skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Verontreiniging van ons drinkwater

In het leidingwater komen steeds meer en steeds vaker verontreinigingen voor, ondanks het feit dat het water chemisch en microbiologisch gereinigd is.

Het lichaam bestaat voor tweederde uit water en functioneert in principe als één groot filter. Gemiddeld spoelen we in ons leven zo’n 40.000 liter water door ons lichaam en in 22 dagen wordt de volledige watervoorraad in het lichaam vernieuwd.
Ondanks het feit dat het lichaam voor het grootste deel uit water bestaat, wordt er maar weinig aandacht gegeven aan de rol die water speelt in de gezondheid.

‘Watermanagement’ op microniveau

Een leefbaar en schoon milieu, niet alleen om ons heen, maar ook in ons lichaam is van essentieel belang. Veel meer dan we tot nu toe dachten, heeft de hoeveelheid en de kwaliteit van het water in het lichaam invloed op ons welbevinden. Zuiver watert regenereert, geneest, verfrist, verjongt en maakt helder en vitaal. In het algemeen drinken we te weinig water. Het is belangrijk om het vochtgehalte in het lichaam op het juiste peil te houden.

Dorst wordt vaak gelest met dranken als koffie, thee, frisdrank en alcohol. Kunstmatige dranken verhogen echter onze urine-afscheiding en hebben vochtverlies en uitdroging tot gevolg. Naast het vocht uit voeding (zoals vochtrijk fruit en groenten) hebben we ook neutraal ‘onbelast’ vocht (water) nodig voor het transport van voedings- en afvalstoffen. Zuiver water wordt binnen 3 minuten opgenomen in ons lichaam.
De ervaring leert dat u van zuiver water vanzelf meer drinkt. Schoon, onbelast water wordt binnen enkele minuten opgenomen en zuivert ons gehele lichaam.

Belang van voldoende zuiver water drinken

Water drinken is noodzakelijk voor een goede gezondheid. De Europese Gezondheidsdienst adviseert mannen om gemiddeld 2 ½ liter water per dag te drinken, voor vrouwen is het advies 2 liter. Bij regelmatige sport is nog meer vocht nodig. Ook tijdens het sporten is het belangrijk om uw vochtgehalte op peil te houden, want anders loopt u kans op uitdroging. Een regelmatige wateraanvoer is essentieel voor de goede werking van het lichaam.

Hieronder volgen een paar functies van water.
– De hersenen bestaan voor 80% uit water. Genoeg water drinken is nodig omdat u anders duizelig, nerveus en moe wordt. Daarnaast is uw concentratievermogen een stuk minder wanneer u te weinig drinkt, net als uw korte termijn geheugen.
– De nieren filteren afvalstoffen uit het bloed en transporteren urine naar de blaas. Zolang de nieren voldoende vocht binnen krijgen, kunnen ze deze functies in principe, goed uitvoeren. Echter wanneer u consequent te weinig drinkt, loopt u een hoger risico op het ontwikkelen van nierstenen. Aan de kleur van de urine is te zien of u voldoende water drinkt. Wanneer de urine lichtgekleurd en bijna geurloos is, dan drinkt u naar alle waarschijnlijkheid voldoende. Wanneer de urine donkergeel is, dan is deze te geconcentreerd en drinkt u waarschijnlijk te weinig. Veel water drinken helpt ook om blaasontstekingen te voorkomen.
– Water drinken hydrateert de huid in de diepte van binnenuit. Het drinken van voldoende water zal daarom uw huidconditie doen verbeteren. Daarnaast maakt u door water te drinken ook nieuw speeksel aan, wat zorgt voor de bevochtiging van de tong en de mond.
– Water is ook belangrijk voor een goede werking van de spieren. Wanneer de cellen te weinig vocht bevatten, krijgt u eerder last van spierkrampen en is de kans groter dat u minder goed presteert.
– Het dagelijks voldoende drinken van water kan constipatie voorkomen. Wie te weinig drinkt, zal minder regelmatig naar het toilet moeten omdat de darm water uit de stoelgang trekt om zelf gehydrateerd te blijven. Dagelijks 2-2,5 liter water drinken, verwijdert de afvalstoffen van de spijsvertering en beperkt het risico op constipatie door de stoelgang te hydrateren. Het vocht zwelt de vezels op zodat ze makkelijker het hele darmstelsel kunnen schoonmaken.
– Bij te weinig drinken kan er uitdrogingsgevaar optreden. Als u uitgedroogd bent dan stroomt de energie weg en voelt u zich moe. Dit kan zelfs al gebeuren bij een milde vorm van uitdroging van 1 of 2% van uw lichaamsgewicht. Tijdens het begin van uitdrogingsverschijnselen ontstaan onmiddellijk vermoeidheidsverschijnselen. Bij een dorstgevoel kan er al sprake zijn van uitdroging.
– Een ander symptoom van uitdroging is hoofdpijn. Vaak gaat het bij hoofdpijn om te weinig water drinken. Uiteraard zijn er nog meer oorzaken maar voldoende water drinken geeft al snel een helder hoofd.
– Een heel belangrijke functie van water is het constant houden van de lichaamstemperatuur.
– Water is nodig voor het transport van alle stoffen in het lichaam, onttrekt giftige stoffen aan het lichaam en voert ze af en water is nodig voor de gewrichten als smeermiddel.

U verliest vocht via:
– urine: ongeveer 1.400 ml
– ontlasting: ongeveer 100 ml
– uitademing: ongeveer 500 ml
– zweten: ongeveer 500 ml
Deze hoeveelheden kunnen sterk variëren. Wel moet u dagelijks minimaal 500 ml aan urine produceren om uw afvalstoffen te kunnen afvoeren. Voor ouderen is dat ongeveer 700 ml omdat de nierfunctie afneemt.

Drinkwater bevat steeds meer gifstoffen

In het leidingwater komen steeds meer en steeds vaker verontreinigingen voor, ondanks het feit dat het water chemisch en microbiologisch gereinigd is. Residuen van de volgende stoffen zijn op grote schaal steeds lastiger uit het water te krijgen:
– Zware metalen waaronder lood, aluminium, cadmium
– Hormonen en pseudohormonen (o.a. weekmakers uit plastics)
– Restanten van medicijnen (tranquilizers)
– Onkruidbestrijdingsmiddelen (o.a. Round-up)

Ongewild krijgen we restanten van deze (schadelijke) stoffen in ons lichaam, wat niet bevorderlijk is voor de gezondheid. Leidingwater laat afvalstoffen achter in het lichaam. Het bevat tal van opgeloste stoffen die belastend voor het lichaam kunnen zijn. Kraanwater is ‘dood’ wat betekent dat het haar natuurlijke weerstandsvermogen, levenskracht en zelfreinigende werking kwijt is. Leidingwater heeft een hoge PH-waarde, wat onder andere betekent dat er vrije waterstofelektronen aan het lichaam worden onttrokken, wat energie kost. Om optimaal het lichaam te kunnen zuiveren, dient het water nog een extra reiniging te ondergaan.

Hoewel waterleidingbedrijven er alles aan doen om uw drinkwater zo zuiver mogelijk te maken, is het op grote schaal zuiveren van water en het ontdoen van restanten van schadelijke stoffen bijna onmogelijk.

Grondwaterbescherming

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trof vorig jaar bij een kwart van de drinkwaterputten in Nederland restanten aan van bestrijdingsmiddelen. De concentraties zijn volgens hen zo laag dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid. Het RIVM heeft wel cijfers over wat boeren aan bestrijdingsmiddelen inzetten, maar niet over wat particulieren strooien en sproeien.

Onkruidmiddelen met glyfosaat worden nog vaak gebruikt door consumenten, boeren en terreinbeheerders. Onbegrijpelijk, want Roundup vervuilt het grondwater en is helemaal niet zo onschuldig als producenten ons graag doen geloven. Drinkwaterbedrijven moeten de drinkwaterwinning regelmatig staken omdat de maximale concentraties van glyfosaat worden overschreden. Glyfosaat is het actieve ingrediënt van Roundup, de bekende onkruidverdelger van Monsanto.

De regering heeft eind maart 2016 een verbod ingesteld op het professioneel spuiten op de stoep. Dat is een goede eerste stap. Maar het gif kan nog gewoon worden gespoten op plekken waar kinderen spelen en huisdieren rondlopen. Voor consumenten blijft het middel namelijk gewoon te koop in tuincentra en doe-het-zelf-zaken. Om heel Nederland Roundup-vrij te krijgen, wijst Greenpeace voortdurend op de problemen en risico’s.

70% van de Nederlandse tuinbezitters houdt er bij het tuinieren geen rekening mee dat zij in een grondwaterbeschermingsgebied wonen, blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens. Bijna de helft gebruikt dan ook chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin. Dat is zorgelijk, want deze stoffen komen uiteindelijk in het grondwater terecht, waarvan het drinkwater gemaakt wordt. Vitens en de Provincie Gelderland zijn daarom op 12 mei 2017 samen gestart met de publiekscampagne ‘Bescherm je drinkwater’ om de bewoners van Gelderland bewust te maken van hun invloed op de kwaliteit van het grondwater.

Vitens treft in bijna 60% van de Gelderse grondwaterbronnen minieme sporen van bestrijdingsmiddelen aan. 10% hiervan is afkomstig van vervuiling door particulieren. Vitens wil inwoners ervan bewust maken dat zij kunnen bijdragen aan het beschermen van hun drinkwaterbron. Daarom vragen de provincie Gelderland en het drinkwaterbedrijf Vitens het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken. “Voor het verwijderen van bestrijdingsmiddelen uit grondwater is veel energie nodig. Dat is niet duurzaam. Als we allemaal een klein beetje bewuster met onze omgeving omgaan, helpt dat al enorm. Wat niet in het grondwater terecht komt, hoeven me er ook niet uit te halen” aldus Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens. Ook volgens gedeputeerde Josan Meijers is schoon grondwater iets om heel zuinig op te zijn: “Water is een eerste levensbehoefte. We vinden het zo vanzelfsprekend dat we het hebben en dat het schoon is maar dat is het echt niet.”

Het is niet de eerste keer dat Vitens waarschuwt voor de vervuiling van het grondwater. In 2014 meldde het bedrijf dat het grondwater ook wordt bedreigd door resten van geneesmiddelen. Een deel daarvan belandt in het milieu doordat niet alle bestanddelen door het lichaam worden opgenomen. Een ander deel verdwijnt in het riool omdat de consument geen zin heeft oude medicatie in te leveren bij de apotheek en deze door het toilet spoelt. Deze problemen zijn ook aan de hand in alle andere provinciën.

Hightech-rietjes

“Er komt steeds meer microverontreiniging in ons drinkwater terecht. Als we niets doen, kunnen we het over tien jaar niet meer drinken”, aldus membraamhoogleraar Prof. Dr. Kitty Nijmeijer. Haar eigen bijdrage daarin: rietjes die onder meer ons drinkwater beter moeten filteren.

Haar groep werkt aan de ontwikkeling van nieuwe membranen, het verbeteren van de scheidende eigenschappen, een langere levensduur en aan hogere opbrengsten van die membranen voor duurzame toepassingen. Een relatief nieuw en groeiend probleem waar Nijmeijer aan werkt, zijn de zogenaamde microverontreinigingen door medicijnen, hormonen, drugs en pesticiden, in drinkwater.

Op dit moment zijn deze stoffen nog slechts in zeer lage concentraties in ons water aanwezig maar als we niets doen, zijn deze uiteindelijk wel bedreigend voor de gezondheid. Deze stoffen zijn er nu nog niet uit te krijgen maar Nijmeijer hoopt dat dit met de nieuwe membranen die door haar groep ontwikkeld worden, binnen vijf jaar wel lukt.

De gemaakte membranen hebben de vorm van lange, dunne rietjes met microscopisch kleine gaatjes. Deze gaatjes laten alleen schoon water door, terwijl bacteriën en het vuil worden tegengehouden. Vuil water dat door zo’n rietje stroomt, komt er aan de buitenzijde gezuiverd uit. In het lab kunnen de onderzoekers op moleculair niveau sleutelen aan het membraanmateriaal en daarmee heel nauwkeurig de grootte van die gaatjes bepalen, wat bepaalt welke stoffen het membraan kunnen passeren.

Giflozing brengt drinkwater in gevaar

Regelmatig verschijnen er berichten in de krant over giflozingen door bedrijven, waaronder het bericht over lozingen in de Maas en de Rijn. Vervuiling van de Maas en de Rijn met bestrijdingsmiddelen voor de land- en tuinbouw, bedreigt acuut het drinkwater van miljoenen mensen in de Randstad. De inname van water uit beide rivieren, voor Amsterdam, de hele Europoort en Zeeland, moet regelmatig worden stopgezet omdat de kwaliteitsnormen ver overschreden worden.

De productie van kraanwater komt steeds vaker in gevaar door besmetting met grote hoeveelheden gifstoffen. De Maas en de Rijn, die de belangrijkste bronnen zijn voor drinkwatervoorziening in het westen van het land, worden veelvuldig overspoeld met zeker vijf verschillende soorten gif. Met grote regelmaat moeten waterbedrijven bij Nieuwegein en de Biesbosch de kraan dichtdraaien en overschakelen op andere bronnen, om de kwaliteit van het water op peil te houden.

Belangrijke medeoorzaak van de verontreiniging is de intensieve onkruidverdelging in grote steden, waarbij gebruik gemaakt wordt van chemische bestrijdingsmiddelen. Die giftige stoffen sijpelen via grondwater en sloten naar de grote rivieren. Zowel de Maas als de Rijn leveren op grote schaal water, dat na grondige reiniging als drinkwater aangeboden wordt.

Oplossingen voor zuiver water

Er bestaan meerdere oplossingen voor zuiver drinkwater. Wij hebben de opties voor u op een rijtje gezet.
Bronwater- en mineraalwaterBron- of mineraalwater uit fles is een mogelijk alternatief voor leidingwater. Het is daarbij belangrijk te letten op de kwaliteit van het water. Veel bron- en mineraalwater bevat namelijk een hoog gehalte aan mineralen. Hoog mineraalhoudend bronwater kan belastend zijn voor de organen, met name voor de lever en de nieren. Mineraalwater met koolzuur is af te raden omdat koolzuurgas verzurend is.

Een ander nadeel van bronwater is de prijs en het gesjouw met flessen. Het gebruik van plastic- en PET-flessen pleegt tevens een enorme aanslag op het milieu. En de flessen zijn gemaakt met weekmakers die uitlogen in water. Het gebruik van glazen flessen is aan te bevelen omdat er geen schadelijke stoffen achterblijven in het water, maar voor het reinigen en spoelen van glazen flessen wordt ook veel gezuiverd water gebruikt. Als u niet veel water drinkt, dan kunt u kiezen voor laag mineraalhoudend water uit glazen flessen.
Water uit de waterdispenserDe laatste jaren heeft men ook op kantoor het water ontdekt. Watercoolers zijn inmiddels een vertrouwd beeld op kantoor. Diverse firma’s leveren drinkwaterdispensers zonder verwisselbare waterbidon. Deze filteren water door middel van omgekeerde osmose. Ze worden ter plaatse op het watersysteem aangesloten. Dit is een zeer aantrekkelijk alternatief. Een liter drinkwater is op deze manier 65% goedkoper dan een liter water uit een waterkoeler met fles.
Een dispenser levert gezuiverd water, met een lekkere smaak, op kamertemperatuur of koud en naar wens uit te breiden met heet- en prikwater.

De kosten zijn slechts zo’n € 0,15 per liter. U heeft geen verloren arbeidsuren door gesjouw, bestellen, opslag en het verwisselen van zware waterflessen. Met 1 keer per jaar een onderhoudsbeurt, heeft u er verder geen omkijken naar.
Gefilterd water met enkelvoudig filterU kunt ook waterfilters aanschaffen om het leidingwater te filteren. Er wordt hierbij vaak alleen gebruik gemaakt van een enkelvoudig filter, zoals koolstoffilters, distillatie-apparaten en ontharders. Geen van deze apparaten biedt de kwaliteit die eigenlijk nodig is om het leidingwater optimaal te zuiveren. De meest geavanceerde en veilige methode is de techniek van omgekeerde osmose in combinatie met één of meer actieve koolstoffilters.
Een eigen waterzuiveringssysteem thuis of op kantoorAl bij gebruik van 2 liter water per dag begint het aantrekkelijk en rendabel te worden om een eigen waterzuiveringssysteem in uw keuken te laten installeren. Een waterzuiveringssysteem in uw eigen keuken biedt naast gemak nog vele andere voordelen. Een liter gezuiverd water kost u nog geen
€ 0,05 per liter. De aanvoer van dit gezuiverde water is vrijwel onbeperkt (afhankelijk van uw systeem, meer dan 24 liter per dag), waardoor u dit naast drinkwater ook voor andere doeleinden kunt gebruiken: koffie- en thee, soep, wassen en koken van groenten, verzorgen van bloemen en planten, dierenvoeding, voorkomen van kalkaanslag in uw strijkijzer.

Wat is omgekeerde osmose?

Omgekeerde osmose (ook wel reversed osmosis of RO genoemd) is één van de best beschikbare technieken om drinkwater van de hoogste kwaliteit te genereren. Bierbrouwerijen, limonadefabrieken en fabrikanten van flessenwater gebruiken dezelfde techniek. Ook ziekenhuizen gebruiken deze methode voor nierdialyse.

Het omgekeerde osmose-membraan, een meerlaags filter gemaakt van dunne polymeren, wat niets anders doorlaat dan watermoleculen, zuivert 97% tot 99% van alle fysieke vervuiling in leidingwater, zoals zware metalen, kalk, nitraat, arsenicum, hormonen, bacteriën, virussen en schimmels. Afhankelijk van de grootte van het systeem kan per dag 15 tot 100 liter water gezuiverd worden. U kunt door middel van het plaatsen van bepaalde filters zelfs schone mineralen toevoegen aan uw water.

Hoe werkt omgekeerde osmose? Het onbehandelde leidingwater stroomt door een osmose-membraan en een serie filters. Het osmose-membraan scheidt het water van de ongewenste onzuiverheden. De standaarduitvoering van de omgekeerde osmose-systemen bestaat uit de volgende onderdelen:
• Voorfilter 5 micron sediment
• Omgekeerd osmose-membraan 0,00001 tot 0,000001 micron
• Na-filter 5 micron aktief koolfilter

Commentaar Natuurdiëtisten Nederland

De redactie van de NDN is op zoek gegaan naar een oplossing voor waterzuivering aan huis voor de consument. Er zijn diverse opties op de markt. Maar wij hebben uiteindelijk gekozen voor de Kinetico® K5.
Verontreiniging van ons drinkwater
Splendid Water Systems maakt alleen gebruik van gecertificeerde waterzuiveringssystemen die werken op basis van omgekeerde osmose en actieve koolfilters. De Kinetico® K5 kan geïnstalleerd worden in het keukenkastje. Bij dit systeem zit een aparte tapkraan inbegrepen.
De Kinetico® K5:
Staat garant voor heerlijk, helder en schoon water.
De K5 heeft tevens het laagste waterverbruik met 1 deel gezuiverd water op 3 delen spoelwater. Veel omgekeerde osmose-systemen hebben een aanzienlijk hoger waterverbruik variërend van 1:5 tot 1:12.

De K5 levert maximaal 5 liter gezuiverd drinkwater per uur en de tank bevat maximaal 10 liter.
Het niveau van zuivering is bovengemiddeld (+ 15% ten opzichte van andere systemen). Opgeloste stoffen die in het leidingwater kunnen voorkomen zoals lood, bacteriën, virussen, arsenicum, chloor, hormonen en pseudo-hormonen (weekmakers in plastic flessen) worden vrijwel volledig verwijderd. Na de reductie van opgeloste stoffen blijft een restant over dat veelal uit wat kalk, magnesium en andere mineralen bestaat. Het systeem verwijdert tevens de mogelijke nare geur en smaak van het kraanwater.

De K5 produceert ook een grotere hoeveelheid gezuiverd water dan de meeste waterzuiveringssystemen.
Dit systeem geeft ook een automatische afslag van het gehele systeem na levering van ca. 2000 liter gezuiverd water. De voor- en nafilters dienen dan vervangen te worden. Zodra de tank water geleverd heeft, wordt het waterzuiveringsproces onmiddellijk hervat.
Extra: met bepaalde filters kunt u desgewenst extra mineralen aan uw water toevoegen.
Verontreiniging van ons drinkwater
U heeft al een K5 systeem voor € 999,- inclusief btw, tapkraan en installatiemateriaal. De K5 heeft een verwachte levensduur van minimaal 20 jaar bij normaal gebruik.
Splendid Water Systems geeft een fabrieksgarantie van 10 jaar op het systeem en haar werking en 4 jaar garantie op het membraan.
Een periodiek onderhoud (elke 14 maanden) van de K5 bedraagt € 144,- inclusief btw.

Het periodiek onderhoud houdt in:
-Vervanging van voor- en na-filters
-Desinfectie van het systeem en tank met waterstofperoxide
-Voorrijkosten en arbeidsloon
-Meting van de prestaties
-Gratis voorrijden bij storing

De K5 kunt u onder uw gootsteen of op iedere andere geschikte locatie van uw woning plaatsen en doseert het water van hoge kwaliteit via een speciale loodvrije kraan.

Marijke de Waal malefijt

 

Marijke de Waal Malefijt

 

 

Zware metalen drinkwater analyse

Zware metalen drinkwater analyseVerkoopprijs (incl. BTW): € 81,95
Koop deze test hier

Waterfilter kopen voor je gezondheid

water Maxim Protsenko Dreamstime.com

Aqualine 12 waterfilter compleet €279.00

  • Verwijdert schadelijke reststoffen uit drinkwater
  • Vrij van BPA en Ftalaten
  • 4-in-1 filtersysteem
  • Onderhoudsvriendelijk
  • 8 liter Alkalisch water tank

Kwalitatieve waterfilters: Aqualinewaterfilters; zie hier.

Literatuur en links:

Splendid Water Systems
Fabrieksweg 5
1271 AK HUIZEN
Tel: 035 – 622 9494
Mail: info@splendidwatersystems.com
Website; www.splendidwatersystems.com

You-tube film; www.youtube.com/watch?v=9XOLiHReHVs

www.kinetico.com/drinking-water-filtration-systems/kinetico-k5-drinking-water-station/%5B/vc_column_text%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen