skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Blootstelling aan diverse soorten gifstoffen

Gifstoffen krijgen we binnen via (grond)water, lucht (waaronder fijnstof, parfums, verf, etc.), voeding (waaronder bestrijdingsmiddelen, additieven) en medicatie. Een minder bekende zijn de chemtrails.

Chemtrails zijn niet-oplossende, steeds breder uitwaaierende vliegtuigsporen vol chemicaliën, giftige metalen (aluminium, barium, cadmium, titanium ) en andere gevaarlijke stoffen. Naast het feit dat chemtrails mens en dier vergiftigen, beperken zij zowel de kracht van de zonnestralen, als het aantal zonuren. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de mens (gebrek aan vitamine D), als voor dieren en gewassen (voedseltekorten).

Chemtrails en contrails

Chemtrails bevatten een brouwsel van barium, glasvezel met nano aluminium (bekend als CHAFF), radioactief thorium, cadmium, chromium, nikkel, sporen van schimmels, ethyleen dibromide en polymeervezels. Barium is net zo giftig als arsenicum en werkt op het hart. Aluminium is schadelijk voor de hersenen.

Contrails zijn kunstmatige wolken in de vorm van witte strepen die ontstaan doordat uitlaatgassen van vliegtuigmotoren de hoeveelheid waterdamp en roetdeeltjes in de lucht op de vliegroute doen toenemen. Dat gebeurt meestal rond 10 kilometer hoogte in de atmosfeer, waar de lucht zeer koud is en het meer dan 40 graden vriest. ‘Contrails’ zoals ze worden genoemd is een samenvoeging van ‘condensation’ en ‘trails’.

Contrails blijven maximaal 5 minuten zichtbaar. Chemtrails waaieren uit en zijn langere tijd zichtbaar als melkachtige uitziende sluiers die gezamenlijk een wolkendek vormen. De toename van bedreigende ziektes en aandoeningen aan long en luchtwegen, huidziektes, chronische vermoeidheid is waarschijnlijk voor het grootste deel te wijten aan het sproeien van barium, deeltjes aluminium, deeltjes polyamidefibers en andere stoffen.

Daarnaast hebben Chemtrails en Contrails invloed op het klimaat maar de processen zijn zeer ingewikkeld. Een belangrijk onderzoeksthema voor klimaatonderzoekers.

Onkruidverdelgers

De onkruidverdelgers en insecticiden waarmee oogst, rozenstruiken en wegbermen worden bespoten kunnen kanker veroorzaken. In het bijzonder leukemie bij kinderen, hersentumoren en prostaatkanker, maar ook geboorteafwijkingen en vaatschade. Men vermoedt ook een relatie met de ziekte van Parkinson, astma en miskramen. Veel bestrijdingsmiddelen zijn hormoon verstoorders. Dit kan verschillende chronische aandoeningen geven, vooral bij de foetus in ontwikkeling, bij kinderen en bij mensen die er veel aan blootstaan, zoals agrariërs en mensen die in landbouwgebied wonen.

Bestrijdingsmiddelen

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen vormt niet alleen een probleem voor boeren en plattelandsbewoners. Onze huizen en scholen bevatten deze vervuilende stoffen ook. De middelen die op kamerplanten wordt gespoten en voor meubilair wordt gebruikt vormen een milieurisico.

De veldspuit: dat is de machine op de aanhanger met uitklapbare armen, waarmee agrariërs hun gewasbeschermingsmiddelen(gif) over het land verspreiden, worden door Hoogheemraadschappen regelmatig gecontroleerd. Uit bemonstering van sloten en vaarten blijkt met name carbentazim, pirimifos-methyl en limidacloprid in het oppervlaktewater te bevinden. Imicadacloprid wordt de laatste tijd in verband gebracht met de massale sterfte van bijen.

Leven zonder bestrijdingsmiddelen

Intensieve landbouw is voor een goede oogst afhankelijk van pesticiden, herbiciden (onkruidverdelgers) en fungiciden (anti-schimmelmiddelen). Boeren en fabrikanten van bestrijdingsmiddelen stellen dat de gezondheidsrisico’s de ongewilde prijs zijn die we allemaal moeten betalen voor voldoende voedsel – maar er is een alternatief.
Milieudeskundigen dringen er bij boeren op aan de principes van integrated pest management (IPM) over te nemen, dat aandringt op het gebruik van minder giftige producten en praktijken die natuurlijker zijn.

ILSI (International Life Sciences Institute)

ILSI is een erg invloedrijke ‘wetenschappelijke’ groepering die toevalligerwijs bijna geheel wordt betaald door multinationale producenten van pesticiden, chemicaliën, genetisch gemodificeerde zaden en voeding, zoals Monsanto, Unilever, Nestlé en Dupont.

Experts van ILSI werken nauw samen met de Europese Voedingsveiligheidsautoriteit (EFSA) om risico-onderzoeksprocedures vorm te geven en aan te passen voor de producten van hun financiers. EFSA toezichthouders werken ook nauw samen met ILSI-partners bij het publiceren van artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften. Deze artikelen gaan zelden over de veiligheid van chemische middelen maar stellen in plaats daarvan voortdurend veranderingen voor, in de te volgen risico-onderzoeksprocedures.

MedicatieBlootstelling aan diverse soorten gifstoffen

Bijna twee derde van mensen die receptmedicijnen gebruiken, hebben last van een ‘negatieve reactie op het medicijn’. De omvang van het probleem is aangekaart door twee onderzoeksteams ( Int J Clin Pharm, 2012; doi: 10.1007/s11096-012-9641-3) die problemen van variërende ernst aantoonden, gekoppeld aan op recept verkrijgbare medicijnen.

Artsen schatten dat 51 procent van patiënten die een dergelijk medicijn gebruikten een negatieve reactie zal ervaren. Een getal dat stijgt naar 54 procent onder patiënten in het ziekenhuis. Apothekers geven een nog hogere schatting van 61 procent. De kosten die dat oplevert voor de gezondheidszorg zijn enorm. Onderzoekers van de Nordic School of Public Health in Gothenburg (Zweden) schatten dat elke bijwerking de gezondheidszorg tot wel 1645 euro per patiënt kost.

Is het mogelijk met natuurlijke voeding ons lever te beschermen tegen chemtrails, bestrijdingsmiddelen, medicatie en andere lichaam belastende stoffen? Geen (voeding)acties nemen is zeker geen optie, want er komt een moment dat diverse systemen in het lichaam aangetast raken.

Blootstelling aan diverse soorten gifstoffenVerzorgen van de lever

Ontgiftingsmechanismen, die vooral in de lever liggen, vormen een volledig geavanceerd laboratorium van chemische processen die giftige stoffen onschadelijk maken. Dit proces wordt ook wel ‘biotransformatie’ genoemd. Elk ontgiftingspad (vuilnisverwerkingsfabriek)) bestaat uit een reeks enzymreacties en elk enzym is afhankelijk van een aantal voedingsstoffen die het mogelijk maken deze stappen goed te nemen.

Ontgifting kan in twee fasen worden opgedeeld. De eerste fase (fase 1) lijkt op het verzamelen van vuilnis in zakken, klaar voor de ophaaldienst. Er wordt nog niets verwijderd, maar alles wordt gemakkelijk verwijderbaar gemaakt. In vet oplosbare gifstoffen worden bijvoorbeeld beter oplosbaar. Fase 1 wordt uitgevoerd door een reeks enzymen, de P-450-enzymen genaamd. In fase 2 worden ze omgebouwd voor vervoer in de vuilniswagen op weg naar de galblaas en de nieren.

Hoe hoger het aantal gifstoffen waaraan u wordt blootgesteld, hoe sneller deze enzymen moeten werken om het vuilnis klaar te zetten voor de vuilniswagen (fase 2). Vaak zijn de stoffen die door reacties van P-450 enzymen zijn aangemaakt schadelijker dan voorheen.

P 450 enzymen

De functie van P 450-enzymen, is afhankelijk van een lange lijst van voedingsstoffen. Voedingstoffen waaronder: vitaminen B2, B3, B6, B 12, foliumzuur, glutathion, vertakte keten aminozuren (leucine, isoleucine, valine). Maar ook flavonoïden en fosfolipiden, plus een gulle voorraad antioxidanten (vitamine A, C, E, etc).

Vaak verloopt bij iemand die regelmatig wordt blootgesteld aan gif de fase 1 versneld. Hun P-450-enzymen zijn gewend aan hard en snel werken om deze gifstoffen voor te bereiden op verwijdering. Stoffen waardoor fase 1 in werking treedt, zijn o.a. cafeïne, alcohol, dioxinen, sigarettenrook, uitlaatgassen, ammoniak vanuit een onvolledige eiwitvertering, kunstmest met organofosfaten, verfdampen, verzadigd vet, hormonen en verkoold vlees van de barbecue.

Glutathionconjugatie

De tweede fase, heeft meer te maken met ombouwen dan met afbraak. Stoffen worden verder ‘scheikundig‘ versleuteld’ om via de gal en via de nieren als oplosbare stof te worden afgevoerd.
De eindproducten van fase 1 worden bijvoorbeeld getransformeerd door er dingen op te ‘plakken’; dit proces heet conjugatie (binding). Sommige gifstoffen worden aan een bepaald aminozuur (koppel van drie aminozuren aan elkaar genaamd; glutathion) gebonden. Dit heet dan glutathionconjugatie.

Sulfatie

Andere gifstoffen binden zich met zwavel, in een proces dat sulfatie heet. Dit is het lot van bijvoorbeeld steroïdhormonen, neurotransmitters en paracetamol. De zwavel is direct uit voedsel afkomstig. Denk aan knoflook, uien, cottage cheese, avocado en eieren zijn goede bronnen van zwavelhoudende aminozuren zoals methionine en cysteine. Bij tekorten aan zwavelhoudende aminozuren in uw voeding, heeft u in deze tijd van ruim aanwezige gifstoffen en langdurige blootstelling daaraan, dus een groot probleem.

Methylatie

Andere gifstoffen binden zich met koolstofverbindingen, methylgroepen genaamd (dit heet methylatie). Zware metalen zoals lood en arsenicum, maar ook hormonen worden op deze manier ontgift. Aspirine bindt zich aan glycine en dit ontgiftingsfabriekje van de lever heet weer glycinatie.

Wanneer ontgiftingspaden te zwaar beladen zijn, kan het lichaam een ander pad gebruiken (de zogenaamde glucoronidatie), de voornaamste route voor bijvoorbeeld kalmeringsmiddelen.

Homocysteine

Wanneer deze biochemische afvalverwerkingsfabrieken niet goed werken, als gevolg van overbelasting of gebrek aan voedingsstoffen, maakt het lichaam schadelijke stoffen aan. Een voorbeeld hiervan is de stof Homocysteine, een giftig bijproduct van de afbraak van het aminozuur methionine. Dit kan het resultaat zijn van problemen met de sulfatie of methylatie.

Zwaveldioxide, een bestanddeel van uitlaatgassen, wordt ontgift via zwavelpaden waarvan de enzymen afhankelijk zijn van een mineraal molybdeen. Dit mineraal komt veel voor in o.a. bonen. Overmatige blootstelling in combinatie met een molybdeenarm dieet, kan leiden tot intolerantie voor uitlaatgassen.

Burn-out van de leverpaden

Ontgiftingspaden werken samen. Als het ene pad overbelast is, kan een gifstof door een ander pad worden verwerkt. Maar zodra de back-upsystemen overbelast zijn of last hebben van een ‘burn-out’, is het lichaam niet meer in staat om gifstoffen te verwijderen. Vervolgens kunnen deze gifstoffen bijna elk stelsel in het lichaam beschadigen en verstoren.

Verstoringen zijn dan te zien op: het zenuwstelsel, het hormonale evenwicht, spijsvertering, nieren, huid en immuniteit. Ook stemmingen kunnen het gevolg zijn van stagnaties op de ontgiftingspaden.
De eerste stap wat we kunnen doen om ons te beschermen tegen gif is het goed verzorgen van de lever (zie ook de pdf bijlage ‘Verzorging van de leverbiotransformatie’ hieronder).
Marijke de Waal Malefijt

Voedings- en laboratoriumtesten

Laboratoriumtesten urine bloed ontlasting en speekseltesten Natuurdiëtisten kunnen als geen ander uw voedingsstatus inschatten en adviezen geven op het gebied van voeding in relatie tot ziekte en gezondheid. Dit doen ze aan de hand van laboratoriumtesten.

Met laboratoriumbepalingen is de natuurdiëtist in staat uw voedingsstatus te bepalen en de dieetadviezen op maat te maken en door laboratoriummonitoring te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Wij werken samen met de Duitse fabrikant van laboratoriumtesten Medivere. Medivere levert laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd.

Op onze pagina over voedings- en laboratoriumtesten kunt u alle Medivere testen bekijken en bestellen.

DNA paspoort: minder risico ernstige bijwerking medicatie

Blootstelling aan diverse soorten gifstoffen10 tot 20 procent van alle patiënten loopt het risico dat geneesmiddelen niet goed werken doordat hun lever medicijnen verkeerd afbreekt. Dat kan ernstige, soms levensbedreigende gevolgen hebben. Die patiënten hebben minder of juist meer dan de standaard dosis nodig, maar zij weten dat meestal niet. Maar een persoonlijke DNA-CYP- analyse test kan uitsluitsel geven.
Aangezien er ongeveer 10 miljoen verschillen zijn tussen twee mensen is het dus begrijpelijk dat de werking van een eiwit niet bij iedereen hetzelfde is. Dit verklaart dan ook, dat een bepaald medicijn goed werkt bij de ene patiënt, maar niets doet bij de ander en bij weer een andere patiënt ernstige bijwerkingen.

Literatuur en links:

 

Over haaranalyse en zware metalen

Over fijnstof

Tip; kijk eens op de pagina ‘schadelijke stoffen’ van het voedingscentrum:

Chemtrails eindelijk officieel?

Case Orange: een kritische bespreking van het Belfort-group symposium over “chemtrails”

chemtrailalert.nl

nl.wikipedia.org/wiki/Chemtrail

nl.wikipedia.org/wiki/Geo-engineering

Aluminum and Alzheimer’s disease: after a century of controversy, is there a plausible link?

Barium: the essentials

Referenties

Europe’s pesticide and food safety regulators: Who do they work for?’ Earth Open Source, 2011

www.medkb.com/Uwe/Forum.aspx/nutrition/5496/Money-Talks-in Whispers

Institute of Science in Society, ISIS Report 06/10/10

Environ Health Perspect, 17 februari 2011; online-voorpublicatie

Pediatr Clin North Am, 2001; 48: 1185-1198, ix

Roundup and birth defects: Is the public being kept in the dark?’ Earth Open Source, June 2011

New Sci, 2004; 182: 40-43

Chem Res Toxicol, 2010; 23: 1586-1595

GMO-Free Europe 2010 6th European Conference of GMO-free regions, Brussels and Ghent, September 16-18, 2010

J Epidemiol Community Health, 2011; 65: 475-476

Threats deny community access to research’, Amnesty International, 12 August 2010

10www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12486:reports-viviana-peralta-interview

Comision Provincial de Investigaçion de Contaminantes del Agua (Provincial Commission of Investigation of Contaminants in Water), 2010

Rev Bras Ginecol Obstet, 2011; 33: 20-26

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen