skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Hieronder willen wij onze visie en missie in het kort voor u uiteen zetten.

Complexere maatschappij, complexere mensen en complexere ziekten

We leven in toenemende mate in een complexe, drukke, stressvolle en vervuilde omgeving. De belasting van onze fysieke, psychische- en mentale veerkracht neemt toe. Onze gezondheid lijdt daaronder, klachten en ziektebeelden worden complexer.

Mensen worden zich meer bewust: er ontstaat een nieuw type patiënt.

Door de verhoogde druk is er bij mensen een toenemend bewustzijn van hun eigen gezondheid en de rol van voeding. Voeding is een relatief eenvoudige manier om preventief en zelfstandig aan je gezondheid te werken.

Mensen gaan zelf op internet op zoek naar betrouwbare informatie. Bij ziekten worden mensen vaker een team met hun arts en diëtist en zijn soms beter op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Er ontstaat een nieuw type consument en patiënt: bewuster, verantwoordelijker, met meer kennis van (voedings)zaken.

Bewustzijn van, en kennis over voeding schiet tekort

In veel gevallen wordt het belang van voeding niet onderkend of gebagatelliseerd. Maar ook als er wel een zekere mate van bewustzijn is, ontbreekt het mensen vaak aan tijd om zichzelf hierin te verdiepen.

Er is weinig praktische kennis over de samenhang van voeding gezondheidsproblemen en orgaansystemen in het lichaam. Zo worden de onderliggende oorzaken van, en samenhang tussen klachten vaak niet (h)erkend.

De nieuwe type consument en patiënt zijn zich steeds meer bewust van het belang van voeding en gaan op zoek naar betrouwbare informatie voor zichzelf.

Wat is betrouwbare informatie?

Het probleem met informatie op internet is het beoordelen welke informatie betrouwbaar is, wat überhaupt waar is, en wanneer iets van toepassing is op de persoonlijke situatie.

Er verschijnen zoveel verschillende – vaak tegenstrijdige – berichten over voeding en gezondheid in de media dat er bij mensen veel onzekerheid en verwarring ontstaat over voedingsmiddelen en voedingssuppletie. Deze onzekerheid wordt bovendien vergroot omdat informatie vaak gekleurd is door onderliggende commerciële belangen.

Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de overheid en niet door bedrijven. Toch hebben we de indruk dat het voedingscentrum selectief gebruik maakt van wetenschappelijke literatuur. De Natuurdietisten Nederland wordt niet door de overheid gefinancierd en heeft daarmee de vrijheid diverse wetenschappelijke literatuur uit diverse hoeken met u te delen. Daarnaast vinden we ‘personal nutrition‘ belangrijk, wat simpel gezegd inhoudt dat mensen onderling anders reageren op bepaalde voedingstoffen.

Ook vinden we dat mensen vaker getest moeten worden op hun voedingsstatus (vitaminen- en mineralenprofiel in het bloed) om meer inzicht te krijgen of er voedingstekorten zijn. Er wordt nu te snel beweerd dat er nauwelijks mensen zijn met voedingstekorten. In de de natuurdiëtisten praktijken zien we deze tekorten (denk aan vit D, vit A, vitamine B 12, zink, etc.)  na bloedonderzoek steeds vaker.

Wat is gezond eten?

Het uitgangspunt dat als u maar ‘gezond en gevarieerd’ eet, u geen extra aandacht aan uw voeding hoeft te besteden. De stelling dat u ‘alles wel binnen krijgt’ overheerst bij velen, maar klopt niet.

De meningen over wat ‘gezond eten’ is, lopen zeer uiteen. Bij de beoordeling van wat gezond is, worden vaak aspecten vergeten als de herkomst, manier van telen en toegepaste bestrijdingsmiddelen, de bewerking en de manier van bereiden.

Als deze aspecten van voeding wel in overweging worden genomen, kunt u goed bereide biologische voeding als ‘gezonde voeding’ beschouwen. Biologische voeding zou het uitgangspunt moeten zijn.

Maar het besef dat vaak ontbreekt is dat niet elk voedingsmiddel voor iedereen gezond is. Iedereen heeft een uniek lichaam en iedereen verkeert in een unieke situatie. Goede voeding ondersteunt u in wat u doet, wil en kan. En dat is voor iedereen verschillend.

Als u leeft als een topsporter, moet u eten als een topsporter

Velen van ons leven hun dagelijkse leven als een topsporter: we hebben overvolle levens met drukke banen, stellen hoge eisen aan onszelf en staan voortdurend op alle fronten fysiek en mentaal onder druk.

Toxinen in onze voeding en omgeving vergroten de belasting op ons (ontgfitings)systeem, waaronder de lever, nog meer. Dan kan  ‘gewone gezonde voeding’ niet voedend genoeg meer zijn; u haalt er soms eenvoudigweg niet genoeg uit om uw systemen te voeden, om uzelf gezond te houden, laat staan optimaal te voeden  als u klachten hebt of ziek bent.

Er is dan extra aandacht nodig voor uw unieke situatie, voor wat u binnenkrijgt met uw voeding en wat u met eventueel extra persoonlijke aanvullingen kunt doen. Klachten zijn daarbij richtinggevend en kunnen problemen signaleren.

Ons advies is: meten is iets meer weten. Laat uw bloed, urine, ontlasting eerst onderzoeken op tekorten of overdosering van vitaminen en en mineralen voordat u aan algemene suppletie begint! Laat u voorlichten door een natuurarts en/of natuurdietist.

Wat zijn goede supplementen?

De markt voor voedingssupplementen groeit enorm. De kwaliteitsverschillen zijn ook enorm. Hoe bepaalt u als consument wat een goed supplement is voor uw situatie, wat de goede dosering is, welke eventuele bijwerkingen u op moet letten. Hoe weet u of u niet onder-dossert of over-doseert en wat de mogelijke interacties met medicatie, andere supplementen en voedingsmiddelen zijn? Veel mensen slikken onnodig veel supplementen, die toxische waarden in hun bloed en weefsels veroorzaken.

Er is grote behoefte aan betrouwbare, onafhankelijke informatie en hulpmiddelen en wegwijzers om tot een optimale voeding en suppletie (indien nodig) te komen.

Hulp van een natuurdiëtist

Doordat klachten vaak complex zijn en met elkaar samenhangen, kan het inschakelen van een natuurdiëtist zinnig zijn. De natuurdiëtist kan door gesprekken, klachten-/registratielijsten, testen van o.a. bloed- , urine-, en ontlasting klachten in onderling verband brengen, en concrete adviezen geven over hoe u uzelf optimaal kunt ondersteunen met voeding en suppletie (na onderzoek met aangetoonde tekorten).

Natuurdiëtisten.nl opereert vanuit de volgende uitgangspunten:

 1. ‘U bent wat u eet‘. Voeding is de grootste bron van genezende kracht.
 2. Iedereen is ongelijk‘. Voeding en suppletie moeten afgestemd zijn op het unieke lichaam en gestel van het individu; op wat iemand doet, wil en kan, en niet op een algemeen klachtenbeeld/ziektebeeld.
 3. ‘Ken uzelf’. Leren (aan)voelen/waarnemen wat uw lichaam nodig heeft en wat het effect van voedingsmiddelen is, is van groot belang om op het juiste moment zelf in te kunnen grijpen met voeding of suppletie. Dus zelf waarnemen in plaats van blind volgen van hypes en voorgeschreven diëten.
 4. Specifieke klachten, de zogenaamde ‘voedingsstatus’ (niet wat u eet, maar wat uw lichaam heeft opgenomen) en het verband hiertussen (tekorten) zijn het uitgangspunt bij het adviseren van veranderingen in het voedingspatroon en het voorschrijven van aanvullingen.
 5. ‘Meten is weten’. Uw voedingsstatus kunt u meten: in bloed, ontlasting, haar, etc. Na diverse interventies in uw voedingspatroon en/of suppletie kunt u de effectiviteit controleren door opnieuw te meten.
 6. Liever preventief handelen dan curatief. ‘Voorkomen is beter dan genezen‘. Vroeg signaleren en ingrijpen, voordat ziekten ontstaan, is dus belangrijk.

Nieuwe voedingsleer: integratieve dieetkunde

Samenvattend kunnen we zeggen dat de kennis over voeding onvoldoende is. Het is een oude oplossing voor een nieuwe situatie. De Natuurdietisten Nederland vindt dat in het huidige geneeskundige denkmodel de functionele geneeskunde en integratieve dieetkunde als herstellende factor nog te weinig wordt ingezet.

Onze tijd vraagt om een nieuwe voedingsleer die helpt om de zelfredzaamheid en het zelfherstellend vermogen van mensen te vergroten. Natuurdiëtisten.nl wil deze nieuwe brede(re) voedingsleer (met o.a ook de Ayurvedische voedingsleer, Chinese voedingsleer, Orthomoleculaire visie en natuurgeneeskunde, functionele geneeskunde)  in Nederland onder de aandacht brengen.

Onze missie

Visie en Missie Natuurdietisten.nlNatuur Diëtisten Nederland wil:

 

 • Een brede(re) visie op voeding in Nederland introduceren. Een nieuwe voedingsleer die het bewustzijn van het belang van voeding vergroot, en die gericht is op het stimuleren van de zelfredzaamheid en het zelfgenezend vermogen van mensen.
 • Een bron in Nederland zijn voor onafhankelijke, betrouwbare informatie over gezonde, natuurlijke voeding en voedingsstoffen.
 • Informatie verstrekken over voeding en gezondheid die waar mogelijk openlijk onderbouwd is door wetenschappelijk onderzoek (evidance based) , of empirisch (pratice based) onderbouwd door jarenlange ervaringen in eigen zelfstandige praktijken van natuurdiëtisten.
 • Mensen voorlichten over de samenhang en relaties tussen voedingsmiddelen en voedingsstoffen, orgaansystemen, klachten en gezondheid.
 • Mensen kennis, hulpmiddelen en vaardigheden op het gebied van voeding en gezondheid aanreiken om hun zelfredzaamheid en zelfgenezend vermogen te vergroten.
 • Mensen de weg wijzen als ze hulp of begeleiding nodig hebben op het gebied van gezondheid, voeding en suppletie (op grond van  nutriënten onderzoeken in bloed door gespecialiseerde laboratoria).
 • Mensen helpen om de grote kwaliteitsverschillen tussen supplementen te beoordelen en om goede keuzes te maken. Mensen onderwijzen over de voor- en nadelen en interacties van supplementen.
 • Consumenten en gezondheidswerkers bewuster maken van de rol van voeding, door hen te onderwijzen en op weg te helpen met praktische vaardigheden op het gebied van gezondheid en voeding.
 • Een platform, inspiratiebron en kennisinstituut zijn voor gespecialiseerde natuurartsen, natuurdiëtisten, natuurvoedings- en andere therapeuten die voedingsadviezen geven en mensen die zich in deze nieuwe voedingsleer willen bekwamen.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen