skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Lastige Vaccinatie keuzes

Van vaccins weten we eigenlijk heel weinig. We zijn voor onze informatie afhankelijk van vaccinfabrikanten die voornamelijk onderzoek doen naar nieuwe vaccins. Zij brengen vrijwel alleen bijwerkingen op korte termijn in kaart. Onderzoek naar de lange termijn wordt te weinig gedaan.

Voor iedereen die voor de keuze van een vaccin staat blijft het een moeilijke keuze. Gaat u gewoon het aangeboden programma volgen, of trekt u uw eigen plan? En in het laatste geval: welke vaccins laat u toe, en wanneer? De enige mogelijkheid is informatie inwinnen om daarna een individuele beslissing te kunnen nemen.

De informatie op deze website is niet bedoeld als individueel medisch advies. Een afweging van alle factoren die leiden tot een individuele beslissing rond vaccinaties blijft de verantwoordelijkheid van een ieder. Wel vinden wij het van groot belang dat u een beslissing kunnen nemen op grond van voldoende onafhankelijke informatie.

Wat zegt het RIVM hierover?

Er wordt nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar ernstige bijwerkingen van vaccinaties. Deze onderzoeken, die vaak met grote aantallen mensen zijn gedaan, laten niet meer ernstige aandoeningen zien bij mensen die gevaccineerd zijn met de vaccins die nu gegeven worden dan bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat bewijst dat de ernstige aandoeningen niet worden veroorzaakt door vaccinaties of dat de kans dat de aandoeningen wel door de vaccinaties veroorzaakt worden minimaal is. Deze minimale kans is dan in ieder geval vele malen kleiner dan de kans op ernstige complicaties door de infectieziekte waartegen het vaccin beschermd. Deze onderzoeken worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en op websites van bekende organisaties en onderzoeksinstituten, maar zie je nauwelijks terug in de berichten van mensen en organisaties die kritisch staan tegenover vaccineren.

Er is veel verschillend onderzoek gedaan naar bijwerkingen van vaccins. Vooral onderzoeken die een mogelijk verband laten zien tussen ernstige bijwerkingen en vaccinatie zwerven rond op het internet en vind je als je op zoek gaat naar informatie over veiligheid van vaccins. Deze onderzoeksresultaten zijn vaak van beperkte waarde en geven een vertekend en eenzijdig beeld. Sommige onderzoeken zijn zelfs ontmaskerd als frauduleus zoals het onderzoek van Andrew Wakefield eind jaren negentig. Zijn onderzoek leidde zelfs tot paniek bij jonge ouders omdat hij concludeerde dat het vaccin tegen bof, mazelen en rodehond tot autisme kon leiden. Na analyse door andere wetenschappers bleken de onderzoeksresultaten vervalst en bleek er sprake van belangenverstrengeling. Het tijdschrift heeft het artikel over het onderzoek teruggetrokken en Wakefield heeft zijn artsentitel moeten inleveren. Echter, op internet blijft dit artikel rondzwerven zonder de correctie er bij.

Voor het goed beoordelen van de veiligheid van een vaccin is het nodig om meerdere onderzoeken te bekijken en goed af te wegen welke waarde de verschillende onderzoeksresultaten hebben. Dit is een ingewikkelde klus, want het gaat hier vaak om tientallen onderzoeken per vaccin.

Dit is onderdeel van het werk van de geneesmiddelenautoriteiten zoals de European Medicines Agency (EMA) en het Centraal Bureau Geneesmiddelenregistratie (CBG),  maar ook de WHO en in Nederland het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Lareb en de Gezondheidsraad gebruiken al deze onderzoeksresultaten in hun oordelen over vaccins.

Wat zegt Stichting vaccinvrij hierover?

Alle vaccins ten spijt… onze kinderen worden niet gezonder en maar zieker. Het aantal chronische aandoeningen van het immuunsysteem en centraal zenuwstelsel: allergieën, epileptische aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen, leer,- en spraakproblemen, ADHD, aandoeningen in het autismespectrum, enz. enz. nemen alleen maar toe.
De lijst met aandoeningen is lang en de medische wereld heeft geen verklaring voor de toename.

De enige manier om aan te tonen of vaccins hier nou wel of niet (deels) voor verantwoordelijk zijn is grootschalig vergelijkend onderzoek met een ONGEVACCINEERDE controlegroep.
Waarom wordt er geen onderzoek gedaan die de gezondheid van gevaccineerde kinderen met de gezondheid van ongevaccineerde kinderen vergelijkt?

Wat zegt de Nerderlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) hierover?

Sinds 2011 doet het Bijwerkingen centrum Lareb, onderzoek naar de bijwerkingen van vaccinaties. Voorheen deed het RIVM dit zelf, terwijl ze de vaccins ook op de markt brachten.
Lareb geeft aan dat bij vaccins met gedode bacteriën of virussen (DKTP-Hib,meningokokken pneumokokken, HPV) bijwerkingen binnen 24 uur te verwachten zijn. Bij vaccins met verzwakt levende bacteriën of virussen (BMR) tussen de 5-12 dagen. In de verschillende bijsluiters van de fabrikanten worden vaak langere perioden aangegeven waarbinnen ongewenste, bijwerkingen kunnen ontstaan en extra alertheid en aandacht wordt geadviseerd.
Ons advies: houdt een vaccinatiedagboek bij tot minimaal 4 weken na elke prik.

Een van de bijwerkingen die erkend wordt door Lareb en het RIVM is dat een onderliggende chronische ziekte eerder tot uiting kan komen door een vaccinatie. Ernstige reacties komen voor bij 1 op de 10.000 vaccinaties, bijv. anafylactische shock/collaps of hersenvliesontsteking.
Jaarlijks worden gemiddeld 5 meldingen van overlijden na vaccinatie bij Lareb gemeld. Daar bovenop moeten de wiegendood en de SBS (Shaken Baby Syndrome) gevallen, waarbij in een aantal gevallen vaccinatieschade een rol lijkt te spelen, worden geteld.
Een heftige reactie op of na een vaccinatie is altijd een reden om extra kritisch naar een volgende vaccinatie te kijken. Veelal nemen de bijwerkingen en ongewenste reacties toe bij een volgende vaccinatie.

De NDN zet een paar informatiebronnen voor u op een rijtje

Het Vaccine Safety Net Externe link (VSN) is een internationaal netwerk van informatieve websites over vaccinaties. Dit keurmerk helpt om te kunnen beoordelen of de aangeboden informatie betrouwbaar is. De aangesloten websites hebben allemaal de goedkeuring van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Bij twijfel over vaccinatie RIVM
Vaccinaties RIVM
Stichting vaccinvrij
Nerderlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP)
Informatie RIVM over bijwerkingen van een vaccin
De mening van medisch scheikundige Juglen Zwaan over vaccinatie
Vaccinaties voor vakanties en per land
Japan Leads the Way: No Vaccine Mandates and No MMR Vaccine = Healthier Children

Rapportage door het RIVM

Het RIVM wil dat ouders die vragen of twijfels hebben een goede, afgewogen keuze kunnen maken over vaccineren. Dat kan alleen op basis van juiste, objectieve informatie. Daarom publiceert het RIVM jaarlijks een rapport Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland waarin te lezen is hoe vaak de infectieziekten waartegen je gevaccineerd kan worden nog voorkomen. Hierin zijn ook de resultaten te lezen van onderzoeken naar de effectiviteit van de verschillende vaccinaties en zijn de belangrijkste conclusies te vinden van onderzoeken op het gebied van vaccineren. Ook de Gezondheidsraad biedt verschillende rapporten aan over vaccinaties. Het landelijke bijwerkingencentrum Lareb publiceert jaarlijks een overzicht van meldingen die zijn gedaan over bijwerkingen.