skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Hoe controleer je de kwaliteit van je supplement?

Het leveren van een constante hoge kwaliteit van voedingssupplementen is geen vanzelfsprekendheid. Dit vereist voortdurende waakzaamheid en een strenge controle op leveranciers van grondstoffen, de productiewijze, laboratoriumanalyses en de kwaliteitseisen van verkoopbedrijven.

De eerste stap van het traject is productontwikkeling. Dat betekent op zoek gaan naar hoogwaardige en innovatieve grondstoffen met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing (op basis van studies met de betreffende grondstof en/of grondstoffen).

De wet in Nederland schrijft voor dat elk bedrijf werkzaam in de voedingssector beschikt over een HACCP-systeem (Hazard Analysis and Critical Control Points, een methodiek voor het opzetten van een voedselveiligheidssysteem). De wet schrijft niet voor dat dit systeem gecertificeerd moet zijn.

ISO22000 gaat verder dan alleen HACCP. Het is een veiligheidsmanagementsysteem waar de hele organisatie nóg meer bij betrokken is en dat niet beperkt blijft tot de kwaliteitsafdeling.

GMP is nog uitgebreider en omvat alle aspecten van de productie: van materialen tot gebouwen, apparatuur, verwerkingsmethoden, verwerking, verpakking, opslag en levering, zelfs tot de opleiding en persoonlijke hygiëne van het personeel.

HACCP

Hazard Analysis en Critical Control Points (HACCP) is een systematische preventieve benadering van de veiligheid van voedingsmiddelen en farmaceutische producten die fysieke, chemische en biologische gevaren aanpakt. In de voedingsindustrie wordt HACCP gebruikt om potentiële gevaren voor de voedselveiligheid te identificeren, zodat belangrijke acties, die bekend staan als kritieke controlepunten (CCP’s), kunnen worden genomen om het risico van de gevaren te verminderen of te elimineren.

HACCP is een internationaal erkend systeem dat de voedselveiligheid in alle stadia van de voedselketen bewaakt en een meer gestructureerde aanpak biedt voor de beheersing van voedselgevaren in vergelijking met de traditionele inspectie- en kwaliteitscontrole-procedures. De nadruk ligt op preventie en daarom is ook de beheersing van gevaren ingebouwd in het ontwerp, de fabricage, de verpakking en de distributie.

Met ingang van 1 januari 2006 heeft de Europese Unie alle voedselproductiefaciliteiten verplicht gesteld die voedsel produceren voor de Europese markt om HACCP in hun voedselveiligheidssystemen op te nemen.

Vanaf de jaren negentig vereisten verschillende klanten in de voedselketen dat hun leveranciers over gecertificeerde HACCP-systemen beschikten. Daarom hebben een aantal landen, waaronder Australië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland en de Verenigde Staten, controleerbare nationale normen voor voedselveiligheidsbeheer (FSMS) ontwikkeld.

ISO22000

ISO 22000 is sinds 2005 de norm voor voedselveiligheid en is gebaseerd op HACCP-richtlijnen volgens Codex Alimentarius plus de managementprincipes van ISO 9001. Het is een wereldwijd geaccepteerde standaard die de basis vormt voor een internationaal geldend ISO-voedselveiligheidscertificaat en deze is gericht op de hele agro-voedselketen. ISO 22000 is van toepassing op productiebedrijven, op retailers en op toeleverende bedrijven zoals de verpakkings- en reinigingsmiddelenindustrie.

De ISO 22000 FSSC 22000 is een voedselveiligheidscertificeringssysteem dat wordt beheerd door de Stichting voor voedselveiligheidscertificering in Nederland.

Het verschil tussen HACCP en ISO 22000

Waar HACCP puur gericht is op voedselveiligheid, gaat ISO juist verder. ISO kijkt namelijk ook naar bedrijfsprocessen en -structuren. Een ISO-certificering is onafhankelijk, waardoor een organisatie zelf kan bepalen of het deze wil omarmen of niet. Naar verwachting zullen veel bedrijven in de nabije toekomst het HACCP-certificaat om gaan zetten naar een certificaat dat gebaseerd is op ISO 22000. ISO wordt immers sneller geaccepteerd in binnen- en buitenland en ISO is te combineren met andere ISO-normen waardoor optimale efficiëntie behaald kan worden.

Concluderend kan dus gezegd worden dat het behalen van een HACCP-certificaat een verplichting is vanuit de wetgeving om zo de voedselveiligheid voor consumenten te kunnen bewaken. Naleving van de regels wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

ISO 22000 behalen is niet verplicht, maar is wel een wereldwijd geldende standaard waar veel status en betrouwbaarheid aan ontleend kan worden. ISO 22000 is gebaseerd op de HACCP-richtlijnen.

Good Manufacturing Practice (GMP)

Good manufacturing practice (GMP) is een kwalificatie om te verzekeren dat producten gemaakt worden met een constante kwaliteit en gecontroleerd worden volgens strikte farmaceutische kwaliteitstandaarden. Het dekt alle aspecten van de farmaceutische productie; van de grondstoffen, gebouwen en materialen, naar ook de training en persoonlijke hygiëne van het personeel.

Zonder GMP is het onmogelijk om te verzekeren dat elke batch supplementen van dezelfde hoge kwaliteit is als het oorspronkelijk bedoeld is en ook bestaat er de kans op onverwachte contaminatie, niet correcte labels op de verpakkingen en dat er onvoldoende of zelfs teveel ingrediënten aanwezig zijn.

Good Manufacturing Practice (GMP) is een systeem om ervoor te zorgen dat voedsel niet wordt vervalst, veilig is voor menselijke consumptie en consistent wordt geproduceerd en gecontroleerd in overeenstemming met de vastgestelde kwaliteits- en voedselveiligheids-normen. Bovendien is GMP ontworpen om de risico’s in voedselproductie te minimaliseren die niet kunnen worden geëlimineerd door het testen van het eindproduct.

GMP is uitgebreid en omvat alle aspecten van de productie: van materialen tot gebouwen, apparatuur, verwerkingsmethoden, verwerking, verpakking, opslag en levering, zelfs tot de opleiding en persoonlijke hygiëne van het personeel.

GMP is een absolute noodzaak omdat het de basis vormt voor de ontwikkeling en implementatie van succesvolle voedselveiligheidsbeheersystemen (FSMS) en een garantie voor voedselveiligheid. Het resultaat is dat GMP een vereiste is voor iedereen die zich inzet voor voedselveiligheid en FSMS-normen, zoals gevarenanalyse en kritieke controlepunten (HACCP) en ISO 22000.

GMP de hoogst haalbare kwalificatie voor een supplementenbedrijf

 • GMP voor voedingssupplementen gaat altijd gepaard met HACCP.
 • GMP toont de inzet van de organisatie om veilig voedsel te produceren met de strenge kwaliteitseisen die men ook binnen de farmacie hanteert.
 • GMP vergroot het vertrouwen van consumenten en therapeuten.
 • GMP toont een goede indruk omdat de organisatie onderworpen is aan inspectie door regelgevende instanties.

De kwaliteitsbeoordeling van visolie-supplementen

Om topkwaliteit van de visolie te kunnen garanderen moeten de producten op diverse parameters getest worden waaronder de TOTOX-waarde (totale oxidatiewaarde). Deze moet voldoen aan de maximale waarden opgesteld door de Global Organization for EPA and DHA Omega-3s (GOED). De aanvullende parameters die gemeten moeten worden (zoals zuurgetal en zware metalen) tonen zowel de versheid, maar ook de zuiverheid van de visolie aan. Daarnaast moeten visolie-producten altijd geanalyseerd worden door onafhankelijke laboratoria. Daarmee kunt u zeker zijn van de allerhoogste kwaliteitseisen.

Hoe controleer je de kwaliteit van je supplement?

Versheid van visolie: de TOTOX-waarde

De kwaliteit van visolie heeft onder andere te maken met de versheid. De kwetsbare meervoudig onverzadigde vetzuren (EPA en DHA) in visolie kunnen na verloop van tijd gaan oxideren. Dit wordt ‘oxidatieve ranzigheid’ genoemd. Deze ranzigheid kan versneld optreden door contact met zuurstof en verhitting.
Deze geoxideerde vetzuren zijn niet goed voor uw gezondheid. Daarom is het bij de productie van visolie-supplementen van het grootste belang om verhitting en contact van de olie met zuurstof te vermijden.

Belangrijk is dat een firma kiest voor een geavanceerd productieproces met behulp van CO2-extractie, dat plaats vindt bij lage temperaturen en in afwezigheid van zuurstof.
Oxidatieve ranzigheid wordt uitgedrukt door middel van de TOTOX-waarde. Een visolie-supplement met verse visolie heeft om deze reden een lage TOTOX-waarde. Om de TOTOX-waarde te bepalen moeten de peroxide- en anisidine-waarde van de visolie worden geanalyseerd.

Soms wordt de graad van oxidatie gegeven door enkel de peroxide-waarde. Dit is niet voldoende omdat deze peroxides nog verder kunnen worden omgezet. Daarom is de belangrijke tweede indicator van versheid de anisidine-waarde. Peroxide-waarden geven de huidige oxidatie, terwijl anisidine-waarden de verlopen oxidatie weergeven. Met beide waarden kan de enige correcte totale oxidatie-waarde bepaald worden: de TOTOX-waarde.

Hydrolytische ranzigheid en microbiologische ranzigheid

Naast oxidatieve ranzigheid kan de versheid van visolie nog op twee andere manieren aangetast worden: hydrolytische ranzigheid en microbiologische ranzigheid. Hydrolytische ranzigheid treedt op wanneer triglyceriden worden omgezet naar vrije vetzuren. Dit kan niet worden gemeten met de TOTOX-waarde. Kwalitatieve bedrijven analyseren ook het zuurgetal (acid value), wat een maat is voor het aantal vrije vetzuurketens in de visolie.

Microbiologische ranzigheid ontstaat wanneer de vetzuren door micro-organismen worden afgebroken waardoor afvalproducten ontstaan. Kwalitatieve bedrijven analyseren ook nog op de aanwezigheid van micro-organismen en hanteren strenge eisen zodat deze ranzigheid niet kan optreden.

Zuiverheid van visolie: zonder contaminanten

Naast de mate van versheid van de visolie zegt ook de zuiverheid iets over de kwaliteit. Verschillende contaminanten hebben invloed op de zuiverheid. Deze contaminanten zijn verontreinigingen, die in de leefomgeving van de vissen zitten. Deze contaminanten hopen zich op in bijvoorbeeld het vetweefsel van de vissen. Voorbeelden daarvan zijn: polychloorbifenylen (PCB’s), pesticiden, dioxines en zware metalen.

Tegenwoordig is er helaas geen vis verkrijgbaar die niet in meerdere of mindere mate verontreinigd is met contaminanten. Milieuverontreinigingen worden door kwalitatieve bedrijven uit de visolie gezuiverd door middel van de eerder genoemde gepatenteerde CO2-extractiemethode. Daarna wordt de visolie geanalyseerd op mogelijke contaminanten door een onafhankelijk laboratorium om te controleren of het zuiveringsproces zorgvuldig is gedaan.

De producten horen dus pas te worden verkocht als alle laboratoriumuitslagen voldoen aan de hoge hierboven beschreven eisen. Dat zijn de strenge normen van de Europese overheid en de GOED. Er zijn bedrijven die nog hogere eisen stellen, dus wij raden je aan daar als cliënt/patiënt naar te vragen zodat je garantie krijgt dat je gezondheid niet in gevaar komt door onzorgvuldige productie en onvoldoende kwaliteitscontroles.

Slik je teveel of te weinig?

Hoe controleer je de kwaliteit van je supplement?Belangrijk is ook om te onderzoeken of je te weinig of te veel slikt van je supplementen. Laat het onderzoeken bij gespecialiseerde laboratoria.

Laboratoriumonderzoek(en) laten doen

Hoe controleer je de kwaliteit van je supplement?

Laboratoriumonderzoek (waaronder op vitaminen en mineralen) kan zinvol zijn met het oog op:

 • Het voorkomen van ziekten
 • Het optimaliseren van de gezondheid
 • Het komen tot een zo goed mogelijke diagnose en behandeling

 

Onderzoeken zelf laten verrichten

In Nederland wordt preventief onderzoek (nog) niet vergoed door de verzekeraars. Uw huisarts mag daarom niet altijd het onderzoek dat u wenst laten uitvoeren zonder dat er een medische noodzaak voor is. Bovendien komt het door het laboratorium uitgevoerde bloedonderzoek voor rekening van uw “eigen risico”. Voor 2018 is de eigen bijdrage vastgesteld op € 385. Dus betaalt u de testen vaak uiteindelijk nog zelf.

Er zijn meerdere instellingen die, ook via internet, laboratorium pakketten aanbieden waarmee u een preventief bloedonderzoek kunt laten doen. Normaliter werkt men samen met een aantal zogeheten bloedafnamepunten en bloedlaboratoria, zodat zowel de bloedafname als de analyse met de grootste nauwkeurigheid plaats zullen vinden.

Hoe controleer je de kwaliteit van je supplement?

 

Bloedwaardentest; de grootste leverancier van ‘Bloedonderzoek voor Particulieren’.
Hun missie is: “Mensen inzicht geven in hun gezondheid, zodat zij hun vitaliteit kunnen verbeteren”.
U kunt bij hen terecht:

 • In heel Nederland terecht voor bloedafname (800 prikpunten)
 • Het door u gewenste(bloed)onderzoek zelf laten uitvoeren. Een verwijzing van uw arts is niet nodig
 • Stel uw onderzoek naar keuze samen en ontvang de uitslag in een pdf document met toelichting via email.
 • Lees meer hierover op de onderzoekpagina’s; Laboratoriumonderzoek(en) laten doen op diverse orgaansystemen

Onderzoeken via de huisarts laten verrichten

Wilt u onderzoek via uw huisarts laten doen, dan zijn meer acties nodig. Zoals telefonisch een afspraak maken en op het spreekuur komen bij de huisarts, vragen om de testen die u eigenlijk zou willen doen en hopen dat deze hiermee instemt. Vervolgens naar het bloedafnamepunt gaan, ongeveer een week later bellen voor de uitslag of weer langs de huisarts voor de interpretatie van uitslagen.

Onderzoeken laten verrichten via thuistesten

Om een indruk te krijgen van uw gezondheid kunt u tegenwoordig ook gebruik maken van diverse doe-het zelf-thuistesten. Deze testen kunt u zelf thuis doen en dan per post naar het laboratorium opsturen. De uitslag ontvangt u gemiddeld na 2 weken.