skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Zelf-brouwsyndroom: dronken zonder alcohol

Het Zelf-brouwsyndroom is een toestand waarbij ethanol wordt geproduceerd ten gevolge van endogene fermentatie door fungi (schimmels) of bacteriën in het gastro-internale systeem. Het was een zeldzaam voorkomende aandoening en waarschijnlijk ondergediagnosticeerd, maar komt nu vaker voor door een darmmirobioomverslechtering.

De term zelf-brouwsyndroom wordt vaak gebruikt om patiënten te beschrijven die kenmerken vertonen van alcoholvergiftiging terwijl ze ontkennen alcohol te hebben gebruikt. Wel geven ze vaak aan dat ze een suiker- of koolhydraatrijke maaltijd hebben gebruikt.

Andere namen voor deze conditie zijn Auto-Brewery Syndrome (ABS), Darmfermentatiesyndroom of Endogene Ethanol Fermentatie. De eerste cases werden tussen 1950 en 1970 in Japan gedocumenteerd. Ook diverse andere landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Egypte en Engeland hebben soortgelijke gevallen beschreven. Zelf-brouwsyndroom: dronken zonder alcohol

Darmfermentatiesyndroom

Een man die in de Amerikaanse staat North Carolina werd aangehouden voor rijden onder invloed, bleek maar liefst 0,2 procent alcohol in het bloed te hebben: zo’n 2,5 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid De man ontkende dat hij gedronken had, maar niemand wilde hem geloven. Onderzoekers aan het Richmond University Medical Center in New York ontdekten uiteindelijk dat hij de waarheid sprak.

Ze ontdekten twee gistsoorten in zijn stoelgang, waaronder saccharomyces cerevisiae, een gist dat vaak gebruikt wordt bij het brouwen van bier, het maken van wijn en bij bakken. Bacteriën in zijn spijsverteringsstelsel bleken koolhydraten uit de voeding van de man om te zetten in alcohol. De bevindingen van de onderzoekers werden toegelicht in het wetenschappelijk tijdschrift BMJ Open Gastroenterology (1). De man kampte met het ‘zelfbrouwsyndroom’ een zeldzame medische aandoening. De aandoening werd veroorzaakt door een door hem genomen antibioticakuur.

De antibiotica wijzigde zijn darmflora, waardoor er schimmels in zijn spijsverteringsstelsel begonnen te groeien. Daardoor begon zijn persoonlijkheid te veranderen, maakte hij depressieve periodes door, had hij cognitieve problemen en geheugenverlies en vertoonde hij agressief gedrag dat niet bij hem paste. Hij kon, voornamelijk na de maaltijd, niet functioneren. De wetenschappers behandelden de man met schimmeldodende middelen en probiotica om zijn darmflora weer te normaliseren.

ABS komt niet alleen voor bij volwassen mannen en vrouwen, maar wordt ook bij kinderen gerapporteerd. Zo was er zelfs een 3-jarig meisje dat herhaaldelijk kenmerken van alcoholvergiftiging vertoonde (2). Een bloedtest gaf een ethanolconcentratie aan van 15 mmol/l en kweken van maagsappen en ontlasting toonden de aanwezigheid aan van Candida kefyr. Een verband werd gevonden tussen het innemen van een koolhydraatrijk vruchtensap en het zich voordoen van de symptomen.

Verschillen in leefstijl en dieet

In een onderzoek (3) werden 16 mannelijke en 12 vrouwelijke patiënten met ABS, vergeleken met een asymptomatische groep bestaande uit 18 personen. Gekeken werd naar leefstijl, dieet en medische historie. De resultaten lieten significante verschillen zien tussen de twee groepen. De ABS-groep rapporteerde een slechtere algemene gezondheid en meer voedselovergevoeligheden. Ze dronken ook meer water, minder thee en koffie en consumeerden minder zuivel en snoep.

Ook gingen ze minder uit eten, maakten ze meer thuisbereide maaltijden en waren ze vaker gevoelig voor zetmeel. De ABS-groep maakte ook melding van een slechte adem en diarree, ze scoorden lager in de kwaliteit van darmbewegingen en ze hadden meer darmbewegingen. Het belangrijkste verschil was echter dat patiënten met ABS gedurende een langere tijd antibiotica hadden gebruikt.

Oorzaken Zelf-brouwsyndroom

Het gistingsproces in de darm vormt een vast onderdeel van het verteringsproces en ontstaat door de afbraak van voedsel door normale bacteriën in de dikke darm. Bij mensen met ABS gebeurt het gistingsproces echter in de kleine ingewanden, verderop in het verteringskanaal. Verteringsgisten zoals Saccharomyces cerevisiae, S. boulardii, en verschillende Candida-stammen, waaronder C. glabrata, C. albicans, C. kefyr, en C. parapsilosis worden verantwoordelijk gehouden voor de productie van alcohol uit de ingenomen suiker. De bacteriën Klebsiella pneumonia and Enterococcus faecium waren er in tenminste één geval bij betrokken. Het maakt overigens niet uit wat voor soort suiker er wordt ingenomen.

Normaal gesproken kan de lever de kleine hoeveelheden alcohol, die het bijproduct zijn van gistvertering, ontgiften. Maar bij mensen met een abnormale darmvertering wordt teveel alcohol geproduceerd waardoor ze vergiftigd raken.
Alles dat een onbalans veroorzaakt tussen schadelijke en goede bacteriën kan in potentie de gisting in de darmen doen toenemen. Een verstoring van het darmmicrobioom is de onderliggende conditie die verteringsmicroben in staat stelt te over-koloniseren. Dit soort verstoringen worden veroorzaakt door een geraffineerd en koolhydraatrijk dieet en een overmatig gebruik van antibiotica. Stress en het overslaan van maaltijden zouden een hoog ethanolpeil verder kunnen doen toenemen.

Darmmicrobioom

Het is bekend dat het darmmicrobioom een belangrijke rol speelt bij ziekte en gezondheid. Als het darmmicrobioom verstoord wordt, bijvoorbeeld door een ongezond dieet, immuundysfunctie of ziekteproces, kan dit leiden tot een non-alcoholische leververvetting en cardiovasculaire ziektes. Het darmmicrobioom is ook betrokken bij het metabool syndroom, inflammatoire darmziektes en obesitas.

Het menselijk darmmicrobioom wordt inmiddels al jaren intensief bestudeert, maar de wetenschap begint pas net de fungale microbiotica, bekend als het mycobioom, te begrijpen. Van de duizenden verschillenden microben in een individuele darm wordt minder dan 0,1% als zeldzaam beschouwd, en fungi behoren tot deze zeldzame biosfeer (4).

Risico voor Zelf-brouwsyndroom

Het Zelf-brouwsyndroom komt vaker voor bij patiënten met co-morbiditeit zoals diabetes, obesitas, de ziekte van Crohn, leverdysfunctie, chronische intestinale verstopping en SIBO en SIFO ( small intestinal bacterial overgrowth, small intestinal fungal overgrowth).osteoporose

Patiënten met ABS komen over als iemand die onder invloed is van alcohol. Ze hoeven niet altijd tekenen van vergiftiging te vertonen, maar rapporteren wel vaak neurologische symptomen, verlies van coördinatie en stemmingswisselingen. ABS heeft een grote invloed op iemands leven. De onvoorspelbaarheid van het optreden van vergiftigingsperiodes kan leiden tot verwonding door vallen, het kan druk leggen op sociale relaties omdat men denkt dat iemand alcoholist is en juridische moeilijkheden veroorzaken ten gevolge van ‘dronken rijden’.

Overigens zijn sommige onderzoekers van mening dat de spontaan geproduceerde alcohol niet genoeg zou zijn om iemand dronken rijden ten laste te leggen, omdat het alcoholgehalte er niet hoog genoeg door zou kunnen worden.
Er kunnen zich ook fysieke problemen gaan ontwikkelen. De kleine ingewanden kunnen meer doorlaatbaar worden, waardoor tekorten aan B-vitaminen, zink en magnesium kunnen ontstaan.

Behandeling Zelf-brouwsyndroom

Patiënten kunnen behandeld worden met de juiste multistammen probiotica en dieetaanpassingen n.a.v. een darmmicrobioom ontlastinguitslag. Maar zelfs nadat de symptomen zijn verdwenen, kan door de langdurige eerdere blootstelling aan alcohol, de sterke behoefte aan alcohol zich nog manifesteren. Een natuurdiëtist kan daarbij helpen.

Update september 2020

Ook in Nederland heeft inmiddels een rechtszaak plaatsgevonden tegen een man die rijden onder invloed van alcohol ten laste was gelegd. Volgens de politie had hij een alcoholpromillage van 2,34 , dat overeenkomt met tien glazen bier. Maar de verdachte claimde dat hij geen druppel had gedronken. Hij werd vrijgesproken, omdat ook hij bleek te lijden aan het zelfbrouw-syndroom.

Elektro Magnetische Velden

 

 

 

 

Marijke Verstege

 

Zelf-brouwsyndroom: dronken zonder alcohol

 

Wij zijn ook te vinden op www.ensie.nl  

Zelf-brouwsyndroom: dronken zonder alcoholMedivere Ontlastings-zelftesten

Zelf-brouwsyndroom: dronken zonder alcoholUitgebreide bepalingen van microbiologische analyse waaronder darmmicrobioom, schimmels en gisten, α-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA.

Met meer dan 200 medewerkers, artsen, wetenschappers en medische assistenten, heeft het Mediver-Ganzimmun laboratorium een vooraanstaande positie in de wereld van de complementaire diagnostiek.

Dagelijks worden door Ganzimmun meer dan 40.000 analyses uitgevoerd die vanuit heel Europa zijn aangevraagd. De zelftesten van Medivere zijn direct beschikbaar voor de patiënt/consument. U ontvangt de uitslag van uw test meestal 14 dagen later. De ontvangstvoorkeur kan aangegeven worden op het begeleidingsformulier van de test.Via de post of online via www.medivere.nl opvraagbaar via serie- en codenummer (gerekend vanaf het moment van insturen van de monsters.

Zelf-brouwsyndroom: dronken zonder alcoholLees meer over de Medivere-zelf-testen in de diverse nieuwsartikelen  op onze nieuwspagina , gerangschikt onder de categorie ‘Zelftesten & Onderzoeken’. Met nog meer kennis en achtergrondinformatie over de Mediveretesten wordt het makkelijker een keuze te maken welke test u precies nodig heeft.

Bronnen

1.bmjopengastro.bmj.com/content/6/1/e000325
2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16720504
3.www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513346/
4.www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6475837/#bibr19-2164956119837566
5.www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30020718%5B/vc_column_text%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D