 396/2005), is 0,005 mg/kg.

Hoe herkent u een besmet ei?

Elke kippenboerderij heeft een eigen code die op het ei gedrukt wordt. De NVWA onderzoekt nog verschillende monsters. Als het nodig is worden nieuwe ei-codes in de loop van deze week toegevoegd op de NVWA-website (nvwa.nl).De NVWA adviseert om witte eieren met de code 2-NL-4015502 niet te eten. Het fipronil-gehalte in deze eieren is dusdanig hoog dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Ieder ei bevat een ei-code. Deze is gestempeld op het ei. Aan de hand van de 5 cijfers kunt u uw eieren controleren. Op de plaats van een X kan elk cijfer staan. De gepubliceerde ei-codes geven informatie tot op bedrijfsniveau. De komende periode zullen steeds meer uitslagen van ei-monsters bekend zijn. De lijst op de site nvwa.nl wordt aan de hand daarvan aangepast. Detoxen van Fipronil uit ei in combinatie met andere toxinen

Waar zijn die besmette eieren terecht gekomen?
Een deel is in de supermarkt beland en verkocht. Een ander deel is teruggehaald uit winkels. Dan zijn er ook nog de eieren die niet in een eierdoosje terecht komen, maar verwerkt worden in bijvoorbeeld cake, sauzen of eiersalades. Op dit moment wordt door de NVWA in kaart gebracht waar en hoe de besmette eieren verwerkt zijn. Het zou kunnen dat er producten met besmette eieren in de winkel liggen, zegt een NVWA-woordvoerder.

Wat te doen bij het eten van een fipronil-ei?

De concentratie die één ei bevat, vormt waarschijnlijk geen direct gevaar voor de gezondheid. Echter, de dosis maakt het gif. Dus als u deze eieren zou blijven eten komt de gezondheid wel in gevaar. Daarnaast zijn kleine kinderen en de ongeboren kinderen van zwangere vrouwen en zieke mensen waarschijnlijk gevoeliger voor de effecten van de stof. Het negatieve effect hangt grotendeels af van de ontgiftingscapaciteit van mens en dier. Ook dieren die deze eieren eten lopen dezelfde risico’s.

Wat vinden toxicologen van deze gif-eieren?

Wie de bewuste eieren eet gaat weliswaar over de norm heen, maar de kans dat dit ook gezondheidsproblemen oplevert is klein, zeggen Ivonne Rietjens, Martin van den Berg (toxicologie, Universiteit Utrecht) en Martijn Katan (voedingsleer, Vrije Universiteit). De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) test bij proefdieren wanneer een dosis net geen schade oplevert, deelt die waarde voor de zekerheid door honderd en bepaalt zo de veilige dosis.

Mensen mogen dagelijks 0,0002 milligram fipronil per kilogram lichaamsgewicht binnenkrijgen en in één keer 0,009 milligram per kilogram, daarboven sluit de EFSA niet langer uit dat er gezondheidsrisico’s ontstaan.

Toxicologen van het RIVM bevestigen dat het eten van besmette eieren geen acuut gezondheidsrisico oplevert. Daarvoor is de dosis fipronol in de eieren te laag. Wel waarschuwen ze voor de langetermijneffecten van de consumptie van eieren met fipronil. Hierover is weinig met zekerheid te zeggen omdat er onvoldoende onderzoek naar is gedaan.

Wat zijn de effecten van een cocktail aan gifschandalen?

Mogelijk worden er in Nederland al meer dan een jaar eieren verkocht die te hoge doses van het giftige fipronil bevatten. Een pluimveehouderij in Drenthe kreeg namelijk al in juni 2016 bloedluisbestrijders van Chickfriend over de vloer. Helaas staat het fipronil-eischandaal niet op zich zelf. Onlangs werd er in zes gemeenten in Zuid-Holland bij meting van het drinkwater de giftige stof GenX gevonden. Dat bleek uit onderzoek van de Vrije Universiteit dat is uitgevoerd in opdracht van het AD.

GenX werd aangetroffen in het drinkwater van Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree-Overflakkee, Spijkenisse en Alblasserdam. Volgens toxicologen mag er geen GenX in het water zitten. GenX wordt geloosd door chemiebedrijf Chemours (voorheen DuPont) uit Dordrecht en komt daardoor in het oppervlaktewater terecht.

GenX-stoffen

GenX-stoffen worden gebruikt als vervanging van het giftige Perfluoroctaanzuur (PFOA), een grondstof voor het maken van teflon. Deze lozingen zijn door Chemours beëindigd, blijkt uit metingen door Rijkswaterstaat. Eerder dit jaar bleek nog dat de chemische fabriek van Chemours jarenlang te veel PFOA heeft uitgestoten.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam waarschuwen omwonenden van chemiefabriek Chemours in Dordrecht om geen eigen verbouwde groenten en fruit meer te eten. Op de bladeren van struiken en gras in een omtrek van ruim een kilometer zijn twee giftige stoffen in te hoge concentraties aangetroffen: GenX en PFOA. Stoffen die gebruikt worden bij de productie van Teflonpannen. De hoge concentraties kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid.

Werknemers van chemiebedrijf DuPont werden niet of nauwelijks beschermd tegen gevaarlijke stoffen, terwijl de arbeidsinspectie niets deed. De inspectie was vooral bezig met het voorkomen van ongevallen, maar verzuimde daarbij de veiligheid van de werknemers te controleren. De kennis over stoffen als PFOA en DMAC was intern bij Dupont al vanaf de jaren 70 bekend, maar werd jarenlang onder de pet gehouden. De fabriek stelde zelf minimum blootstellingsnormen vast en nam maatregelen voor de werknemers, maar bracht de werknemers hiervan niet op de hoogte.

Optelsom van gifstoffen

Het lichaam heeft een prima systeem om deze schadelijke stoffen te verwerken en af te voeren. Het wordt anders als u té veel en té lang aan een bepaalde gifstofcocktail blootstaat. Denk aan:

  • Pesticiden, onkruidverdelgers, insecticiden en andere bestrijdingsmiddelen die algemeen gebruikt worden om ziektes tegen te gaan en de oogst te versnellen, kunnen ons ziek maken.
  • Milieuverontreinigende producten zoals pcb’s, PAK’s, Dioxines, zware metalen
  • Vluchtige Organische Stoffen, zijn stoffen die we weliswaar niet binnen krijgen door middel van een vorm van eten of drinken, want deze stoffen zweven in de lucht; toch is het de moeite waard om deze even aan te halen, want de impact hiervan kan heel groot zijn. Vluchtige Organische Stoffen (VOS) is een verzamelnaam voor alle snel verdampende producten die minimaal één koolstofatoom hebben. Dit zijn meestal de oplosmiddelen in bijvoorbeeld verf, lijmen en parfum. Ook de formaldehyde die bijvoorbeeld in nieuwe spaanplaat en nieuwe meubelen voorkomt, en langzaam vrijgegeven wordt, vallen onder deze potentieel gevaarlijke stoffen.

Alle gifstoffen die het lichaam binnenkomen, worden verwerkt door de lever. Dit is een ‘ontgiftingsfabriek’ en omvat een zeer complex systeem van chemische processen om giftige stoffen in het lichaam onschadelijk te maken. Dit gebeurt met een proces wat ook wel biotransformatie wordt genoemd. Iedere soort gif wordt getransformeerd door een hele reeks enzymreacties. Detoxen van Fipronil uit ei in combinatie met andere toxinen

Ieder enzym wat hierbij betrokken is, heeft de speciale eigenschappen om een bepaalde soort gif aan te pakken, en te transformeren naar een stof die gereed is om afgevoerd te worden. Maar de aanwezigheid van ieder enzym is afhankelijk van bepaalde voedingsstoffen die de aanmaak van die bepaalde enzymen mogelijk maken.

Als deze voedingsstoffen niet worden gegeten kunnen ook de daarvan afhankelijke enzymen niet worden aangemaakt. Direct gevolg is dat bepaalde gifstoffen niet kunnen worden afgebroken. De gifstoffen zullen in het lichaam blijven en kunnen, bij grote hoeveelheden, uiteindelijk veel schade aanrichten.

Commentaar Natuurdiëtisten Nederland

De vraag is nu: Hoe kunnen we (over)leven in een giftige wereld? Door onze ontgiftingsorganen, waaronder de lever, goed te verzorgen.

De lever is verantwoordelijk voor het ontgiften van zware metalen, endotoxines, hormonen, pesticiden, solventen (oplosmiddelen), geneesmiddelen, conserveermiddelen, allergieën en ook voor de doorlaatbaarheid van de darmen. Tot giftige stoffen van buitenaf behoren: kraanwater, junkvoeding, bewerkte voeding, pesticiden, uitlaatgassen, tapijt en schilderwerk, chemische stoffen, verzorgingsproducten, rook en milieuvervuiling.

Het ontgiftingsproces (biotransformatie) van de lever bestaat uit verschillende processen die elkaar aanvullen. In fase 1 vinden met behulp van enzymen chemische omzettingen (reacties) plaats. Een deel van de giftige stoffen wordt onschadelijk gemaakt. Deze 1e fase is niet voldoende om alle giftige stoffen te verwijderen.

Fase 2 bestaat uit verschillende reacties die gezamenlijk de conjugatiereacties worden genoemd. Het doel van beide fases is schadelijke stoffen om te zetten naar in water oplosbare stoffen. De giftige stof wordt hierbij niet opgeslagen in vetweefsel maar kan uitgescheiden worden met de ontlasting of urine.

Fase 3 verwijdert gifstoffen uit het lichaam. Verwijdering gebeurt via gal gemaakt door de lever, die wordt afgegeven aan de galwegen. Toxische afvalstoffen worden afgevoerd door de darmen. En via de nieren met behulp van transporteiwitten die de gifstoffen via het bloed naar de urine kunnen uitscheiden.

De eerste fase (fase 1) lijkt op het verzamelen van vuilnis in zakken, klaar voor de ophaaldienst. Er wordt nog niets verwijderd, maar alles wordt gemakkelijk verwijderbaar gemaakt. In vet oplosbare gifstoffen worden bijvoorbeeld beter oplosbaar. Fase 1 wordt uitgevoerd door een reeks enzymen, de P-450-enzymen genaamd. In fase 2 worden ze omgebouwd voor vervoer in de vuilniswagen op weg naar de galblaas en de nieren.

Hoe hoger het aantal gifstoffen waaraan u wordt blootgesteld, hoe sneller deze enzymen moeten werken om het vuilnis klaar te zetten voor de vuilniswagen (fase 2). Vaak zijn de stoffen die door reacties van P-450 enzymen zijn aangemaakt schadelijker dan voorheen.

De functie van P 450-enzymen, is afhankelijk van een lange lijst van voedingsstoffen. Voedingstoffen waaronder: vitaminen B2, B3, B6, B 12, foliumzuur, glutathion, vertakte keten aminozuren (leucine, isoleucine, valine). Maar ook flavonoïden en fosfolipiden, plus een gulle voorraad antioxidanten (vitamine A, C, E, etc.) om de oxidanten te bestrijden. Hieronder vindt u een pdf. met
biotransformatieschema van de lever en welke voeding u kan helpen bij de verzorging van uw lever.
Hopelijk toch een positief bericht tussen alle gifschandalen in.

Literatuur en links:

Uw detoxcapaciteit is o.a afhankelijk van uw voeding en van uw constitutie.