skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Kruidentherapie bij Psoriasis Deel 3

Naast de genoemde voedingsinterventies en suppletieadviezen in deel 1 en 2 van dit artikel, is het interessant stil te staan bij nog een aantal andere voedingsstoffen waarvoor de wetenschappelijke belangstelling groot is, in relatie met psoriasis.

Psoriasis en curcumine

Bij veel chronische (ontstekings)ziekten speelt overactiviteit van de transcriptiefactor NFκB een centrale rol in het ziekteproces, zo ook bij psoriasis. Curcumine beïnvloedt deze ziekte mede door neerregulatie van NFκB.

Curcumine remt de expressie van iNOS (inducible nitric oxide synthase) in ontstekingscellen, mede door opregulatie van HO-1 en/of neerregulatie van NFκB. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat langdurige overactiviteit van iNOS een belangrijke rol speelt in de pathogenese van auto-immuunziekten en chronische ontstekingsziekten zoals psoriasis.

De serumspiegel van het pro-inflammatoire cytokine IL-22 daalde met 50% in de curcuminegroep, terwijl deze gelijk bleef in de controlegroep. De werkzaamheid van curcumine bij psoriasis wordt toegeschreven aan:
– ontstekingsremming, mede door daling van de activiteit van Th22-cellen, een subpopulatie van T-lymfocyten, die net als Th17-cellen overactief zijn bij psoriasis,
– het tegengaan van angiogenese en proliferatie van keratinocyten,
– verlaging van de activiteit van fosforylasekinase (overactiviteit van dit enzym speelt een belangrijke rol in het ziekteproces). (20-26)
biologische groenten

Ayurvedisch Boswelliakruid bij psoriasis

De werking van Boswellia is farmacologisch onderzocht en berust op het remmen van het ontstekingsproces via de zogenoemde leucotriënen-remming. Leucotriënen zorgen in het lichaam voor het aanwakkeren en onderhouden van het ontstekingsprcoces. Boswelliazuren remmen het
enzym, 5-lipoxygenase die een sleutelrol speelt in de aanmaak van leucotriënen.

De werking ervan lijkt verder op die van aspirineachtige stoffen. In 2008 werd ontdekt dat Boswellia als zogenaamde COX-1 remmer werkt. Ook remmen Boswelliazuren in mindere mate COX-2. COX is een groep enzymen die de synthese van prostaglandines voor hun rekening nemen. Ook prostaglandines zijn betrokken bij ontstekingsprocessen.

Wanneer in de studie arachidonzuur of Ibuprofen werd aangeboden, werd de COX-remming opgeheven, doordat Boswellia werd afgestoten van de COX. Aspirine heeft een vergelijkbare werking op COX. In sterke mate remt aspirine COX-1 waardoor de bloedplaatjes niet samenklonteren, en in mindere mate COX-2 wat een ontstekingsremmend effect heeft. (27,28)

Astaxanthine en psoriasis

Astaxanthine heeft een ontstekingsremmende werking. In-vitro en dieronderzoek heeft aan het licht gebracht dat astaxanthine de productie remt van ontstekingsbevorderende cytokinen (TNF-α, IL-1β) en ontstekingsmediatoren (stikstofoxide (NO), PGE2) in geactiveerde macrofagen door inhibitie van NF-κB-activering.

NF-κB (nuclear factor kappa B) is een celcomponent die de ontstekingsrespons aanstuurt door het reguleren van de expressie van pro-inflammatoire genen die onder meer coderen voor de enzymen iNOS en COX-2 (die verantwoordelijk zijn voor de productie van respectievelijk NO en PGE2) en de cytokinen TNF-α en IL-1β.

Deze ontstekingsmediatoren in cytokinen activeren andere afweercellen en kunnen chronische ontstekingsziekten veroorzaken. Overactiviteit van NF-κB is geassocieerd met chronische inflammatoire aandoeningen zoals psoriasis. Astaxanthine ondersteunt zowel de humorale als cellulaire immuunrespons en gaat mogelijk leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het immuunsysteem tegen.

Preklininische studies hebben aangetoond dat astaxanthine de productie van ontstekingsmediatoren (TNF-α, IL-1β, IL-6, NO, PGE2) door macrofagen sterk remt door inhibitie van NF-κB activering. Tevens zorgt astaxanthine voor duidelijke verlaging van de bloedspiegel van C-reactief proteïne (CRP), biomarker voor systemische ontsteking (humane studie). Deze ontstekingsmediatoren zijn geassocieerd met chronische laaggradige ontsteking en chronische ontstekingsziekten zoals psoriasis. (29,30)

PEA en psoriasis

Door de ontstekingsremmende werking kan palmitoylethanolamide ingezet worden bij psoriasis. Palmitoylethanolamide heeft naast een ontstekingsremmende, ook een celbeschermende en pijnstillende werking.

PEA speelt als lichaamseigen stof een belangrijke rol in de pathogenese van immuungemedieerde ziekten waaronder auto-immuunziekten en chronische ontstekingsprocessen. Het brengt de balans terug binnen het verstoorde immuunsysteem door in de cel de inflammatoire cascade te deactiveren.

Een gemene deler in verschillende inflammatoire aandoeningen is overactiviteit van TNF-α. Dit is onder meer het geval bij onder andere psoriasis dat zich kenmerkt door een (periodiek) actief ontstekingsbeeld. Zowel door het remmen van de activiteit van niet-neuronale cellen, als door de antagonistische werking op het overactieve TNF-α, wordt de ontstekingsactiviteit geremd.

Behandeling met PEA kan mogelijk het ziekteverloop bij psoriasis dan ook gunstig beïnvloeden. Dit geldt eveneens voor andere aandoeningen waarbij de regulatie van inflammatoire processen geassocieerd wordt met de PPAR-α-receptor.

Behalve een goede effectiviteit is daarnaast de verdraagzaamheid van exogeen PEA veel groter ten opzichte van reguliere ontstekingsremmers die protocollair worden ingezet. (31,32)

Mariadistel en psoriasis

Ook worden in de praktijk soms goede resultaten behaald met het (ondersteunend) gebruik van het kruid Mariadistel (Eng: milk thistle). In de traditionele natuurgeneeskunde wordt vaak uitgegaan van een toxische belasting van het lichaam als verergerende of zelfs veroorzakende factor bij psoriasis.

Mariadistel is een kruid dat de werking van de lever bij het afbreken van toxinen (ontgifting) ondersteunt. De remming van ontstekingsreacties door Mariadistel is een andere verklaring voor de werking van dit kruid. (33)

Kruidentherapie bij Psoriasis Deel 3

 

 

 

 

Maaike Soetermans, natuurdietist

Literatuur en links:

1. Tavarela Veloso F. Review article: Skin complications associated with inflammatory
bowel disease, Aliment Pharmacol Ther, 2004;20 suppl 4, 50-3
2. Dam AC van, Pruimboom L. Entzündliche Krankheitsbilder, in: Schmerz verstehen
und beeinflussen, Thieme, 2003
3. Dam AC van. Darm en immuunsysteem, Syllabus van Nature PNI, 2004
4. Brandtzaeg P. Humoral immune response patterns of human mucosae: induction and relation to bacterial respiratory tract infections. J Infect Dis., 1992 Jun;165 Suppl 1:S167-76
5. Brandtzaeg P., Baekkevold ES., et al. Regional specialization in the mucosal immune system: what happens in the microcompartments? Immunol Today. 1999 Mar;20(3):141-51.
6. Ellis CN, Krueger GG. Treatment of chronic plaque psoriasis by selective targeting of, memory effector T lymphocytes, H Eng J Med, 2001;345 (4), 248-55
7. Detmar M, Brown LF, Claffey KP, et al. Overexpression of vascular permeability factor/vascular endothelial growth factor and its receptors in psoriasis, J Exp Med. 1994 Sep 1;180(3):1141-6.
8. Van Dam, B. Psoriasis vulgaris etiologie en therapie. PNI Katern
9. Genolet, 2004
10. May, 2004
11. Obendorf, 2005
12. Kuenzli, 2004
13. Sertznig P., Reichrath J. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (PPARs) in dermatology. Juli 2011
14. Krueger JG. The immunological basis for the treatment of psoriasis with new biological agents. J Am Acad Dermatol, 2002;46 (1), 23-6
15. Kamran G, Thomas P, Breit S, et al. Interleukin-4 therapy of psoriasis induces Th2 responses and improves human autoimmune disease, Nature Med, 2002;9, 40-6
16. Proc, Natl. Acad. Sci USA Vol 95, pp. 3071-3076, March 1998 Immunology
17. Wolters M., Diet and psoriasis: Experimental data and clinical evidence. Br J Dermatol, 2005:153 (4), 706-14
18. Rucevic I, Perl A, Barisic-Drusko V, et al. The role of the low energy diet in psoriasis vulgaris treatment, Coll Antropol, 2003;27 suppl 1, 41-8
19. Visser, T. Syllabus Natuurlijke voeding voor een gezonde huid. Maart 2014
20. Aggarwal BB et al. Suppression of the nuclear factorkappaB activation pathway by spice-derived phyto chemicals: reasoning for seasoning. Ann N Y Acad Sci. 2004;1030:434- 441.
21. Schulze-Tanzil G et al. Effects of curcumin (diferuloylmethane) on nuclear factor kappaB signaling in interleukin-1betastimulated chondrocytes. Ann N Y Acad Sci. 2004;1030:578-86.
22. Srivastava RM et al. Immunomodulatory and therapeutic activity of curcumin. Int Immunopharmacol. 2011;11:331-341.
23. Son Y et al. Therapeutic roles of heme oxygenase-1 in metabolic diseases: curcumin and resveratrol analogues as possible inducers of heme oxygenase-1. Oxid Med Cell Longev. 2013;2013:639541.
24. Pae HO et al. Heme oxygenase-1: its therapeutic roles in inflammatory diseases. Immune Netw. 2009;9(1):12-9.
25.Scapagnini G et al. Modulation of Nrf2/ARE pathway by food polyphenols: a nutritional neuroprotective strategy for cognitive and neurodegenerative disorders. Mol Neurobiol. 2011;44(2):192-201.
26. Antiga E et al. Oral curcumin (Meriva) is effective as an adjuvant treatment and is able to reduce IL-22 serum levels in patients with psoriasis vulgaris. Biomed Res Int. 2015;2015:283634.
27. Ammon HP. Boswellic acids in chronic inflammatory diseases. Planta Med. 2006 Oct;72(12):1100-16.
28. Siemoneit U, Hofmann B, et al. Identification and functional analysis of cyclooxygenase-1 as a molecular target of boswellic acids. Biochem Pharmacol. 2008 Jan 15;75(2):503-13. Epub 2007 Sep 14.
29. Yamashita E. The effects of a dietary supplement containing astaxanthin on skin condition. Carotenoid Science 2006;10:91-95.
30. Lee SJ et al. Astaxanthin inhibits nitric oxide production and inflammatory gene expression by suppressing I(kappa)B kinase-dependent NF-kappaB activation. Mol Cells. 2003;16(1):97-105.
31. J Clinical and aestetical dermatology, june 2014
32. Eczeem natuurlijk behandelen met PEA creme en PEA supplement. IOCOB.
33. Solgar Times: Huid, echte verzorging begint van binnen.
34. www.orthokennis.nl/
35. www.naturafoundation.nl/?objectID=45&action=list
36. Straus DS, Glass CK. Anti-inflammatory actions of PPAR ligands: new insights on cellular and molecular mechanisms. Trends Immunol. 2007 Dec;28(12):551-8. Epub 2007 Nov 5.
37. Lo Verme J, Fu J, Astarita G, La Rana G, Russo R, Calignano A, Piomelli D. The nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor-alpha mediates the anti-inflammatory actions of palmitoylethanolamide. Mol Pharmacol. 2005 Jan;67(1):15-9. Epub 2004 Oct 1.
38. Kostadinova R, Wahli W, Michalik L. PPARs in diseases: control mechanisms of inflammation. Curr Med Chem. | 2005;12(25):2995-3009.
39. Marijke de Waal Malefijt. Met een breed pallet aan natuurlijke opties ontstekingen remmen. Syllabus juli 2016.