skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Probiotica geeft minder botverlies

Onderzoekers van de universiteit van Göteborg in Zweden hebben aangetoond dat probiotica Lactobacillus reuteri kan worden gebruikt om het skelet te beïnvloeden, aldus een dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd in Sahlgrenska University Hospital in Mölndal, Zweden [1].

Het onderzoek werd gehouden onder negentig vrouwen met osteoporose en met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar. Vijfenveertig vrouwen kregen een jaar lang dagelijks een probiotica met Lactobacillus reuteri. Ze werden gemeten met een CT-scan en de uitslag werd vergeleken met de metingen van toen de studie begon.

De vrouwen die de Lactobacillus reuteri hadden gekregen hadden slechts de helft aan bot verloren vergeleken met degenen die de placebo hadden kregen. Een ander positief resultaat van deze studie was dat de behandeling goed werd verdragen en niet meer bijwerkingen veroorzaakte dan dat werd ervaren door vrouwen die de placebo kregen.

Lactobacillus reuteri soorten

Lactobacillus reuteri is een bacterie waarvan wordt aangenomen dat deze meerdere gezondheidsbevorderende eigenschappen [2, 6] heeft en soortgelijke bacteriën worden al in supplementen gebruikt. De bacterie is van nature te vinden in het maagdarmkanaal van de mens.

Lactobacillus reuteri heeft een goed effect op de immuniteit en verlaagt de pro inflammatoire cytokinenvorming, waardoor de botten minder worden ‘aangevallen’ door ontstekingsbevorderende cytokinen [2]. Het probioticum Lactobacillus reuteri lijkt ook obstipatie te verminderen, wat een gunstig darmilieu bevordert en daarmee ook bijdraagt aan gezonde botten [3-4].

Andere onderzoekers wijzen op Lactobacillus reuteri RC-14 en Lactobacillus rhamnosus GR-1 als de meest effectieve bacteriën om te beschermen tegen schimmelinfecties. Ze zijn vooral actief in het koloniseren van het vaginale milieu en het afweren van ongewenste bacteriën en schimmels.

Lactobacillus reuteri LR-1 of LR-2 bevorderen de mondhygiëne door zich te hechten aan tanden en tandvlees, waardoor de plaquevorming in de mond vermindert [5].

Men kan ook zelf yoghurt maken van Lactobacillus reuteri stammen.

Nog meer acties nodig voor een goede botaanmaak

Naast een goede darmflora en specifieke probiotica, zijn er meer stoffen nodig voor de botten. Bijvoorbeeld groene thee-extract (EGCG) kan goed in combinatie met een probioticum worden ingezet [8].
EGCG remt in-vitro dosisafhankelijk de door IL-1β geïnduceerde expressie van 29 cytokinen (waaronder IL-6, IL-8, TNF-α) in chondrocyten die een rol spelen bij kraakbeenafbraak en voorkomt dat IL-1β de aanmaak van kraakbeenproteoglycanen en type II collageen in chondrocyten remt [9]. groene_thee_Tessa Gottschal

Vitamine K2 is een andere belangrijke voedingsstof voor de botstofwisseling en botmassa. Een goede vitamine K(2)-status draagt bij aan de preventie van (leeftijdsgerelateerde, postmenopauzale) osteoporose en verkleint de kans op (osteoporotische) botfracturen. Vitamine K2 verkleint de kans op botbreuken niet alleen door een betere botmineralisatie maar ook door gunstige effecten op de botmicroarchitectuur (vorming en organisatie van collageen) [10].

Een belangrijk onderliggend werkingsmechanisme is dat vitamine K2 de vorming van (botopbouwende) osteoblasten stimuleert en de vorming van (botafbrekende) osteoclasten remt door het onderdrukken van NF-ĸB activering [11] NF-ĸB (nuclear factor kappa-B) controleert de transcriptie van DNA en speelt een sleutelrol bij de immuunrespons en (chronische) ontstekingen. Ook stimuleert vitamine K2 de differentiatie van osteoblasten [12].

Minder bekend dan kalk, maar zeker zo belangrijk, is de rol van magnesium tegen botontkalking. Osteoporose ontstaat namelijk niet alleen door afname van de botmassa, maar ook door achteruitgang van de botkwaliteit en hierbij speelt magnesium een belangrijke rol. Om calcium goed vanuit de darmen te kunnen opnemen is vitamine D3 nodig.

Aangetoond is dat ook borium een belangrijk spoorelement is, omdat het essentieel is voor de groei en onderhoud van het bot, en de wondgenezing sterk verbetert. Borium reguleert bijvoorbeeld de expressie van het messenger-RNA (mRNA) van een breed scala van enzymen en extracellulaire matrixeiwitten. Deze eiwitten zijn zowel betrokken bij wondgenezing als bij de functie van eiwitten die geassocieerd zijn aan gemineraliseerd weefsel, zoals: collageen type 1 (COL1), osteopontine (OPN), bot-sialoproteïne (BSP) en osteocalcine (OCN).

De gecombineerde effecten van deze acties versterken de levensvatbaarheid van osteoblast-cellen en de proliferatie, morfologie en mineralisatie van botcellen. Een optimale boriumstatus kan met name bij (post-)menopauzale vrouwen verlies van zowel calcium als magnesium verminderen en de botopbouw ondersteunen.

Een goede boriumstatus heeft tevens een gunstig effect heeft op de beschikbaarheid en werking van oestrogeen, testosteron, vitamine D en magnesium in het lichaam. Borium heeft vermoedelijk anti-inflammatoire effecten; het kan de niveaus van inflammatoire biomarkers, zoals hs-CRP en TNF-α verlagen. Probiotica geeft minder botverlies

Boriumsuppletie kan de concentratie van antioxidatieve enzymen zoals SOD, catalase en glutathionperoxidase verhogen. Pesticiden en zware metalen (lood, cadmium, kwik, arseen) kunnen oxidatieve stress en DNA-schade induceren; borium kan deze schadelijke genotoxische effecten reduceren en de gedaalde niveaus van glutathion en gestegen concentraties van malondialdehyde normaliseren. Boriumbronnen zijn: peren, gedroogde pruimen, rozijnen, peulvruchten, appels, tomaten.

Referenties

[1] Anna G. Nilsson, Daniel Sundh, Fredrik Bäckhed, Mattias Lorentzon. Lactobacillus reuteri reduces bone loss in older women with low bone mineral density – a randomized, placebo-controlled, double-blind, clinical trial. Journal of Internal Medicine, 2018; DOI: 10.1111/joim.12805
[2] Qinghui Mu, Vincent J. Tavella, and Xin M. Luo* Role of Lactobacillus reuteri in Human Health and Diseases. Front Microbiol. 2018; 9: 757.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5917019/
Through direct regulation or indirect modulation via the host microbiota, L. reuteri plays an impressive role in eliminating infections and attenuating both GI diseases and diseases in remote tissues. The safety and tolerance of L. reuteri has been proven by the numerous clinical studies. There are multiple L. reuteri strains with different host origins, and many of the probiotic functions of L. reuteri are strain-dependent. Therefore, it may be advantageous to combine different strains of L. reuteri to maximize their beneficial effects.
[3] Veronica Ojetti, Gianluca Ianiro, Annalisa Tortora, Giovanna D’Angelo, Teresa Antonella Di Rienzo, Stefano Bibbo, Alessio Migneco, Antonio Gasbarrini
The Effect of Lactobacillus reuteri Supplementation in Adults with Chronic Functional Constipation: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial* Journal of gastrointestinal and liver diseases 2014 dec: 23(4):387-91
www.darmgezondheid.nl/het-probioticum-lactobacillus-reuteri-lijkt-obstipatieklachten-te-verminderen/
[4] Onderzoek is gedaan met :
L. reuteri ATCC PTA 6475, a powerful probiotic strain that goes beyond the gut to support multiple body systems, including the immune, endocrine, nervous, and skeletal systems
L. reuteri DSM 17938, shown to positively affect gut motility and promote regularity
[5] www.natuurdietisten.nl/probiotica-supplementen-deel-1/
[6] www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/lactobacillus-reuteri
[7] www.nature.com/articles/s41598-017-15404-7
[8] Su P et al. Synergistic effect of green tea extract and probiotics on the pathogenic bacteria, Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. J Microbiol and biotechnology. 2008;24:1837-1842.
[9] Akhtar N et al. Epigallocatechin-3-gallate suppresses the global interleukin-1beta-induced inflammatory response in human chondrocytes. Arthritis Res Ther. 2011;13(3):R93.
[10] Iwamoto J et al. High-dose vitamin K supplementation reduces fracture incidence in postmenopausal women: a review of the literature. Nutr Res. 2009;29(4):221-8.
[11] Yamaguchi M et al. Vitamin K2 stimulates osteoblastogenesis and suppresses osteoclastogenesis by suppressing NF-κB activation. Int J Mol Med. 2011;27(1):3-14.
[12] Igarashi Met al. Vitamin K induces osteoblast differentiation through pregnane X receptor-mediated transcriptional control of the Msx2 gene. Mol Cell Biol. 2007;27(22):7947-54.