Ga naar hoofdinhoud
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Functionele geneeskunde & Integratieve dieetkunde

De Natuur Diëtisten Nederland vindt dat in het huidige geneeskundige denkmodel de functionele geneeskunde en integratieve dieetkunde als herstellende factor nog te weinig wordt ingezet. Het gaat daarbij ook om de vraag wat de centrale doelstelling dient te zijn bij het onderzoeken van de effectiviteit van voeding. Neem bijvoorbeeld groenten: dient dit de nutriëntenwaarde te zijn of de groente als ‘levend voedingsmiddel (levensmiddel)’.

Met andere woorden: wanneer de voedingseffectiviteit centraal staat, worden technologische vernieuwingen toegepast die de groenten uit zijn natuurlijke omgeving en groeitempo halen. Wanneer juist het behoud van de natuurlijke ontwikkeling als uitgangspunt wordt gebruikt, beperkt dit de voedingseffectiviteit.

Complementaire dieetbehandeling

Integratieve dieetkunde is het samengaan van reguliere dieetkennis en complementaire dieetkennis, waarvan de werkzaamheid is aangetoond (zowel practice based als evidence based). Zelfmanagement, zelfwerkzaamheid, de patiënt zelf de regie geven over zijn gezondheid met de (natuur)dietist als coach, vormt naast optimale aandacht voor natuurlijke biologische voeding, ontspanning en beweging een krachtige motor in het geheel.

In gezonde natuurlijke biologische (dynamische) voeding ter voorkoming van gezondheidsproblemen zijn de meeste artsen nog onvoldoende geschoold. Voor de complementaire dieetbehandeling is dus meer aandacht nodig en dat doen wij door middel van deze site.

Diverse informatie die u op deze site beschreven ziet is gebaseerd op 2 van de meest invloedrijke voedingskundigen van deze tijd Patrick Holford en Jeffrey Bland. De kennis die zij uitdragen door middel van hun talrijke boeken is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (PubMed). Zij noemen hun (voedings)benadering; functionele geneeskunde.

Functionele geneeskunde; nieuwe eigentijdse benadering

Functionele geneeskunde zoals deze in het buitenland steeds vaker wordt toegepast, is een nieuwe benadering voor het optimaal verzorgen van de besturing van het grote geheel (de nadruk ligt op individualiteit en de gehele persoon), waar de natuurlijke biologische voeding een groot onderdeel van uit maakt.

In ‘functional medicine’, oftewel de functionele geneeskunde, wordt bepaald hoe en waarom ziekte optreedt. Het zorgmodel in de functionele geneeskunde is een geïndividualiseerde, patiëntgerichte, op wetenschap gebaseerde aanpak die patiënten en beoefenaren in staat stelt samen te werken om de onderliggende oorzaken van ziekte aan te pakken en optimaal welzijn te bevorderen.

Het vereist een gedetailleerd inzicht in de genetische, biochemische en leefstijlfactoren van de individuele patiënt. Van die gegevens wordt gebruikgemaakt om tot een gepersonaliseerd behandelplan te komen dat leidt tot betere resultaten voor de patiënt. Functionele geneeskunde is verwant aan de orthomoleculaire geneeskunde in de zin dat voeding en voedingssuppletie een centrale positie innemen in de behandeling.

Resultaten zijn  in kaart gebracht van de behandeling in het Center for functional medicine in Cleveland, Ohio, die berust op de principes van de functionele geneeskunde. Door middel van retrospectief dossieronderzoek werd de invloed van deze vorm van geneeskunde op kwaliteit van leven onderzocht.
In de studie werden de dossiers van volwassen patiënten (n=1595) die waren behandeld met functionele geneeskunde vergeleken met die van een controlegroep die standaardhuisartszorg (n= 5657) had ontvangen. Daarbij werd gekeken naar kwaliteit van leven (fysiek en mentaal, op een score tussen 0 tot 100) na zes maanden en na twaalf maanden.

De patiënten uit het centrum voor functionele geneeskunde vertoonden aanzienlijk grotere verbeteringen in lichamelijke gezondheid in vergelijking met de controlegroep na zes maanden van zorg. Na twaalf maanden van zorg lieten de functionele geneeskundepatiënten aanhoudende verbeteringen zien ten opzichte van zes maanden, maar dit was niet significant verschillend van verbeteringen gezien in de controlegroep. Echter, onder een deel van de patiënten, leidde functionele geneeskundezorg tot verbeteringen in fysieke gezondheid na zowel zes als twaalf maanden die significant hoger waren dan bij patiënten in de controlegroep.

Er is duidelijk aangetoond dat functionele geneeskunde een op evidence gebaseerde aanpak is van de onderliggende oorzaken van complexe, chronische ziekten, die de gezondheid in haar geheel versterkt [1-2].

[1]Beidelschies M, Alejandro-Rodriguez M, Ji X, Lapin B, Hanaway P, Rothberg MB. Association of the Functional Medicine Model of Care With Patient-Reported Health-Related Quality-of-Life Outcomes. JAMA Netw Open. 2019 Oct 2;2(10):e1914017. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.14017.
[2]The institute for functional medicine

Patrick Holford en Jeffrey Bland

Patrick Holford is momenteel de belangrijkste en meest invloedrijkste voedingsdeskundige in Engeland en auteur van meer dan 30 boeken waaronder de bestseller “The Optimum Nutrition Bible” waarvan meer dan 1 miljoen kopieën zijn verkocht en vertaalt in vele talen van Chinese tot Arabisch. Patrick Holford en biochemicus Jeffrey Bland uit Amerika zijn momenteel de grote voedingsboodschappers van deze nieuwe vorm van functionele geneeskunde.

Voeding is informatie voor de genen” aldus Jeffrey Bland.

Wisselwerking tussen voeding en genen

“Micro- en macronutriënten zijn krachtige boodschappers vanuit de voeding, die door hun invloed op de celstofwisseling, de patronen van genexpressie veranderen”. Anders gezegd: met nutriënten (vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren) uit de voeding kunnen we invloed uitoefenen op onze genen. (Nutrigenomica).

Nutrigenetica: welke voeding past het best?

Nutrigenetica is volgens Jeffrey Bland: ”De kunst om met de kleine moleculen uit de voeding in de 46 ‘hoofdstukken’ (chromosomen) van het ‘boek van het leven’ (het menselijke genoom) de ‘verhalen’ (genen) het meest positief tot expressie te brengen”.

Hiermee blijkt dat we geen slachtoffer van onze genen hoeven te zijn! Ingrijpend gevolg van deze nieuwe benadering is overigens dat deze de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid geheel teruglegt in handen van onszelf. Een tendens die ook steeds meer zichtbaar wordt in de huidige gezondheidszorg.

Verzekerd zijn van gezondheid

Het zoeken naar een optimaal verzekeringspakket leert u snel inzien dat er nauwelijks te verzekeren valt tegen ziekten. In 2005 publiceerde the New England Journal of Medicine dat wanneer de trend in overgewicht en chronische ziekten niet wordt gestopt, de eeuwenlange gestage toename in de levensverwachting zal terugvallen. De kinderen van de huidige generatie zullen voor het eerst weer een korter en minder gezond leven genieten dan hun ouders.

De inhoud van het huidige voedingspakket is drastisch verschoven. Terwijl het aantal koolhydraten is fors toegenomen, is de hoeveelheid eiwitten afgenomen en zijn de vetten niet alleen verdubbeld, maar zijn ook verschoven naar de transvetzuren. Daarnaast bevat het voedingspakket steeds meer toevoegingen die men ‘new to nature’ (onnatuurlijke) substanties noemt.

Voedingsboodschap

Wanneer men in het nieuwe model van Jeffrey Bland ervan uit gaat dat voeding informatie is voor de genen, dan is dus zowel de taal als de boodschap dramatisch anders geworden. Ligt de oplossing dan in een andere voedingsboodschap? De weg teruglopen via een intelligente voedingsinterventie is een simpele en tegelijk geen gemakkelijke oplossing.

De voedingsstof die voor de ene mens gezond is, kan voor de ander een belastende, of zelfs gevaarlijke moleculaire boodschap zijn. “Voedingsmoleculen hebben met de genen op verschillende manieren, niveaus en plaatsen interactie”, aldus Jeffrey Bland. “De vraag is, hoe worden deze boodschappen de genen binnengeschreven (transcription) en wat gebeurt er met de cellen van het lichaam na vertaling ven deze genen (posttranscription)?”

Zijn we licht of zwaar ontvlambaar (ontstoken)?

In februari 2004 meldde de Time op de voorpagina dat er sprake is van een ‘verrassende ‘schakel tussen inflammatie (ontstekingen/ cytokinen) en ziekten zoals kanker, Alzheimer, hartaanvallen en andere ziekten. Deze ontstekingen kunnen zijn ontstaan na de geboorte, maar kunnen ook al dateren vanuit de tijd in de baarmoeder.

Zelfs uit de periode daarvoor door factoren in de leefomstandigheden van de ouders. Men zoekt nu naar methoden deze ontstekingsmechanismen preventief en curatief aan te pakken. Zo speelt de verhouding tussen eiwitten en koolhydraten en de inname van bepaalde vetzuren (omega 3) een belangrijke rol bij ontstekingen.

Functionele voeding

Functionele voeding, individueel tot op genetisch niveau aangepast, is in staat ziekte te voorkomen en te genezen. Niet alleen lichamelijke ziekten, maar ook psychische en psychiatrische aandoeningen. Om deze benadering “communiceren met de genen door middel van voedingsinterventies” volledig succesvol te maken, is een brede kennis nodig over de biochemische lichaamsprocessen en de wijzen waarop deze onderling met elkaar verband houden.

Boekentips

Marijke de Waal Malefijt

icon Lees hier het volledige artikel van Jeffrey Bland over nutrigenomica door Désirée L. Rover