skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Magnesium en de kans op laxerende werking

De Consumentenbond concludeert dat ruim twee derde van de 66 onderzochte supplementen op de markt meer dan de aanvaardbare bovengrens van 250 mg bevat. Ook betwijfelen ze het nut van deze hoeveelheid magnesium en benoemen ze de kans op een laxerende werking door magnesiumsupplementen.

Campagne consument tegen magnesiumsuppletie

De Consumentenbond heeft in de Consumentengids een artikel gepubliceerd met resultaten van een onderzoek naar de verschillende doseringen van magnesiumsupplementen op de markt. Daarbij heeft de Consumentenbond de campagne ‘Stop schadelijke supplementen’ gestart met als doel om overschrijdingen van maximale doseringen te stoppen en daar aandacht voor te vragen.

De Consumentenbond legt in het artikel sterk de nadruk op het laxerende effect dat magnesium soms kan hebben en plaatst magnesium toch wat tendentieus in de hoek van ‘gevaarlijke supplementen’. Dat magnesium zowel in de orthomoleculaire als de reguliere geneeskunde als een zeer waardevolle stof wordt beschouwd, komt in dit artikel niet aan de orde.

Consumentenbond tendentieuze berichtgeving

Magnesium en de kans op laxerende werkingZie voor de vérstrekkende effecten die magnesium voor de humane gezondheid heeft bijvoorbeeld deze studie van de Radboud Universiteit Nijmegen [1]. De Nijmeegse onderzoekers hebben kennelijk een iets bredere kijk op het belang van magnesium voor de mens dan de Consumentenbond, zo staat onder meer in hun studie:

“The human body contains 24g Mg2+, of which 99% is stored in bone, muscle, and other soft tissues. Mg2+ is critical to the function of basically every organ in the human body. Moreover, Mg2+ deficiency is associated with a wide range of diseases, and as a result Mg2+ supplementation is considered as potential treatment in many of them (Table 2). This part of the review focuses on the organ-specific functions of Mg2+ and provides an overview of all major diseases in which Mg2+ may play a role.”

Magnesium: een zeer waardevolle stof

Magnesium (Mg(2+)) is een essentieel ion voor het lichaam en speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van gezondheid en leven. Als het tweede meest voorkomende intracellulaire kation na kalium, is het betrokken bij meer dan 600 enzymatische reacties, waaronder energiemetabolisme en eiwitsynthese. Hoewel bewezen is dat de beschikbaarheid van Mg(2+) in verschillende klinische situaties verstoord is, worden de serum-Mg(2+)-waarden bij patiënten over het algemeen niet bepaald.

Magnesium en de kans op laxerende werkingMg(2+) speelt een belangrijke fysiologische rol, met name in de hersenen, het hart en de skeletspieren. Bovendien is aangetoond dat suppletie met Mg(2+) gunstig is bij de behandeling van onder andere pre-eclampsie, migraine, depressie, coronaire hartziekte en astma. Over de afgelopen tien jaar, zijn verschillende erfelijke vormen van hypomagnesiëmie ontcijferd, waaronder mutaties in transiënt receptor potential melastatine type 6 (TRPM6), claudine 16 en cycline M2 (CNNM2).

Onlangs werden mutaties in Mg(2+) transporter 1 (MagT1) gekoppeld aan T-celdeficiëntie, wat de belangrijke rol van Mg(2+) in de levensvatbaarheid van cellen onderstreept. Bovendien kan hypomagnesiëmie het gevolg zijn van het gebruik van bepaalde soorten geneesmiddelen, zoals diuretica, epidermale groeifactorreceptorremmers, calcineurineremmers en protonpompremmers.

Een review [1] geeft uitgebreid overzicht van Mg(2+)-onderzoek van de afgelopen decennia, met de nadruk op de regulatie van Mg(2+)-homeostase in de darm, nier en botten en verstoringen die kunnen leiden tot hypomagnesiëmie.

Magnesium in voeding vaak onvoldoende

Te kort aan voedingsstoffen in groenten

Goede biologische bronnen van magnesium zijn volkorengranen, (groene) bladgroenten, noten, zaden, peulvruchten, fruit, pure chocola, chlorella en spirulina. Ondanks dat veel (onbewerkte) voedingsmiddelen magnesium bevatten, hebben veranderingen in voedselproductie en eetgewoonten ertoe geleid dat veel mensen minder magnesium met de voeding binnen krijgen dan wenselijk is.

Volgens de Gezondheidsraad krijgt een deel van de Nederlanders (vanaf 13 jaar) tot 110 mg minder magnesium binnen dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). [2,3,4,5,6]

Bij het verhogen van de calciuminname (bijvoorbeeld ter preventie van osteoporose) dient de inname van magnesium ook te worden aangepast. De Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laat zien dat in Nederland een aanzienlijk deel van de bevolking minder magnesium met de voeding binnen krijgt dan gemiddeld wordt aanbevolen.

Alcohol leidt tot magnesiumdepletie. [7-8] Preklinisch onderzoek suggereert dat magnesiumsuppletie beschermt tegen ethanolgeïnduceerde vaatkramp en vasculaire schade in de hersenen. [9] Bij alcoholontwenning kan verhoging van de magnesiuminname slapeloosheid tegengaan en de GGT-serumspiegel verlagen (serum gamma-glutamyltransferase is een indicator voor leverdisfunctie en een marker voor alcoholconsumptie). [10-11]

Een verlaagde magnesiumstatus kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten en verstoringen van de elektrolytenbalans; chronische magnesiumdepletie draagt vermoedelijk bij aan het ontstaan en/of de progressie van een reeks (welvaarts) ziekten; lees meer hier.

Magnesiumsuppletie

Magnesium en de kans op laxerende werkingBij een verlaagde magnesiumstatus is het allereerst belangrijk het eetpatroon te verbeteren en meer magnesiumrijke voedingsmiddelen te consumeren. In het algemeen kan bij magnesiumsuppletie een (onderhouds)dosering van 200 tot 400 mg per dag worden aangehouden. Hogere, therapeutische doseringen (400-800 mg per dag) zijn mogelijk, mits de gebruikte magnesiumverbinding bij de betreffende persoon geen (maagdarm)klachten veroorzaakt en er geen risicofactoren voor hypermagnesiëmie zijn.

Organische magnesiumverbindingen zoals aminozuurchelaten (magnesiumbisglycinaat), gluconaten en citraten worden beter opgenomen dan anorganische magnesiumverbindingen (oxides, carbonaten). Organisch gebonden magnesiumbisglycinaat wordt onveranderd door het darmslijmvlies opgenomen; dan pas wordt het magnesium afgesplitst. Hierdoor vindt opname sneller plaats en wordt deze niet belemmerd door een gebrek aan maagzuur of de aanwezigheid van andere mineralen zoals calcium.

Interacties

  • Magnesium kan de absorptie en/of werkzaamheid van medicijnen zoals antibiotica (tetracyclines, fluorochinolonen), bifosfonaten, chloorpromazine, digoxine en schildklierhormoon verlagen. Neem een magnesiumsupplement bij voorkeur minimaal twee uur voor of na medicijnen in.
  • Kaliumsparende diuretica kunnen de magnesiumuitscheiding verlagen. Pas in dat geval op met magnesiumsuppletie.
  • Magnesium kan de werking van spierverslappers versterken.
  • Magnesium kan de behoefte aan orale antidiabetica verlagen door verbetering van de glycemische controle.
  • Een magnesium- en calciumtekort verhoogt de opname en (neuro)toxiciteit van aluminium.
  • Een hoge zinkinname remt de magnesiumabsorptie.
  • Vitamine B6 is een belangrijke synergist van magnesium.

Magnesium en de kans op laxerende werking

Meer artikelen over magnesium; zie ons nieuwsarchief.

Bronnen

[1] Physiol Rev. 2015 Jan;95(1):1-46. Magnesium in man: implications for health and disease Jeroen H F de Baaij, Joost G J Hoenderop, René J M Bindels
[2] Magnesium een van de meest belangrijke mineralen. www.orthokennis.nl/artikelen/magnesium-een-van-de-meest-belangrijke-mineralen
[3] Witkowski M et al. Methods of assessment of magnesium status in humans: a systematic review. Magnes Res. 2011;24(4):163-80.
[4] Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Magnesium. Dietary Reference Intakes: Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. Washington DC, National Academy Press; 1997:190-249.
[5] van Rossum CT et al. Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010. Diet of children and adults aged 7 to 69 years. RIVM report number 350050006/2011.
[6] Gezondheidsraad. Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/06.
[7] Watson RR et al. Magnesium in human health and disease. Humana Press, 2013. ISBN 9781627030434.
[8] Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals. Scientific Committee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. European Food Safety Authority 2006;107-116. ISBN 9291990140.
[9] Ema M et al. Alcohol-induced vascular damage of brain is ameliorated by administration of magnesium. Alcohol. 1998;15(2):95-103.
[10] Kolla BP et al. Pharmacological treatment of insomnia in alcohol recovery: a systematic review. Alcohol Alcohol. 2011;46(5):578-85.
[11] Hornyak M et al. Magnesium treatment of primary alcoholdependent patients during subacute withdrawal: an open pilot study with polysomnography. Alcohol Clin Exp Res. 2004;28(11):1702-9.