skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Verschillen in vitamine D suppletie aanbeveling

Vandaag heeft het Voedingscentrum bekendgemaakt dat haar aanbevelingen om de toepassing van vitamine D suppletieadviezen door zorgverleners te verbeteren, zijn overgenomen door het ministerie van VWS. Dit moet een eind maken aan de verwarring onder zorgverleners, die al jarenlang min of meer in een staat van apathie verkeren.

Deze situatie ontstond in september 2008, toen de Gezondheidsraad na acht jaar radiostilte weer een advies uitbracht over vitamine D. Dit rapport leidde bij veel zorgverleners tot verwarring, onder meer door de gedetailleerde aanbevelingen voor uiteenlopende doelgroepen. Tegelijk met dit rapport verscheen overigens een ‘schaduwrapport’ van Gert Schuitemaker, in de vorm van het boek Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten. Dit schaduwrapport was eenduidiger en gaf daarnaast een veel ruimhartiger suppletieadvies.

Recent onderzoek van het Voedingscentrum heeft bevestigd dat bij zorgverleners al geruime tijd onduidelijkheden bestaan over de praktische invulling van de vitamine D suppletieadviezen. Op basis van een consultatieronde zijn aanbevelingen gedaan om verdere toepassing van de adviezen te bevorderen. Deze aanbevelingen zijn vastgesteld in een werkconferentie met de betrokken beroepsgroepen en vervolgens voorgelegd aan het ministerie van VWS.

De inmiddels goedgekeurde aanbevelingen moeten in de toekomst onduidelijkheden wegnemen en ook een groter draagvlak voor suppletie van vitamine D creëren. Eén van de aanbevelingen betreft het advies voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Zo bestond onduidelijkheid over het suppletieadvies bij een combinatie van borst- en kunstvoeding. Tijdens de werkconferentie is besloten dat het suppletieadvies van 10 microgram (400 IE) voortaan voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar geldt, ongeacht het type voeding dat ze krijgen.

Ook is besloten dat zal worden ingezet op het creëren van meer bekendheid en draagvlak onder zorgverleners. Dit hoopt men onder meer te bereiken door de beroepsgroepen voortaan te betrekken bij de totstandkoming van adviezen van de Gezondheidsraad. Ook wil men de ‘sense of urgency’ onder zorgverleners wat betreft de suppletieadviezen vergroten. Tevens is het de bedoeling om de suppletieadviezen op te nemen in bestaande en te ontwikkelen behandelrichtlijnen.

Daarnaast zal worden gewerkt aan vergroting van kennis en bewustwording bij consumenten die behoren tot de doelgroepen van het suppletieadvies. Vertrekpunt voor de aanbevelingen waren knelpunten die uit de consultatieronde naar voren zijn gekomen. Een van de knelpunten is dat een groot deel van de zorgverleners de urgentie van suppletie van vitamine D onderschat. Daarnaast zien consumenten die tot de doelgroepen behoren het slikken van extra vitamine D zélf niet als een probleem. Mensen die extra vitamine D nodig hebben, zijn zich hier vaak niet van bewust en vragen er zelf dus ook niet naar.

Vitamine D aanbevelingen in VS aanzienlijk hoger

In de Verenigde Staten zijn in 2010 nieuwe RDA’s (aanbevolen dagelijkse hoeveelheden) voor vitamine D vastgesteld. Deze zijn aanzienlijk hoger dan de waarden die voor het laatst in 1997 waren vastgesteld.

De dagelijkse aanbevelingen liggen nu voor de Noordamerikaanse volwassenen (tot 50 jaar) tussen 600 en 800 IE (15 en 20 mcg) vitamine D, terwijl de oude aanbevelingen lagen rond de 200 IE voor deze groep. Toch is het advies van de Institute of Medicine (IOM), die deze aanbevelingen uitgeeft, conservatief te noemen. Alleen het gunstige effect op de botten wordt als bewezen geacht en daarom als enige parameter in de vaststelling van de Amerikaanse ADH’s betrokken. Voor andere ziekten waaronder diabetes en kanker vond de Institute of Medicine (IOM) dat het onderzoek te gering was om bewezen te achten dat vitamine D bescherming tegen deze ziekten biedt.

Het advies van de IOM is aanzienlijk hoger dan dat van de Gezondheidsraad die eind 2008 in Nederland met een nieuw rapport kwam, waarin het advies voor volwassen Nederlanders ongeveer op 400 IE per dag uitkwam. Ondanks het verschil in aanbeveling zit de IOM qua bewijsvoering op eenzelfde lijn als de Gezondheidsraad destijds. Tegelijk met het advies van de Gezondheidsraad verscheen het boek ‘Nieuw Licht op Vitamine D en chronische ziekten’ van Gert Schuitemaker. In dit boek wordt de visie van 14 internationale vitamine D-experts verwoord die wél vinden dat de werking van vitamine D verder gaat dan alleen voor de botten.

Zij komen tot een dagelijkse aanbeveling van 2000 IE (50 mcg) per dag, vooral in de winter wanneer de zon te zwak is voor de aanmaak van vitamine D in de huid. Sinds 2008 zijn tal van nieuwe studies gepubliceerd, waaruit blijkt dat vitamine D wel degelijk een belangrijke en onderschatte factor is in de preventie van genoemde ziekten.

Meer informatie over vitamine DU kunt nog meer lezen over vitamine D op de site ‘Nieuw licht op vitamine D’

Literatuur en links:

Ortho Instituut.

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen. Het Voedingscentrum. Mei 2011, Den Haag