skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Sterftekans bij hoge Vit B 12 in bloed?

Hogere bloedgehaltes van vitamine-B12 hangen samen met een grotere kans op overlijden binnen tien jaar. Klopt dit wel of is er iets anders aan de hand?

Voor zover bekend gaf vitamine B12-suppletie bij gezonde mensen tot op heden geen nadelige effecten. Er was met name onderzoek gedaan naar een tekort aan vitamine B12. Recent vroegen onderzoekers van het UMCG in Groningen zich af of plasmaconcentraties van B12 geassocieerd kunnen worden met het risico op alle soorten sterfte.

Het onderzoek [1] richtte zich op de algemene volwassen Nederlandse bevolking. Dit onderzoek is 15 januari 2020 gepubliceerd in het medisch tijdschrift; ‘Jama Network Open’ . De publicatie laat zien dat een hogere concentratie vitamine B12 in het bloed een hogere kans op sterfte voorspelt. De uitkomst resulteerde in het afgeven van een waarschuwing.

Onderzoek naar sterftekans in verband hoge B12 in bloed

De onderzoekers José Luis Flores-Guerrero en hoogleraar Interne Geneeskunde Stephan Bakker analyseerden de data van 5.571 deelnemers van de Groningse cohort studie PREVEND. Het onderzoek suggereert dat hogere plasmaconcentraties van vitamine B12 geassocieerd zijn met hogere kans op sterfte. De gevonden associatie is significant. Dit wil zeggen dat het aannemelijk is dat de correlatie, het wederzijds verband in de gevonden statistiek niet op toeval berust. Sterftekans bij hoge Vit B 12 in bloed?

De gevonden associatie met sterfte houdt rekening met risicofactoren waarop gecorrigeerd is. Denk hierbij aan leeftijd, roken, alcohol gebruik en diverse ziekten zoals nierfalen en diabetes type 1.

Er is geen causaal verband gevonden. Dit wil zeggen dat de onderzoekers nu niet kunnen zeggen dat de verhoogde sterfte een direct gevolg is van de verhoogde B12-plasmawaarden.

Bekende risico’s B12-bijwerkingen

Een verband tussen hoge plasmaconcentraties van vitamine B12 en een verhoogd risico op de dood is wel bekend bij patiënten die een nierdialysebehandeling ondergaan [2]. Een verminderde nierfunctie is ook geassocieerd met hoge plasmaconcentraties B12.

Sterftekans bij hoge Vit B 12 in bloed?Daarnaast is gebleken dat suppletie van foliumzuur, vitamine B6, en vitamine B12 de nierfunctie sneller laat afnemen bij patiënten met diabetische nefropathie [3,4, 5]. Nefropathie is een afwijking aan de nieren.

Meer studie naar de relatie tussen verhoogde B 12 en de nierfunctie is aan te raden. Ook zagen onderzoekers bij deze patiëntengroep een toename van voorvallen aan de bloedvaten.

Nieuw licht op vitamine B12-suppletie

Mogelijk werpt dit een nieuw licht op suppletieadviezen en het gebruik van vitamine B12 supplementen. Dit verdient nader onderzoek aldus de onderzoekers. Wél was de uitkomst voor de onderzoekers een reden om een waarschuwing af te geven aan mensen die oraal vitamine B12 slikken of injecties gebruiken.

Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten in ieder geval een reden om aan te nemen dat mensen teveel vitamine B12 kunnen slikken. De gedachte ‘baat het niet dan schaadt het niet’, zou met de uitkomsten van dit onderzoek niet langer houdbaar zijn. Een te hoge B12 spiegel zou gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen.

Wel B12 suppletie bij medisch aangetoond tekort

Een tekort aan vitamine B12 kan voor veel klachten zorgen. Denk hierbij aan neurologische klachten zoals tintelingen, coördinatieproblemen en pijn, psychische klachten zoals neerslachtigheid, concentratieverlies en vergeetachtigheid. Maar ook bloedarmoede en tandvleesproblemen.Sterftekans bij hoge Vit B 12 in bloed?

De onderzoekers gaven aan dat het onderzoek niets zegt over mensen met een medisch aangetoond B12-tekort. Hiervoor geldt nog steeds het advies dat het goed is om een B12-tekort aan te vullen als dat medisch nodig is.

Commentaar Natuur Diëtisten Nederland

Vitamine B12 is een essentiële voedingsstof. Het speelt een belangrijke rol bij onder meer DNA-synthese, bloedaanmaak, cellulaire herstelprocessen en hersenfunctie. Een verlaagde vitamine B12-status kan een breed scala aan gezondheidsklachten  veroorzaken. Preventie, vroege opsporing en behandeling van een vitamine B12-tekort is uitermate belangrijk, mede om irreversibele neurologische schade en beenmergfalen te voorkomen.

De wateroplosbare vitamine B12 bestaat uit een groep cobalamines, complexe moleculen met in het centrum een kobalt-atoom. Vitamine B12 komt in verschillende vormen voor, afhankelijk van de restgroep die is gekoppeld aan het centrale kobaltatoom: methyl-, adenosyl-, hydroxo- en cyanocobalamine.

Vitamine B12 komt in het lichaam in twee biologisch actieve vormen voor: methylcobalamine en adenosylcobalamine. Methylcobalamine is een belangrijke methyldonor in het lichaam en speelt een rol bij de aanmaak van onder andere DNA, myeline en verscheidene neurotransmitters.

Daarnaast helpt methylcobalamine bij de afbraak van homocysteïne. Daarmee heeft het een verzorgende invloed op hart- en bloedvaten en ondersteunt het de hersenstofwisseling. De adenosylcobalamine-vorm is werkzaam in de mitochondriën en betrokken bij o.a. de stofwisseling van vetzuren, cholesterol en eiwitten. Bovendien speelt adenosylcobalamine een rol bij de energiehuishouding en de aanmaak van hemoglobine.

Als er wordt gesproken over vitamine B12 of cobalamine wordt er vaak verwezen naar een van de hierboven genoemde vormen. Vitamine B12 is in kleine hoeveelheden aanwezig in dierlijke voedingsmiddelen (vlees, vis, schelpdieren, gevogelte, zuivel en eieren). In de voeding komt vooral de vorm van methyl-, adenosyl- en hydroxocobalamine voor.Sterftekans bij hoge Vit B 12 in bloed?

Cyanocobalamine is de synthetische variant (niet lichaamseigen vorm) die veel wordt gebruikt in voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen. Tegenwoordig zijn de biologisch actieve vormen van vitamine B12 (methyl- en adenosylcobalamine) ook als voedingssupplement beschikbaar (vaak als zuigtabletten).

Bij vitamine B12-suppletie heeft een voedingssupplement de voorkeur boven intramusculaire injecties (Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:B485), behalve bij ernstige neurologische klachten. Orale suppletie met vitamine B12 in doseringen van 1000 tot 2000 μg/dag is even effectief als intramusculaire injecties
Bij malabsorptie (defecte actieve opname) dient een hoge doses vitamine B12 gesuppleerd te worden.

Foliumzuursuppletie maskeert een aanwezige vitamine B12-deficiëntie en zorgt voor verdere stijging van de MMA- en homocysteïnespiegel.[6]. Bij gebruik van extra foliumzuur (met name bij doses boven 1000 μg/d) is het belangrijk daarbij ook vitamine B12 te suppleren.

Verhoogde bloedwaarden B12

Bloedwaarden zeggen niet zo heel veel over de nutriëntenstatus. In de regel is een tekort in het bloed wel een tekort, maar wanneer alles binnen de normen is, hoeft dit helemaal niets te zeggen. Bloedwaarden vertellen nu eenmaal niet of in de cel alles goed verloopt [7].

De opname, opslag en uitscheiding van vitamine B12 is een complex proces. In dat complexe proces kan er biochemisch op diverse niveaus dingen niet goed verlopen.

Verhoging van de cobalamineconcentratie in serum

Vitamine B12 staat ook bekend als cobalamine.

  • Een verhoging van de cobalamineconcentratie in serum kan een teken zijn van een ernstige, aandoening. Veel ziektebeelden kunnen gepaard gaan met een sterke stijging van de cobalamineconcentratie in het bloed. Ook bij verschillende leveraandoeningen, zoals NASH, acute hepatitis, levercirrose, wordt een toename van het cobalamine waargenomen.
  • Bij leveraandoeningen worden cobalaminestijgingen vaak veroorzaakt door een uitstorting van cobalamine in de circulatie door levercelverval en/of door een verminderde klaring van circulerend cobalamine door de aangedane lever. Een toevallig waargenomen verhoging van de serumcobalamineconcentratie is wel reden voor nader onderzoek.
  • Verhoging van de serumcobalaminespiegel kan ook komen door stoornissen in de serumbindingseiwitten TCII en/of HC of van stoornissen in de opslagcapaciteit in de lever.
  • In het lichaam kunnen de verschillende vormen van cobalamine in elkaar omgezet worden. Ook kunnen ze door het darmmicrobioom omgezet worden in cobalamineanalogen.
  • Het darmmicrobioom, waarvan het effect op de biochemie van het lichaam, steeds belangrijker wordt, zou ook nog een negatieve rol kunnen spelen m.b.t de hoge B 12 spiegels.

Kortom over B 12 is het laatste woord nog niet gezegd.

Sterftekans bij hoge Vit B 12 in bloed?

 

 

Judith Rolf , Natuurdiëtist

 

 

Sterftekans bij hoge Vit B 12 in bloed? 

 

Marijke de Waal Malefijt, Natuurdiëtist

Vitamine B12 urinetest

Vitamine B12 urinetestVerkoopprijs (incl. BTW): € 50,45
Koop deze test hier
Laboratoriumanalyse van methylmalonzuur in de urine. Bij deze test wordt dus ook het creatinine gehalte gemeten. Ter bepaling van de vitamine B12 voorziening.

De verhoogde detectie van methylmalonzuur in de urine vormt een indirecte marker van een vitamine B12-deficiëntie. Het maakt het mogelijk om conclusies te trekken over het metabool beschikbare vitamine B12. Vitamine B12 fungeert als een co-enzym van methylmalonyl-CoA mutase, dat in de citroenzuurcyclus methylmalonyl-CoA katalyseert tot succinyl-CoA. Wanneer deze stofwisselingsroute, bijv. ten gevolge van een verminderd aanbod van vitamine B12, verstoord is treedt een verhoogde excretie van methylmalonzuur op.

De bepaling van methylmalonzuur in de urine is te verkiezen boven de bepaling in het serum: het is eenvoudiger en gevoeliger. De diagnostische waarde van de parameters in serum wordt vaak beperkt doordat vitaminen in het serum gebonden zijn aan bindingseiwitten, waardoor de vitamine B12-verzorging op cellulair niveau niet altijd voldoende kan worden bepaald.

Referenties

[1] Association of Plasma Concentration of Vitamin B12 With All-Cause Mortalityin the General Population in the Netherlands
Jose L. Flores-Guerrero, MD, MSc1; Isidor Minović, PhD1,2; Dion Groothof, BSc1; et al. AMA Netw Open. 2020;3(1):e1919274.
jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2758742
[2] Soohoo M, Ahmadi S-F, Qader H, et al. Association of serum vitamin B12 and folate with mortality in incident hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2017;32(6):1024-1032. doi:10.1093/ndt/gfw090
[3] McMahon GM, Hwang SJ, Tanner RM, et al. The association between vitamin B12, albuminuria and reduced kidney function: an observational cohort study. BMC Nephrol. 2015;16(1):7. doi:10.1186/1471-2369-16-7
[4] Carmel R, Vasireddy H, Aurangzeb I, George K. High serum cobalamin levels in the clinical setting—clinical associations and holo-transcobalamin changes. Clin Lab Haematol. 2001;23(6):365-371.
[5] House AA, Eliasziw M, Cattran DC, et al. Effect of B-vitamin therapy on progression of diabetic nephropathy: a randomized controlled trial. JAMA. 2010;303(16):1603-1609.
[6] Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Dec 11;104(50):19995-20000. Epub 2007 Dec 4.
In vitamin B12 deficiency, higher serum folate is associated with increased total homocysteine and methylmalonic acid concentrations.
Selhub J1, Morris MS, Jacques PF.5
[7] D. Sean FroeseandRoy A. Gravel; Genetic disorders of vitamin B12metabolism: eight complementation groups –eight genes. Expert Rev Mol Med. 2010 Nov; 12: e37.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2995210/

B12 kliniek
www.b12kliniek.com/over-b12-kliniek-wie-zijn-wij/wie-zijn-wij-over-b12klinieken#initiatief-van-internist-hajo-auwerda
www.b12kliniek.com/clienten-patienten/patientenfora%5B/vc_column_text%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen