skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Alfa Gal Syndroom door tekenbeet

Teken zijn kleine spinachtige beestjes die net als muggen leven van bloed. De teken verschuilen zich in het gras of in bomen en slaan toe als er mensen of dieren langskomen. De beestjes springen op de huid, zuigen zich vol met bloed en laten meestal na een dag of vijf uit zichzelf weer los. Het verraderlijke van tekenbeten is dat ze geen pijn doen en je ze dus niet voelt. Als je gebeten bent kunnen er ziekteverwekkers in je lichaam terecht komen. Onbehandeld kun je daar flink ziek van worden. Het is dus belangrijk op je hoede te zijn voor een tekenbeet.

Alfa Gal Syndroom

Alfa Gal Syndroom is recentelijk in Nederland geconstateerd. De tekenbeet veroorzaakt hierbij een levensbedreigende vleesallergie. Een beet van een teek kan leiden tot een vertraagde allergische reactie op rood vlees. Sommige mensen die gebeten zijn door een teek worden drie tot zes uur na het eten van rood vlees wakker van netelroos of een hele ernstige allergische reactie. De allergie wordt veroorzaakt door de schapenteek. De klachten treden meestal 2-6 uur na het eten van zoogdierenvlees op.

De schapenteek, gewone teek of houtteek komt in Nederland het meest voor. In Nederland wordt de Borrelia bacterie, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken, hoofdzakelijk overgebracht door de schapenteek. Deze behoort tot de zogenaamde ‘harde’ teken, herkenbaar door een schildje over het achterlijf. De schapenteek kan 3 tot 4 jaar worden, afhankelijk van het klimaat.

De kenmerken van een het alfa-galsyndroom zijn:

  • jeuk
  • urticaria (netelroos)
  • luchtwegklachten
  • maagdarmklachten
  • anafylactische shock

Hoe ontstaat de vleesallergie?

Alfa-gal is aanwezig in vlees. Als een persoon die gebeten is door een teek vlees eet, zorgt het immuunsysteem ervoor dat histamine vrijkomt als reactie op de koolhydraat. Hierdoor ontstaan dan de klachten. Een anafylactische shock als gevolg van vlees is een ernstige voedselallergie. Normaal gesproken treedt een shock direct op, in dit geval is deze vertraagd. Daarin schuilt het gevaar.
Eerder onderzoek liet al zien dat vooral de Lone Star teek tot een vleesallergie leidt. Lone Star teken zijn agressieve vrouwtjes die je kunt herkennen aan een witte stip of ster midden op de rug. Nu blijken ook teken in Nederland deze allergie te kunnen veroorzaken.

De allergische reactie ontstaat doordat in het speeksel van de bijtende teek de lichaamsvreemde stof alfa-gal zit. Die heeft het kleine beestje eerder opgedaan bij het bijten van een ander zoogdier. Door de beet vindt overdracht naar mensen plaats. Het immuunsysteem van de mens kan hierop reageren door het aanmaken van afweerstoffen tegen deze lichaamsvreemde stof, die overigens wel van nature in zoogdieren voorkomt. Als iemand daarna vlees eet, kan een allergische reactie ontstaan. Alfa-gal staat voor galactose-α-1,3-galactose, een koolhydraat dat aanwezig is in de celmembranen van zoogdieren. Het immuunsysteem kan hierop reageren door het aanmaken van IgE-afweerstoffen [1].

Niet alle tekensoorten lokken het alfa-galsyndroom uit. De enige tekensoort in Nederland die sIgE-antistoffen tegen alfa-gal kan opwekken is de teek Schapenteek (Ixodes ricinus).

Het gaat alleen om vlees van runderen, varkens, schapen en paarden. Wit vlees, van kippen en ander pluimvee veroorzaakt geen problemen.

Wanneer u maag-darmklachten heeft kunt u voor begeleiding terecht bij natuurdietisten.

Galactose alfa 1 3 test uit serum € 39.00Alfa Gal Syndroom door tekenbeet

Bestel de test hier.

Allergie screening op alfa gal als je besmet bent door een teek en daarna geen vlees meer kunt verdragen.

Andere tekensoorten

Andere Nederlandse teken soorten zijn:

  1. de egelteek bij egels, dassen en andere marterachtigen, en ook wel bij honden en katten;
  2. de vossenteek, die naast vossen ook bij dassen en honden voorkomt
  3. de hertenteek is verantwoordelijk voor het verspreiden van Babesia. Deze micro-organismen zijn parasieten die de rode bloedcellen binnenvallen. De Hertenteek is de meest voorkomende overbrenger van Babesiosis.

Meer informatie over teken.

Alfa Gal Syndroom door tekenbeet

Teken test

Verkoopprijs Prijs: € 112,30 (incl. BTW)
Koop deze test hier

Laboratorium analyse van borrelia, babesia, anaplasme, FSME virussen en rickettsiae in de teek als basis voor een differentiaaldiagnostiek bij de betreffende persoon (bij een positieve uitslag).

 

 

Bij deze laboratoriumtest wordt het genoom (DNA) van de pathogenen (Borrelia, Babesia, Anaplasma, tekenencefalitis (TBE) virussen, rickettsia) dat in de geïnfecteerde teek aanwezig was gemeten. Langs de “one-step” polymerase-keten-reactie (PCR) wordt het DNA van de pathogenen vermeerderd en aansluitend gedetecteerd middels hybridisatie van zeer specifieke genprobes.

Deze gestandaardiseerde methode verhoogt de specificiteit en sensitiviteit in vergelijking met conventioneel DNA-onderzoek, die alleen een PCR gebruiken, zonder prohybridisatie.

Bij deze test kan het risico van mogelijke infectie van de betrokkene vroegtijdig worden beoordeeld. Mogelijke symptomen kunnen veiliger worden geïnterpreteerd uitgelegd en therapeutische maatregelen kunnen al in een vroeg stadium worden genomen. Een teek kan ernstige ziekten overbrengen: de zogenaamde ziekte van Lyme (Borreliose) of in zeldzame gevallen, de lente-zomer encefalitis, meestal slechts als TBE benoemt. Bovendien kunnen door teken overgedragen co-infecties met Anaplasma en Babesia optreden. Omdat je nooit weet welke ziekteverwekkers een teek bij zich draagt, moeten tekenbeten altijd zeer serieus genomen worden.

De uitslagen van de bloedtest dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut besproken worden.

Alfa Gal Syndroom door tekenbeetCD57 Natural Killer Cells Chronische Ziekte van Lyme € 95.00

Koop deze test hier.

Lymetest CD578 EDTA De analyse CD57 lymfocyten moet worden aangevraagd d.m.v. de code CD578 het materiaal mag zijn EDTA bloed of Heparine bloed zijn.

Deze test meet via antigenen het aantal CD57 lymfocyten, een bepaald soort bloedcellen die helpen om infecties op te ruimen. Met name chronische Lymepatiënten zouden een laag aantal CD57 cellen hebben en bij antibiotica behandeling en herstel van de ziekte zou dit aantal weer omhoog gaan, volgens sommige ILADS artsen. (Onder een LLMD; Lyme literate medical doctor, wordt een arts verstaan die over Lyme een wetenschappelijke publicatie heeft gedaan).

Ook bij diverse andere ziektes kan het aantal CD57 cellen verlaagd zijn en er zijn ook sommige chronische lyme patiënten die wél een normale of hoge CD57 score hebben.
Uw uitslag is goed als deze tussen de 60 en 360 valt.
Bij een hogere of lagere uitslag is uw uitslag afwijkend.

De CD57+ cellen geven een indicatie over de mate van de immuunsuppressie van chronische Lyme-ziekte. Op basis van de huidige literatuur, zijn CD57+ cellen voorspellende laboratoriumparameters tijdens en na de behandeling van chronische Lyme-ziekte.

Klinische studies en case studies hebben aangetoond dat chronische Lyme infecties vaak gepaard gaan met veranderingen in het cellulaire immuunsysteem. Bewijs hiervoor is een verminderd aantal Natural Killer-cellen (NK / CD3-CD56 +), maar in het bijzonder een verminderde absoluut aantal van de geactiveerde NK-cellen (CD3-CD56 + CD57 +). Terwijl acute Borrelia burgdorferi-infecties en andere ziekten normale CD57-waarden hebben, hebben chronische Lyme patiënten vaak minder dan 100 CD57-cellen/µl.

Volgens wetenschappelijke studies, wordt een onderdrukt aantal CD57-cellen voornamelijk waargenomen bij patiënten bij wie het zenuwstelsel is aangetast, eerder dan bij patiënten bij wie het weefsel- of skeletsysteem is aangetast.

De daling van de CD57 cellen houdt aan totdat verbeteringen van de symptomen worden bereikt als gevolg van antibiotica en andere behandelingsvormen.
Omgekeerd, wordt een verminderde CD57 als een parameter gezien voor een actieve chronische Borrelia infectie en als een mogelijke indicatie dat de therapie nog niet is aangeslagen.

Bronnen:

[1] Pediatrics. 2013 May; 131(5): e1545–e1552.Galactose-α-1,3-galactose and Delayed Anaphylaxis, Angioedema, and Urticaria in Children. Joshua L. Kennedy,
[2] info.bloedwaardentest.nl/tekenbeet-welke-ziekten-kun-je-er-van-krijgen/%5B/vc_column_text%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D