skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Detecteren van IgG voedselreacties

Het eten van bepaald soort voedingsmiddelen kan een disbalans in de immuun-zelfregulatie van het lichaam geven. Er zijn verschillende technieken die een verstoorde immuun responsen kunnen detecteren. Eén ervan wordt meer specifiek besproken, namelijk het detecteren van IgG voedselreacties.

In de volksmond noemt men iets ‘voedselintolerantie’ wanneer men niet tegen ei, tomaat of varkensvlees kan. De term voedselintolerantie wordt dan echter niet juist gebruikt.
Een voedselintolerantie is bijvoorbeeld het ontbreken van een enzym om een voedingsstof om te zetten. Het bekendste voorbeeld hiervan is een lactose intolerantie. Bij een lactose intolerantie mist men het enzym lactase waardoor de lactose, ook wel melksuiker genoemd, niet verteerd kan worden.

Meten van lactose intolerantie

Een lactose intolerantie kan vastgesteld worden in het ziekenhuis of bij speciale laboratoria zoals Pro Health Medical. Dit laboratorium heeft de beschikking over een DNA methode om vast te stellen of men genetisch wel in staat is om lactase te produceren. Bij hele kleine kinderen of pasgeborenen is te overwegen om dit te laten onderzoeken, omdat een lactose tolerantietest (LTT) bij hen moeilijk tot niet uitvoerbaar is.

Immuunresponsen detecteren

Dagelijks worden we blootgesteld aan het contact met talloze stoffen: via huidcontact, inhalatie en langs de orale weg. Dit artikel gaat vooral in op het voedingsaspect. Het blijkt steeds vaker dat voor veel chronische ziekten een verband te vinden is met voeding. Specifiek gaat het daarbij om verstoringen in de immuunrespons. Het eten van een bepaald soort voedingsmiddel geeft dan een disbalans in de immuun-zelfregulatie van het lichaam. Er zijn verschillende technieken die een verstoorde immuun responsen kunnen detecteren.

Eén ervan wordt meer specifiek besproken, namelijk het detecteren van IgG voedselreacties. Het aantonen van hoge concentraties IgG-antilichamen duidt erop dat er regelmatig contact is tussen het voedingsmiddel en de cellen van het immuunsysteem. Antilichamen binden zich aan de voedingsmiddel-antigenen en kentekenen zich op deze wijze als lichaamsvreemd, onder vorming van een zogenaamd ‘immuuncomplex’. Het immuuncomplex wordt dan door aflopende ontstekingsprocessen in het lichaam verwerkt. Deze processen vinden continu plaats en zijn de oorzaak van een veelvoud aan chronische ziekten.

IgG antilichamen

Met nieuwe technieken is het mogelijk de IgG in het lichaam voldoende gericht te bepalen om op basis daarvan goed bijsturend voedingsadvies te kunnen geven. Onderzoek in diverse landen heeft laten zien, dat hierdoor verbetering ontstaat voor veel chronische ziekten. Voeding is elke dag een terugkerend genoegen, maar foute voeding is een dagelijks terugkerende belasting. Veel van de chronische ziekten zijn te verklaren op basis van verstoorde immuunreacties.

Het lichaam reageert op bepaalde voedingsstoffen zodanig, waardoor het functioneren van het lichaam zelf verstoord raakt. Het gaat hier vooral om cellulaire processen, die met de spijsvertering zijn verbonden. Soms worden voedingsstoffen niet herkend. Dat leidt tot een lichaamsreactie waardoor de lichaamssamenhang wordt verbroken. In de darmwand kan dit leiden tot ontsteking, en wordt de darmwand ‘lek’ voor vreemde stoffen (lekkende darm syndroom). Daardoor komen deze vreemde stoffen het lichaam binnen ‘stromen’, met een immuunrespons als gevolg. Dit is een mogelijke ‘oorzaak’ van veel chronische ziekten.

Darmcellen behoren ‘tight’ tegen elkaar aan te liggen

Normaliter liggen de darmcellen tegen elkaar, verbonden d.m.v. zogenaamde ‘tight-junctions’. Hierdoor ontstaat een hecht membraan. Indien deze tight-junctions verslappen door bijvoorbeeld dysbiose, infectie of overgevoeligheid, ontstaat er een vernietiging van de enterocyten en daardoor een permeabeliteitsstijging. Anders gezegd: de douanepost wordt slordiger en laat meer door. Hierdoor ontstaat een veranderde immuunreactie, waardoor de tolerantie verdwijnt en een intolerantie voor bepaalde voedingsmiddelen ontstaat.

In de darmslijmvliezen (mucosa) zal een antigeen zowel de T- als de B-lymfocyten activeren. Door de B-lymfocyten ontstaan zowel secretoir IgA als IgG. Samen met het antigeen vormt dat een ‘Antigeen- IgG-complex’. Dit complex zal circuleren en een adhesie vormen in het weefsel. De ‘verkeerde’ voeding kan leiden tot een darmwandaantasting met een cellulaire immuunrespons. Dit zorgt voor activering, met als gevolg het ontstaan van ontstekingsreacties zoals: Tumor Necrose Factor-α (TNF-α), vrije radicalen, proteasen, leukotrienen, prostaglandines en cytokinen.

Proinflammatoire stoffen

Cytokinen worden ook rechtstreeks geproduceerd door de activering van de T-lymfocyten in de mucosa. Op die manier wordt zowel de TH-1, TH-2 als de TH-3 immuunreactie geactiveerd.
Onder invloed van de immuuncomplexen ontstaat arachidonzuur uit het plasmamembraan door de membraan fosfolipiden. Uit het arachidonzuur ontstaan leukotrienen type 4, prostaglandines type 2 en tromboxaan type 2. Leukotrienen zijn 1000 x sterker dan histamine en veroorzaken mucussecretie, verhoogde vasculaire doorlaatbaarheid en zijn immuun-onderdrukkend.

Prostaglandines zijn 30 x sterker dan histamine. Zowel de leukotrienen als prostaglandines zijn proinflammatoire (ontstekings)stoffen en spelen op deze wijze een grote rol bij divers ziektebeelden. Daarnaast veroorzaakt Prostaglandine-E2 een verhoging van TNF-α waardoor een insuline-resistentie ontstaat. Deze cascades kunnen op verschillende manieren biochemisch geblokkeerd worden door een groot aantal phyto-, gemmotherapeutische-, vitaminen en mineralenpreparaten. Beter is om het ontstaan van proinflammatoire reacties bij de (voedings)bron aan te pakken door het voorkomen van het ontstaan van immuuncomplexen en hyperinsulinisme.

45% van de bevolking in Europa en de VS voedingsmiddelenovergevoelig

De British Allergy Foundation vermoedt dat ongeveer 45% van de bevolking in Europa en de VS een voedingsmiddelenovergevoeligheid heeft. Elk voedingsmiddel is potentieel een antigeen waarbij de reactie zeer individueel is. De impact van de effecten van voedselovergevoeligheid zijn enorm. Door het ontstaan van o.a. TNF-α , diverse interferonen en interleukines, zijn er een groot aantal klinische manifestaties van voedselovergevoeligheid.

Buikkrampen, misselijkheid, obstipatie, diarree, migraine, Morbus Crohn zijn zo maar een paar voorbeelden die door voedselovergevoeligheid veroorzaakt kunnen worden. Via MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) en GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue) reageren ook de andere slijmvliezen, zodat KNO problemen als otitis, rhinitis, sinusitis, maar ook COPD of conjunctivitis kunnen ontstaan.

Tevens kan de huid reageren met als gevolg urticaria, eczeem, acné of psoriasis. Via de verhoging van TNF-α ontstaat een leptine- en insulineresistentie, die leidt tot adipositas en problemen in de type I en II diabetes. Ook zijn er relaties gelegd in het zenuwstelsel met migraine, hoofdpijn, concentratieproblemen, autisme, ADHD, vermoeidheid, depressies, hyperactiviteit en multiple sclerose.

De IgG test

Om voedselovergevoeligheid te detecteren zijn diverse testmethoden ontwikkeld, waardoor het tegenwoordig mogelijk wordt om de verstorende voedingsfactoren te detecteren en te elimineren. De meeste onderzoeken zijn gericht op het detecteren van antigenen. De erbij behorende causale therapie gaat uit van het vermijden van de verantwoordelijke antigenen waardoor de door voedsel-hypersensibilisering veroorzaakte ziekten kunnen worden vermeden. De diagnose van voedselovergevoeligheid is echter moeilijk via de klassieke methode. Er zijn geen gestandaardiseerde voedingsmiddelen voor diagnostische doeleinden voorhanden zoals bij de RAST (Radio Allergo Sorbent Test) of de priktest.

Kort samen gevat zijn er 4 typen voedselreacties. Type 1 reactie (directe reactie): IgE (testmogelijkheden zijn: RAST, huidplaktest, huidpriktest, via huisarts/specialist) en IgG4, Type 3 reactie (late reactie): IgG (via specialistische laboratoria) en lokale reacties aan de slijmvliezen IgA (hier is nog weinig van bekend). Er zijn nu testen beschikbaar die IgG 1+IgG2+IgG3 samen meten, testen die IgG4 meten en testen die IgG totaal meten (IgG1,2,3 en 4).

De IgG4 test is weliswaar stabiel, maar meet alleen het IgG4. Op dit moment meent men dat juist de IgG1 en IgG3 belangrijke veroorzakers zijn van de chronische klachten door voeding. Deze worden in deze analyse niet gemeten. Een stabiele en uitgebreide test is de totale IgG-Elisa screening. Hiervoor is o.a. de ImuPro 300 (venapunctie) beschikbaar. Deze test (uitgevoerd door www.prohealth.nl) doet een complete Elisa Screening, waarbij alle typen IgG worden gemeten. Het apparaat heeft een CE-validering, wat betekent dat stabiliteit van de resultaten gegarandeerd is.

Er worden ook andere IgG testen aangeboden die de meting verrichten uit bloed, verkregen door een vingerprik (Yorktest: IgG totaal). Laboratorium RP Analytic heeft een IgG4 test (venapunctie) en een IgG (1,2,3) test (venapunctie). Het Europees laboratorium voor Nutriënten (ELN) en het Klinisch Ecologisch Allergiecentrum (KEAC) doen eveneens een IgG4 test.

Afhankelijk van de aangetoonde onverdraaglijkheid wordt een eliminatiedieet gekoppeld aan een afwisselend rijk voedingspatroon (het ‘rotatieprincipe’). Eventueel wordt een darmsanering toegepast afhankelijk van de verdere diagnostiek.

ImuPro test

Bij de ImuPro gaat het om een diagnostische test, waarmee IgG-antilichamen tegen antigene bestanddelen uit voedingsmiddelen aangetoond worden. Zijn er IgG-antilichamen in het serum aanwezig, dan duidt dit op het aanwezig zijn van een immunologische reactie: voedselallergie type 3.

Detecteren van IgG voedselreacties

De IgG antistoffen worden met een Elisa gemeten op de DSX (volledig geautomatiseerde apparatuur voor de verwerking van Elisa’s), de standaarden zijn gerefereerd aan de WHO albuminestandaard. De kits zijn CE (voor diagnostische doeleinden) goedgekeurd en worden gemaakt door R-Biopharm, een zeer gerenommeerde Duitse firma die een zeer brede range diagnostische testen op de markt brengt.

De imupro bestaat uit 3 platen met 96 uitsparingen om te testen. Elke plaat bevat uitsparingen voor standaarden en interne controles. De analyses worden uitgevoerd door gediplomeerde MLO en HLO klinische analisten. De analysemethode wordt in 21 landen toegepast. Er wordt gebruikt gemaakt van ringonderzoeken (testen van onbekende monsters) ter borging van de kwaliteit. De analyse is gebruikt in diverse studies, zowel blind als placebo gecontroleerd, die de theorieën bevestigen.

Meten van histamine intolerantie

Histamine intolerantie wordt veroorzaakt door een overmaat aan histamine consumptie en gelijktijdig verminderde afbraak van de histamine door het enzym di-amino-oxidase (DAO).
(Referentie >80 HDU/ml). Wanneer de gemeten DAO waarde sterk verlaagd is (bijvoorbeeld: Diaminooxidase 23 HDU/m), dan is dat een indicatie voor een klinisch relevante histamine intolerantie. De meting wordt uitgevoerd in serum. Histamine intolerantie kan o.a. veroorzaakt worden door een deficiëntie in vitamine B6, koper en ontsteking van de darmwand en een van nature (genetisch) te lage DAO spiegel.

Histamine via een fecestest te testen

Histamine is een biochemische stof (biogeen amine) die betrokken is bij verscheidene fysiologische processen. De stof speelt een rol in het maag-darmkanaal, fungeert als neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel en heeft een functie in het afweersysteem.

Na synthese van histamine wordt het óf direct opgeslagen in bepaalde weefsels of direct afgebroken door het koperhoudende enzym diamine oxidase (DAO). Histamine kan behalve in het serum, ook in de ontlasting gemeten worden.

Een verhoogd histaminegehalte in de ontlasting kan wijzen op een histamine-intolerantie. Dit komt het meest voor bij één, of een combinatie van, de volgende factoren:
1. Malabsorptie-stoornis.
2. Rottingsflora.
3. Door een lage DAO-activiteit . Door middel van bloedonderzoek kan de hoeveelheid DAO in serum bepaald worden.

Mogelijke klachten zijn onder andere pijn( hoofdpijn, spierpijn gewrichtspijn, etc.), loopneus, huidproblemen, ademhalingsproblemen, moeheid, slaap en uitgeput voelen, gedragsveranderingen, hartritmestoornissen en lage bloeddruk. Daarnaast kunnen er ook levensbedreigende situaties ontstaan door het optreden van een anafylactische shock.

Histamine komt voor in een aantal eiwitrijke voedingsmiddelen zoals vis en visproducten, noten, zaden, etc. Ook bevindt het zich in levensmiddelen die verkregen worden door microbiële en biochemische processen, zoals bepaalde (rijpere) kaassoorten, rode wijn, ham, worst, zuurkool en gistextracten. Ook zijn er voedingsmiddelen waarvan men vermoed dat ze het vrijmaken van histamine uit mestcellen stimuleren.

Voorbeelden hiervan zijn chocolade, alcohol, citrusvruchten, schaaldieren, noten, tomaten, ananas, aardbeien en bepaalde additieven en kruiden.
Histamine wordt niet afgebroken tijdens het koken, zodat de stof ook in gekookte levensmiddelen aanwezig kan zijn.

Bepaalde medicijnen kunnen remmend werken op DAO. Andere medicijnen stimuleren het vrijmaken van histamine uit mestcellen. Voorbeelden hiervan zijn diclofenac, naproxen en acetylsalicylzuren (aspirine), morfine en succinylcholine .

Commentaar NDN

Natuurdiëtisten en natuurartsen kunnen u helpen bij deze Sherlock Holmes zoektocht naar het detecteren van IgG voedselreacties. Na de uitslag kan een persoonlijk dieet (passend bij de constitutie) worden ontworpen en indien nodig een rotatieschema. Daarnaast kan in het IgG dieetontwerp aanvullende voedingsadviezen worden meegenomen ter ondersteuning van o.a. de vertering, darmimmuniteit en lever.

Voedings- en laboratoriumtesten

Laboratoriumtesten urine bloed ontlasting en speekseltesten Natuurdiëtisten kunnen als geen ander uw voedingsstatus inschatten en adviezen geven op het gebied van voeding in relatie tot ziekte en gezondheid. Dit doen ze aan de hand van laboratoriumtesten.

Met laboratoriumbepalingen is de natuurdiëtist in staat uw voedingsstatus te bepalen en de dieetadviezen op maat te maken en door laboratoriummonitoring te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Wij werken samen met de Duitse fabrikant van laboratoriumtesten Medivere. Medivere levert laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd.

Op onze pagina over voedings- en laboratoriumtesten kunt u alle Medivere testen bekijken en bestellen.

Gespecialiseerde laboratoria

Detecteren van IgG voedselreacties

 

 

Het laboratorium Pro Health Medical bestaat al sinds 1991 en is de medische tak van de organisatie. Het is een laboratorium gespecialiseerd in standaard laboratoriumdiagnostiek, maar ook diverse testen die uniek zijn. Met meer dan 2000 laboratoriumtesten heeft een groot assortiment aan testmogelijkheden voor vrijwel elk diagnose. Al ruim 25 jaar verzorgen we laboratoriumdiagnostiek en is Pro Health Medical uitgegroeid tot een medische organisatie met contacten over de hele wereld. Specialiteiten o.a.: Imupro IgG totaal testen, tekenbeet testen, vitaminen- en mineralen- en vetzuurprofieltesten, DAO test, ontlastingstesten en nog veel meer (lees hieronder in de tabel).

ImuPro voedingsallergenen testen, bouwstenen naar een betere gezondheid

ImuPro is een uniek concept om een IgG voedselintolerantie in kaart te brengen. Wanneer u een aandoening heeft die niet weg gaat, kan dat de oorzaak zijn van een vertraagde voedselintolerantie. Zo’n vertraagde voedselallergie blijft vaak onopgemerkt, omdat er vaak pas na enkele uren of zelfs dagen symptomen optreden.
De ImuProtesten kunnen u helpen voedingsallergenen in kaart te brengen.

Symptomen van een voedselintolerantie/voedselallergie IgG-type III:
Darmklachten
Constipatie
Diarree
PDS
Hoofdpijn/ Migraine
Overgewicht
Vermoeidheid
Huidziekten, waaronder eczeem of psoriasis
Spier- en gewrichtsklachten
(Chronisch) ontstekingen

Bovenstaande klachten zijn symptomen die ‘getriggerd’ kunnen worden door een voedselintolerantie. Maar de ImuPro kan bijvoorbeeld ook worden ingezet om uw energie te vergroten of om sportprestaties te verbeteren.

Hoe werkt de Imuprotest?

Voor de ImuPro Screen(22), Screen+(44) en Basic(90) en de Vegetarisch(90) test, ontvangt u een vingerprik.
Voor de meest complete test, ImuPro Complete(270), ontvangt u een prikset voor een bloedafname bij de prikpoli. Na ontvangst krijgt u ongeveer na 2 weken de resultaten toegestuurd.

Wat ontvangt u?
De rapportage van de test verschilt per panel.
ImuPro Screen (22 voedingsmiddelen): verkort rapport
ImuPro Screen+ (44 voedingsmiddelen): verkort rapport
ImuPro Basic (90 voedingsmiddelen): Uitgebreid rapport met aanbevelingen
ImuPro Vegetarisch (90 voedingsmiddelen): Uitgebreid rapport met aanbevelingen
ImuPro Complete (270 voedingsmiddelen): Uitgebreid rapport met aanbevelingen + recepten

De ImuPro wordt uitgevoerd door laboratorium Pro Health Medical te Nederweert. U bestelt de prikset van de test en ontvangt de materialen thuis.
Wij raden aan om de testresultaten samen met een Natuurdiëtist te bespreken, zodat er een goed evenwichtig dieet voor u kan worden opgesteld.

Bekijk hier de folder van de ImuProtesten en de geteste voedingsmiddelen.

Wat maakt ImuProtesten (test ontwikkeld door R-Biopharm AG ) zo uniek:

  • Betrouwbaar onderzoek
  • Snel en eenvoudig bloed intraveneus opvangen bij een prikdienst
  • De ImuPro wordt veel gebruikt bij Natuurdiëtisten

T.o.v. andere voedselintolerantie testen op de markt maakt de ImuPro gebruik van een betrouwbare ELISA-methode en ontvangt u een uitgebreid rapport, met voedingsaanbevelingen en tevens een receptenboek (enkel bij de ImuPro Complete). Daarnaast wordt het onderzoek in meer dan 40 landen gebruikt.

Detecteren van IgG voedselreactiesImuPro Screen, test op 22 IgG-voedingsallergenen

Voedselovergevoeligheid vingerpriktest op 22 voedingsmiddelen
Prijs Imupro Screen; € 77,51
Bestel hier de Imupro Screen

 

Detecteren van IgG voedselreactiesImuPro Screen+ (Plus), test op 44 IgG-voedingsallergenen

Voedselovergevoeligheid vingerpriktest op 44 voedingsmiddelen
Prijs Imupro Screen; € 138,73
Bestel hier de Imupro Screen+ Plus test.

 

Detecteren van IgG voedselreactiesImuPro Vegetarisch, test op 90 IgG voedingsallergenen

Voedselovergevoeligheid vingerpriktest op 90 voedingsmiddelen
Voedselovergevoeligheid op 90 IgG-voedingsmiddelen, zoals de meest voorkomende fruit, groente, zuivel, granen en kippenei. Daarnaast worden ook diverse superfoods onderzocht.
Prijs Imupro Vegetarisch: € 227,06
Bestel hier de Imupro Vegetarisch

 

Detecteren van IgG voedselreacties

ImuPro Basic, test op 90 IgG voedingsallergenen

Voedselovergevoeligheid vingerpriktest op 90 IgG- voedingsmiddelen; de meest voorkomende fruit, groente, zuivel, granen, vleessoorten en kippenei.
Prijs Imupro Basic; € 227,06
Bestel hier de Imupro Basic

 

Detecteren van IgG voedselreacties

ImuPro Complete, test op 270 IgG voedingsallergenen

Voedselovergevoeligheid intraveneuze bloedafname test op 270 IgG-voedingsmiddelen.
Prijs Imupro Complete: € 551,93
Bestel hier de Imupro Compleet

Literatuur en links:

NDN redactievragen aan Patrick Holford n.a.v. 2 seminars op 4 maart 2011 in Nederland.
Vragen betreft; voedselovergevoeligheid.
1. a. Wat is uw mening over de selectiviteit en sensitiviteit van serum IgG4 en –IgG totaal voedselscreeningen?
b. Welke test vindt u in de praktijk het meest bruikbaar?
a. What is your opinion about the selectivity and sensitivity of serum IgG4 & IgG total food screening.
b. Which test do you find most useful in practice?
Patrick Holford: There are no international reference standards available for assays that measure food-specific IgG antibodies. The only way that a particular food-specific IgG test can be shown to be valid is by carrying out clinical trials to determine performance in “real life”. The only food-specific IgG test on the market with clinical trials in place to demonstrate performance is the YorkTest FoodScan food-specific IgG test; this test picks up total IgG’s rather than just IgG4.

www.imupro.com.au/food-intolerance
Minder migraine door aanpassingen in de voeding

Minder migraine door aanpassingen in de voeding


Dr Hilary Jones speaks about the difference between food intolerance and allergies on Daybreak 23/01/2012.
www.youtube.com/watch?v=k7O_Y2dl_eE
www.yorktest.ca/food-intolerance-test-can-with-obesity.php
www.wahanda.com/blog/spa-beauty-geek/new-research-demonstrates-link-between-food-intolerance-and-weight-gain/
www.yorktestholland.nl/bewijsallergie

Referenties
Atkinson W., Sheldon T.A., Shaath N., Whorwell P.J. (2004) Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial, Gut, 53, pp.1459-1464
Barneau W.E. (1997) Interactions between dietary proteins and the human system: implications for oral Tolerance and food-related diseases, Adv Exp Med Biol, 415, pp.183-193
Beyer K., Castro R., Birnbaum A., Benkov K.,Pittman N., Sampson H.A. (2002) Human milk specific mucosal Lymphocytes of the gastrointestinal tract display a Th2 cytokine profile, J. Allergy Clin Immunol, 109, pp.707-713
Brostoff J., Gamlin L. (2000) Food allergies and food intolerance, Healer Arts Press Bruun J.M., Pedersen S.B., Kristensen K.,Richelsen B. (2002) Effects of pro-inflammatory cytokines and chemokines on leptin production in human adipose tissue in vitro, Mol Cell Endocrinol, 25, pp.91-99
Eysink P.E., Bindels P.J., Stapel S.O., Bottema B.J.,Van Der Zee J.S., Aalberse R.C. (2002) Do levels of immunoglobulin G antibodies to food predict the development of immunoglobulin E antibodies to cat, dog and/or mite?, Clin Exp Allergy, 32,pp.556-562
Heyman M. Symposium on dietary influences on mucosal immunity, (2001) How dietary antigens access the mucosal immune system?, Proc Nutr Soc, 60, pp.419-426
Isolauri E., Rautava S., Kalliomäki M. (2004) Food allergy in irritable bowel syndrome: new facts and old fallacies, Gut, 53, pp.1391-1393
Shanahan F. and Whorwell P.J. (2005) IgG-mediated food intolerance in irritable bowel syndrome:a real phenomenon or an epiphenomenon, Am.J.Gastroenterol, 100, pp.1558-1559
Tsuji N.M., Mizumachi K., Kuriaski J. (2001)Interleukin-10-secreting Peyer’s patch cells are responsible for active suppression in low-dose oral tolerance, Immunology, 4, pp.458-464
Schwelberger HG: ‘Histamine intolerance: a metabolic disease?’; Inflamm Res. 59: 219-21, 2010.
Schwelberger HG: ‘Histamine intolerance: a metabolic disease?’; Inflamm Res. 59: 219-21, 2010.