skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Elektro Magnetische Velden in Elektrische auto

In een elektrische auto ervaren mensen één of meer gezondheidsklachten door een mix van Elektro Magnetische Velden. Laadpalen voor elektrische auto’s schieten als paddenstoelen uit de grond. De economische en milieuvoordelen van elektrische auto’s worden volop belicht. Maar er wordt vrijwel geen aandacht besteed aan de nadelen (Elektro Magnetische Velden ) van elektrische auto’s, terwijl die er wel degelijk zijn. Steeds meer mensen ervaren gezondheidsklachten in dit type auto. De straling die in een elektrische auto aanwezig is, is voor mensen die daar gevoelig voor zijn, zeer belastend. Ook gebruik maken van het openbaar vervoer leidt tot problemen, omdat moderne bussen, trams en treinen volledig elektronisch en met WiFi zijn uitgerust.

Mix van Elektro Magnetische Velden in elektrische auto

Een automobilist bevindt zich tegenwoordig in een mix van hoog- en laagfrequente Elektro Magnetische Velden en dat soms gedurende vele uren per dag.
Deze Elektro Magnetische Velden  worden o.a. veroorzaakt door:

 • het grote aantal elektronische circuits en technische componenten in de auto. Een gemiddelde moderne auto bevat ongeveer 6 kilometer kabel. Het aantal ingebouwde chips is bijna niet meer te tellen.
 • sterke elektrische stromen onderin de auto door de aandrijving van elektromotoren, die vooral bij het optrekken en afremmen ontstaan.
 • de invloed van de staalgordels in de autobanden (net als bij gewone auto’s) die tijdens het ronddraaien extreem laagfrequente velden produceren, waardoor een magnetisch veld tot 500 nanoTesla ontstaat in het passagiersgedeelte vlak boven de wielkast. (1)
 • draadloze communicatiemiddelen zoals mobiele telefoons, tablets en navigatie-apparatuur in de auto.
 • masten die nodig zijn om verbinding te kunnen maken met het 3G -of 4G-netwerk. Deze staan ongeveer om de ongeveer 500 meter langs de snelweg.

Soorten velden die klachten geven

Er worden 3 soorten Elektro Magnetische Velden onderscheiden:

1.Hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) of straling.

Deze velden komen voor bij telecommunicatiezenders zoals GSM, UMTS en C2000. Ook binnenshuis komen ze voor bij DECT-telefoons, WiFi-netwerk, draadloos internet, gameconsoles en ‘slimme’ apparaten zoals de smart meter of ‘slimme’ thermostaat

2. Laagfrequente elektrische wisselvelden.

Deze velden komen voort uit het elektriciteitsnet, verlengsnoeren in huis en uit muren en de meterkast. Ook als een apparaat niet aanstaat, maar wel verbonden is met een stopcontact, staat er spanning op de draad en is er dus een elektrisch wisselveld.

3. Laagfrequente magnetische wisselvelden.

Dit type komt voor bij elektromotoren, ondergrondse stroomkabels, elektronische apparaten en alle andere stroomverbruikende apparaten en bekabeling.

ElektroHoogSensitief (EHS) een aantoonbare aandoening

Ons lichaam bestaat o.a. uit organen en cellen, die weer deel uit maken van complexe regelsystemen. De bekendste hiervan zijn het immuunsysteem en het hormonale systeem. Onderlinge celcommunicatie en de regulatie van lichaamsprocessen gebeurt deels door elektrische signalen met een breed trillingsspectrum (frequentiegebied).

De celcommunicatie kan verstoord raken door de elektrische signalen die worden uitgezonden door allerlei alledaagse voorwerpen zoals telefoons (DECT en mobiel), (digitale) televisie, PC, WiFi-routers, spelcomputers, lampen (vooral tl-buizen en spaarlampen geven veel elektrosmog), dimmers, radiowekkers, keukenapparatuur e.d. Ook buitenshuis word je blootgesteld aan deze elektrosmog.

Sommige mensen ontwikkelen door Elektro Magnetische Velden gezondheidsklachten. We noemen iemand dan ElektroHoogSensitief (EHS). Dit is een aantoonbare aandoening (3).

Klachten door autorit in elektrische auto

Regelmatig ervaren mensen tijdens de autorit of korte tijd daarna door Elektro Magnetische Velden één of meer van de volgende verschijnselen:

 1. vermoeidheid
 2. concentratieverlies
 3. irritatie
 4. gespannenheid
 5. hoge bloeddruk
 6. hoofdpijn

Wanneer u veel in een elektrische auto rijdt, kan het zijn dat uw klachten chronisch worden en u EHS-er wordt.

Extreem hoge meetwaarden in hybride auto

Het RIVM houdt een waarde aan van max. 400 nT voor de vestiging van een woonhuis onder of nabij hoogspanningslijnen. Boven deze waarde (en ook al voor iets lagere waarden) is er volgens de WHO bij langdurige blootstelling een verhoogde kans op kinderleukemie. De extreem hoge waarden van de Elektro Magnetische Velden die zijn vastgesteld in sommige elektrische (hybride-) auto’s (2) maken het dringend nodig dat er onderzoek wordt gedaan naar het bevorderen van het ontstaan van kanker door het rijden in een elektrische auto.

Kooi van Faraday laat mobiel meer straling zenden

Wanneer u uw mobiel gebruikt op plaatsen waar u een slechte ontvangst heeft zoals in een dichte (rijdende) auto of treincoupé, dan zendt uw mobieltje meer straling uit. Dat komt omdat dit soort ruimtes werken als een z.g. kooi van Faraday, die Elektro Magnetische Velden straling buitensluit. Om verbinding te kunnen maken vanuit zo’n afgesloten ruimte moet de smartphone daardoor veel harder gaan stralen. Hierdoor kunnen klachten toenemen.

Experiment met schokkende conclusies

De Universiteit van Mainz voerde een experiment uit waarbij gekeken werd naar de invloed van elektronica en draadloze apparatuur in auto’s op het menselijk lichaam. Van de testpersoon werden de hersenstromen, hartslag en spieractiviteit gemeten in een stilstaande en in een rijdende auto die, zoals zoveel auto’s tegenwoordig, afgeladen was met elektronica.

Eerst werd de motor gestart, daarna de airconditioning aangezet, vervolgens werd Bluetooth geactiveerd, een telefoongesprek gevoerd en als laatste werd de Wlan-functie in de auto ingeschakeld. Tussendoor werden steeds de diverse lichaamsfuncties gemeten. Wat er gebeurde door Elektro Magnetische Velden is alarmerend, wat te zien is in een video. Bekijk hier de video.

Het zou dus heel goed kunnen dat sommige ‘onverklaarde’ verkeersongelukken te wijten zijn aan chauffeurs die onder de invloed van EMV‘s minder alert zijn, of verkeerssituaties verkeerd beoordelen. Dat staat nog los van de sterk verminderde aandacht tijdens het autorijden, door met de smartphone bezig te zijn.

Toename straling door 4G netwerk

Door de uitrol van het 4G netwerk, zijn er nog meer masten bijgekomen die sterker stralen dan de masten die voor het 2G en 3G netwerk bestemd waren. Dat komt omdat de hoeveelheid straling toeneemt naarmate je sneller kunt internetten. Dus 10x sneller internetten (verschil in snelheid tussen 3G en 4G) betekent dus ook 10x meer straling in je lijf! En wanneer straks overal 5G wordt uitgerold, dat 100x sneller moet gaan werken dan 4G, krijg je dus steeds een dosis straling in je lijf die 100x meer is dan die bij 4G, en krijg je 1000x meer straling in je lijf, dan bij 3G. Dus bij 5G nog meer Elektro Magnetische Velden!

Nederland heeft hoogste stralingsnormen ter wereld

De in Nederland toegestane stralingsnormen behoren tot de hoogste ter wereld en zijn ongeveer 2 miljoen keer hoger dan de natuurlijke straling op aarde. Daar worden we 24 uur per dag, 7 dagen per week aan blootgesteld.

WiFi routers winkels verstoren afstandbediening auto

Soms lukt het niet om je auto met de elektrische sleutel, van het slot te krijgen. De reden hiervoor is dat er op sommige plekken zoveel straling hangt, o.a. door het toenemend aantal WiFi-routers bij winkels, dat er daardoor een storing ontstaat. Hierdoor kan het gebeuren dat de afstandsbediening van je auto niet meer werkt. Het is zelfs zo, dat op bepaalde plekken auto’s niet meer gestart kunnen worden. Wanneer ze enkele meters verschoven worden, en uit het door straling ontstane storingsveld weg zijn, lukt het starten vaak wel weer.

Op de Veluwe was het zelfs zo, dat auto’s in een ondergrondse garage niet meer wilden starten. Pas nadat een zendmast van KPN verplaatst werd, ging dat weer.

Zelfrijdende auto verbinden met internet geeft explosie aantal zendmasten

Het fenomeen zelfrijdende voertuigen lijkt meer en meer realiteit te zullen gaan worden. Deze voertuigen zullen worden uitgerust met radar-antennes om de omgeving te ‘scannen’. Deze radars hebben een bereik van 100-200 meter. Dit leidt dus tot een continu bombardement met radarstraling voor alle weggebruikers. Daarnaast gaat die straling ook door de muren van woningen heen en dringt ze dus ook binnen bij mensen thuis. Wellicht is het nuttig de rechtszaken in herinnering te brengen van militair radarpersoneel, dat onder meer kanker kreeg en onvruchtbaar werd van het werken naast radar.
Bovendien is het de bedoeling om zelfrijdende auto’s met internet te verbinden wat een explosie van bijkomende zendantennes (5G) nodig zou maken. Vanuit gezondheidsoogpunt bekeken is een toename van Elektro Magnetische Velden (EMV), dus een uitermate onwenselijke ontwikkeling.

Internet of Things (iTo): alsof je brand staat

Is Internet of Things (iTo) een brandend probleem? In het kader van het zoveel mogelijk apparaten met elkaar verbinden, worden steeds meer toestellen uitgerust met IoT. Zo zijn er al koelkasten, z.g. smart-TV’s en verwarmingsketels die daardoor straling uitzenden. Let dus goed op of uw nieuwe toestel ook van dit ‘stralende’ nieuwe snufje voorzien is.

5G frequenties die gebruikt worden voor IoT zijn nooit getest op thermische en niet-thermische gezondheidseffecten en zouden een negatief effect kunnen hebben op onze huid. De zweetklieren kunnen er door gaan werken als antennes die straling oppikken. De gebruikte frequenties worden ook ingezet bij crowd control, bijv. door het Amerikaanse leger. Het heet: Active Denial Systems. Ze geven het gevoel alsof je in brand staat (5).

IoT zal ook steeds meer buitenshuis worden gaan toegepast: op lantaarnpalen, verkeerslichten, afvalbakken e.d., dus op straat zal de straling in ieder geval ook alleen maar nog meer toenemen. Te verwachten valt dat het aantal EHS-ers er sterk door zal toenemen.

Voorzorgsprincipe door stralingsnorm lager te stellen

Het voorzorgsprincipe houdt in dat men, zolang er geen onomstotelijk bewijs is dat iets geen schade toebrengt, maatregelen treft om eventuele schade zo laag mogelijk te houden. In bijvoorbeeld België houdt de overheid zich meer aan het voorzorgsprincipe door de toegestane stralingsnormen een stuk lager vast te stellen en actiever aan voorlichting te doen. Wellicht wijs geworden door eerdere ervaringen met zaken als tabak, gelode benzine, spuitasbest, CFK-’s en Softenon. Ook veel andere landen nemen voorzorgsmaatregelen (4).

Zelf de straling bij u thuis en in uw omgeving meten?

Er bestaan eenvoudige apparaatjes (vanaf E 99) waarmee u redelijk nauwkeurig de hoogte van de Elektro Magnetische Velden bij u thuis en in uw omgeving kunt meten. U kunt daarmee ook direct zien wat het effect is van bijvoorbeeld het uitschakelen van DECT-telefoon of router of het omdraaien van een stekker in het stopcontact.

StralingTips om elektrosmog te verminderen

Dit kunt u zelf doen:

 • Neem een ouderwetse bedrade telefoon of een speciale stralingsarme DECT-telefoon die alleen straling uitzendt als deze gebruikt wordt. Gewone DECT-telefoons stralen 24 uur per dag, ook als ze stand-by staan.
 • Maak gebruik van bekabeld Internet en zet de Wi-Fi router, (kies er eentje met zo min mogelijk meters uitstraling) zoveel mogelijk, maar in ieder geval ’s nachts, m.b.v. een tijdschakelaar uit.
 • Trek stekkers van apparaten die toch niet worden gebruikt uit het stopcontact. Apparaten waarvan de stekker nog in het stopcontact zit, geven in ‘uit’-stand bijna evenveel Elektro Magnetische Velden (EMV) als wanneer ze ‘aan’ staan.
 • Schakel de WiFi-functie en die voor mobiel dataverkeer uit wanneer u het niet nodig heeft. Verwijder apps die u niet (meer) gebruikt. Dit voorkomt dat uw GSM steeds blijft zoeken naar updates ervan, en dan dus steeds hoge stralingspulsen geeft.
 • Leg uw smartphone minstens 5 meter bij uw bed vandaan, in ieder geval nooit onder uw hoofdkussen. Uw slaap kan anders ernstig verstoord raken. Dit geldt ook voor een tablet.
 • Maak geen of zo min mogelijk gebruik van uw magnetron. Het tast de moleculaire structuur van de voeding aan en er kan hoogfrequente straling uit lekken.
 • Inductiekookplaten genereren een zeer sterk elektromagnetisch veld en daar kunnen EHS-ers veel last van hebben.
 • Maak liever geen gebruik van elektrische dekens en kussens.
 • Elektrisch verstelbare bedden lijken comfortabel, maar de motoren produceren aanzienlijke elektromagnetische velden.
 • Zet de acculader van uw mobiele telefoon ’s nachts niet in uw slaapkamer. Deze geeft sterke elektrische en magnetische velden af.
 • Vervang de elektrische wekker door een batterijwekker.
 • Baby’s en jonge kinderen nemen tot 10x meer straling op dan volwassenen. Maak dus geen of zo min mogelijk gebruik van draadloze babyfoons, en gebruik zeker geen DECT-babyfoon.

Voeding die u beter beschermt tegen straling

Omdat Elektro Magnetische Velden de werking van tal van lichaamsprocessen beïnvloeden (bijv. langdurig met een beeldscherm werken kan er o.a. toe leiden dat er een tekort aan vitamine A en D ontstaat), is het van belang om gezond te eten en ervoor te zorgen dat vitaminetekorten zoveel mogelijk worden voorkomen. Raadpleeg eventueel een natuurdiëtist(e) of natuurarts.

Elektro Magnetische VeldenMarijke Verstege

Bronnen

1 https://scholar.google.nl/scholar?hl=nl&q=%22magnetic+fields+from+steel-belted+radial+tires%22+author%3Amilham+author%3Ahatfield
2 http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Toyota.UK.php
3 https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/10818/functional_brain_mri_in_patients_complaining_of_ehs_after_exposure_to_electromagnetic
4 http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7294/compilatie_maatregelen_van_overheden_ter_bescherming_van_de_bevolking_tegen_emv
5 http://www.theeventchronicle.com/study/internet-things-frequencies-used-pain-inflicting-crowd-control-weapons-will-tie-together-50-billion-devices/#

Referenties

https://www.electrohealth.nl/elektrosmog-in-auto-s/?c=392e40eaa002
http://www.stralingsadviesonline.nl/stralingsadvies/page/klachten_in_de_auto.html
https://stichtingehs.nl/blog/97-heeft-de-elektrische-auto-de-toekomst https://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/9827/tesla_model_s_elektrische_auto_(sedan)_elektromagnetische_straling_en_emv
http://stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11131/beyond_the_hype_the_hazards_of_electric_vehicles
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/9949/radiogolven_doen_auto_s_op_slot
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/hoe-gevaarlijk-is-5g-0
https://www.vitalitools.nl/meetapparatuur-goede-prijs-kwaliteit
https://rtlnext.rtl.de/cms/kopfschmerzen-im-auto-woher-kommt-das-4131633.html?c=ddbf
http://www.stralingsvrijwonen.nl/tips_voor_stralingsvermindering.html
https://www.natuurdietisten.nl/news_article.php?cod=674
https://www.natuurdietisten.nl/news_article.php?cod=747

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen